Mijn verhaal

Op deze pagina vertel ik je mijn tinnitus-verhaal en de oplossing die ik ervoor heb gevonden. Ik wil hier niet zeggen dat dit de enige, juiste oplossing is die er bestaat. Dit is enkel en alleen het verhaal hoe ik tinnitus heb ervaren en welke oplossing ik daarvoor heb gevonden… maar als ze voor mij werkt, dan werkt het ongetwijfeld ook bij vele andere mensen!

Eind 2008 werd ik plotseling getroffen door oorsuizen (tinnitus). Dit gebeurde van dag op dag, zonder direct aanwijsbare oorzaak.

In het begin had ik er nog niet echt heel veel last van. Ik ging gewoon naar mijn oorarts, waar mijn oren werden onderzocht. Daar vertelden ze mij dat er met mijn oren niets mis was. Ik kreeg initieel Betaserc voorgeschreven, maar dat had in mijn geval echter helemaal geen effect.

Daarna heb ik een cortisonekuur (Medrol) gedaan, maar ook dit had geen effect. In Leuven hebben ze na onderzoek de tinnitus vastgesteld: een “continue toon, 10 à 12 kHz, 15 dB”.

Een zeer hoge fluittoon dus, die constant aanwezig was.

Toen de cortisonekuur ook geen effect bleek te hebben, ben ik pas echt gaan panikeren. De piep werd steeds vervelender en begon steeds meer impact te hebben op mijn dagelijks leven. Ik begon ook geluiden te vermijden zoals het wenen van mijn kinderen, het deelnemen aan repetities van mijn muziekvereniging, bestek op tafel leggen, … Later zou blijken dat dit vooral te wijten was aan hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid), al wist ik dat toen nog niet.

Ik begon ook mijn oren te “beschermen” met oordopjes. Dit leek me toen een logische en voor de hand liggende reactie. Later zou blijken dat dit in mijn geval niet de juiste reactie was, integendeel. Hierdoor ga je je juist meer focussen op je tinnitus. Uiteraard is het belangrijk om je oren te beschermen met oordoppen voor te hard omgevingslawaai (vb. concerten, disco, drilboor, …), maar dit zou niet mogen voor geluid dat binnen “normale grenzen” ligt. Hierover vind je meer in het boek dat ik vermeld in de pagina “Tinnitus Retraining Therapy (TRT)”.

De maand januari 2009 was zeker een dieptepunt op psychisch vlak. Het gepiep was altijd aanwezig en vooral het gevoel van “ik kan het niet ontvluchten” is vreselijk. Ik nam “mijn piepje” overal mee naar toe: naar het werk, in de living, in bad, in de auto, in bed… om zot van te worden. Gelukkig vond ik een luisterend oor bij mijn vrouw, die me uitstekend heeft gesteund in deze periode.

Ik ervaarde het gepiep ook als verschrikkelijk vermoeiend. De tinnitus kreeg zo veel aandacht dat je andere taken begint te verwaarlozen omdat je geen energie meer over hebt.

Nachten heb ik angstig wakker gelegen… “gaat dat gepiep ooit nog weg?”.

Veel mensen met tinnitus krijgen vaak de boodschap:  “je moet er maar mee leren leven, je kan er niets aan doen…”. Ook als je surft op internet zie je dikwijls deze conclusie.

Ik dacht toen: “IK WIL ME HIER NIET BIJ NEERLEGGEN! ER MOET EEN OPLOSSING BESTAAN…”

De ommekeer is gekomen toen ik Tinnitus Retraining Therapie (TRT) heb leren kennen (na veeeel surfen en opzoekwerk).

Het uitgangspunt is dat tinnitus een gevolg is van de manier waarop ons gehoorsysteem werkt en vooral de reactie die dat bij ons teweegbrengt. Hoe dit in zijn werk gaat, wordt beschreven in het model van Jastreboff.

Dit model legt uit hoe we “horen”. Dit gebeurt niet enkel met ons “oor”, maar via een complex systeem van binnenoor, verbindingen van zenuwcellen (neurale netwerken) en onze hersenen. Ook ons limbisch systeem is gekoppeld aan het “horen”. Dit systeem is een deel van de hersenen dat verband houdt met “emoties”. Bij tinnitus/hyperacusis ligt de reactie van het limbisch systeem op het oorsuizen aan de oorzaak van de last die we ervaren van de tinnitus: we ervaren het als iets negatiefs en het signaal blijft bewust aangeboden worden aan de hersenen. Door het “hertrainen” van de hersenen kunnen we er voor zorgen dat de tinnitus als onbelangrijk wordt ervaren en dat we deze niet meer bewust gaan waarnemen.

Tinnitus Retraining Therapie is een behandeling die gebaseerd is op dit model van Jastreboff en is relatief eenvoudig toe te passen door middel van eenvoudige oefeningen en eventueel het verrijken van de omgevingsgeluiden.

Hoe meer ik mij begon te verdiepen in deze therapie, hoe meer ik begon te geloven dat dit een effectieve oplossing zou kunnen zijn voor mij. Op de pagina “TRT – meer info” geef ik meer uitleg over waar je al deze informatie kan vinden.

Ik ben op zoek gegaan naar plaatsen waar ik deze TRT therapie kan volgen. Spijtig genoeg vond ik toen niet direct een plaats waar ik hier voor terecht kon (dit zou me achteraf wel lukken, waarover verder meer).

Ik bestelde daarom het boek “Tinnitus Retraining Therapy, Implementing the Neurophysiological Model)” (door Pawel Jastreboff and Jonathan Hazell) via Amazon en enkele dagen later had ik hem al in huis. Ik ben als een gek beginnen lezen en hoe meer ik las, hoe meer ik overtuigd geraakte van het model en de therapie. De problemen die werden aangehaald in het boek waren voor mij ook duidelijk herkenbaar en de oplossingen leken plausibel vanuit wetenschappelijk standpunt. Bovendien is TRT toepasbaar voor alle vormen van tinnitus (fluiten, brommen, enz.).

Eerst en vooral was ik gerustgesteld dat er iemand een wetenschappelijke verklaring had voor tinnitus en er bovendien ook nog een mogelijke oplossing voor aanbood. Na deze “demystificatie” is het enkel maar beter gegaan: mijn tinnitus was niet langer “een mysterieus gefluit in mijn oren”, maar een fenomeen waarvoor een verklaring bestaat… Dit boek heeft ongetwijfeld mijn leven veranderd…

Het doorgronden van het model van Jastreboff gaf me een zekere geruststelling en gemoedsrust. Ik kon al mijn symptomen verklaren met dit model. Dit is een eerste belangrijke en noodzakelijke stap in de goede richting.

Vervolgens moet je je hersenen “hertrainen” en de negatieve reactie van het limbisch systeem doorbreken. Dit doe je niet op 1-2-3. Hier zijn bewuste oefeningen voor nodig, zoals bijvoorbeeld het eenvoudige “10-seconden” oefeningetje, waarbij je kort bewust stilstaat bij de tinnitus en probeer te ontspannen. Ik paste dit zo vaak toe als ik kon, zelfs op het werk (niemand hoeft immers te zien dat je deze oefening doet en het is niet moeilijk). Op die manier leer je je hersenen dat er geen directe negatieve reactie hoeft te zijn op de tinnitus. Deze oefening wordt uitvoerig beschreven op de website die op de volgende pagina staat. In dit verband is in therapie gaan bij een TRT centrum uiteraard ook belangrijk. Zoals ik al vermeld heb, was ik reeds gestart met de therapie op mezelf toe te passen alvorens ik een TRT centrum had gevonden, anders was ik ongetwijfeld meer op consultatie geweest.

Een ander belangrijk punt is het “verrijken” van de omgevingsgeluiden. Het lijkt raar, maar door de stilte op te zoeken worden de symptomen alleen maar erger. Je hersenen hebben niets anders om zich op te concentreren, dus focussen ze zich nog harder op de tinnitus, waardoor het probleem alleen maar erger wordt. Door het verrijken van de omgevingsgeluiden zorg je er voor dat het “neuraal netwerk” dat mee instaat voor je gehoor, ook andere zaken heeft om te verwerken. Dit versnelt het hertrainen van je hersenen. Belangrijk is dat je de tinnitus hierbij niet maskeert: het is niet de bedoeling om de tinnitus te verstoppen, want anders kunnen je hersenen niet “wennen” aan dat geluid. Dit alles wordt in veel meer detail verklaard in de links op volgende pagina.

Het verrijken van de omgevingsgeluiden heb ik eenvoudig opgelost door een “geluidsgenerator” naast mijn bed te plaatsen (de tijd die ik spendeer in mijn slaapkamer is immers de stilste periode van de dag voor mij). In feite was dit niet meer dan een massagekussen waar “relaxatie”-geluiden konden worden opgezet, zoals bijvoorbeeld de zee of een waterval. Je moet een geluid kiezen dat je aangenaam vind en je niet stoort (let er ook voor op de je tinnitus niet gemaskeerd wordt). Je moet dit voldoende hard zetten, zodat je het zelf goed kan horen zonder te veel moeite, maar niet te hard zodat het niet storend is. Na enkele dagen uitproberen vond ik het juiste evenwicht voor mezelf (en voor mijn vrouw, zodat zij er ook geen last van ondervond tijdens het slapen).

Na enkele weken reeds had het toepassen van TRT een gigantisch effect op mijn tinnitus en hyperacusis. De duivelse piep had steeds minder impact op mijn leven en ik kon het zelfs af en toe “loslaten”. Hoewel dat gepiep nog steeds duidelijk aanwezig was, bleek het niet altijd meer een “afkeer”-reactie teweeg te brengen…

Ook de impact van de hyperacusis werd kleiner en kleiner. Ik begon minder “gevaren” te vermijden en ging dus geen sociale afspraken meer uit de weg. Het huilen of roepen van mijn kinderen was ook niet meer “pijnlijk”. Restaurants (met rinkelend bestek) of andere lawaaierige omgevingen hoefde ik niet meer te ontwijken.

Langzaamaan begon ik steeds meer controle te krijgen over mijn oorsuizen en hyperacusis.

Vandaag ben ik gelukkig op het punt dat het gepiep quasi geen impact meer heeft op mijn leven. Af en toe komt het piepje nog eens tevoorschijn, maar meestal verdwijnt dit snel. Bovendien ervaar ik dit hoegenaamd niet meer als “lastig”.

Ook de hyperacusis heeft zo goed als geen impact meer op mijn leven. Op dit moment ervaar ik deze enkel nog in lichte mate als ik luister naar de autoradio en in de douche… Maar ook dit ebt stilaan weg…

Ik heb denk ik geluk gehad dat ik zo snel een effectieve therapie heb gevonden en dat ik me niet heb neergelegd bij “je moet er maar mee leren leven, je kan er niets aan doen“. Ik durf me niet voor te stellen hoe het vandaag met mij zou gaan als ik deze therapie niet had gevonden…

Volgens het boek duurt een therapie gemiddeld 1 jaar… In mijn geval heb ik dit punt denk ik bereikt in 6 maanden nadat ik TRT heb leren kennen. Ik heb denk ik gewoon geluk gehad dat ik TRT zeer snel ben beginnen toepassen na het verschijnen van de tinnitus.

Ik heb gelukkig eigenlijk slechts een relatief korte tinnitusgeschiedenis. Na iets meer dan 8 maanden na het verschijnen van de tinnitus en hyperacusis heb ik alles onder controle en leef ik gewoon verder zoals voorheen. Op veel forums zie ik mensen die al jaren geplaagd worden door oorsuizen en/of hyperacusis. Ik kan perfect begrijpen dat dit psychisch, emotioneel en sociaal zeer zwaar kan zijn. Ik geloof echter ook dat TRT voor een groot deel van deze mensen ook een oplossing kan zijn. Ook de verschijningsvorm van tinnitus speelt op zich geen rol. Dit is een van de uitgangspunten van het model van Jastreboff en TRT: of het nu een gepiep, gezoem of gebrom is, of het nu zacht of hard is, het maakt allemaal niet uit. Het gaat erom hoeveel last je ervan ondervindt (en dus wat de impact is op je dagdagelijks leven).

Ook de oorzaak is van ondergeschikt belang om TRT effectief te kunnen toepassen. Uiteraard moet eerst nagegaan worden of er geen direkt aantoonbare fysische problemen zijn die het oorsuizen veroorzaken. Dikwijls komt oorsuizen voort uit gehoorschade (vb. het verlies van trilharen). Het verlies van trilharen is overigens ook een natuurlijk fenomeen en het verlies wordt groter naarmate we ouder worden. Vandaar dat oorsuizen ook frequenter voorkomt bij oudere mensen.

Nogmaals, ik wil met dit verhaal niet zeggen dat TRT de enige, zaligmakende oplossing is. Ik wil gewoon kenbaar maken dat TRT in mijn geval een uitstekende oplossing is. En ik ben er van overtuigd dat ook andere mensen hiermee geholpen zijn.

Ondertussen ben ik ook in contact gekomen met een audiologe van vzw Revalidatiecentrum Sint-Lievenspoort in Gent. Daar passen ze TRT op een zeer goede manier toe. Na een consultatie heb ik daar de bevestiging gekregen die ik nodig had.

Op de pagina “trt – meer info” licht ik kort toe waar je de nodige informatie kan terugvinden.

Voor iedereen die hulp zoekt in verband met tinnitus stel ik volgende stappen voor:

 1. Praat erover met je oorarts en sluit fysische/medische problemen uit (ooronderzoek, …).
 2. Maak kennis met TRT: op de tinnitus.org site (update: nu ook beschikbaar in het Nederlands op www.tinnitus-trt.info). Heeft u een smartphone dan kan deze Nederlandstalige app die de basisprincipes van TRT aanreikt ook zeer interessant zijn: Tinnitus zakgids app. Voor wie vlot Engels kan, is het boek “Tinnitus Retraining Therapy (TRT)” ook een aanrader (zie “trt – meer info“).
 3. Als je denkt dat verdere begeleiding nuttig voor je is, zoek dan indien mogelijk professionele TRT begeleiding (zie pagina “trt – waar“).
Ik wens iedereen alleszins veel succes!
Groeten,
Bart
Gepubliceerd 28 juli 2009 – update 19 februari 2015

Door mijn drukke familiale en professionele agenda kan ik helaas niet meer op elke reactie reageren. Ik heb daarom besloten om de reactie-mogelijkheden van deze pagina tijdelijk af te zetten. Wel laat ik de historiek staan omdat ik denk dat deze nuttig kan zijn voor sommige mensen. Alleszins bedankt voor alle mensen die bijgedragen hebben tot de reacties!

577 Reacties op “Mijn verhaal

 1. Hallo,

  Sinds enkele weken heb ik ook last van een piep in mijn linker oor. Ik denk dat het komt van het motorrijden. Maar goed, op het moment heb ik het even heel erg zwaar. Ik heb twee nachten gehad dat ik bijna niet geslapen heb en dat ik voor het eerst in mijn leven een paniek aanval heb gehad. Niet leuk! Maar goed, daar reageerde ik eigenlijk niet voor. Ik heb wel vertrouwen in de TRT. Er zijn namelijk veel voorbeelden in het dagelijks leven waar je dit ervaart, je hersenen maakt constant een selectie van die signalen die naar het bewust zijn moeten komen. Een erg leuk voorbeeld kan je zien in dit filmpje:

  Het heeft niets met oren te maken maar met ogen. Daarnaast ervaar ik voor meerder sensoren aan mijn lijf dat die vlak voor dat ik inslaap val vrijwel helemaal wegvallen.

  De fase waar ik nu in zit is paniekerig en angstig, maar mijn brein zegt wel dat er hoop is….mijn hart nog niet.

 2. Aan alle radeloze zielen: het komt goed. Heb zelf op de kop een jaar geleden tinnitus opgelopen (30 a 40 db, hoge frequentie, bilateraal …) bij een boorincidentje. De tinnitus is gebleven, de zorgen etc… niet. Nog een paar tips (ik val wellicht in herhaling):
  – Verzorg je zelf goed, ontspan veel, en praat als je daar nood aan hebt (met partner, huisarts, psycholoog, …)
  – Blijf bij voorkeur weg op tinnituswebsites. Allez dan: op deze blog na.
  – Geluidsverrijking (bv. laptopje of tablet met kabbelend beekje)
  Veel succes,
  Een gelukkige vader van 39j met stille(!?) computerjob

  • Fijn dat je een positief verhaal post! Hebben we nodig!
   Ik heb nu 4 maanden T, zomaar uit het niets. Geen gehoorverlies of beschadiging. Met overgevoeligheid erbij erg zwaar. Heb net een erg dieptepunt doorgemaakt, na eindelijk 2 iets betere dagen sloeg het noodlot toe en heb ik echt 2 vreselijke weken gehad, zelfs mijn eigen ademhaling was te hard en gaf mijn T een reactie.
   Waarschijnlijk was ik zo bang na 2 goede dagen dat het weer slecht zou gaan dat het inderdaad gebeurde.
   Het is nog steeds niet goed, maar wel beter.
   Vooral alles proberen te blijven doen en naar buiten en bewegen.
   Eilleor

  • Beste mensen,

   Ik heb net als Bram vorig jaar in juli oorsuizen opgelopen. Geen specifieke oorzaak, gewoon mee opgestaan. Het geluid van een haardroger in elk oor, dag en nacht. Slapen was “een nachtmerie” in juli en aug 2012. Ik was radeloos, oververmoeid, prikkelbaar en geen leuke speelkameraad meer voor mijn dochtertje. In volgorde ben ik in 2012 gepasseerd bij de huisarts, NKO, UZA Tinnitus en een osteopaat. Steeds dezelfde melding; fysiek is alles ok en uw gehoor is perfect in orde. Leer er mee leven en daar sta je dan op de stoep van het UZA met deanxit en rivotril.

   Ik heb rivotril en deanxit genomen van september 2012 tot maart 2013. In die periode sliep ik perfect en waren de oorsuizen ook weg. Ik voelde me prima en de medicatie in periode van 3 weken afgebouwd in maart 2013 (onder begeleiding van huisarts). Gevolg: afkickverschijnselen (slecht slapen, vermoeidheid) en oorsuizen komen volledig terug. Ik raad mensen aan die willen stoppen met rivotril/deanxit om te dit te plannen in een vakantieperiode.

   In mei 2013 ben ik bij Bart terecht gekomen via zijn website. Mensen, ik kan u zeggen dat het werkelijk een verademing is om met iemand te kunnen spreken die uw probleem begrijpt. De reden dat zoveel mensen op het net zoeken naar “oorsuizen” of “remedie tinnitus” is omdat je er alleen voor staat en overal te horen krijgt dat alles met u ok is en er niks aan te doen valt.

   Ik heb 2 sessies bij Bart gevolgd en geleerd de T te relativeren. Ik pas nu geluidsverrijking toe s’nachts via natuurgeluiden op een app van mij Ipad. In het begin is dit wennen, deels omdat de rivotril uit mijn systeem moest en deels omdat je het geschikte geluidsniveau moet vinden. Dit werkt echt. Ik slaap na 3 maanden helemaal door s’nachts, ben s’morgens weer fit als ik opsta en erger me overdag nog sporadisch aan de T. Het beheerst mijn leven niet meer.

   Enkele tips die ik wil meegeven:
   – probeer van medicatie af te blijven, je krijgt enkel een extra probleem op termijn
   – kom buiten en wees sociaal. Doe sport, ook al heb je nadien even iets meer last van T.
   – neem een aantal vrienden in vertrouwen zodat je eens kan ventileren als het nodig is
   – aanvaard dat de T blijft, er zijn periodes dat het weg is of minder, soms is het meer op de voorgrond
   – geef TRT een kans. Het kan u helpen om terug goed te slapen.

   Vriendelijke groet
   Tom, een papa van 37

 3. Beste Bart,

  Ik heb nu ruim een half jaar Tinnitus. Het is geen piep of fluittoon in mijn oren maar een gesuis en gesis die heel willekeurig is. Het lijkt wel op een snelkookpan in mijn hoofd dat sist. En soms is het weer een soort witte sneeuw suis, een beetje als van de tv of heel veel krekels die zingen, maar nog lichter en hoger, fijner van toon. De eerste maanden had ik er heel veel moeite mee want het bleef en het was toen hevig. Naar geluidssterkte zeg maar 9-10.
  Zoals gezegd was het heel willekeurig en kwam het opzetten zonder enige aanleiding, maar meestal al meteen in de ochtend bij het ontwaken.
  Ik dacht er elke minuut aan, werkelijk, en het wierp een donkere en onbestendig gevoel over mijn leven dat mij heel somber maakte, want ik kon nergens meer van genieten.
  Ik kon mij ook nergens meer op concentreren want ik was voortdurend gefocust op die herrie en lawaai in mijn hoofd. Ik ging ook steeds meer geluiden waarnemen en dat maakte mij nog angstiger.
  Elke ochtend als ik ontwaakte was dat alles overheersende gesuis er, zozeer, dat ik niet eens mijn bed meer uit wilde en tegen de dag op zag, ja, tegen het leven zelf, met de hoop, ik ben 53, dat ik maar niet al te oud zou worden. Het is niet overdreven maar werkelijk zo, want het maakte mij depressief. Ik leefde in voor – en na Tinnitus.
  Ik kwam toen al zoekende op internet met je site in aanraking en begon de aanwijzingen in praktijk te brengen.
  Er waren ook wonderboeken die beloofde dat je voorgoed van de Tinnitus af zou komen, door allerlei soorten voedsel te eten en vooral te laten staan, maar het bleek allemaal kwakzalverij en klinkklare onzin. Het hielp niets en als het hielp was het even als placebo.
  Ik bestelde het boek van de TRT van Jastreboff na jou verhaal te hebben gelezen en vond het goed onderbouwd. Ik vond het heel realistisch dat het inderdaad zo is dat mensen met Tinnitus meer lijden onder de emoties dan het geluid zelf en dat zette mij pas echt aan het denken. Ik begon de Tinnitus anders te beschouwen, meer als een natuurlijke aandoening waar wel degelijk veel op te winnen was, maar dat er op aankwam hoe je ermee om gaat. Dat lukte mij (geleidelijk) toen ik Tinnitus niet meer als een bedreiging ervoer en meteen gaf dat al veel opluchting in mijn gemoed. Gaandeweg ging de hevigheid op ‘bad-days’ van 9-10 naar hooguit een 7, en die slechte dagen werden steeds minder, want steeds meer had ik een stilte van 4-5 en steeds meer, geleidelijk aan werden die veelal dagen met 1-3, dus bijna stilte, maar een verre zachte sis. Met die toon denk ik er uren niet meer aan en als ik er even aan denk doe ik het met een meewarrige glimlach.. Ook niet met een 7, dat is nu op zijn hardst, maar ook dit niveau neemt steeds meer af en is meestal een 4 tot 5 qua sterkte.
  Dit, na zeg maar een half jaar.
  Ik ondervond een grote vooruitgang toen ik ook ‘s-nachts geluidsverrijking ging toepassen. Mijn mobiel met mp3 en dan natuurgeluid afspelend, regengeluid of golven van de zee.
  Ik moet bekennen dat het model van Jastreboff werkelijk zo werkt als dat het belooft. Mits je het consequent toepast op de wijze zoals het wordt uitgelegd. Steeds meer merk ik dat het geluid verder naar de achtergrond terug dringt. Maar ook als het nu blijft zoals het is, ondervind ik er geen hinder meer van want ik ben weer helemaal de oude, en dat had ik nooit kunnen denken in januari van dit jaar. Ik heb de Tinnitus volledig onder controle en geniet weer volop van het leven, sterker, het heeft mijn leven zeer verrijkt.
  Ik heb wel baat gevonden bij granaatappelcapsules. Een tijdje geleden werd er op de Spaanse tv een hele uitzending aan Tinnitus gewijd, want in Spanje hebben ook zeer veel mensen er last van en toen werden die capsules aanbevolen. Ik heb ze gekocht bij de Tuinen en geprobeerd en bij mij (althans) hielpen deze werkelijk. Dat was het enige dat effect had naast de TRT-Therapie want deze neemt de angst weg en als de angst verdwijnt en je die onder controle krijgt ben je veel en veel meer gebaat dan bij welke middeltje ook. De sleutel zit hem daar in. Tinnitus heeft te maken met angst en emoties en zodra deze onder controle komen ben je heel goed op weg, zoals ook de site van Bart en de TRT-therapie leren en zoals ik die heb toegepast.
  Nu ik schrijf hoor ik het suizen op niveau 4-5, maar dat is omdat ik even mij ervan bewust maak, want ik denk er uren niet meer aan, soms bijna een hele dag, en dat met elke minuut in begin van dit jaar. En het is sterk afgenomen qua hevigheid.
  Ik wens iedereen veel sterkte en wil nog zeggen dat Tinnitus veel minder dreigend en eng is als wordt gezegd, maar het is de manier hoe je ermee omgaat en dat de site van Bart en zijn adviezen verwijzend naar de TRT heel veel.

  Bedankt beste Bart, want je hebt mij ontzettend veel geholpen en je hebt je roeping en je waarde in deze wereld waargemaakt, ga zo door alsjeblieft want zonder je site was ik niet gekomen waar ik nu ben. Proficiat!!! als je op deze wijze voor mensen zoveel kan betekenen.

  • Heel hard bedankt Jasper! Zo te lezen heb je inderdaad de sleutel gevonden :) Doe zo verder en nogmaals bedankt voor je feedback.
   Groeten,
   Bart

  • Dag Jasper, de omschrijving van jouw oorsuizen is voor mij heel herkenbaar, vooral de verschillende vormen, zoals het ruisen, sissen en de hoge tonen. Het lijkt alsof er bij mij een bepaald patroon van 3 dagen in zit, eerst een dag waarbij de hevigheid het ergst is (sissen, waaien, in beide oren) gevolgd door 2 dagen met hoge, lichtere tonen, die daarna op de 3e dag wegtrekken naar een milde ruis in mijn linkeroor en soms een dag waarbij het lijkt alsof het weg is. Sinds 3 maanden geleden, toen het begon, ben ik een zoektocht begonnen naar manieren om er van af te komen. In de literatuur kwam ik tegen dat deze verschijningsvormen (het variëren in hevigheid, locatie en aanwezigheid, een dagelijks patroon) vaak voorkomen wanneer er sprake is van storingen in o.a. de nekwervels of kaakgewricht (somatische tinnitus). Om deze oorzaak uit te sluiten ben ik daarom in behandeling gegaan bij een manueel therapeut, die gespecialiseerd is in de relatie van blokkades in de nekwervels en tinnitus. Hij boekt hiermee in veel gevallen (tenminste, waar dit de oorzaak is) goede resultaten. Bij mij is nog geen tot weinig verandering merkbaar. Maar dat is goed mogelijk omdat volgens hem allerlei mengvormen voorkomen (ik heb ook gehoorverlies in de hoge tonen). Verder ga ik ook laten onderzoeken of de stand van mijn kaak en de beet van mijn gebit invloed kan hebben en ga ik acupunctuur proberen. Kortom, zo langzamerhand raken de mogelijkheden uitgeput en in mijn achterhoofd weet ik dat dit blijvend is. Maar tegelijkertijd ben ik daardoor in een neerwaartse spiraal terechtgekomen en ligt een depressie op de loer. En het doet de relatie met mijn vrouw ook geen goed. Hoe langer je zoekt naar een remedie (die er niet is) hoe lastiger het lijkt om het te accepteren. Ik had het boek van Jastreboff al een maand gelden aangeschaft maar door de zoektocht tegen beter weten in nog niet gelezen. Door jouw verhaal en dat van Bart kom ik nu tot het besef dat TRT de enige manier is om er mee om te gaan. ik wil hier dan ook mee beginnen, maar (in ieder geval in Nederland) zijn er wachttijden van enkele maanden. Misschien dat ik, zoals Bart dat heeft gedaan, zelf een begin kan maken. Fijn dat het jou heeft geholpen.

 4. Hallo allemaal, ter info: ik vertrek voor enkele weken met vakantie en daardoor kan het zijn dat mijn reacties wat later zullen volgen. Groeten en veel succes, Bart

  • Hallo Bart,
   Wat een goed verhaal heb je geschreven, vind ik. Positief en ondersteunend en heel toegankelijk. Bedankt daarvoor. Ik heb sinds november tinnitus en ik herken veel in je verhaal. Ik ben nu ook weer in dermate goede staat dat ik mensen wil helpen om beter door de eerste periode te komen en aanknopingspunten te geven. Op zoek naar voorbeeld-blogs kwam ik jouw verhaal tegen, meteen op de eerste pagina. Ik heb nog geen manier gevonden om mijn blog bekend te maken, er zijn zoveel hits op blog/tinnitus/oorsuizen! Veel mensen willen van zich af schrijven, en dat begrijp ik ook goed, maar mijn bedoeling is echt om mensen op mijn manier te ondersteunen. En als je mensen wilt helpen, is het natuurlijk wel zo handig als ze je ook kunnen vinden ;-). Iemand die dat wil kan googlen op: oorsuizen blog mirjam (het heet: oorsuizen en andere ontdekkingen). Ik hoop dat je niet vindt dat ik misbruik van jouw bekendheid maak, ik wil mijn persoon niet promoten, alleen de inhoud voor wie dat wil. En als je dat niet wilt, gooi je deze mail gewoon weg. Hartelijke groet, Mirjam Schaafsma, Amsterdam.

 5. Dag Bart,

  Ik heb inderdaad een enorme schrik gehad en nog steeds een klein beetje, want de toon is nog niet helemaal weg. Maar aangezien ik geen last heb van overgevoeligheid voor bepaalde geluiden en aangezien ik makkelijk inslaap (maar wel vroeg wakker wordt , maar dan weer kan inslapen) , denk ik dat er nog wel ergere vormen zijn van Tinnitus. Althans, dat hoop ik. De dokter zegt gewoon dat er niks aan te doen is en keek wat in oren, neus en mond, dat was het en hij schreef wat voor. Nou, daar leg ik me niet bij neer. Zolang die tuut niet weg is, zal ik niet stoppen met zoeken naar een oplossing. Een ‘gewone’ dokter is hier natuurlijk ook niet in gespecialiseerd, dus ga ik eens naar de NKO.

  Ik had al veel gehoord over festivals en de bijkomende tuut. Herinner me nog een reportage van ‘Koppen’. Na het festival kwam de schrik hiervoor en de dag er na concentreerde ik me erop en hoorde ik de piep. Sindsdien is het onmogelijk om die piep niet meer te horen op stille momenten. Kan het misschien gewoon psychisch zijn dan? Dat ik een piep hoor omdat ik hem ‘wil’ horen? Ik weet dat je nu denkt: ‘Waarom denkt hij pas aan tinnitus na het festival en niet tijdens of voor?’. Maar ik hoorde van een vriend dat hij direct oordoppen ging halen als hij veel lawaai hoorde. En toen zat het spel op de wagen… Sindsdien had ik schrik om T. te krijgen en dat lijkt dan ook het geval te zijn. Ik ga me zeker eens goed informeren bij de NKO-arts en hopen dat hij mij geruststelt zoals jij dat doet. Want de dokter was alles behalve geruststellend…

  Bedankt voor de link, dankzij deze link dacht ik dat het misschien psychisch was. Al is die kans wel klein, me dunkt.

  Bedankt voor de steun. Wordt vervolgd…
  tom

  • Hallo Tom,
   Blij te lezen dat de schrik toch al geevolueerd is van “enorm” naar “een beetje”, dat is al zeker een goede stap.
   T heeft idd altijd wel een fysieke oorzaak, uiteindelijk is er ergens wat neurale activiteit wat ons gehoorsysteem interpreteert als geluid (dat is ook waar het gehoorsysteem voor dient ;)). Meestal is de oorzaak op zich heel onschuldig, vb. enkele haarcellen die we missen en waardoor T als compenserende activiteit ontstaat in de hersenen.
   Maar de reactie op de T is idd “psychisch” zo je wil. Net zoals bij een spinnenfobie: voor de ene mens is een spin onschuldig, iemand anders heeft er schrik van. Het “signaal” (de spin of de T) is hetzelfde, maar de reactie is anders. Reportages zoals soms te zien zijn in de media maken ons helaas bang voor “spinnen” – T in dit geval…
   Nogmaals veel succes!
   Groeten,
   Bart

 6. Hallo,

  Sinds drie dagen ben ik terug van een festival en heb ik last van een pieptoon in mijn (ik denk voornamelijk) rechteroor. Het is nog maar drie dagen , dus hoop ik nog dat het over gaat. Ik slaap wel normaal, denk ik. Het beheerst ook (nog) niet mijn dag, die toon. Zoals je wel zal verwachten hoor ik die op stille momenten. ’s Avonds bij het slapengaan hoor ik deze toon wel, maar steeds stel ik vast dat ik goed geslapen heb… Geruis heb ik niet, enkel een ‘gefluit’.

  Ik las hier al dat mensen met T. het geluid horen aangezien ze er zich op concentreren, maar waarom heb ik dit dan nu pas? Hoogstwaarschijnlijk een domme vraag, maar ik ben dan ook een nul wat betreft dit onderwerp.

  Ik heb, integendeel tot een aantal hieronder, geen last van pijn in m’n oren bij het rinkelen van bestek, glazen, … Maar ook hier weet ik niet echt of dat al direct na het verschijnen van de T. komt, komt de pijn bij het rinkelen van bestek etc. nog?

  Eigenlijk komt mijn bezorgdheid neer op deze vraag: is de kans er nog dat het na 3 dagen onophoudend gepiep nog over gaat, of kan je nu al met (bijna) zekerheid zeggen dat dit overgaat? Gebeurt het veel dat dit voorval plaatsvindt nadat een persoon zijn oren blootstelt aan een redelijk ongezonde hoeveelheid lawaai? Is het dus normaal of het begin van alles? Ik heb namelijk geen ervaring hiermee. Ik weet dat ik misschien beter gewoon afwacht, en naar de dokter ga als dit 1 à 2 weken duurt. Of ga ik beter direct? Of wacht ik beter af tot binnen een bepaalde periode om te gaan? Zo ja, na welke periode kan je T. beschouwen als ‘blijvend’ ?

  (Ik ga niet zó vaak naar fuiven, zo een 5-6 tal per jaar. Wel was dit m’n eerste festival. Ik heb niet dicht bij speakers gestaan, meestal zowat in het midden. Ik nam redelijk wat pauze, maar dit door gewoon buiten alle tenten te staan en dus nog steeds wel een redelijke hoeveelheid muziek te horen… )

  Alvast bedankt,
  mvg

  • Dag Bart,
   (Als er nog iemand is die dit leest, gelieve dan een antwoord te geven, ook al is het binnen een week pas… )

   Ondertussen al een week en 3 dagen verder dan wanneer het begon. Reactie hierboven is van 3 dagen na het opduiken van de pieptoon. Dit is dus een week later na de bovenste reactie.
   De toon heeft sterk afgenomen en ik hoor hem enkel op doodstille momenten (als ik ga slapen of alleen thuis zit en er is n
   iks van lawaai, voor slapengaan); dit probeer ik echter te vermijden door gewoon stil de tv aan te zetten of wat ps3/pc te spelen als ik thuis ben.
   De toon is nog steeds niet weg en baart me nog steeds wat zorgen, ondanks de vermindering van de toon. Het begon dus de maandag na het festival, bleef 3/4 dagen gelijk, verminderde en is sinds deze maandag (dus 1 week later) constant. (Het is nu woensdag)
   Ik slaap nog steeds relatief goed (dus in vergelijking met wat ik al las), al ben ik wel meestal rond half 9 wakker, dan slaap ik soms nog wat door, maar langer dan 30min aan een stuk lijkt niet te lukken.

   In mijn oor hoor ik dus enkel een pieptoon, van geruis is er geen sprake. Het is ook altijd dezelfde toon, geen brommen of suizen of wat dan ook, altijd de pieptoon.

   Is er nog steeds een kans dat dit stopt, of is het zeker na deze periode (anderhalve week) dat de toon blijvend is? Dat is eigenlijk dé vraag die me bezighoudt. Als je me hierop een antwoord kan geven, dat zou leuk zijn.

   Met vele groeten,
   Tom

   • Hallo Tom,
    Het feit dat je pieptoon al wat geminderd is, is duidelijk een goed teken. Laat het dus maar rustig zo verder gaan en probeer je er niet te veel zorgen in te maken. Hoe meer je piekert, hoe meer je er de focus op legt, dat is logisch. Er is inderdaad kans dat het vanzelf zal verdwijnen. Je hebt er goed aan gedaan door af en toe wat pauze te nemen op het festival. Onze oren kunnen best wat verdragen hoor, maar we moeten ze af en toe wat rust gunnen. Tijdelijke overbelasting zal zich meestal wel vanzelf herstellen. Meestal is het piekeren en “de angst voor” erger dan de werkelijke (tijdelijke) “schade”. Geef het dus wat tijd en probeer het piekeren zoveel mogelijk achterwege te laten.
    Succes,
    Bart

    • Hallo Bart,

     Bedankt voor het antwoord. Ik heb m’n lesje wel geleerd en men ziet me nu nergens op een fuif zonder oordoppen, beklaag me nog steeds dat ik er geen droeg en het is triest dat ik pas in actie schiet als ik het heb gehad.

     Eigenlijk maak ik me vooral zorgen om 1 ding. Als ik permanente tinnitus heb, ga ik in de problemen komen tijdens examens en dergelijke. Ik ben iemand die al afgeleid is van het kleinste… Dat zou echt een ramp zijn.
     Ik hoop voor mezelf maar dat je gelijk hebt. Hoe heb ik het zover kunnen laten komen, vraag ik me vaak af. Vroeger zag ik enkele reportages over ‘de piep in de oren’, het enige wat ik wist was dat het meestal permanent was en door geluid werd veroorzaakt in de meeste gevallen. Ook hoorde ik dat er velen zelfmoord door pleegden. Al zijn dat extreme gevallen waarschijnlijk.
     Ondanks dat ik wist dat het bestond, raakte ik geen oordop aan. Puur groepsdruk. Nu kan het me niet meer schelen wat men ervan denkt, heb mijn lesje wel geleerd.

     Ik ga gewoon kijken hoe het volgende week is, is het dan niet over, vrees ik er voor. Dan zal ik net als jou alles eraan doen om er zo goed als van af te geraken. Maar 1,5 weken lijkt me toch al redelijk ernstig, ik kan me geen gewone stilte meer voorstellen. Als ik ervan af geraak, dan zal ik alleszins een zucht van opluchting slaan.

     Bedankt voor het antwoord nogmaals en vele groeten,
     Tom

     • Hoi Tom,
      Oordopjes zijn zeker nuttig als er te veel lawaai is. Ik merk aan je schrijven wel dat er nog duidelijk wat angst aanwezig is. Dat is op zich normaal hoor, maar het is juist door die angstreactie dat je het signaal als “belangrijk” blijft beschouwen. Tinnitus is maar een probleem zo lang deze reactie er is. Ik heb het op deze blog al een aantal keer vermeld in de reacties, maar wij worden inderdaad al te vaak bang gemaakt voor tinnitus door allerlei verhalen in de media, zelfs alvorens we ooit zelf met T in aanraking komen en dat is jammer. Als we dan ooit zelf geconfronteerd worden met T, dan zorgt dat er meteen voor dat we er negatief en angstig tegenover gaan staan. Opnieuw, het is meestal niet de schade die je hebt opgelopen door geluidsoverlast die het probleem is, maar eerder de reactie op de T wat bepaalt of T problematisch blijft of niet. Weet niet of je deze site al gelezen hebt, maar hier vind je nog meer info: http://www.tinnitus-trt.info/
      Probeer er dus zo rustig mogelijk bij te blijven, in vele gevallen ebt de T vanzelf wel weg.
      Succes,
      Bart

 7. Hallo Bart,
  Nogmaals heel erg bedankt voor alle moeite en energie die je aan ons allemaal besteedt!
  Wat zijn we toch met veel mensen aan het vechten tegen deze nare kwaal. Eigenlijk moeten we het geen kwaal meer noemen, maar een conditie en die conditie gaan en kunnen we beinvloeden en africhten zodat het doet wat wij willen!
  Verder zou ik graagvwillen weten hoe ik het beste om kan gaan met mijn overgevoeligheid voor gitaargeluid en mijn eigen stem(zang).
  Ik ben zonder werk en woon alleen, juist het schrijven van muziek en teksten bracht vooral nog altijd plezier in mijn leven, maar nu ik door tinnitus ook nog eens zo overgevoelig ben voor geluid weet ik niet meer wat ik moet doen: het is gewoon echt akelig om te musiceren, zijn er oplossingen om toch te kunnen zingen en spelen ondanks deze hyperacusis? Ik begrijp dat het mijn eigen angst is, maar het lukt gewoon niet om niet angstig te zijn als ik mijn gitaar pak.
  Speciale oordoppen? Alleen voor deze hobby?

  Gr. Eilleor

  • Hoi Eilleor,
   het is inderdaad niet gemakkelijk om de angst zomaar naast je neer te zetten, dit gaat maar stapje voor stapje. Belangrijk is dat je toch probeert je geluidsomgeving langzaam maar zeker terug gaat “opbouwen”. Probeer dus eerst mss kort en zacht te spelen en bouw dat op je eigen tempo op (dus bijv. wat langer, en later mss iets luider). Doe dat ook liefst in een “sfeer” die je prettig vindt, bijv. probeer eerst zo goed mogelijk te ontspannen, doe het op een plaats die je fijn vindt, speel eerst stukjes die je graag hoort en waar je dus een positieve associatie mee kan maken, enz. Let op met oordoppen. Een akoestische guitaar maakt geen schadelijk geluid. Door geluiden buiten te gaan houden, ga je de gevoeligheid meestal juist nog versterken. Maak evt. ook gebruik van andere geluiden die je aangenaam vindt om je draagkracht wat terug op te bouwen, ook ’s nachts. Delen van ons gehoorsysteem blijven immers gewoon doorwerken als we slapen.
   Veel succes,
   Groeten, Bart

 8. hallo Bart,

  Zo’n 3 jaar terug kreeg ik voor het eerst last van tinnitus aan mijn linkeroor. Toen de diagnose definitief werd vastgesteld door een KNO-specialist leek het mij een Godsoordeel (ik had dus ook een zeker gehoorverlies aan dezelfde kant). Het gevoel dat mij dit continu zou achtervolgen, bij elke stap die je zet, leek me ondraaglijk. Ik was er enkele dagen echt niet goed van. Na de eerste paniek volgde echter spontaan een zekere gewenning en ik kon er na verloop van tijd relatief vlot mee omgaan. Enkele wanneer ik een stap in de wereld had gezet (vb. een trouwfeest) en enkele glazen had gedronken viel het mij weer op (vooral ’s anderendaags).
  Zo’n anderhalve maand terug raakte ik in een ongeval betrokken met de motorfiets. Bij het passeren van een overweg begin de motor zwaar te slingeren (oneffen wegdek), waardoor ik enkele meters verder zwaar tegen de vlakte ging. Resultaat: een gebroken sleutelbeen, gekneusde/gebarsten ribben, schaafwonden en een gedeukt imago. De eerste weken kon ik niet anders dan plat op de rug slapen. Dat ging aanvankelijk erg moeizaam, maar het wende uiteindelijk wel. Nu mijn sleutelbeen min of meer geheeld is, probeer ik geleidelijk aan opnieuw op mijn zij te slapen (enkel linkerzijde). Wat blijkt nu na enkele dagen, mijn tinnitus komt nadrukkelijker tot uiting. Ik heb me niet blootgesteld aan zwaar lawaai, en het was wat zoeken naar oorzaken. Als ik de tijd overloop zie ik enkel maar een verband met het feit dat ik weer op mijn linkerzijde slaap. Met de linkerkant van je gezicht in het kussen gedrukt wordt ook het gehoor aan die zijde voor een groot deel afgesloten. Ik vermoed dat daar dus een mogelijk oorzakelijk verband ligt.
  Vrijdagmiddag ga ik opnieuw naar de KNO-specialist in de hoop iets meer te vernemen. Ondertussen ga ik me op deze site verder verdiepen in het TRT-verhaal.
  Alvast dank voor elke reactie.

  • Hallo Hendrik,
   Je hebt inderdaad gelijk. Het feit dat je je oor een beetje afsluit zorgt er voor dat er langs je de T wat harder gaat horen. Dat is normaal. Ons gehoordsysteem doet wat het moet doen, nl. zoeken naar geluiden. Komt er wat minder binnen, dan probeert het wat te versterken, inclusief de T. Dat kan dus geen kwaad, je hoort de T gewoon wat harder. Er speelt mogelijks ook nog een tweede oorzaak mee. Doordat je enkele weken verplicht hebt moeten platliggen heb je waarschijnlijk ook niet je normale dagdagelijkse taken kunnen doen en heb je gewoon simpelweg meer tijd om er mee bezig te zijn. De boodschap is om er rustig bij te blijven, zodra je je gaat irriteren of angstig gaat reageren geef je je hersenen het signaal dat de T wel belangrijk is. Als je je wil verdiepen in TRT, dan kan dit een goed startpunt zijn: http://www.tinnitus-trt.info/
   Veel succes,
   Groeten,
   Bart

 9. Jouw verhaal geeft hoop aan alle mensen die de diagnose kregen dat aan hun tinnitus niets te doen valt. De talrijke reacties bewijzen de nood aan lotgenoten.
  Mijn verhaal herken ik hier niet of toch maar gedeeltelijk alhoewel ik eerlijkheidshalve moet zeggen dat ik niet alle honderden reacties heb gelezen.
  Mijn verhaal begint bij een plotse doofheid aan het linker oor. Het trad op na een bingoavond, midden jaren negentig, dat we samen met de kinderen hadden beleefd. Eens thuis gekomen viel mijn gehoor plots weg. Ik dacht er niet veel bij en dacht dat het ’s anderendaags wel zou beter zijn. Maar het werd iet beter. Na infusietherapie en aansluitend hyperbare zuurstoftherapie bleek mijn gehoor definitef verloren. Tot op vandaag ben ik zo goed als doof op mijn linkeroor. Wel hoor ik een zeer luide tinnitus an wel 80 à 90 db. Een zeer hoge toon, die permanent aanwezig is. Soms, eerder zelden, ondervind ik dat de toon heropstart om het zo uit te drukken. Vele jaren verdraag ik deze toon die ik met momenten toch uithoudbaar vind. Na jaren(12 jaar) begint mijn rechtergehoor ook af te zwakken en een tinnitus profileert zich. Dit maal een lagere toon en wat minder luid dan links, maar toch steeds aanwezig. Een medrolkuur volgde wat bij goede resultaten opbracht. Ik kon echter niet heel mijn leven lang cortisone nemen en na enkele maanden werd de cortisone weer afgebouwd. Ik ga nu door het leven als een persoon met een serieuse slechthorendheid. Ik draag twee hoorapparaten en volgende symptomen werden vastgesteld in diverse ziekenhuizen ( universitätsklinik Köln, AZ Brugge, UZ Gent):

  – ziekte van meniëre
  – linkeroor verlies van 90 db en tinnitus (hoge toon)
  – rechteroor verlies van 50 à 60 db (varieert) en tinnitus (lage toon op het ritme van mijn hart)
  – hyperaccusis

  Ik ben erkend door het VAPH en via dit agentschap heb ik heel wat hulpmiddelen:
  – fm ontvanger aan het hoorapparaat
  – fm zender aan het tv toestel
  – fm zender voor vergaderingen bij te wonen
  – speciale wekker
  – speciale deurbel
  – speciale telefoon op het werk

  Er zijn echter momenten dat deze hulpmiddelen mij niet helpen en eerder storend zijn. Want het blijven nadrukkelijk hulpmiddelen die het gehoor niet vervangen maar in bepaalde situaties soelaas bieden.

  Momenteel verdraag ik mijn hoortoestellen niet. Ze veroorzaken hyperaccusis in alle situaties en ik ondervind ze als enorm storend. Ik kan momenteel niet meer telefoneren, ook niet met versterkend geluid, omdat alle geluiden vervormd worden. Als ik telefoneer dan hoor ik weliswaar mijn opponent maar ik versta hem niet! Precies of hij/zij spreekt een vreemde taal. Ik kan er niets van maken in elk geval.
  Al jaren word ik geteisterd door deze aandoeningen waarbij ik welk gesprek met heel veel concentratie moet volgen. Ik versta op een zin van 8 woorden er een 5 tal en de rest moet ik dan zelf bedneken of raden. Zo wordt de puzzel compleet en begrijp ik wat de andere persoon zegt. Kan ik de puzzel niet afmaken, dan volgt er een “wat zegt u?”. Begrijpend luisteren,is voor mij echt een werkwoord!
  Ik kan beamen dat dit heel vermoeiend is. Ik heb mezelf al betrapt dat ik bepaalde situaties uit de weg ga om er geen last van te hebben: feestjes, vergaderingen, gesprekken, enz… Ik begin me meer en meer te isoleren en voel me het minst slecht in stille omgevingen, waar er voor mij geen geluid waarneembaar is.
  Na het lezen van jouw blog, stel ik me de vraag of een TRT in mijn geval zou kunnen helpen?
  Het gaat bij mij dus niet enkel om een tinnitus maar ook over slechthorendheid. Ik zou bv zo’n kussen die een geruststellende toon produceeert nooit horen. De situatienisook niet constant, momenteel is de tinnitus op mijn minder slecht oor (waar ik alles mee moet horen want links is voor mij volledig doof) dermate sterk dat communicatie vrijwel onmogelijk,is. Dit is echter niet altijd zo. Ik hoop dat mijn gehoor zich binnen dagen weer herstelt naar het oude (slechte) niveau en ik terug kan deelnemen aan de maatschappij ook al is het op een moeizame manier.
  Zoals eerder vermeld, ben ik al bij veel dokters geweest, maar niemand sprak me ooit over TRT volgens het Jastreboff model. Die naam heb ik zelf nog nooit gehoord ondaks dat ik al bijna 20 jaar worstel met mijn gehoor. Misschien omdat TRT in mijn geval niet zou helpen. Het kan natuurlijk ook door onwetendheid van de artsen zijn. Ik kan me echter niet voorstellen dat artsen in de NKO specialisatie nog nooit van dit model gehoord zouden hebben. Het zou toch standaard tot de leerstog moeten horen denk ik dan, of?
  Misschien kan jij klaarheid scheppen indien TRT in mijn geval iets zou brengen?
  Alvast bedabkt voor een reactie van jou en van eventuele lotgenoten.

  Beste groeten.

  • Beste Bart,
   Bedankt voor je reactie. Tinnitus treedt inderdaad wel vaker op bij plotse doofheid en/of bij verminderd gehoor. Dat is logisch. Er kan wel beschadiging zijn aan de haarcellen in het slakkenhuis en/of gehoorzenuw, maar daarom niet meteen aan de hersencellen die deze signalen verwerken. Met andere woorden: de hersencellen die deze signalen verwerken worden niet meer netjes aangestuurd en produceren zelf spontane activiteit. Het gehoorsysteem kan daar maar één ding mee doen en dat is geluid van maken. Dat op zich is niet zo erg, maar de beteknis en de reactie die er op volgt bepaalt hoe hinderlijk we het vinden. Als onze hersenen denken dat het signaal “belangrijk” is, dan zullen ze dat op hun beurt er nog bovenuit trekken en gaan we het als harder ervaren. Dat is een normaal en gezond mechanisme van onze hersenen. Hyperacusis komt dikwijls voor in combinatie met tinnitus, dat is op zich niet abnormaal en in wezen spelen er gelijkaardige processen als bij tinnitus, wat ook wordt uitgelegd in het model van Jastreboff.
   Hulpmiddelen bij sterk gehoorverlies kunnen evt. helpen bij het “horen”, maar bieden niet rechtstreeks een oplossing voor tinnitus of hyperacusis. Daar kan counseling (naast eventuele instrumentatie) inderdaad ondersteuning bieden. Ik ben nu geruime tijd professioneel bezig met tinnitus en hyperacusis en ik merk uit ervaring dat het model van Jastreboff hoe langer hoe meer ook gebruikt wordt door audiologen en NKO’s. Helaas is dat niet altijd het geval en wordt er vooral gekeken naar de “oren” op zich, wat op zich ook de specialisatie is van deze mensen. Het “horen” doen we echter ook grotendeels met onze “hersenen”. De oren zijn onze microfoon en deze zijn onontbeerlijk voor het kunnen “horen”, maar de verwerking van de signalen van deze microfoon gebeurt in onze hersenen en zijn minstens even belangrijk. De “oren” kunnen aanleiding geven tot tinnitus, maar het zijn de processen in onze hersenen die verder bepalen hoe we er mee omgaan. En dat is waar TRT op focust. Lees misschien dit eens: http://www.tinnitus-trt.info/. Misschien kan dat je helpen om te bepalen of TRT iets voor jou kan zijn.
   Alleszins veel succes,
   Groeten,
   Bart

 10. Hoi allemaal,

  Ik kwam zojuist op dit forum tegen en heb een vraag.

  Sinds een korte periode merk ik ’s avonds een toon op voordat ik ga slapen. Het verstoort verder mijn nachtrust, en ik val ook gewoon in slaap. Maar ook ik ben een beetje een hypochonder en een piekeraar, dus ik ga me heel veel met de piep en tinnitus bezig houden….

  Waar ik dus last van heb, is dat ik op allerlei mogelijke momenten ga zitten kijken of ik iets hoor. Dan zit ik op mijn werk, en probeer ik me erop te concentreren, en er achter te komen of ik inderdaad een geluid hoor dat in de ruimte is of dat ik het me verbeeld.

  Ik weet dus op de momenten dat er genoeg omgevingsgeluiden zijn nou niet zeker of ik echt tinnitus heb of niet.

  Heeft iemand hier ervaring mee?

  Alvast bedankt!

  • Hoi,
   als je je erop gaat concentreren, dan zal je zeker dingen gaan horen ;) Dat is bij de meeste mensen wel zo, zeker in stilte.
   Dat is normaal, google maar eens op “Heller en Bergman experiment”.
   Het is allemaal heel onschuldig, zo lang je je er maar niet ongerust in maakt. Zo gauw je je ongerust maakt in iets beschouwen je hersenen dat als belangrijk en zullen ze er op gaan focussen. Het feit dat je wat hypochondrisch bent aanlegt werkt dat misschien wat in de hand. De boodschap is dus: besef dat het normaal is en niets om je ongerust in te maken.
   Succes, Bart

   • Hallo,

    Dag allemaal,

    Heeft er iemand ervaring met overgevoeligheid voor zachte geluiden zoals plastic zakjes en papier?
    Ik heb sinds half april luide tinnitus, zomaar ontstaan, geen gehoorschade. Testen bij het audiologisch centrum lieten ook geen afwijking zien. Ik probeer zoveel mogelijk normaal te doen, maar ik merk dat de overgevoeligheid erger wordt en dat is beangstigend, dus moeilijk om er niet op te focussen…hoe doe je dat? Het audiologisch centrum zegt dat ik het goed doe, alles gewoon doen, maar het gaat niet echt voorruit.

    • Hallo,
     bepaalde geluiden hoeven inderdaad helemaal niet hard te zijn om een reactie uit te lokken. Het signaal op zich bepaalt niet hoe we er op reageren. Kijk bijv. naar een spin: bij de ene mens lokt dit geen reactie uit, bij de andere wel.
     Zo ook met tinnitus: bij de ene mens geen probleem, bij de andere een serieuze impact op het dagelijkse leven.
     En gelijkaardige mechanismen kunnen ook optreden bij externe geluiden, wat deze ook zijn of hoe stil deze voor andere mensen ook mogen lijken (vb. plastiek zakjes / papier /…).
     Het mechanisme is gelijkaardig. In dit geval spreekt men eerder over “misofonie”. In zekere zin klopt het wat je audiologisch centrum zegt: blijven proberen om alles te blijven doen. Als je geluiden bewust begint te mijden, dan wordt het meestal nog erger. Ook hier speelt angst een belangrijke rol. Zo lang we angstig reageren, blijven we de reactie in stand houden. Dat is logisch: onze hersenen reageren maar best op iets wat ons angstig maakt. Op zich is dat normaal, alleen zijn we aan het “overreageren” op een onschuldig signaal. Zowel tinnitus als overgevoeligheid voor geluid wordt gekaderd binnen TRT. Lees misschien dit eens, dat kan je misschien al aardig op weg helpen om de angst wat te reduceren: http://www.tinnitus-trt.info/
     Veel succes,
     Groeten,
     Bart

     • Bart,
      Bedankt voor je uitleg.
      Moeilijk zoals je hersenen soms een soort spelletje met je spelen lijkt het wel.
      Angst is soms moeilijk uit te sluiten. Mijn huisarts schreef me 3 oxazepam per dag voor, maar dat vind ik te veel.
      Wat TRT betreft is er in Nederland wel wat te vinden, maar toch duidelijk minder dan in Belgie.
      We moeten moed houden en geloven dat het goed komt.

     • Hallo Bart,
      Er is iets wat ik niet begrijp: mijn gevoeligheid voor geluid is echt heel erg, het lijkt ook of de tinnitus geluiden daar veel harder door worden. Toch zegt de audioloog van het UMC dat oordopjes met maskeergeluiden en om de tolerantie te verhogen voor mij niet iets zijn….. Het is zo moeilijk om alsmaar in deze herrie en gevoeligheid te zitten, ik heb de neiging om me weer af te sluiten met oordoppen net als in het begin, het lijkt net nu ik alles normaal probeer te doen alles nog steeds erger wordt en het advies om te negeren is bijna onmogelijk op te volgen omdat het geluid(sissen, piepen etc) zo bizar hard is.
      Hoe kunnen je hersens dan af leren om hier op te reageren. Vooral als alleenwonend en zonder werkend iemand erg confronterend. Muziek was mijn leven, maken en zingen(kan eigen stem al nauwelijks verdragen met praten) en luisteren. Dit gaat niet meer.
      Ik schaam me voor mijn negatieve verhaal, want er zijn zoveel erge dingen op de wereld, maar ik voel dit nu zo als onoverkomenlijk.

     • Hallo Eilleor,
      Je hoeft je niet te schamen hoor, ik begrijp dat het niet altijd positief kan zijn. Geluidsverrijking kan je gerust ook zelf beginnen toepassen zonder speciale draagbare apparaatjes. Het belangrijkste is dat je geluiden niet nog meer gaat mijden. Het gehoorsysteem blijft zoeken naar geluid en als we de geluiden gaan afsluiten, dan gaat het systeem gevoeliger en gevoeliger worden. M.a.w.: zo werken we overgevoeligheid in de hand. Dus: moet je het omgekeerde doen: langzaam maar zeker terug wat geluiden opbouwen. Dus: als je bijv. thuis zit zet dan een geluidje op dat je leuk vindt. En bij voorkeur ook ’s nachts. Het gehoorsysteem ligt immers niet stil ’s nachts en blijft gewoon verder werken (zo kunnen we ook reageren op “gevaar”, bijv. “glasgerinkel aan de achterdeur” = we zullen wakker worden). Mogelijks speelt hier ook misofonie een rol (omdat je eerder beschreef dat bijv. plastiek zakjes een probleem zijn). Het gaat dan eerder om de reactie op deze geluiden ipv de “hardheid” van de geluiden. Dat mechanisme is helemaal identiek aan de reactie op T, alleen komt het geluid van buitenaf. Meestal hangt de overgevoeligheid idd wel wat samen met hoe we reageren op de T. Ik veronderstel dat je deze site al wel gelezen hebt, http://www.tinnitus-trt.info/, maar ik raad je aan om dat enkele malen te herhalen. Ik heb ondertussen al veel mensen gezien die zelfs hun eigen stem niet konden verdragen en langzaam maar zeker hun draagkracht terug hebben opgebouwd tot ze weer normaal konden praten en normaal met geluiden konden omgaan (inclusief zingen of naar concerten gaan). Het is een weg met vallen en opstaan en het vergt idd wat tijd, maar het is niet onmogelijk, integendeel. Probeer de juiste informatie te vinden (zoals bijv. op http://www.tinnitus-trt.info/), probeer niet te veel te zoeken naar negatieve verhalen op het internet en denk evt. na of je begeleiding voor jou nuttig acht of niet. Hoe dan ook wens ik je veel succes, Groeten, Bart

 11. Beste mensen,

  Ik had vanaf eind oktober 2012 opeens tinittus, ik ging ’s avonds slapen en hoorde zoals iedereen opeens een ruis/hoge toon in mijn rechteroor. Dacht eerst dat er een apparaat aan stond ergens. Kon wel gewoon slapen en dacht dat het de dag daarna verdwenen was. meer nee niet dus.
  Omdat ik nogal veel met mijn koptelefoon harde muziek draaide dacht ik daar wel aan dat mijn oor beschadigd was. Ik heb toen op internet de verhalen gelezen van al mijn lotgenoten. Dacht al shit hier kom ik niet meer van af. Overdag kreeg ik ook gewoon last van mijn oor en kreeg ook hoofdpijn/druk op mijn hoofd.
  Na 3 weken ben ik naar een KNO-arts geweest en hij vertelde al dat het kan zijn omdat je tussen 45 en 60 jaar bent, ik ben 46 jaar. Mensen kunnen dit opeens krijgen zonder aanwijsbare reden maar het kan ook door gehoorbeschadiging komen. Ik vertelde die arts al dat ik harde muziek draaide en vaak mijn koptelefoon op heb.
  Ik moest een geluid test doen beide oren, uitslag niets mis mee geen gehoorbeschadiging. Ook geen prop in mijn oren. oren zagen er schoon uit.
  Arts zei, ga het eerst 3 maanden afwachten, heel vaak verdwijnt het ook weer, oren zijn heel gevoelig en dat heeft tijd nodig om te herstellen.
  Dat waren 3 lange maanden, overdag pijn in mijn oren en als ik ging slapen luisterde ik toch naar de piep in mijn rechteroor. Heel vaak werd ik s’nachts wakker en kon daarna niet meer slapen, werd er een beetje angstig over. ik ging ook niet meer lezen op internet, want daar werd ik helemaal gek van. Ik heb een drukke baan en kreeg ook een druk op mijn hoofd kon mij niet meer goed concentreren.
  In maart 2013 merkte ik opeens dat de piep zachter werd. maar werd s’morgens wakker en daar was tie weer.
  Maar 2 dagen daarna werd het toch weer minder, ik ging af en toe gewoon voorzichtig liggen als ik ging slapen met de hoop dat dat zou helpen om geen piep terug te krijgen. Vertelde zelfs mijn vriendin dat de piep nu 2 weken was verdwijnen. nou ja heel ver op de achtergrond hoorde ik hem nog. Inmiddels april 2013 piep heeel ver op de achtergrond maar kreeg wel last van mijn rechteroog, merkte dat er een soort druk op stond
  Dit duurde ook weer een aantal dagen en verdween weer gewoon.
  Mei 2013 geen last meer van druk op mijn rechteroog, piep hoor ik niet meer, komt af en toe even in mijn linker oor maar 2 seconden.
  Nu begin juni kan ik er vanuit gaan dat ik nergens meer last van heb, geen piep meer en ook geen druk meer.
  Terwijl ik mijn verhaal typ op deze site heb ik mijn koptelefoon met relaxen muziek op en ga dadelijk lekker slapen.

  Ik heb er wel van geleerd geen knoerharde muziek op te zetten en zeker niet via de koptelefoon. Dacht dat het mij nooit zou overkomen maar heb er alles toch een half jaar last van gehad. En dan mag ik van geluk spreken dat ik geen beschadiging heb opgelopen.
  Wat ik wil zeggen, het kan overgaan, ik heb geen medicijnen of andere dingen gebruikt, Heb het gewoon afgewacht, het kan lang duren voor dat je oor hersteld. Bij mij is het goed gekomen. Ik hoop bij jullie ook.

  Gr, Paul

  • Tof om te lezen dat het bij iemand is overgegaan. En nog wel vanzelf. Ik gebruik nu 5 weken neusspray zonder resultaat en lees zo af en toe op internet, maar nog nooit gehoord dat het bij iemand is beter geworden :(.

   • Hoi Dorien, het komt overigens wel vaker voor hoor dat T spontaan verdwijnt. In dit geval spreekt men over “spontane gewenning”. Maar het klopt inderdaad wat je zegt: zelden lees je daar over op het internet. Dat is ook logisch. Het zijn immers de mensen die nog geen oplossing hebben gevonden die blijven zoeken en reacties blijven geven op forums. Mensen die een oplossing hebben gevonden hebben meestal die behoefte niet meer. Vergelijk het met hotelrecenties op een online boeking site. De mensen met negatieve ervaringen zullen reacties geven (zwembad te klein, eten niet goed, enz.), maar de mensen met een positieve ervaring zullen minder spontaan een reactie geven. De negatieve reacties zijn dus oververtegenwoordigd en dat geeft een beetje een vertekend beeld. Dat was ook de insteek toen ik mijn verhaal een aantal jaren geleden op het web gooide: juist om een positief verhaal te delen tussen de zee van negatieve verhalen ;)
    Groeten, Bart

    • Hallo Bart,
     Gisteren globaal de informatie over TRT gelezen en dacht ‘oké, ik maak het geluid blijkbaar zelf, heb het alleen niet eerder gehoord’. Toen de piep kwam ben ik met gesloten ogen ‘in mijn hoofd gaan kijken’ en gezocht waar de piep vandaan kwam. Tot mijn grote verrassing ging hij steeds zachter en hield er helemaal mee op! Alsof ik hem zelf kan uitzetten :). Toen ik mijn ogen opende kwam hij (natuurlijk) wel weer terug, Ik doe dit nu zo af en toe en de ene keer lukt het beter dan de andere. Is dit hoe de oefeningen van TRT werken? Is het iets wat je ook zonder begeleiding zelf kunt doen?

     De geluidsverrijking ’s nachts ga ik ook toepassen. Ik luister in bed vaak luisterboeken met oortjes via mijn pda, maar dat kunnen dan beter andere geluiden zijn, begrijp ik uit de informatie, en de hele nacht laten herhalen?

     Há, ik krijg er zin in om dit zelf aan te pakken…

     • Hallo Dorien,
      Uiteraard kan je ook zelf aan de slag. De ene persoon is vertrokken met het vinden van de juiste informatie en kan het helemaal zelf, iemand anders is dan weer misschien meer gebaat met begeleiding, hangt een beetje af van je situatie. In feite is wat je beschrijft een toepassing van het 10-seconden oefeningetje: ga bewust op zoek naar je T en probeer je er zo rustig/ontspannen mogelijk bij te blijven. Verder moet je door het “begrijpen” van de mechanismen achter T proberen de T te herleiden naar iets “onschuldig” ipv iets “irritant”/”gevaarlijk”/….
      Geluidsverrijking ’s nachts is prima. Best gebruik je geluiden met weinig betekenis, zodat deze niet storen. In principe is elk geluid goed, zo lang je het niet onaangenaam vindt. Inderdaad, zoals je zegt, de hele nacht laten herhalen. Bekijk ook dit eens: http://gomix.it/
      Fijn dat je zin hebt om het zelf aan te pakken! Dat is alvast de belangrijkste stap! :)
      Succes, Bart

 12. Hoi mijn naam is Michel ,ik ben bijna 38 en woon in NL.

  Ik heb al een jaar of 4 last van tinnitus wat zich bij mij uit in een constante fluittoon.
  Toen ik dit kreeg dacht ik dat ik helemaal gek werd,ik werd er angstig en depressief van.

  Uiteindelijk heb ik het geaccepteerd en is het naar de achter grond geschoven en beïnvloed het mijn leven niet meer.

  Verder heb ik overgevoeligheid voor geluid gehad.
  Ge kraak geplop,ge klik,geluid van rinkelende bellen en mijn hartslag in mijn oor.
  Allemaal even beangstigend maar gelukkig zijn die. Allemaal weer binnen een paar weken over gegaan muv.de pieptoon dan.

  Het enigste wat ik dan nog niet had gehad was oormyoclonus ofwel een klapperend trommelvlies .
  De dokter zag dat mijn oren schoon zijn,maar wel dat er vocht achter mijn trommel vliezen zit ,iets waar ik al jaren last van heb,en dat mijn linker vlies naar binnen getrokken staat.

  Ik heb een hormoon neus spray gekregen .
  Verder gebruik ik 3xper dag multivitaminen,1x p dag ginkgo biloba,hooikoorts medicijnen en 2 glazen wijn voor het slapen.

  Als na 2 weken de spray niet helpt mag ik naar de kon arts.

  Ik heb nog steeds de stille hoop dat het vanzelfverdwijnt of dat de kno arts mij kan helpen.

  Mocht dat niet werken dan zal ik met het herprogrameren van miJan hersennen aan de slag moeten gaan.

  Makkelijk gezegd dan gedaan,onder tussen ver galt het mijn leven wel…

  • Hoi Michel,
   Goed dat je het hebt kunnen accepteren en dat het je leven niet meer beïnvloed.
   Het feit dat je het accepteert is in feite al het “herprogrammeren” van je hersenen :) Mensen die met tinnitus en/of overgevoeligheid geconfronteerd worden, zijn doorgaans veel alerter op zaken die zich in hun “oren” afspelen. Het is dus mogelijk dat er (op zich onschuldige) zaken aan het licht komen die je al jaren hebt, maar er nooit aandacht aan geschonken hebt. Doordat je er plots wel aandacht aan gaat schenken, is het mogelijk dat je je er aan begint te hinderen. Rustig blijven is de boodschap en meestal verdwijnt dat terug vanzelf. Succes, Bart

  • Hallo Michel,
   Ik heb al zo’n 30 jaar last van tinnitus, vooral in het linkeroor. Doordat ik mij daar nooit echt op gefocust heb ondervond ik daar ook weinig of geen hinder van. Tot ik in februari van dit jaar vochtopstapeling achter het trommelvies in mijn linkeroor kreeg. Bij een bezoek aan de KNO arts heeft zij het trommelvlies doorprikt en het vocht weggezogen. Het vocht kwam echter terug en dat wees op een slechte werking van de Buis van Eustachius. Vervolgens plaatste de KNO arts een buisje en daarmee was het probleem van de vochtopstapeling van de baan. Ondertussen was ik mij wel danig ongerust beginnen maken dat het met mijn (geh)oor niet meer helemaal in orde zou komen, raakte meer gefocust op de tinnitus en hoorde het geruis bijgevolg ook veel harder dan voordien. Toen vond ik deze blog van Bart en door wat ik hierop allemaal las werd ik weer een stuk geruster en verdween de tinnitus weer meer naar de achtergrond. Hij is er wel hoor en zal er ook blijven, maar hij hindert mij een stuk minder. Half april kreeg ik plots last van samentrekkingen/spasmen in mijn linkeroor. Ik ben wat gaan zoeken op het internet en kwam uit op oormyoclonus. In paniek terug naar de KNO arts. Deze heeft mij Rivotril (0,5 mg) voorgeschreven, een middel dat ook bij epilepsie gegeven wordt. Het heeft als doel de spieren te ontspannen. Ik neem ’s morgens een half pilletje en ’s avonds een volledig. Het klapperen treedt bij mij vooral op als ik ontspan (’s avonds in mijn luie zetel, bij het slapen gaan en ’s morgens als ik nog niet goed wakker ben). Ondanks dat dat ontspannen momenten zijn heb ik al vlug opgemerkt dat desondanks vooral mijn kaakspieren gespannen zijn. Als ik die ontspan gaat het een stuk beter. Door de kaakspieren te ontspannen en de Rivotril slaap ik heel goed. Overdag als mijn hersenen actiever zijn heb ik er helemaal geen last van. Ben op aanraden van de KNO arts toch ook even bij een Neuroloog langsgegaan. Het neurologisch onderzoek was OK en ik moet nu nog enkel een afspraak maken voor een MRI scan van de hersenen en het linkeroor. Misschien komt er daardoor toch nog wat meer duidelijkheid in de situatie. Ik hoop dat je hier wat aan hebt en ook aan de vele verhalen die je op deze blog vindt. Weten dat je er niet alleen voorstaat kan een mens al een eind vooruithelpen. De rest moeten we zelf doen. Van 1 ding ben ik inmiddels overtuigd: het wordt zeker beter, ook bij jou. Succes!
   Maresi

 13. Een hele bekende Amerikaanse hersenchirurg, E.Alexander schreef in een boek het volgende:
  “Ik heb vaak aan mijn patiënten uitgelegd dat een of ander ongemak minder zou worden, of
  tenminste minder leek te worden, zodra hun lichaam en hersenen zich aan de nieuwe situatie hadden
  aangepast. Als iets maar lang genoeg doorgaat, leren je hersenen het te negeren, eromheen te werken
  of het te behandelen alsof het normaal is”

  Hij had het hierbij niet specifiek over Tinnitus, maar het leek wel rechtstreeks uit het boek van Jastreboff zelf te komen,want het raakt hierbij wel precies de doel en de kern van de TRT. De mens leert zich aanpassen aan de meest vervelende en kwellende dingen zodra ze zich leren aan te passen aan de nieuwe situatie door het te accepteren als iets gewoons.
  Best Bart, nog veel dank voor je inspirerende en bemoedigende reacties, want ze betekenen heel veel voor de mensen en inspireren enorm.

 14. Hallo Bart,

  Eerst en vooral wil ik je bedanken voor het opzetten van deze blog.
  Ikzelf ervaar nu ongeveer 2 maanden ook Tinnitus in mijn rechtoor en heb al wat moeilijke momenten meegemaakt.
  Mijn KNO-arts wist mij te vertellen dat het bij mij lag aan gehoorbeschadiging (verlies van trilharen door muziek).
  Deze heetf me dan ook de raad gegeven op mij oordoppen op maat te laten maken voor het geval ik in lawaaierige omgevingen kom. Ik heb deze laten maken bij Laperre. Echter twijfel (waarschijnlijk voor niets) ik eraan of deze mij wel beschermen tegen verdere beschadiging.
  Zo ben ik verleden week een toertje met de moto gaan maken om deze oordoppen uit te testen en eens ik thuis was had ik het gevoel dat mijn T luider was ervoor (en is dat nu nog steeds). Kan dit te maken hebben met de focus die ik erop leg of toch door verdere beschadiging (zelfs met het dragen van mijn op maat gemaakte oordoppen)?
  Sinds verleden week heb ik dan ook meer last van mijn T omdat deze luider klinkt als ervoor en ook omdat ik schrik heb dat deze alleen maar erger kan worden (bij het rijden met de moto of het bijwonen van een festival), zelfs al draag ik mijn gehoorbescherming.
  Kan jij me soms wat raad of ondersteuning geven a.u.b.?

  Alvast bedankt,

  Tuur

  PS: ik ga me straks het boek TRT bestellen en hieruit de nodige informatie halen voor mij te helpen.

  • Beste Tuur,
   Gehoorbescherming in heel lawaaierige omgevingen zijn uiteraard een goed idee. Overdrijf echter ook niet (ga geen oordoppen dragen bij dagdagelijkse geluiden), want dat werkt T in de hand.
   Oordoppen op maat bieden doorgaans de beste bescherming. Er bestaan uiteraard verschillende soorten oordoppen voor verschillende doeleinden, maar bespreek dat best met de audiologe van je hoorcentrum.
   Wat dat toertje met de moto en de oordoppen betreft -> het is inderdaad normaal dat je de T luider kan horen na het dragen van oordoppen. Dat heeft inderdaad voornamelijk met focus te maken, niet zozeer met beschadiging. Wees niet té bang voor extra beschadiging -> het is meestal vooral de angst die de T zal “opjagen” ipv de beschadiging zelf ;) Ga gewoon verstandig om met geluid. Te luid? -> oordopjes / Niet te luid -> geen oordopjes.
   Veel succes,
   Bart

   • Beste Bart,
    Bedankt voor je blog. Ik heb vanwege een overspanne periode helaas ook last v tinnitus, dus ik heb veel aan je tips. Ik loop veel hard in de hoop dat dit van invloed is… weet jij of dit helpt. Verder heb ik geen gehoorschade , dan zou het uiteindelijk toch moeten verdwijnen? Vr grt Peter

    • Hoi Peter,
     blijven lopen zou ik zeggen! Je hoeft voor tinnitus niets te laten. Wat je vroeger graag deed, mag je nu ook gerust blijven doen. Dat is belangrijk! Rustig blijven is de boodschap en dan verdwijnt het inderdaad meestal wel vanzelf.
     Groeten,
     Bart

 15. Hallo Bart,

  Jouw initiatief om deze blog te beginnen dwingt respect af. Mijn petje af ….. Ik heb morgen een afspraak bij mijn KNO arts en ga haar over de trt website en jouw blog aanspreken want heel veel tinnitus- en hyperacusispatiënten gaan hier ongetwijfeld hulp en steun vinden.

  Mijn naam is Maresi en ik ben 54 jaar. Ik moet eind 20 geweest zijn toen ik voor het eerst geruis waarnam in vooral het linkeroor, echter zonder er veel hinder van te ondervinden omdat ik er ook niet op gefocust was.

  Eind februari van dit jaar heb ik bij een grieptoestand vocht in mijn linkeroor gekregen. De huisdokter heeft mij eerst Medrol voorgeschreven maar dat hielp niet (in tegenstelling tot de twee vorige keren dat ik vochtopstapeling in hetzelfde oor had). Ik werd doorverwezen naar een KNO arts die vervolgens het trommelvlies doorprikt heeft om het vocht weg te trekken. Na enkele dagen was er weer vochtopstapeling en vervolgens plaatste de KNO arts een buisje. Ondertussen was ik al angstig geworden dat het met mijn (geh)oor niet meer goed zou komen en mede daardoor ben ik meer last beginnen krijgen van de tinnitus en hyperacusis. Het is inderdaad een beangstigend gevoel; het paniekzweet is mij meerdere malen uitgebroken. Toen ik de verhalen op jouw blog begon te lezen ben ik rustiger geworden en werd de tinnitus weer leefbaar. Ik hoor hem wel constant maar ik ervaar hem als minder storend. Ik moet er eerlijkheidshalve bij vermelden dat ik al een aantal jaren 1 Seroxat 20 mg/dag neem en sinds kort 1 Xanax vóór het slapengaan en ook dat ik na een ernstig trauma 4 jaar geleden onderhevig ben aan angsten en depressies.

  Sedert vorige week maandag ben ik echter merkbare trillingen/samentrekkingen in mijn linkeroor (en soms ook in het recheroor) beginnen voelen en horen. Na een onderzoek op het internet ben ik op “(midden)oormyoclonus”, ook wel musculaire tinnitus genoemd, gestoten. Een groot deel van de symptomen die daarin beschreven worden kloppen met wat ik ervaar. Ik heb er vooral in ontspannen toestand last van (’s avonds en bij het slapen gaan). Wat ik wel merk is dat als ik mijn kaakgewricht wat kan ontspannen het dan minder is. Ik ben enorm bang dat de KNO arts morgen de diagnose gaat bevestigen want het komt er op neer dat er weinig of niets aan te doen is dan “er mee te leren leven”.

  Mijn vraag naar jou toe is of jij eventueel ook mensen kent met deze aandoening. En als ik zou lijden aan oormyoclonus, kan ik dan ook baat vinden bij een TRT behandeling?

  Alvast bedankt voor een antwoordje.

  Vriendelijke groeten,
  Maresi

  • Beste Maresi,
   Bij mensen met tinnitus en/of hyperacusis komt het inderdaad meer voor dat spiertjes in het middenoor te snel geactiveerd worden.
   Als deze samentrekken of trillen dat kunnen we dat inderdaad waarnemen als geluid. Dat is logisch, dat is immers wat het gehoorsysteem moet doen.
   Meestal zijn deze trillingen heel onschuldig. In onze praktijk zien we geregeld mensen met gelijkaardige symptomen, meestal verdwijnt het vanzelf eens gewenning voldoende bezig is.
   Vergelijk het een beetje als een trillend spiertje in je ooghoek: je merkt het misschien wel op, maar kwaad kan dat helemaal niet. Het wordt pas vervelend als je je er druk in begint te maken.
   Zoals je zelf al aangeeft heeft “angst” een grote invloed op hoe we de tinnitus waarnemen en hoe we omgaan op externe geluiden (hyperacusis…).
   Rustig blijven is dus de boodschap. Beseffen dat er “niets ergs” aan de hand is kan daar in helpen.
   En nog een laatste tip: pas op met het “zoeken op internet”… soms ga je op dingen stoten die je onnodig ongerust maken, hetgeen de angst weer gaat voeden en de symptomen alleen maar gaan versterken… Bovendien zijn er veel meer negatieve verhalen op het internet te vinden dan positieve… Ook dat is logisch (hotelrecensies bevatten ook meestal vooral de negatieve verhalen – de mensen met positieve ervaringen hebben doorgaans minder de drang om iets op het internet te plaatsen ;)).
   Succes,
   Bart

   • Beste Bart,

    Heel erg bedankt voor je snelle reactie. Je uitleg en het feit dat je in jullie praktijk nog mensen met deze symptomen ontmoet maakt het mij weer een stuk gemakkelijker om het samentrekken/trillen een plaats te geven en rustiger te worden.

    Ik ben ondertussen bij de KNO arts geweest en heb daar mijn verhaal gedaan over de samentrekkingen in mijn o(o)r(en) en heb haar de informatie die op het internet gevonden had over oormyoclonus laten zien. Volledig uitsluiten doet ze het nog niet maar bv. stress en angsten kunnen ook aan de basis liggen. Zij heeft mij nu Rivotril voorgeschreven dat ik 2 à 3 weken moet nemen (2 x 0,5 mg/dag). Als de trillingen er dan nog zijn gaat zij mij doorverwijzen naar een neuroloog.

    Verder ga ik regelmatig mijn schouder-, hals- en kaakspieren laten masseren zodat daar ook meer druk wegvalt.

    Ondertussen heb ik ook een Laperre hoorcentrum voor TRT gevonden in Halle wat niet zo heel ver uit de buurt is. Indien nodig maak ik daar zeker een afspraak.

    Je hebt volledig gelijk wat betreft de opzoekingen op het internet. Ik ga daar over het algemeen erg voorzichtig en selectief mee om. Maar het vinden van jouw website is een zegen geweest. Ik heb hem naar al mijn vrienden en kennissen doorgestuurd met de vraag hem te bezorgen aan mensen die zij kennen die onder tinnitus en/of hyperacusis lijden.

    Nogmaals heel erg bedankt dat ik bij jou en mijn tinnitusgenoten terecht kan. Aan allen heel veel sterkte en goede resultaten gewenst.

    Groetjes,
    Maresi

    • Beste Bart,

     Ook ikzelf ben dankbaar voor deze blog die ik zopas ontdekte.

     Ik stel bij mezelf vast dat ik de voorbije weken meer en meer inzit (na het lezen van enkele van de reacties al een stuk minder) met dat gepiep aan 1 zijde en die doffe klank aan de andere zijde. Mijn bezorgdheid gaat in crescendo en zelfs zo ver dat ik deze morgen 1 u wakker gelegen heb want ik meende even dat het gepiep het gevolg is van de immer draaiende pompen van het zuiveringsstation achter ons huis en als die pompen draaien treed er precies resonantie op met mijn gepiep…

     Echter, sirenes, luide muziek, … doen wel pijn aan mijn oren.

     Met een frisser hoofd ga ik uw blog verder doorbladeren en enkele tips toepassen.
     Nogmaals: bedankt.

     Matthias

 16. Hallo Bart!
  Ik ben eind verleden jaar getroffen door Tinnitus waarvan ik een paar weken later wist dat het Tinnitus was. Het begon na een hevige stressaanval. Getingel af en toe bij hevige stress bij mijn rechterslaap dat na een paar dagen overging in suizen. Ik dacht: dat verdwijnt wel. Maar dat was helaas niet zo. Het was hetzelfde proces zoals velen ondergaan. Het suizen gaat niet weg, angst gaat komen en regeren omdat je het geluid niet kan plaatsen. Het is wezensvreemd. Die angst was het allerergste en ook het onbestemde gevoel wat het met zich meebracht. Elke ochtend werd ik wakker met hevig gesuis in mijn hoofd en het zweet brak mij uit vanwege de paniekaanvallen. De januari maand was het hevigst. Februari net zo maar ik was ondertussen met jou site in aanraking gekomen en ook je verhaal wat mij al geruststelling gaf en veel ophelderde wat er precies gaande was. Ik ging ook dat model van Jastreboff bestuderen wat Tinnitus nu eigenlijk precies inhoudt en hoe het ontstaat. Daarna heb ik het geleerd te accepteren dat Tinnitus een natuurlijk geluid is en afkomstig zijn van zwakke elektische signalen in onze gehoorbanen die er in wezen altijd zijn geweest. Eigenlijk heb ik een knop moeten omschakelen. Toen ik dat eenmaal ging begrijpen en toepassen verdween een heel stuk angst en kon ik het ook veel beter plaatsen en met de Tinnitus omgaan. Steeds dacht ik aan de woorden “Tinnitus is een onschuldige aandoening en het zijn natuurlijke geluiden in de gehoorbanen die volkomen onschuldig zijn en we niet moeten beschouwen als een bedreiging” als een soort mantra.
  Steeds las ik dat per dag en ook plakte ik die tekst op de muren in mijn huis en bij mijn bed zodat ik het steeds weer kon lezen waar ik kwam. Ook op mijn computer plakte ik het.
  Toen die angst beetje voor beetje verdween merkte ik ook dat ik het suizen beter kon verdragen en ik sliep weer goed, aan een stuk door, ook al suisde en siste het in mijn hoofd. Ik ging geluidsverrijking toepassen, vooral ‘s-nachts en zoeken welke voor mij het meest ontspannen gevoel gaf en zodanig toepassen dat ik het Tinnitusgeluid niet maskeerde. Het werd bosgeluid met vogels. Heerlijk en ontspannen was dat voor mij. Vooral in de nacht wanneer het stil is heb ik dat aanstaan en ook wanneer ik slaap. Ik moet zeggen dat de aanwijzingen op de TRT fantastisch werkt en ik heb al zoveel gelezen maar ben tot de conclusie gekomen dat wat nu voorhanden is ter bestrijding van Tinnitus en het meest realistische zijn doelstelling benaderd de TRT is. Het is de psychische aanpak en dat de angst het vooral is wat tussen onze oren zit die het meest kwellend is van Tinnitus. Nu hoor ik constant gesuis nu ik dit neerschrijf maar alleen even omdat ik er nu even oplet, dat gaat soms dagen achtereen zo maar ik merk dat in plaats van dat ik in eerste instantie mij elke minuut op het geluid concentreerde dat gaandeweg steeds minder werd, en zo steeds gaandeweg minder en minder dat ik mij niet bewust was van het gesuis in mijn hoofd. Nu is het zelfs al zo dat ik soms wel een uur heb dat ik mij niet bewust ben van het Tinnitus-gesuis en vaak al langer omdat ik er niet aan denk. Als je er niet aan denkt ben je je er ook niet van bewust en hoor je het niet. Simpel. Ik heb zelfs wel momenten van enkele uren al gehad dat ik niet op het geluid lette. Was het eerst elke minuut dat ik maar aan dat geluid dacht, met veel angst erbij, nu is de habituatie van reactie zodanig dat als ik er aan denk ik mij heel goed en prettig voel omdat ik mij constant voorhoud dat het geluid wat ik hoor in wezen onschuldige en natuurlijke geluiden zijn. Steeds als ik er aan denk doe ik dat. Mijn reactie is van verschrikkelijke angst en depressie veranderd in de persoon die ik altijd was. Ik merk nu zelfs ook dat er al momenten zijn dat ik even goed moet opletten of ik het gesuis nog hoor (ook als deze hevig is) omdat het vanzelf al beetje voor beetje wordt weggefilterd. Daar werd ik mij voor het eerst afgelopen weekend van bewust.
  Ik moet zeggen dat het model van Jastreboff uitstekend werkt, mits je eerst anders tegen Tinnitus gaat aankijken, de demystificatie zoals je omschreef en dan gaandeweg stapje voor stap weer de goede kant uitgaat. Ik begrijp dat er vele varianten zijn van Tinnitus en dat elk persoon zijn eigen weg heeft te gaan maar dat de wijze hoe je Tinnitus ziet, begrijpt en ermee omgaat alles bepalend is hoe je het kan overwinnen of erin blijft steken als een voortdurende levensbedreigende kwelling. Dat laatste hoeft niet.
  Om nu te spreken van genezing is te vroeg.
  Ik ben pas twee maanden echt bezig de therapie toe te passen maar ik heb al heel veel gewonnen in zo’n kort tijdsbestek dat het mij verbaast omdat ik van veel langer tijd uitging, alleen al om het gewoon te kunnen verdragen zonder negatieve gevoelens of emoties erbij te krijgen. Dat stadium heb ik overwonnen en ik heb nog geen echte terugval gehad, al is dat heel goed mogelijk, hou ik mij voor. Die dagen zijn er, dat weet ik.
  Genezing zie ik in die zin, dat ik er geen last meer van ondervind en het mij in mijn dagelijks leven niet meer belemmert en stoort maar naar de achtergrond is terug gedrongen zodat ik er geen hinder meer van ondervind.
  In dat stadium verkeer ik nu en dat is een heel wezenlijk verschil als drie maanden geleden. En alles wat er bij nog gewonnen is, is meegenomen.
  Je hebt mij in elk geval erg geholpen en ik ben je dankbaar voor de hulp die je aan anderen biedt en de adviezen die je geeft. Het is heel veel waard en prijzenswaardig.

 17. Ik Heb Tinnitus als gevolg van de ziekte van meneire .
  Ik heb geen echte remedie , Het enige wat echt help is mij concentreren op iets anders bv een haakpatroon waar ik moet bij tellen , dit invoudig middeltje help mij het meest . Jammer ondertussen vreet de tinnitus en de ziekte mijn gehoor weg ,maar het lawaai blijft .
  G C

 18. Hallo lid van de club,

  VOLLEDIG met U akkoord bij de beginfase van onze vriend tinnitus is er bijna nergens support of een paar handgrepen om met dit om te gaan.
  Dit was voor mij een belangrijke fase. Er zijn voor alles hulpgroepen (bv kanker, overlijden familielid enz.) voor ons is er niets. Nee, GE MOET ERMEE LEREN LEVEN! is de uitspraak van de medische wereld. Als we bij het begin van onze kwaal een klein beetje support krijgen (zoals deze site) dan kunt ge dit een beetje plaatsen hé. Die wachttijden van trt bv Gent zijn enorm. Ik laat mij nu verder helpen door Bart zelf en geloof me dit is VEEL l duidelijker dan trt – centra.Hij doet ook trt.
  groeten
  Monique (3 jaar lid van de tinnitusclub)

  • Hi Monique,

   Ik herken je verhaal volledig. Ik heb nu sinds 14 dagen een vervelend geruis in mijn oor en ben 22. Ik ben momenteel bezig met een cortison kuur, maar zo ontzettend bang dat het permanent is. Eigenlijk heb ik geen hoop meer. Dat ik momenteel een halfjaar in Berlijn studeer, maakt het ook niet beter, want voel me hier erdoor helemaal alleen en verlaten. Ik heb het opgelopen na een concert waar ik waarschijnlijk te ver vooraan heb gestaan. Sindsdien ben ik in een cirkel van zelfverwijten en somberheid vervallen. Ik denk regelmatig aan de dood, omdat ik me niet voor kan stellen dat ik hiermee kan leven en dat het beter zal worden. Ik kan alleen maar slapen met een zolpidem pilletje en weet gewoon niet meer waar ik het zoeken moet. Al de fora over Tinnitus maken het ook niet beter. Kortom, ik weet niet waar ik moet beginnen, ben ten einde raad.
   Sorry voor dit negatieve verhaal, maar ik hoop dat lotgenoten het begrijpen.
   Groetjes Tessie

   • Hoi Tessie,
    geen probleem, het is inderdaad niet altijd rozegeur en maneschijn. Ik begrijp als geen ander dat het best moeilijk kan zijn. Gelukkig besef ik ook heel goed dat het mogelijk is om de problemen die je ondervindt van tinnitus te verlichten.
    Meestal is de “angst” erger dan de oorzaak op zich. Bijvoorbeeld de “angst dat het permanent” wordt zorgt er voor dat je hersenen het signaal ook daadwerkelijk als belangrijk beschouwen. Emoties hebben een grote invloed op hoe we T eraren. Het feit dat je in Berlijn studeert zal het er inderdaad op zich niet makkelijker op maken. Probeer je niet te veel te verwijten, dat blijft ook de angst, stress en schuldgevoel voeden. Juist deze zaken zijn blijven er voor zorgen dat je er last van blijft ondervinden. Het is niet het signaal op zich (tinnitus), maar de reactie er op die bepaalt hoe wij reageren op tinintus.
    Rustig blijven is dus de boodschap. Probeer het een plaats te geven en geef jezelf zeker geen verwijten.
    Succes,
    Bart

   • Hi Monique,
    Je zit nog in de acute fase! In jouw geval (minder dan 3 mnd geleden dat je T hebt ‘gekregen) zou een infuustherapie kunnen helpen. In Duitsland is dit standaard protocol. Volgens een artikel van prof dr med Elies ervaren 80% (opm van mij: vooral acute) van de tinnituspatienten een verbetering (`Die guten Erfahrungen mit dem phlogistisch-rheologischen Infusions-schema nach Stennert drücken eine Heilungs- und Besserungsquote von 81% aus). Ik raad je aan om contact op te nemen met een Duitse HNO arts (kijk maar een eens op: http://www.dres-wallesch.de/ohrensausen.html ) en vraag hem/haar om infusions therapie. Zeg er uitdrukkelijk bij dat je nog nog niet zolang geleden last hebt gekregen van Tinnitus. Je wordt dan meteen behandeld. Standaard is 10 dagen aan een infuus met predisolon en pentoxifyllin. Je kan ook even kijken op http://www.oorsuizen.net. Dat is een website die speciaal over acute tinnitus gaat. Als de T in de chronische fase is beland kun je overgaan tot retraining maar dat kan altijd nog. Grijp de kans om zolang je t in de acute fase zit infuustherapie te krijgen. En dat je al in Duitsland zit is alleen maar een voordeel.
    Veel sterkte toegewenst,
    Jan

    • Hallo,
     in Duitsland wordt inderdaad heel vaak infuustherapie toegepast. Op andere plaatsen wordt dan bijv. weer “standaard” gegrepen naar hyperbare zuurstoftherapie of andere therapieen. Er is vandaag helaas niet zomaar altijd een eenduidige hapklare medische oplossing. Stap 1 is daarom best altijd om te bespreken met je NKO wat er medisch mogelijk/nodig is en leg alle opties rustig naast elkaar.
     Gewenningsgebaseerde therapieen zoals TRT zijn inderdaad gericht op chronische T. Als mensen last blijven ondervinden van de T, dan kan je je hertrainen om de geconditionneerde reflex (= reactie op T) te doen verminderen. M.a.w. aan de bron op zich verandert niet veel, maar wel hoe reageren op de T en hoe we die ervaren (perceptie).
     Groeten,
     Bart

 19. Ik hoop dat ik hier even van mij mag afschrijven. Eind 2009 kreeg ik tinnitus zonder aanwijsbare reden. Ik kwam in een diep dal terecht, werd depressief en wilde er een einde aan maken. Uiteindelijk is het mij goed gekomen en leefde ik jaren goed samen met de tinnitus! Nu sinds 1,5 maand is de tinnitus terug en harder dan ooit, zomaar zonder reden. Hij gaat overal dwars doorheen, waar ik voorheen de tv aan kon zetten en de t weg was, komt hij nu werkelijk overal bovenuit! Het gevolg hiervan is dat ik weer terug bij af ben, ik ben ontzettend bang. Bang dat ik het niet meer aankan, wordt hij nog harder? Ik slaap nu met oxazepam en loop bij de psycholoog. Ben ik weer terug bij af? Ik wil niet aan de anti depressiva.

  Liefs Iris

  • Hallo,
   Bij mij begon de T ongeveer een jaar geleden nadat ik een teruggetrokken trommelvlies had. Ik had last van een hoge pieptoon in mijn linkeroor.
   Sinds een paar maanden slik ik piracetam in combinatie met pycnogenol/taurine/gingko biloba, zink en vitamine b. En om niet depressief te worden slik ik St. Janskruid. Het duurde even voordat dit aansloeg, maar voor mij werkt dit echt! Ik heb alleen ’s nachts in de stilte nog dat ik het piepje hoor. Ook ’s nachts slaap ik met slaapmuziek aan op mijn telefoon (op vliegtuigmodus) dat werkt voor mij erg rustgevend

 20. Beste Bart,
  Beste lezers,

  Ik ben Ringo en heb sinds enkele jaren tinnitus. BIj mij is het begonnen tijdens verbouwingen bij me thuis toen ik met een betonboor in faience heb geboord. Je moet het zeker niet proberen doch dat geeft een zéér schel geluid en na een minuut had ik het zitten… ’t Is nu ongeveer vier jaar dat ik samen met mijn tinnitus door het leven ga, we zijn niet altijd even goeie vrienden doch meestal komen we wel overeen :-)

  Waarom ik dit medium zo belangrijk vind? Toen ik het oorsuizen “opliep” ben ik zeer angstig en onzeker geworden, alles leek eronder te lijden tot zelf op het moment dat ik vond dat het leven niet meer mogelijk was met dat gesuis in m’n rechteroor. Ik heb toen diverse dokters bezocht maar niemand leek me te kunnen helpen. Das natuurlijk ook niet verwonderlijk want tinnitus is puur medische gezien ook niet te “genezen”. Hetgeen ik zeer beangstigend vond is dat je NERGENS iets positief kon vinden, alleen horrorverhalen, geen enkele kans op perspectief…

  Ik denk dat het daarom zeer belangrijk is om website’s te hebben zoals deze, website’s die de mensen die jammer genoeg tinnitus oplopen laten zien dat er WEL een leven mogelijk is met tinnitus, ookal is de pieptoon hoog, luid en op ieder moment aanwezig…

  Ik ben toen naar een psycholoog gegaan die verbonden was aan mijn NKO arts én heb even Deanxit en Rivotril genomen. Beide medicijnen zorgden ervoor dat ik de tinnitus iets minder luid ging horen en er dus ook minder aandacht ging aan geven.

  Ik ben toen van mezelf gaan opletten dat ik er “bewust” minder ging op letten en dat ik aandachtiger naar omgevingsgeluid ging luisteren waardoor ik eigenlijk al na enkele weken de pieptoon niet meer bewust ging horen en het op de achtergrond verdween…

  Er zijn wel nog momenten dat het de kop opsteekt ( zoals nu ) maar het is belangrijk om te weten dat er écht wel een oplossing voor is, soms is het actief werken maar over het algemeen is een normaal leven wel mogelijk!

  Daarom, een dikke proficiat om dit initiatief op poten te zetten, je geeft veel jongeren een perspectief op het moment dat die tinnitus in hun leven komt en dit hun leven volledig overhoop zet!

  • Beste Ringo,
   Bedankt voor je reactie. Ik ben het helemaal met je eens: er is helaas maar al te veel “negatieve” informatie. Dit draagt er toe bij dat mensen ongerust of angstig gaan reageren op tinnitus. En dan wordt tinnitus pas een probleem. Het is niet het geluid op zich dat bepaalt of we er last van hebben, het is onze reactie op dat geluid. En die moet je onder controle proberern te krijgen. Hoe je dat doet maakt eigenlijk niet uit. TRT probeert dat te doen door alles te begrijpen en zo de ongerustheid langzaam maar zeker weg te nemen. Let wel op met medicatie. Dikwijls wordt medicatie voorgeschreven voor tinnitus, maar zorg er voor dat je pillen zoals Rivotril en Deanxit niet onnodig lang blijft nemen als deze enkel en alleen voor je tinnitus werden voorgeschreven. Dat is nergens voor nodig.
   Zo te lezen ben je goed bezig. Het is normaal dat de tinnitus af en toe de kop opsteekt, maar besef dan inderdaad dat het maar tijdelijk is en dat je die wel weer naar de achtergrond kan krijgen zoals je daarvoor ook al hebt gedaan.
   Veel succes en nogmaals bedankt voor je reactie.
   Groeten,
   Bart

   • Negatieve reacties omtrent dit onderwerp zorgt voor mentale onrust, dat erken ik! Maar het heeft er ook voor gezorgd dat het probleem nu erkent wordt, dat er nu actie vanuit hogere groepen genomen wordt. Anders was ik nu waarschijnlijk nog steeds voor GEK verklaard met mijn ongeloofbare kwalen.>!!

  • Dag Ringo,
   Het is fijn om je verhaal te lezen maar ter info: het zijn niet alleen jongeren die Tinnitus krijgen. Of vind jij 44-jarigen ook “jongeren”? Zeg maar “ja”.
   Groetjes!

 21. Beste,
  Jouw tinitusverhaal is een hele opsteker voor mij.
  Ik leef nu een maand met tinitus, na oorschade (door lawaaitrauma) aan mijn rechteroor.
  Voordien had ik ook reeds oorsuizen, maar toen zonder verklaarbare redenen. Alles is onderzocht en ze konden niets vinden.
  Ik had er perfect mee leren leven en het geluid naar de achtergrond gebracht. Nu echter is deze ruis luider geworden door waarschijnlijk de gehoorschade.
  Ook heb ik een ‘ploffend’ geluid tijdens het slikken (alsof ik in een vliegtuig zit). Komt dit ook door de tinitus? Want dit is heel vervelend om mee om te gaan.
  Ik heb al veel opgezocht en de trt training heeft al veel positieve reacties gehad. Ik heb reeds contact opgenomen, maar het duurt 5 a 6 maanden vooraleer je aan de beurt kan komen.
  Is er in de tussentijd iets dat verlichting kan brengen? Kan ontspanning, meditatie, yoga, … helpen?

  Alvast bedankt je luisterend oor,
  Kim

  • Beste Kim,
   Ontspanning door bijv. meditatie, yoga en dergelijke kan inderdaad helpen. Het belangrijkste is om er rustig bij te blijven, hoe meer gestresseerd je bent, hoe luider je de tinnitus zal horen. Dat is logisch. Als je dus iets kan vinden om te ontspannen is dat dus zeker een pluspunt.
   Veel mensen die tinnitus hebben, gaan soms ook meer bewust gaan letten op andere geluiden. Geluiden die er vroeger ook al wel waren, maar die je altijd netjes weggefilterd of (onbewust) hebt genegeerd. Slikken maakt voor iedereen “geluid”, alleen zijn we daar doorgaans niet mee bezig, tenzij we er op bewust op gaan letten. I.v.m. de wachttijden: bij inSentis, waar ik ook TRT begeleiding doe, proberen we de wachttijden zo kort mogelijk te houden en zijn deze eerder in de grootte-orde van “weken” in plaats van “maanden”. Ik wens je alleszins veel succes.
   Groeten,
   Bart

 22. Beste Bart,

  In december ontstond er een lage brom in mijn rechteroor. KNO onderzoeken wezen niets uit, sterker nog ik blijk een bijna perfect gehoor te hebben. Na wat speurwerk op internet kwam ik uit op jouw site en ben met de informatie over geluidsverrijking aan de slag gegaan. Ik was eigenlijk net goed op weg, minder paniek en minder last, toen er een piep in mijn hoofd ontstond. Die ik overigens wel herken. Na een drukke werkdag heb ik deze piep eerder gehad maar het ging dan ook altijd weer weg. Nu is deze piep er al twee weken, zeer luid en gekmakend. Ik hoor het overal doorheen en voel me er enorm gespannen onder en kan mij er niet goed door concentreren. Het valt mij op dat als ik in mijn omgeving rondvraag er veel mensen zijn die een piep horen als ze zich erop richten maar er verder geen hinder van ondervinden. Op het moment neig ik ervoor te vluchten door veel afleiding te zoeken maar daardoor komt de piep en de schrik des te harder aan als ik rustig ga zitten of naar bed ga. Ook als ik net wakker ben is de piep keihard, terwijl mijn hersens volgens mij nog niet eens wakker zijn! Het is net of er een volumeknop is aangezet in mijn hoofd en ik snap niet waarom ik hem niet terug kan draaien. Moet ik het geluid nu toelaten of juist afleiding zoeken zodat ik mijn aandacht op andere dingen richt?
  Sandra

  • Hoi Sandra,
   Hetgeen je beschrijft is inderdaad logisch. Eens je hersenen het tinnitussignaal (onterecht) gaan zien als iets “bedreigends” of “vervelends”, gaan je hersenen dat signaal er netjes uitpikken en ga je het niet kunnen negeren (m.a.w.: het wordt niet meer “gefilterd”). Dat is maar goed ook, zo kunnen we reageren op “belangrijke” signalen waar we op moeten reageren. Het feit dat je zegt dat het geluid herkenbaar is, betekent dat het signaal al wel langer aanwezig was, maar dat je het meestal wel hebt kunnen wegfilteren. Omdat je hersenen het toen als “onbelangrijk” beschouwden. Op een gegeven moment ben je je er echter aan gaan ergeren en ben je er gespannen door geraakt. Emoties en stress spelen hierin een belangrijke rol. Eens deze negatieve reactie optreedt, wordt de focus nog meer gelegd op het signaal, ga je je nog meer ergeren en gespannen geraken en is de vicieuze cirkel vertrokken. Die we gelukkig wel kunnen doorbreken.
   Er zijn inderdaad heel wat mensen die vroeg of laat wel tinnitus “horen”, maar slechts een klein deel daarvan wordt er echt door gehinderd. Het verschil tussen die twee groepen is de reactie, bepaald door de “betekenis” die je hersenen er aan hebben gegeven. Het signaal (de “bron”) is voor beide groepen hetzelfde, maar de manier waarop je reageert is anders. Het is dus niet het tinnitussignaal op zich dat bepaalt of het een invloed op je heeft, het is de reactie op dat signaal dat bepalend is. Als je er in slaagt om je niet meer slecht te voelen bij de tinnitus, zal deze vanzelf terug naar de achtergrond verdwijnen (m.a.w.: het signaal zal weer meer en meer gefilterd worden, zoals vroeger). De manier waarop je die reactie onder controle krijgt maakt niet, als je dat doel maar bereikt. Opnieuw, de manier waarop TRT dat probeert te doen is door op een heel bewuste manier te doorgronden hoe tinnitus juist werkt. Van iets dat je begrijpt, zal je minder schrik hebben. Het “begrijpen” is ontzettend belangrijk, TRT is meer dan geluidsverrijking alleen.
   Om op je laatste vraag te antwoorden: het zal heel moeilijk zijn om te proberen vluchten van het tinnitussignaal, eigenlijk ben je er dan tegen aan het vechten en dat staat aanvaarding en gewenning in de weg. Het verhoogt je irritatie en spanning en zal langs die weg er weer voor zorgen dat je tinnitus zal blijven waarnemen. In zekere zin moet je het geluid dus “toelaten” en proberen anders te benaderen. TRT kan je evt. helpen in die benadering.
   Ik hoop dat dit een antwoord is op je vraag. Ik wens je alleszins veel succes!
   Groeten,
   Bart

 23. Beste lezer,
  Cato Debie aan de hogeschool van Gent voert een onderzoek omtrent tinnitus, gevoelens en de eventuele sociale gevolgen ervan. Graag wil ik haar langs deze weg helpen om zo veel mogelijk resultaten te verzamelen. Het onderzoek gebeurt aan de hand van een anonieme vragenlijst. Als je enkele minuten tijd hebt om hier aan mee te werken, dan zouden wij dat heel hard appreciëren! Op de volgende webpagina vind je de vragenlijst: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE1LNmdRRkw1eWEtQjl6ejZId1ROV0E6MQ#gid=0
  Alvast bedankt voor je medewerking!

 24. Zijn er mensen die ervaring hebben met de “sleepphones”? Ik heb nu een kussen met een klein luidsprekertje in, en dat helpt om in slaap te geraken. Maar ik ben iemand die nogal veel van positie wissel in mijn slaap. Ik heb een geluid in mijn linker oor, maar als ik dan draai naar mijn rechter zijde, wordt ik wakker omdat ik dan weg draai van de luidspreker.
  Nu is een sleepphones een hoofdband met aan weerszijde een piepkleine luidspreker. Alleen wil ik zeker zijn dat dit betrekkelijk goed vast zit.

 25. Hallo Bart,

  Ik hoop dat jij mij advies kan geven. Rond 1999 kreeg ik last van oorsuizen. Dat was de eerste paar maanden best lastig, maar ik kon al gauw wennen aan het geruis in mijn oren. De jaren daarna heb ik eigenlijk geen tot weinig last van het oorsuizen gehad. Ik had het wel, maar ik kon prima leven met deze voor mij neutrale geluiden. Ik was het gewend geraakt. Begin december 2012 kreeg ik opeens veel meer last van mijn oorsuizen na een heel jaar vol met stress. Ik kon geen tv meer verdragen en mijn oorsuizen was oorverdovend geworden. Ik begon op dat moment ook een aantal heel vervelende tonale geluiden in specifiek mijn rechteroor te krijgen. Het begon met het geluid van een tandartsboor, maar op dit moment is het geworden tot een geluid dat constant fluctueert van toonhoogte en sterkte. Het varieert tussen vervormd gefluit, gehuil en een tandartsboor. Over het algemeen is het net een symphonie van verschillende hele nare geluiden die 24 uur per dag in mijn oor zitten te schreeuwen. Ik word helemaal gek van deze voor mij onverdragelijke en constant veranderende geluiden in mijn oor. Ik ben hierdoor helemaal ingestort en kan op dit moment ook niet meer werken door mijn reactie op de geluiden in mijn hoofd. Ik ben op dit moment in behandeling bij een maatschappelijk werkster om met mijn klachten om te kunnen gaan. Maar ik weet niet of ik deze situatie nog lang vol kan houden. Ik ben vreselijk bang dat ik nooit aan deze vreselijke geluiden zal kunnen wennen en denk vaak aan het ergste. Ik heb gelezen over TRT en deze therapie wordt maar beperkt in Nederland toegepast. Mijn vraag aan jou is of bij TRT ook mensen kunnen worden geholpen waar het tonale geluid in het oor constant van toonhoogte verandert. Ik heb gemerkt dat ik alleen met bepaalde toontjes die afwisselend worden afgespeeld via mijn ipod ik de geluiden deels kan maskeren. Ik hoop dat jij mij wat gerust kan stellen dat er in ieder geval iets is dat mijn leven weer wat dragelijker zal maken.

  Groet,

  Laurent

  • Hallo Laurent,
   Dat kan gelukkig inderdaad. Ik kan wel meerdere mensen met een gelijkaardige beschrijving van jouw T en die er zeer goed in geslaagd te zijn om het een plaats te geven. Onze hersenen zijn een fantastisch apparaat die heel tot heel wat in staat zijn. Ook aan geluiden die fluctueren van toonhoogte en/of volume kunnen we wennen, zolang onze hersenen die geluidsbron maar als “ongevaarlijk” of “onbelangrijk” aanschouwen (hetgeen TRT probeert in eerste instantie probeert te bereiken door alle mechanismen goed te begrijpen). Je schrijft dat je veel meer last ben gaan krijgen na een lange periode van stress. Dat is ook niet abnormaal. Stress speelt een belangrijke rol in hoe we reageren op bepaalde geluiden en hoe we die geluiden vervolgens gaan waarnemen. Ik lees in je reactie ook iets ivm “maskeren”. Let op met maskeren in de zin van “verstoppen”, want dat is niet echt de bedoeling. Als je je T probeert te verstoppen, dan kan je er niet aan wennen (aan iets dat je niet hoort kan je niet wennen). Het gebruik van een aanvullend geluid (= geluidsverrijking) is inderdaad nuttig tijdens stille momenten (zoals bijv. ’s nachts). Het geluidsniveau is dan best ergens tussen “ik hoor het net” en “het verstopt mijn T”. Meer info vind je hier: http://www.tinnitus-trt.info.
   Groeten en succes, Bart

   • Hoi Bart,

    Bedankt voor jou reactie. Je hebt mij in ieder geval gerustgesteld dat ik niet de enige ter wereld ben met zo’n aparte tinnitus in het oor. Dat geeft in ieder geval wat zekerheid, want ik dacht dat ik een geval apart was. Door alle stress heb ik ook gemerkt dat mijn oren op elk geluid reageren. Ik voel het letterlijk in mijn oren als ik bijvoorbeeld een mes tegen een bord laat tikken. Hopelijk gaat met het managen van mijn stress en het volgen van TRT de tinnitus en de overgevoeligheid van mijn oren afnemen zodat ik weer verder kan met mijn leven.

    Groetjes,
    Laurent

   • Kun je als geluidsverrijking ook een wekker gebruiken?
    Regen en ruisgeluiden irriteren mij, maar door mij op de wekker te richten als ik ga slapen word ik afgeleid van mijn tinnitus.
    Is het met geluidsverrijking de bedoeling dat je je op dat geluid focust?

 26. Beste mensen,

  Graag heb ik advies over mijn slaapproblemen. Sinds bijna 10 maanden heb ik tinnitus die erg wisselt qua intensiteit. Ik merk dat de T reageert op verschillende dingen, zoals bepaalde geluiden, maar vaak is het me volstrekt onduidelijk waarom de T ineens harder wordt.
  Mijn vraag betreft het slapen. Ik wil zo graag TRT toepassen. Heb het boek gelezen en begrijp alles wel zo’n beetje. De tinnitus zelf kan ik wel handelen, maar de moeheid en het vrijwel niet slapen is een grot probleem. Ik gebruik achtergrondgeluid, maar vaak is bij het inslapen de T niet echt hard. Ik slaap meestal 30-50 minuten, wordt wakker en kom dan bijna niet meer in slaap. Ik lig 6 van de 7 nachten per week wakker van 23:00 tot 5:00 uur en slaap dan nog een paar keer 20-40 minuten. Ik heb pijn in mijn benen en voeten en heb vaak hoofdpijn, waarschijnlijk wegens onvoldoende nachtrust. Heb trouwens ook van alles geprobeerd met “natuurlijke”hulpstofjes (kruidvat/ thee en melatonine, maar helpt niets.
  Wat zijn jullie adviezen? Zijn er onder jullie ook mensen die er zo lang last van hadden en bij wie het beter werd?

  Groeten,
  Marco

  • Hoi Marco,
   slaapproblemen komen wel vaker voor bij mensen die last onvervinden van T. Dat is ook logisch. Zolang onze hersenen de tinnitus beschouwen als iets vervelends of “gevaarlijks” (wat het niet is), blijven ze als het ware in verhoogde staat van paraatheid waardoor het normale slaappatroon kan worden verstoord. Meestal keert het normale slaappatroon na een tijd ook wel terug eens gewenning bezig is. Er zijn inderdaad kruidvatmiddelen zoals valeriaan e.d.. Voor sommige mensen helpt dit, maar zo te lezen heb je dit reeds geprobeerd. Als slaap echt problematisch blijft, dan overleg je best even met je huisarts of tijdelijk gebruik van medicatie al dan niet aangewezen is om toch te kunnen slapen. Daarnaast kan ik je ook aanraden om de geluidsverrijking ’s nachts te blijven gebruiken. Dat zorgt er niet alleen voor dat het tinnitussignaal relatief minder sterk wordt, maar ook dat ons gehoorsysteem wat anders heeft “om zich mee bezig te houden” dan enkel en alleen het tinnitussignaal hetgeen een positieve invloed kan hebben op de gewenning.
   Groeten,
   Bart

   • Dag Marco,

    Ik heb ook meer dan een maand aan slapeloosheid geleden, na het krijgen van T. Ik heb ook van alles geprobeerd, en het ene wat echt help was Lorazepam slaappillen. Maar deze pillen zijn zeer verslavend. Ik heb deze pillen een korte tijd gebruikt, maar ik wist dat dat zeker niet de weg was dat ik moest bewandelen. Ik heb ook allerhande natuurlijke producten geprobeerd, maar niets dat hielp. Toen ik mij meer en meer in TRT begon te verdiepen is mijn slaap terug gekomen op natuurlijke wijze, omdat ik meer en meer begon te beseffen dat T niets ernstig was waarover ik mij zorgen moest maken. Eerst sliep ik terug enkele uren, om dan vervolgens ieder uur van de nacht wakker te worden, maar na wat draaien en keren viel ik terug in slaap voor een uurtje. Op vandaag slaap ik de volledige nacht door, zoals voor mijn T. Ik slaap wel nog altijd met geluidsverrijking. En ik denk dat ik dat niet snel zal afbouwen. Iets dat werkt, blijf je beter vanaf :) en mijn vrouw slaapt ook beter met die geluidsverrijking. Dus mijn vrouw is ook vragende partij om het ding te laten aanstaan.
    Ik ben nu 2 maand bezig met TRT, en ik merk dat het eerste was zich herstelt je slaap is. Er is niet opeens een kantelmoment, het slapen komt systematisch terug.

    • Joeri, ik ben zeer benieuwd welke geluidsverrijking jij gebruikt. En doe je dat dan met een radio?
     Ik vind het slapen ook erg moeilijk, ik hoor de tinnitus zo goed dat het gewoon zo lastig is er niet naar te gaan luisteren.
     Je schrijft dat je meer en meer begon te beseffen dat je je er geen zorgen over moest maken, dat probeer ik ook en het stressen van het begin is ook wel over, maar ik vind het toch moeilijk blijven steeds maar dat geluid te horen, hoe “natuurlijk” het dan misschien ook mag zijn.

     • Dag Margreet,

      Margreet,

      Het is inderdaad een radio. Het is eigenlijk een iPhone player, en in mijn iPhone heb ik de regen met de donder erop gezet dat 10h duurt. Het is dit geluid : http://www.youtube.com/watch?v=Ftu5ZpAk8dM
      En mijn iPhone is nog opgeladen ’s morgens ook, dus nog een meerwaarde :)

      Ik ben wel een tijdje op zoek geweest naar een passend geluid (veel geluiden tegengekomen die mij ook stoorden!) waar ik mij goed bij voelde. Ook met het volume heb een tijdje zitten spelen totdat ik na verloop van tijd het juiste gevonden had.

      Ik gebruik nog ieder nacht mijn geluidsverrijking omdat ik totale stilte op dit moment zeker nog niet aan kan (en misschien ook ergens de schrik om te hervallen in slapeloosheid). Maar ik hoor ook de geluidsverrijking niet echt meer. Ik luister er niet meer naar.

      Goed slapen is voor mij wil essentieel in het verwerken van Tinnitus volgens mij. Je goed in je vel voelen, heeft je meer kracht om je dag door te komen, en je minder te focussen op het tinnitus geluid.

      Het is mij ook al opgevallen dat alcohol de slapeloosheid versterkt. Als ik eens een mindere nacht slaap, dan is dat altijd omdat ik de vorige avond alcohol gedronken had. Dus ergens moet alcohol toch onderliggend bepaalde systemen voeden.
      Met dat ik dat nu weet, drink ik gewoon niet meer. Dus ook dat probleem is van de baan :)

      Groetjes

      Joeri

    • Dank voor de reacties. Joeri, zoals jij het beschrijft lijkt het meest op mijn slapeloosheid. Ik slaap inderdaad als ik erg moe ben steeds een 45-60 minuten en wordt dan wakker. Inslapen is vervolgens niet altijd mogelijk. Ik merk dat ik vanaf ca 3:00 uuur tot 6:00 uur makkelijker slaap. Ik put hoop uit jouw verhaal, omdat wat je beschrijft op mijn ervaringen lijkt. Ik heb tot 2 maanden geleden Remeron in lage dosis gebruikt, puur voor het slaapeffect, maar sinds ik ben gestopt is het slapen eigenlijk niet veranderd. Ben wel blij dat ik nu ruim 2 maanden zonder medicijnen kan, ook al slaap ik minimaal.
     Groet,
     Marco

 27. Beste , een drietal weken terug kreeg ik een kloppend gevoel in mijn rechteroor , een soort helikoptergeluid …. Na bezoek bij huisarts bleek ik vocht te hebben achter mijn trommelvlies , ben daar nu pilletjes voor aan het nemen . Nu heb ik sinds een dag of vijf in mijn linkeroor , bij volledige stilte een zoemend , hoge toon… Het verontrust me want bij het sporten altijd mp3 gebruikt en vroeger veel uitgegaan naar techno feestjes… Tijdens de dag hoor ik het niet , enkel bij het slapen , weliswaar zeer op de achtergrond maar toch… De eerste dagen een oordopje gebruikt en dan is het minder maar vannacht voor de eerste keer met dopje ( licht ) storend… Heb ook de indruk dat het bij het ontwaken luider is dan bij het inslapen ?? Is het een bijwerking van die pilletjes ? Ik hoop het en indien het T is hoop ik het dat het niet erger wordt want nu is het best mogelijk om in te slapen , als ik aan iets denk hoor ik het zelf niet , en dan focus je erop en dan wel natuurlijk… Ben van nature uit wat hypochonder en als je in diezelfde periode die film ziet die pas gemaakt is over die Duitse jongen begin ik al te panikeren… Heb een afspraak gemaakt bij de nko arts , fingers crossed !
  Grtjs
  Bjorn

  • Hoi Bjorn, ook hier opnieuw: tinnitus komt soms onnodig negatief in beeld, en dat creëert als het ware angst (al van voor mensen in aanraking komen met tinnitus). Bij mensen die van nature al wat hypochondrisch zijn aangelegd kan die angst nog wat meer gevoed worden. Geen paniek, dat is nergens voor nodig.
   Sommige mensen horen de T ’s morgens juist wat harder, anderen dan weer ’s avonds. Hangt er een beetje vanaf. Ook daar hoef je in principe niet te veel van wakker te liggen (letterlijk en figuurlijk ;)). De perceptie van tinnitus hangt af van heel wat factoren en het kan dus wel zijn dat je de ene moment het beter hoort dan anders. Alleen al de verwachting dat je het ’s morgens beter hoort kan dat in de hand werken… Aangezien je vocht achter je trommelvlies hebt, lijkt het me inderdaad verstandig om eens even langs de NKO arts te passeren. Zoiets is overigens goed te behandelen. Wacht dus rustig het bezoek van bij de NKO af en geef het wat tijd. En ondertussen kan je misschien dit eens lezen: http://www.tinnitus-trt.info ;)
   Groeten en succes, Bart

   • Bedankt voor de uitleg , heb al uitvoerig de uitleg op de link gelezen en krijg de indruk dat de perceptie tov het geluid en hoe je er mee omgaat heel belangrijk is in deze materie , zoals gisterenavond… In bed best wel een heftige discussie met mijn vrouw over gehad , heb de indruk dat ze niet goed de impact hiervan op mijn welzijn beseft… Daarna had ik het gevoel dat het geluid sterker overkwam . Enfin.. Ik zal eerst afwachten wat het bezoek aan de nko arts uithaalt , misschien loop ik hier wat te ver voor uit…. Dat is dat hypochondrisch kantje van me. :-) alvast bedankt voor de reacties , het geeft een soort van gemoedsrust….

   • Hoi , vandaag dus langs geweest bij een nko arts , ik vond de man nors en onvriendelijk… Ik legde mijn probleem uit en hij onderzocht mij . Hij haalde uit mijn linkeroor , waar ik dus een gefluit hoor , een prop . Daarna een onderzoek waar de druk en mijn gehoor getest werd . Dit bleek zeer goed te zijn en geen gehoorschade vast te stellen . Hij zei tegen mij dat mijn T “banaal” was en van voorbijgaande aard . Ik moet eerlijk toegeven dat op het moment dat ik in die kamer zat met de hoofdtelefoon op , wat best stil was , ikzelf ook niks hoorde… Ik vertrok dus naar huis en dacht dat het dus misschien aan die prop lag . In ieder geval was die dokter geen aangename mens maar ik was opgelucht . Thuis aangekomen ben ik onmiddellijk naar slaapkamer gegaan om te testen of het geluid er nog was …. Dat bleek niet zo te zijn :-) , toen ik ging slapen was er het er nog niet maar na enkele minuten kwam het terug opzetten… Kreeg een ontgoochelend gevoel en was kwaad op mezelf omdat ik er op lag te luisteren…. Heb het echt moeilijk om die focus weg te houden…. Is dit nu louter psychisch , mijn probleem ? Ik kan relatief makkelijk inslapen ermee , het is echter wnr ik snachts wakker wordt , zoals nu , dat het storender is en dus moeilijker om terug de slaap te vatten… Ook merk ik dat als ik mijn oren eens ” klaar ” dat het geluid veel minder is…. Ben wat verward en teleurgesteld…

    • Hoi Bjorn,
     sorry voor mijn nogal late reactie, nogal druk de laatste tijd :) Hopelijk gaat het ondertussen wat beter met je. Oorsuizen kan inderdaad van voorbijgaande aard zijn. Zowel fysieke als psychische redenen spelen mee. Wees niet ontgoocheld of kwaad op jezelf omdat je er naar aan het luisteren bent. Dat is normaal: je hoort iets, dus je bent er mee bezig… Als het suizen toch blijft, dan is het belangrijk dat we er zo rustig mogelijk bij blijven. Alles draait dan om de betekenis die onze hersenen er aan geven. Als we er in slagen om dat signaal te zien als iets onbelangrijk, dan zullen we er vanzelf minder mee bezig gaan zijn (= “gewenning”). De perceptie is inderdaad heel belangrijk, zoals je zelf al hebt aangegeven in een eerdere reactie!
     Groeten en veel succes, Bart

  • Dag Bjorn, ik denk dat jij zoals ik op een verkeerd moment een “educatief” filmpje hebt bekeken ivm T.
   De kortfilm die ik heb gezien ging dan weer over een Vlaamse jongen , was onlangs op Canvas. Zoals Dieter al benadrukt heeft doet dit meer slecht dan goed.
   Ik denk dat de nko arts positief nieuws zal brengen en de oorontsteking snel zal weggaan :)

   • Dag wim , heb het ook over dat filmpje , met die krullenbol van code 37 :-). , in ieder geval heeft me dat geen deugd gedaan . Door het feit dat ik diezelfde tijd sukkelde met het kloppend geluid in mijn rechteroor begin je in het algemeen te focussen op je gehoor… Waarschijnlijk is dat bij jou ook het geval , combinatie van het filmpje zien en eens wat luidere muziek,en daarna het opmerken van het geluid… Ik probeer nu als ik het geluid hoor in mijn bed aan ontspannende dingen te denken zoals zwemmen met mijn dochtertje of liggen zonnen aan het strand… Heb toch een uur of zes à zeven kunnen slapen… Hoop voor jou dat het ook beter gaat ! Grtz Bjorn

 28. Beste Bart en alle mensen hier, ik heb sinds vorige week mij te hard laten gaan op mijn kamer met luide muziek. Na een paar dagen begon er zich een druk te vormen gepaard met een hoge suis. Net op het moment dat ik mij er bewust van ging worden kwam er die kortfilm op tv over tinitus en hyperacusis. Ik ben gelijk zenuwachtig geworden en bang. Die avond ben ik gaan slapen en kreeg ik in bed een paniekaanval, ik ben naar beneden gegaan en de tv op gezet. Soms lig ik rillend tv te kijken van de zenuwen. Dit doe ik nu al 4 dagen, heb al bijna niets meer gegeten. De afwas staat daar ook maar. Ik woon alleen dus dat maakt het allemaal nog wat erger, gisteren is mijn moeder gekomen en we hebben samen tv gekeken en ik werd kalmer en ook de ruis werd minder. Toch is het slapengaan heel moeilijk. Ik heb soms al tranen in mijn ogen gehad van , “dit kan niet”, “dit mag niet” , “wat nu”…. je zou denken iemand van 31 jaar mag niet schreeuwen maar het werd me allemaal teveel. Ik ben blij dat ik de moed heb gevonden om tinitus op te zoeken en hier terecht kwam. Ik ga proberen terug buiten te komen en mijn afwas eens te doen.

  Nu lees ik dat de ziekte van lyme ook tinitus kan veroorzaken, ik heb 2 weken geleden bloed laten namen ivm terugkomende symptomen van klierkoorts één jaar geleden. Deze was helemaal weg maar mijn klieren in mijn lies en nek blijven gezwollen en pijnlijk. Dus ook als ik geeuw kraken mijn kaakspieren etc.. Ik wacht dus nog op bloedanalyze in de hoop dat het de ziekte van lyme is en die kan genezen worden met een antibiotica kuur. Maar zou het suizen dan ook weggaan?

  Een goede vriend van mij heeft al langer tinitus en hij kan daar heel geod mee omgaan, ik heb al met hem afgesproken.

  Mijn moeder is juist gearriveerd, ik ga wat praten.

  tot later

  Wim

  In ieder geval ben ik blij

  • Dat is een typische reactie, Wim. Aanvankelijk ervaar je het als een allesoverheersend probleem. Binnen een paar dagen heb je terug energie omdat je je ervan los kan maken.

   Wat bij mij hielp is:
   1. de dokter een paar slaap/kalmeerpillen laten voorschrijven (ik heb ze maar een paar nachten gebruikt) zodat je geen schrik hebt om te gaan slapen. Zonder fatsoenlijke slaap draai je in een cirkeltje.
   2. andere dingen doen, ook al heb je 0,0 zin en voel je je leeg. Om het gepiep terug naar de achtergrond te brengen (waar het de voorbije 31 jaar was!) moet je van je focus erop afgeraken.
   3. Positieve dingen lezen. Vergeet die film en al de negativiteit. Ik heb hieronder in de reacties op 5 december voorspeld dat de film tinnitusklachten zou veroorzaken omdat het de mensen tinnitus aanpraat. Stop ook met zoeken op het internet. Je vindt er vooral getuigenissen van mensen die tinnitus hebben en er heel erg op gefocust zijn. Een blog als deze met een positieve teneur is zeldzaam.

   • Beste Dieter, bedankt voor uw reactie. Ik ben inderdaad naar de dokter geweest en en ik heb een mild kalmeringsmiddel gekregen deze neem ik nu sinds vandaag 3x een halfje bij het eten. Ik ben al veel minder gespannen en ik voel me terug een pak beter. Ik heb terug eetlust en ik kan het al wat beter plaatsen. Ik ben eens benieuwd voor vanavond. Nogmaals hartelijk bedankt voor je goede raad.

    Wim

  • Hoi Wim,
   ik sluit me aan bij Dieter. Probeer al die negativiteit links te laten liggen. Dieter heeft inderdaad al eerder aangegeven dat zo’n film de angst voor tinnitus in de hand werkt, terwijl dat eigenlijk nergens voor nodig is. Het is niet het geluid dat bepaalt of je er last van hebt of niet, het is je reactie op dat geluid. Zo lang je hersenen denken dat het geluid belangrijk is, gaan ze dat patroon er netjes blijven uitpikken en blijf je het horen. I.v.m. je 2e vraag: mensen met tinnitus hebben de neiging om opeens heel analytisch te gaan luisteren naar geluiden: het kraken bij het geeuwen was er vroeger ook al wel, alleen valt het je nu op. Vraag maar eens aan andere mensen om een bewust te luisteren naar wat ze horen als ze geeuwen of slikken: je hoort geluiden, simpel. Alleen vallen die meestal niet op, tenzij we er aandacht aan schenken. Probeer er dus rustig bij te blijven, probeer je activiteiten te blijven doen en een goede babbel met een vriend of familielid kan zeker deugd doen! Groeten en veel succes, Bart

   • Beste Bart, zoals ik al gezegd heb aan Dieter, sinds ik het kalmeringsmiddel heb genomen kan ik mij nu focussen op het terug oppakken van de dagelijkse dingen en het gaat mij goed af. Ik zou deze medicatie aan aantal dagen mogen nemen en dan zouden er toch veel klachten moeten verdwijnen, omdat inderdaad de cyclus onderbroken word van angst die overslaat op het systeem. Klinkt logisch en dat is het ook. :) Ik heb deze zaterdag een afspraak met een oorarts. Ik zie het positiever in dan in het begin. Bedankt voor uw positieve reactie. :)

    Wim

    • Prima, doe zo verder zou ik zeggen! Het doorbreken van die cyclus is de essentie van de zaak. :) Groeten, Bart

 29. Beste Bart,
  allereerst proficiat met deze site en respect dat je je zo hard bezighoudt met het helpen van andere tinitusleiders ookal ben je er zelf van “afgeraakt”, ik heb enkele vrienden die ook tinnitus hebben bij wie ik mijn hart kan luchten maar bij het merendeel van de vrienden stuit ik toch op onbegrip, ookal heb ik er zoveel last van moedigt het hun niet aan om wat stiller te zijn in mijn omgeving of zichzelf te beschermen…
  maarbon, ik plaats deze reactie omdat ik eergisteren plots ’s nachts wakker ben geworden met een immens stekende pijn in mijn oor en een suis die nog nooit zo luid is geweest (deze is trouwens nog altijd niet weg), diezelfde nacht stond ook de ex-vriend van mijn moeder ladderzat voor de deur en heb ik dan weggestuurd. uiteraard geen oog meer dichtgedaan en om 7uur vertrokken omdat ik nu als informant werk op het autosalon t.e.m. 20januari, het zijn lange dagen en toch, hoe doodmoe ik ook ben, ik kan de slaap niet vatten door deze verhoogde suis ( net nu ik met mijn vorige suis had leren leven en me er niet meer aan stoorde). Gisterennacht, na de nocturne op het autosalon ben ik nog naar spoed gegaan omdat ik er van overtuigd was dat ik een ontsteking had en dat deze ontsteking de verhoogde suis had teweeg gebracht… Niet dus, een dokter heeft gezegd dat ik geen ontsteking had, mij een pijnstiller gegeven en terug naar huis gestuurd. M.a.w.: waardeloos. Ik ben al naar vele dokters geweest (met mijn oorspronkelijke suis) en er is enkel één dokter die me heeft kunnen helpen… Psychologisch dan wel, ze had me ook uitgelegd dat tinnitus enorm veel verband houdt met je emoties zoals jij hier ook verteld. nu zit ik met het probleem dat ik niet naar de dokter kan gaan met het autosalon maar ik vraag mij zelf af of dit wel de moeite is, de meeste dokters steken er inderdaad geen grijntje moeite in en zeggen dat je er maar mee moet leren leven. ik ben op dit moment moe, gefrustreerd, gestresseerd en ik ben niet graag thuis. maar toch snap ik niet waar ineens die verhoogde suis vandaan komt en ik word er gek van, ookal weet ik dat dat het laatste is wat ik eigenlijk zou moeten zijn. op het ogenblik dat ik wakker werd van de pijn en verhoogde tinnitus was ik nog niet moe, gefrustreerd of gestresseerd dus ik snap het echt niet. Kan jij me misschien een plausibele uitleg geven ? bedankt bij voorbaat en goede nacht, ik ga nogmaals een poging doen te slapen. Misschien helpt het dat ik dit eens van me af kon schrijven.

  • Beste Sam, ik kan je niet zomaar zeggen waarom het opeens harder klinkt. Een kleine (onschuldige) wijziging of activiteit in het gehoorsysteem resulteert uiteindelijk in geluid. De reactie daarop bepaalt mee hoe luid je het ervaart. Wel goed dat je even hebt laten nakijken of er geen ontsteking is, dan ben je daar zeker van. De bron van tinnitus is op zich niet zo van belang. Het is de reactie die bepalend is. Probeer dus op deze suis hetzelfde te reageren als met de suis ervoor. Een aangeleerde vaardigheid kan je doorgaans gemakkelijker toepassen op een nieuwe situatie. Hopelijk heeft het “van je afschrijven” een beetje geholpen. Alleszins veel succes, Bart

 30. Beste Bart en mede’lotgenoten’.
  Ik ben 26 en heb reeds twee jaar last van oorsuizen. Het is heel stom begonnen. Ik was een nachtje gaan stappen en zoals altijd had ik dan op het eind van de avond fluitende oren. Niet dat ik me daar ooit zorgen over maakte. De volgende dag was het ook altijd voorbij. Deze keer was het echter anders. Ik ben van nature uit een hypochonder en heb een heel lage angstdrempel. Ik had net het beruchte verhaal gelezen van de jongen die omwille van oorsuizen zelfmoord pleegde. De slaap niet kunnen vattend, moest ik daar opeens aan denken. Onmiddellijk ontstond er een paniek. “Oh nee, stel dat het deze keer bij mij ook niet over gaat. Hoe vreselijk zou dat zijn?” En ja, vanaf die moment had ik het zitten. Ik ben compleet gefixeerd geraakt op het suizen en tot op de dag van vandaag heb ik het nog steeds. Na onderzoeken bleek er (zoals verwacht) niets mis te zijn met mijn gehoor. Ik ben het eerste halfjaar vreselijk angstig en depressief geweest. Zo erg zelfs dat ik ben begonnen met lichte antidepressiva. Ik ontdekte ook deze blog en die stelde me enorm gerust. Na een tijd ging het veel beter met me. De antidepressiva maakte me minder angstig maar vooral: er was een nieuwe liefde in mijn leven. Er zijn maanden voorbij gegaan dat ik het suizen niet hoorde, simpelweg omdat ik te gelukkig en verliefd was om er mee bezig te zijn. Nadien(toen de euforische fase van de verliefdheid wat bekoelde) werd ik me terug meer bewust van het suizen. Het maakte me echter niet zo angstig, ik vond het hooguit wat vervelend. Enkele maanden geleden viel mijn ‘mooi leventje’ in duigen en moest ik terug van nul beginnen. Op zich geen ramp maar wel emotioneel belastend. Komt nog eens bij(en is er waarschijnlijk een gevolg van) dat ik sinds enkele weken terug last heb en angstig ben om het oorsuizen. Het is ook veel ‘luider’ geworden. Voordien hoorde ik het nooit als ik buiten was en nu opeens wel. Dat beangstigd me enorm. Ik weet dat ik het oorsuizen volledig zelf heb veroorzaakt en ik ben zo bang dat ik het ook zelf ga verergeren.. Mijn vragen voor jou zijn de volgende:

  – kan het echt zo zijn dat ik, door één nacht angstig te zijn en me erop te focussen, het suizen volledig zelf gecreëerd heb?
  – Wanneer je het leert aanvaarden en de negatieve gevoelens weg zijn, is het suizen(wanneer je er nog eens bewust op let) dan ook zachter? Ik vraag dit omdat ik met de angst zit dat ik het alsmaar onomkeerbaar ‘luider’ aan het maken ben. En dat het dan veel moeilijker wordt om me er overheen te zetten…

  Vriendelijke groetjes,
  Sara

  Vriendelijke groeten

  • Beste Sara,
   Onze hersenen kunnen inderdaad heel snel leren om te reageren op een bepaald signaal. En dat is maar goed ook. Dat maakt deel uit van onze overlevingsreflex. Stel dat een roofdier in de jungle het geluid van een tijger hoort en ziet dat een van zijn soortgenoten wordt opgegeten, dan zal het roofdier de volgende keer zeer sterk reageren op dat geluid. Hij moet geen 10 keer oefenen om de reflex tot stand te laten komen, want dan zou hij ook opgegeten worden. Reflexen kunnen (gelukkig) dus snel tot stand komen.
   Het is niet zo dat dat je het suizen op zich zelf “gecreëerd” hebt. Misschien was het al wel wat langer daar, maar is dat nooit een probleem geweest. Maar het kan zijn dat je er op een bepaald moment op gaan reageren bent. Emoties (waaronder angst) en stress kunnen hier een heel grote invloed op hebben. Aan de bron van tinnitus verandert meestal niet heel veel, maar de perceptie ervan kan heel sterk variëren (dus ook beïnvloed door emoties e.d.).
   Als je die negatieve reactie onder controle krijgt, gaat de perceptie van je tinnitus inderdaad ook veranderen. Dat proces vergt wel wat tijd. Op zich is het eerste doel niet om de tinnitus niet meer te horen. Het belangrijkste is dat je er niet meer negatief op reageert. Het minder hard horen volgt dan eigenlijk vanzelf. Als je hersenen eenmaal doorhebben dat het signaal onbelangrijk is, dan zullen ze er automatisch minder aandacht aan gaan schenken (dus minder luid of zelfs wegfilteren). Wees niet ongerust, onze hersenen zijn een fantastisch ding die zaken kunnen aanleren, maar gelukkig ook herleren. Je bent dus zeker niets ‘onomkeerbaar’ aan het doen zoals je schrijft in je vraag. Rustig blijven en de angst onder controle proberen te krijgen is de boodschap.
   Ik wens je veel succes.
   Groetjes, Bart

   • Beste Bart,
    bedankt voor de geruststellende woorden. Ik heb er vertrouwen in dat het me uiteindelijk wel zal lukken dit te aanvaarden. Ik denk dat mijn oorsuizen(zoals bij vele anderen) een symptoom is van onderliggende problemen, zoals andere mensen bijvoorbeeld rugklachten krijgen. Dus zie ik het eigenlijk vooral als een uitdaging om met angst en stress in het algemeen om te gaan. Een levensles als het ware! Alleszins bedankt voor deze fantastische site.
    Groetjes,
    Sara

   • Hoi lotgenoten! Ik ben 21 jaar en heb al ongeveer drie jaar last van oorsuizen, een toon in mijn linkeroor en een lichte in de rechter, die fluctueert op heel hoge frequentie. De toon in mijn linkeroor stoorde me toen het meest, omdat deze het hardste was. De toon in mijn rechteroor was zo zacht dat ik hem makkelijk kon negeren, en hij was er precies ook niet altijd. Ik kon mijn suizen steeds maskeren met muziek, televisie ed. Na een tijdje heb ik geleerd om me er niet meer op te fixeren en hoorde ik ze zelfs niet meer bij het slapengaan. Vorige week had ik echter een heel zwaar examen, denk dat ik ook nog nooit zoveel stress heb gehad. Ineens, twee avonden voor mijn examen ‘plop’, was ie daar, een hele hoge suis in mijn rechteroor, net zoals drie jaar geleden maar dan veel harder. Ik dacht dat het wel weer weg zou gaan maar dat is helaas niet het geval. Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk rust te nemen maar het lijkt alleen maar erger te worden. Ik weet dat ik er niet op zou mogen letten maar ik zit nog steeds in een examenperiode en kan me er dus niet van afleiden. Studeren met het raam open of muziek helpt niet, omdat de suis er gewoon bovenuit komt. Ik hoor het nu inderdaad ook als ik buiten ben, terwijl dat eerst niet het geval was. Ik weet nu even niet goed hoe ik hier mee om moet gaan… Met suizen kan ik gerust leven maar deze frequentie is gewoon te hoog. Mijn vader zegt dat het psychologisch is, dat ik me gewoon niet mag fixeren op het suizen in mijn oren en dat weet ik ook wel. Ik begrijp gewoon niet hoe hij ineens zo hard kan terugkomen terwijl ik er zeker van ben dat ik te druk aan het studeren was om erop te letten. In mijn linkeroor is de suis er ook nog steeds maar die stoort me niet meer. Hoe kan ik dan ineens zo’n last hebben van mijn rechteroor? Ik heb sindsdien ook constant een drukgevoel en pijnsteekjes, maar dat kan natuurlijk ook maar een gedacht zijn, omdat ik nu op vanalles let.
    Wat ik wel heel raar vind is dat ik sinds ik het me kan herinneren last heb van kraakgeluiden in mijn oren, als de muziek wat te luid staat of als we op vakantie door de bergen rijden. Ook heb ik het gevoel dat wanneer ik hardop studeer, en een minuut ofzo aan een stuk door praat, er zich een druk in mijn rechteroor begint op te bouwen, precies zoals een ballon die wordt opgeblazen. Ik moet dan even stoppen met praten en dan hoor ik precies het geluid van lucht dat door mijn oor stroomt, en de druk die vermindert, net alsof je de ballon laat leeglopen dus. Ik weet dat dit belachelijk klinkt, ik heb dit al zolang ik me kan herinneren en probeer het me ook niet aan te trekken. Maar ik begin zo langzaamaan wel te denken dat het misschien verband houdt met het suizen?
    Ik ben nu echt heel angstig dat het suizen met de jaren alleen maar erger zal worden, dat was al mijn grootste angst die nu dus al werkelijkheid is geworden. Wat als het nog harder wordt? Ik weet nu al niet meer wat ik moet doen, want ik kan mijn aandacht er niet van afleiden. Ik heb nog zoveel te studeren en ik wil zeker geen herexamens, zodat ik zeker die drie maanden vakantie kan gebruiken om te werken aan de tinnitus, en te rusten. Heeft iemand misschien tips die voor deze periode nog even helpen? Het grote probleem is niet echt het inslapen, maar er iedere dag mee wakker worden, beseffen dat het er nog steeds is, er constant aan zitten te denken als ik moet studeren…
    Ik heb op 4 juli een kaakoperatie gepland staan, ik ga eerst eens kijken of dat wat aan mijn oorsuizen doet en als het niet werkt ga ik ook eens kijken voor retraining therapie, want ik geloof inderdaad dat het moet lukken om oorsuizen weg te filteren, zeker nu ik dit heb gelezen. Alleen kan ik dit nu even niet doen. In ieder geval wil ik wel nog zeggen dat ik jou (Bart) enorm dankbaar ben voor deze blog. Je hebt me weer even rustig gemaakt, hopelijk geraak ik zo nog deze examens door, en kan ik er deze zomer eindelijk (permanent) wat aan doen!

    • Hoi Alessandra,
     je hebt gelijk, doordat je nu veel meer op alles gaat letten, ga je meer met geluiden bezig zijn en ook eventuele reacties van het oor op geluiden. Een drukgevoel en pijnsteekjes komen ook vaak voor in combinatie met tinnitus, dat kan inderdaad deels een gevolg zijn van focus alsook een (onschuldig) gevolg van een te snelle activitatie van de spiertjes in je middenoor. Doordat je te (onbewust) angstiger reageert op geluiden kunnen deze spiertjes te snel geactiveerd worden. Dit is op zich onschuldig en je hoeft niet bang te zijn dat dit je oor zal beschadigen, maar het zorgt er soms wel voor dat mensen nog angstiger gaan reageren. Meestal verdwijnt dit gevoel vanzelf als je je tinnitus ook wat onder controle krijgt.
     Stress heeft een grote invloed op hoe wij met prikkels omgaan – ook geluidsprikkels (tinnitus in dit geval). In stressvolle periodes (zoals examens) kan het dan zijn dat we de tinnitus meer gaan horen. Dat wil niet zeggen dat het op zich “erger” is geworden, maar wel dat we het als harder gaan ervaren. Dat leid op zich er weer toe dat we er iets harder op gaan reageren (angst, stress, …) en dat is een beetje een vicieus cirkeltje. Angst is een van de grootste factoren die bepalen of wij een signaal gaan filteren (onderdrukken) of niet. Ik lees uit je verhaal dat angst ook in jouw geval een centrale rol speelt. Probeer daar dus aan te werken. TRT kan je daar eventueel in ondersteunen.
     Wat de kraakgeluiden betreft -> ik veronderstel dat je dat al eens besproken hebt met een NKO? Indien dat niet het geval is, dan raad ik je aan om dat toch eens even te laten nakijken. Een NKO kan snel uitsluitsel geven of er een fysiek probleem is of niet. Op die manier neem je overigens ook daar de angst een beetje weg van “is er iets mis met mijn oor?”.
     Rustig blijven is dus de boodschap, ook al weet ik dat dat niet altijd gemakkelijk is. Hopelijk heb je al goede examens afgelegd en kan je snel genieten van de zomer zodat je de stress snel van je kan af laten stromen ;)
     Succes,
     Bart

     • Hoi Bart! Ondertussen zijn mijn examens voorbij, ze zijn gelukkig goed gegaan! Nu heb ik iets meer als een week geleden wel een kaakoperatie ondergaan, waardoor ik weer eventjes binnenzit. Zoals je waarschijnlijk wel al kan raden, heeft dit geen goed gedaan aan de tinnitus. Terwijl ik al probeerde te wennen aan het felle hoge sissende geluid in mijn rechteroor, is er daar een aantal dagen geleden nog een lagere, soort van echotoon bijgekomen, waardoor mijn rechteroor nu precies nog een pak gevoeliger is geworden. Ik ben precies weer bij af. Ook deze toon begint nu overal bovenuit te komen, is soms zelfs harder dan degenen die ik eerst had. Is het normaal dat er zomaar tonen bijkomen? Ik probeer rustig te blijven maar begin nu toch weer angstig te worden dat er om de zoveel tijd een toon zal bijkomen… Je hebt hier trouwens een aantal maal vermeld dat tinnitus meestal maar heel zacht is, maar dat we er meestal zelf, psychisch, voor kunnen zorgen dat we hem harder waarnemen. Dat klinkt best aannemelijk, maar ik vind het zo raar dat, aangezien ik eigenlijk toch al 3 jaar tinnitus heb, het pas sinds een paar maanden erger en erger begint te worden, terwijl ik het zolang onder controle heb gehad en me er uiteindelijk echt niet meer aan stoorde. Zou het dan ook nog mogelijk kunnen zijn om de tinnitus die ik nu ervaar, terug te brengen tot een niveau waarbij ik hem enkel nog maar hoor in stille ruimtes? Ik heb 29 augustus pas een afspraak bij een NKO arts in Leuven, dus dat duurt nog wel even. Ik verwacht ook niet dat die een oorzaak zal vinden, ook niet ivm het kraken/ploppen ed. vermoed dat dit ook een soort van oormyoclonus/overgevoeligheid is, die sterk samenhangt met de tinnitus. Hopelijk kan ik snel na mijn bezoek aan de NKO arts starten met TRT. Zijn de wachttijden hiervoor bij jullie nog lang? Volgend weekend ga ik een paar daagjes naar Zwitserland, hopelijk kan ik het dan weer even loslaten! Alvast al heeel erg bedankt voor de steun. Steeds wanneer ik weer het gevoel heb dat het allemaal wat teveel word, kom ik jou reacties en tips lezen, en word ik weer wat rustiger!

     • Hoi Allessandra,
      Blij te horen dat je examens goed gegaan zijn! Het is inderdaad logisch dat als je een tijdje binnenzit, dat je dan doorgaans je T wat harder gaat horen en er meer mee bezig bent. Het komt idd wel vaker voor dat er opeens een toon kan bijkomen. Onze “filters” staan als het ware wat meer open eens we angstig reageren op T. Probeer dus er dus niet te angstig tegenover te staan. Vroeger zouden we dat mss netjes wegfilteren, maar omdat je er nu zo op gefocust bent zal je sneller dingen gaan horen. Dat is op zich geen probleem, maar als je er angstig op gaat reageren, dan pik je het signaal er bovenuit en ga je het dus als “meer aanwezig” gaat horen. Als men een tinnitus meting doet en de T in decibels probeert uit te drukken, dan zien we meestal dat het aantal “gemeten” decibels laag is in vergelijking met hoe hard het subjectief klinkt. Bij mij was de meting toen 15 dB, wat belachelijk weinig lijkt, maar die klonk toen wel als een straaljager voor mij. Datzelfde geluid is voor mij vandaag helemaal niet meer zo aanwezig en als ik het hoor klinkt het veel zachter. Het is dus een beetje appelen met peren vergelijken (“decibels” vs. “subjectieve waarneming”). Hoe belangrijker we iets gaan vinden, hoe meer we het signaal er gaan uitpikken en hoe meer aanwezig of sterker we het zullen ervaren. Daarom is het belangrijk om T in de juiste context te zien en te beseffen dat het een gevolg is van onschuldige activiteit in onze hersenen (cfr. http://www.tinnitus-trt.info). Wel is het goed dat je naar een NKO arts gaat, een fysieke controle is altijd belangrijk om te kijken of alles OK is en of dat er niets is dat medisch behandeld kan/moet worden. In de meeste gevallen is alles OK en ook dat kan meehelpen in het gewenningsproces (dan besef je op zijn minst dat er fysisch niets mis is). In ieder geval, je voornemen is goed: geniet lekker van een paar daagjes in Zwitserland en probeer het allemaal maar even los te laten.
      Veel succes,
      Bart

 31. hallo bart,

  sinds oktober 2011 heb ik (34 jaar) tinnitus, oorzaak vermoedelijk het onbeschermd werken met een drilboor (dom van mij ai :-( ) ter voorbereiding van plaatsing van veranda. Steeds als ik werken moet doen met veel lawaai doe ik mijn gewone oorwaxjes maar die ene keer, dat ene weekend niet met alle gevolgend van dien… anderhalve week later waren de tinnitus lawaaien er en die zijn niet meer weggegaan :-( zoals bij iedereen werd het een zoektocht naar antwoorden, hulp! Eerst bij een dietist terecht gekomen die meende met een vitamine-kuur te kunnen helpen, helaas… de traditionel NKO-bezoeken leverden ook niets op… met hoogte en laagtes de eerste maanden erdoor gekomen… veel zelfverwijten, waarom geen bescherming gebruikt, waarom toch die werken zelf gedaan??? waarom deze niet overgelaten aan specialisten ter zake … :-( de veranda is zo een contradictie geworden, hebben we gezet omdat we 3 kindjes hebben van 7 maanden, 3jr en 5 jr en zo wat ruimere speelruimten wilden hebben binnenshuis en ook wat meer ademruimte , lees stille ruimtes voor onszelf maar nu uiteindelijk als gevolg van de voorbereidende werken nooit geen stilte meer … en we wonen dan nog ‘op de buiten’ ook… na ongeveer een 8 tal maanden, midden 2012 er plots een luid gebrom bijgekregen meestal ’s avonds maar de laatste tijd toch ook wel meer en meer overdag… nochtans bescherm ik zoveel als mogelijk mijn oren nu met op maat gemaakte oorstoppen en ga ik bijna nooit nergens meer naar toe waar er veel lawaai is: geen trouws, geen café’s bijna, geen cinema, geen concerten; ik wil het risico niet lopen alles nog erger te maken.. het is al erg genoeg zo, de schrik zit er al genoeg in ook 3 à 4 dagen per week last van pijnlijke oren, druk in het oor gevoel… maar het is vooral het gebrom die mij enorm frustreert… ondertussen in behandeling in het uza bij dr de rudder , morgen ga ik voor een 2de sessie van TdcS ; ik heb er geen echt geloof in maar als ik het niet probeer dan weten we het niet… graag had ik ook met trt gestart maar met 3 kindjes + op het werk zo druk dat ik niet weet wanneer of hoe eraan te beginnen… je hersenen hertrainen met continu zowel ’s nachts als overdag naar bepaalde ‘muziek ‘ (water, natuur …) lijkt mij interessant maar hoe regel je dit op het werk, de 10sec oefening doen, hoe practisch aanpakken op het werk, dat zijn een paar vragen van mij… heb jij soms weet van een reden van het er plots bij komen van dat gebrom en dan voornamelijk ’s avonds? bedankt alvast voor een antwoordje terug en wat tijd van je hiervoor, groeten, wim

  • Hallo Wim,
   uit je bericht leid ik af dat je al een en ander gelezen hebt ivm TRT. Wel even nuanceren ivm geluidsverrijking: geluidsverrijking is de tweede pijler bij TRT. Het belangrijkste is om te begrijpen wat er zich juist allemaal afspeelt in je hoofd (= eerste pijler). Geluidsverrijking is bijzonder nuttig op stille momenten, maar je hoeft huis niet altijd naar bepaalde “muziek” of “geluiden” te luisteren. Overdag zijn de meeste mensen wel in een omgeving waar er voldoende achtergrond”lawaai” is (op het werk bijvoorbeeld). Vooral ’s nachts kan het aanbieden van extra geluid nuttig zijn. Kort gezegd komt het hier op neer: als je in een stille omgeving bent kan het aanbieden van wat extra geluid helpen om het tinnitussignaal relatief gezien minder sterk te maken.
   Ivm je vraag: tinnitus kan verschillend klinken: fluiten, ruisen, piepen, suizen, brommen, … of een combinatie ervan. En het komt ook wel vaker voor dat je het soms hoort en soms niet. Waarom is niet altijd exact geweten, maar feit is dat ons “hoofd” zowiezo een heel dynamische omgeving is. Activiteit die ergens plaatsvindt in het gehoorsysteem (in oor, maar vooraal ook in hersenen zelf) resulteert in geluid. Het gehoorsysteem kan daar immers maar 1 ding mee doen, nl. datgene waarvoor het gemaakt is (= patronen herkennen wat we uiteindelijk waarnemen als geluid). De bron ervan is in de meeste gevallen heel onschuldig. Maar het is vooral de betekenis die je er (onbewust) aan geeft dat er voor zorgt dat je er last van blijft ondervinden. Aan die bron op zich kan je misschien niets veranderen, aan de betekenis ervan echter wel…
   Ivm de 10 seconden oefening: die kan je letterlijk overal toepassen: in bad, in de auto, in de zetel, tijdens het koken, op het werk of zelfs op het toilet ;) Het duurt niet lang en niemand hoeft te zien dat je er even mee bezig bent.
   Meer info vind je hier: http://www.tinnitus-trt.info, maar die had je mss al wel gevonden.
   Groeten en veel succes,
   Bart

   • Aangezien ik het boek niet bezit en me al wel in de info heb verdiept vraag ik me af wat de verschillende stappen zijn die je in de 10 sec. oefening moet nalopen.
    Ik wil die oefening namelijk graag toepassen, maar vind het moeilijk wat ik er concreet bij moet bedenken.
    Margreet

    • Hoi Margreet,
     de 10 seconden oefening kan inderdaad een hulpzaam oefeningetje zijn. De oefening werd vooral gebruikt door dr. Hazell (iets meer cognitieve aanpak) en staat niet expliciet in het TRT boek. Meer info vind je hier: http://www.tinnitus-trt.info/trtoefeningen.html (puntje 5), hier: http://www.tinnitus.org/home/frame/guidelines.htm (puntje 5) of hier: slide 10 seconden oefening.
     Ter info, de 10 seconden oefening is geen “verplicht nummertje”, maar te beschouwen als een aanvulling op de TRT training (cfr. http://www.tinnitus-trt.info). Af en toe uitvoeren is prima, maar je hoeft er ook niet te veel mee bezig te zijn. Enkele keren per dag (max. 10) volstaat.
     Groeten, Bart

     • hallo bart , onder puntje 5 op je link van hierboven staat volgende geschreven: Doe ondertussen relaxatieoefeningen om de spanning in de spieren en/of de toename van de hartslag en de ademhaling te verminderen en/of het zweten tegen te houden. Deze reacties ontstaan door de activering van het autonoom zenuwstelsel. Probeer ook om je ergernis, irritatie of angst te verminderen. Het zijn gevoelens afkomstig van het limbisch systeem.

      welke relaxatie-oefeningen kan je aanprijzen hiervoor? bepaalde link die je kan delen met ons? heb je een bepaalde opleiding gevolgd om die relaxatie-oefening aan te leren aan jezelf (bv iets van mindfullnes trainig of is dit iets compleet anders?)

      en hoe heb jij toen je er zelf mee begonnen bent voor jezelf volgend probleem aangepakt: “Probeer ook om je ergernis, irritatie of angst te verminderen.” Welke trucjes kan je hiervoor aanraden eventueel?

      bedankt alvast voor je eerder antwoord!, groeten wim

     • Hoi Wim, de bedoeling is om even bewust stil te staan bij je T en er dan zo rustig mogelijk bij te blijven. De quote die je aanhaalt hoef je dus niet te letterlijk te nemen. Belangrijkste is inderdaad wel dat je de T diplomatisch probeert te benaderen en te ontspannen (dus idd de reactie in je limbisch systeem en autonoom zenuwstelsel te beperken). Hoe je dat doet is een beetje een persoonlijke invulling. Je kan het bijv. doen via een eerder cognitieve aanpak en enkele zaken van TRT en T te herhalen (vb. model van J, experiment van Heller en Bergman, enz.). Daarnaast kunnen relaxatietechnieken, yoga, mindfulness of andere…. evt. helpen te ontspannen, rust te vinden of andere storende gedachten los te laten. Ook dat is een beetje een persoonlijk gegeven. Ikzelf heb dit oefeningetje vooral toegepast door gewoon eens rustig adem te halen en “bewust” heel even een aantal zaken rond de T te bekijken: “waarom hoor ik het nu zo hard?” en dan te verklaren met het model van Jastreboff, of “het afgelopen uur ging eigenlijk best goed, dus waarom zou het morgen ook niet goed kunnen gaan?” enz. Hopelijk ben je hier iets mee. Groeten en veel succes, Bart

    • Ik heb nog een vraag.
     Kan tinnitus toenemen na een gehoortest?

     • Hallo Margreet, nee hoor, wees gerust, een gehoortest gaat je tinnitus niet erger maken of zal je gehoor niet beschadigen. Wat wel kan is dat de perceptie van je tinnitus tijdelijk anders is na een gehoortest. M.a.w. het kan wel zijn dat je het even “beter” gaat horen, wat ook logisch is omdat je tijdens een gehoortest heel bewust bezig bent met geluiden en je er op focust. Maar opnieuw, een gehoortest zal ons gehoorsysteem nooit beschadigen. Groeten, Bart

 32. Hallo iedereen,

  Ik heb al enkele weken last van beginnende hyperasusis vermoed ik.
  Dit uit zich in een vol gevoel in mijn oren en bij momenten een aanhoudende zeurende pijn en de klachten beginnen steeds als ik blootgesteld ben geweest aan hardere geluiden. Bij momenten hoor ik ook een licht zoemend geluid. Na enkele uren of dagen verdwijnen de klachten weer, ook het gezoem.
  Ik ben al mijn hele leven bezig met muziek (gitaar) dus ik loop sowieso een verhoogd risico op gehoorproblemen. Ik speel zelf ook in een band. Het laatste half jaar gebruik ik wel gehoorbescherming tijdens onze repetities en optredens.
  Ben al bij de huisarts geweest maar die zegt dat alles perfect in orde is.
  Wil nu sowieso een afspraak maken bij een nko-arts om het een en ander uit te sluiten maar hoe kan ik het het best aanpakken ondertussen?
  Mijn oren een tijdje rust gunnen? Kan ik de hyperasusis nog tegenhouden? Ik heb dit weekend bv nog een optreden in het vooruitschiet maar overweeg om het te cancellen omdat ik bang ben dat het net die ene keer te veel kan zijn…
  Grtn,

  Davy

  Ben al mijn hele leven (37 jaar) veel met muziek bezig geweest dus

  • Beste Davy,
   Als het inderdaad over hyperacusis gaat is het belangrijk dat je geluiden niet te veel gaat mijden. Dit lijkt contradictorisch, maar zo is het wel.
   Hyperacusis betekent dat er een te grote interne versterking van geluiden is, hetgeen soms zelfs als pijnlijk ervaren kan worden. Daardoor gaan we soms geluiden beginnen mijden met bijv. oordopjes e.d.. Maar daar bereik je het omgekeerde effect mee: als er minder geluiden zijn, dan gaat het gehoorsysteem juist doen waar het voor dient = het gaat op zoek naar geluiden. M.a.w. de interne versterking wordt opgeschroefd. Resultaat: je wordt nog gevoeliger voor geluid.
   Opgelet: gehoorbescherming is uiteraard wel nuttig als je in een band speelt of bij een optreden. Maar vermijd dus dat je ook bij normale geluidsvolumes onnodige bescherming gaat gebruiken.
   Hyparacusis kan je behandelen door systematische desensitisatie van het gehoorsysteem door geluiden aan te bieden, in het begin stille geluiden, daarna langzaam meer en meer. In enkele andere reacties heb ik de metafoor van het beschuitje gebruikt (zoek maar eens op “beschuit” op deze pagina en je komt er wel).
   Het beste wat je kan doen is inderdaad een NKO-arts raadplegen om uit te sluiten dat fysisch alles in orde is.
   Op zich hoef je geen optredens te annuleren, integendeel. Als je gehoorbescherming gebruikt, kan dat zeker geen kwaad. Ben zelf ook muzikant en musiceer vandaag even vrolijk als voor ik in aanraking kwam met T & H :)
   Groeten,
   Bart

   • Hallo Bart,

    Heel erg bedankt voor je reactie! En voor de website met de duidelijke antwoorden waarvan ik al heel wat heb opgestoken.
    Dat het veel heeft te maken hoe je het “probleem” benadert en hoe je ermee omgaat en op reageert, daar kan ik helemaal in volgen. Al is het niet makkelijk om dat altijd op een positieve manier te doen. Toch niet voor mij op dit moment.
    Momenteel heb ik het meeste last als ik onverwacht geconfronteerd wordt met hardere geluiden. Daarentegen dagelijkse geluiden als bestek, gerinkel, haardroger, stofzuiger e.d. kan ik bijna zo goed als vroeger verdragen. ’t Vervelende is dat ik er telkens enkele dagen last van heb als het toch te veel was.
    Wat me het meeste beangstigt, is het feit dat ook het versterkt geluid van mijn gitaar (vooral als ik alleen thuis op een gemiddeld volume repeteer, en dan is het dus niet onverwacht) pijn doet, en af en toe leidt tot oorpijn en een vol gevoel in mijn rechteroor. Als ik met de band speel en mijn gehoorbescherming indoe ervaar ik zo goed als geen problemen.
    Dat het net mijn gitaar, mijn passie, is die me moeilijkheden bezorgt, geeft me vandaag een enorm wrang gevoel.
    Ik overweeg nu om tijdelijk even niet meer versterkt te spelen, mijn gehoor een tijdje rust te gunnen en dan langzaam terug op te bouwen. Ik weet niet of dat alvast een goede redenering is?
    Dagdagelijkse geluiden wil ik zeker niet uit de weg gaan. Misschien dat ik momenteel zelf al een gedeelte van de TRT kan inbouwen in mijn leven en kijken of ik hier iets mee kan bereiken.
    Nog eens bedankt voorde goede uitleg en de positieve benadering!
    Groeten,

    Davy

   • Bart, nu in februari heb ik een twee jaar lang tinnitus… daarvoor al had ik enkele maanden last van hyperacusis.
    Vorig jaar rond februari heb ik de hyperacusis onder controle gekregen en de fluittoon kreeg niet veel aandacht meer.
    Van erg felle geluiden heb ik altijd wel last gehad, … Trein die toet ofzo.

    Het appetante is, dat ik nu ineens terug opnieuw hyperacusis begin te krijgen.
    Ik weet dat doppen niet goed zijn, behalve voor festivals dan. I kteeke ze zelfsn iet in bij kinepolis (vroeger toen ik echt knettergek was wel)

    t appetante is als je ze insteekt wnnr je ze niet nodig hebt dat je die fluit te fel hoort.
    ’t probleem wat ik nu heb… ik heb bijvoorbeeld morgen les waar ik de ganse lesdag door pijn heb van de leerkracht.
    Als ik de oordoppen niet insteek heb ik een hele dag pijn en vaak ook nog fluitjes s’avonds.
    Omdatk er zo gek van wordt ben ik bena van plan men doppen in te steken zodatk zonder pijn met de les mee kan.

    zou het kunnen deze leerkracht echt zo luid praat? dat het ongezond is…
    ik wee tniet goed wat ik moet doen.. wel doppen, of niet.
    op tanden bijten en de pijn doorstaan.

    ik weet dat het erger wordt door doppen in te steken.
    dit is de eerste keer dat ik van trt hoor. misschien moetk dit ook gaan doen.
    maar wat doe ik momenteel voor ik dit doe?

    ajseblieft help me, ik begin psychisch ook weer achteruit te gaan. erg vreemd. :/
    dat ik terug begin te hervallen. Dacht echt ik t onder controle had en dit nooit meer ging mee maken maar de saga herhaald zich. en ik ben opnieuw kennetergek ant worden.

    Zoiezo bedankt voor de website bart, jij bent teminste niet iemand met zo’n verkoop gedrag van een boekje. Jij bent namelijk een echte tinnitus held. Je staat vanboven in google en doet t niet voor geld maar voor mensen te helpen. Daar mag je trots op zijn.

    • Hallo Lode,
     Het is inderdaad zo dat je best je oren niet “overbeschermd”. Oordoppen zijn goed als er duidelijk te veel lawaai is, zoals bijv. op festivals. Maar als je ze gebruikt als je ze niet nodig hebt, ga je je gehoorsysteem nog gevoeliger maken en komt je tinnitus inderdaad nog meer naar de voorgrond. Dat is een logische reactie van het gehoorsysteem: minder input = meer versterking. Probeer daarom langzaam maar zeker het gebruik van oordoppen te laten als deze niet nodig zijn.
     De vuistregel is: als het geluidsniveau voor andere mensen onschadelijk is, dan is het dat ook voor jou. Het praten van de leraar in de klas is volstrekt onschadelijk, al kan het voor mensen met hyperacusis veel te luid klinken en zelfs pijnlijk aanvoelen. Maar wees gerust: door te luisteren naar je leerkracht zal je je oren niet beschadigen.
     Het waarnemen van tinnitus hangt inderdaad ook sterk af met emoties en stress. Lees misschien ook dit eens: http://www.tinnitus-trt.info.
     Groeten en veel succes,
     Bart

  • Davy,
   Als beroepsmuzikant kan ik mij alleen maar aansluiten bij de woorden van Bart.

   Veel succes en sterkte,

   Reinaert

 33. Vandaag is het oud & nieuw, maar veel te vieren is er niet voor mijn gevoel. Sinds 3 weken heb ik Tinnitus. 24 november ben ik naar een concert geweest, erna had ik geen last van mijn oren, het publiek was weliswaar enthousiast maar de muziek echt niet extreem hard. Woensdag 28 november heb ik sinds een paar weken weer op de hometrainer gesport. Zoals wel vaker kreeg ik erna een migraine aanval, ik nam 2 pillen (ibuprofen) en ben op de bank in slaap gevallen. Om half een werd ik wakker op de bank en ben naar bed gegaan. S’nachts om 4 uur werd ik wakker van een enorme ruis in mijn rechteroor, aanvankelijk dacht ik dat er misschien vocht inzat of de kou erop geslagen was. De volgende nacht was een nachtmerrie, ik werd weer wakker van de ruis, die nu een soort hoge elektrische toon had. Ik was zo van slag, gelukkig heb ik mijn ipod gepakt en heb zacht een muziekje aangezet, maar daarna sliep ik maar heel licht. De volgende dagen zeer weinig geslapen en gelukkig kon ik die dinsdag bij mijn dokter terecht. Leer er maar mee leven werd er tegen mij gezegd en kreeg een doorverwijzing naar de kno arts. Na een aantal testen bleek dat er niks mis was met mijn gehoor en dacht dat het vanzelf wel weg zou gaan, telkens controleerde ik in een stille ruimte of het er nog was of niet. Twee weken terug was het veel heftiger dan nu, maar nu zit ik met dat machteloze gevoel dat het nooit meer weggaat. Op het moment slaap ik zeer slecht ook ben ik zo depressief geworden dat mijn ouders mij niet alleen thuis willen hebben zitten. Ik woon en werk (nu dus niet!) ver van hun vandaan en ben alleenstaand. Mijn moeder is ook ernstig ziek wat ik zo verschrikkelijk vind is dat ik er zo moeilijk bij kan met mijn emoties omdat ik met mijn tinnitus zit. De laatste twee dagen ben ik zo van slag geweest dat mijn moeder er ook zeer onder lijdt. Ik was altijd zo blij dat ik zo heerlijk kon slapen, terwijl velen om mij heen klaagden over hun slapeloosheid. Nu zit de tinnitus in beiden oren (of misschien eerder ook al maar door de luidheid van het rechteroor niet opgemerkt). Vooral als ik s’ochtends wakker word is het heel hard en ben ik meteen van de leg waardoor ik een nogal apatisch en negatief gevoel krijg. Nu heb ik jouw site gevonden en dit geeft me toch enigzins hoop om er mee om te leren gaan. Tijdens het typen van mijn verhaal heb ik praktisch geen last van de tinnitus, maar in een stille ruimte is het niet te doen. Ik hoop dat de TRT mij ook uitkomst zal bieden in 2013!

  • Beste Sander,
   Ik begrijp je verhaal. Probeer er rustig bij te blijven en lees eens de informatie die je hier kan vinden: http://www.tinnitus-trt.info.
   In stille ruimtes kan het helpen om wat extra geluid aan te bieden (= “geluidsverrijking”) zodat het contrast van het tinnitussignaal wat verkleind wordt.
   Alleszins veel succes.
   Groeten,
   Bart

  • Hey, dag Sander,
   Het spijt me voor jou dat je, net als zovele anderen, last hebt van oorsuizen.
   Omdat je van muziek houdt, kan je toch je I-Pod gebruiken. Zet deze zacht aan als j wil slapen. In de eerste (angstige) periode was dit voor mij een oplossing. Ik zette de muziek vanzelf stiller & stiller.
   Daarna begon ik dingen te gebruiken om zonder “muziekoortjes” te kunnen slapen zoals een fonteintje, kaarsen/T-lichtjes, … Op deze blog worden verschillende zachte afleiders genoemd (geluidsverrijking). Met wat zoekwerk op Internet kan je wel ’t een & ’t ander vinden en/kopen.
   Net als jij hoor ik het gepiep ook luider in stille ruimtes maar ben ondertussen zo ver dat ik in slaap val zonder geluidsverrijking. Een boek lezen helpt. Aanvaarden, jezelf moed inspreken (mantra’s), rustig blijven, informatie zoeken (internet & vooral Bart’s blog), positief bijven, dingen doen die je graag doet, creatief bezig zijn, ontspannen, …
   De eerste periode is de moeilijkste, je moet je angst overwinnen. Ik hoop dat je die sneller doorkomt dan ik (heeft maanden geduurd).
   Stilaan ga je meer je positiviteit oproepen & zoek je naar hoe je met je tinnitus omgaat in alle omgevingen.
   Voor je het weet neem je je leven van voorheen weer op, zelfs concerten zijn niet uitgesloten. Er bestaan op maat gemaakte oordopjes, waarmee de muziek stiller binnenkomt & waarbij je je omstaanders even goed verstaat. Hoe dat kan, mij een vraag maar toch positieve reacties gehoord. Nu ga ik weer dansen, een van de leukste dingen in het leven. Na het uitgaan slaap ik héééél goed…
   Ik wil met mijn antwoord geen weg voorschrijven, iedereen doet het op zijn manier. Het is gewoon mijn verhaal & ik hoop dat je er snel bovenkomt.
   Groetjes,
   Sonja

 34. Ja het beste wat je kan doen is er zo weinig mogelijk bij stilstaan , wat soms zeer moeilijk is, en al zeker angstaanvallen(proberen)te vermijden
  Er zijn goede en soms kwade dagen maar positief blijven is een must
  Groetjes Frank

 35. Beste,
  Ben ook op deze site uitgekomen nadat ik een gezoem in mijn oor kreeg, in volle paniek voor eigen dokter gespeeld ( google) en bij tinnitus uit gekomen.
  Dagen van wakker gelegen en vandaag naar de NKO arts;
  Conclusie: trommelvlies te dun en niet meer stevig genoeg, waardoor steeds ingetrokken trommelvlies en een gezoem in je oor.
  Komt waarschijnlijk door mijn hobby duiken ( te sterk willen klaren)
  maar er is een simpele oplossing voor, kleine operatie om het trommelvlies te versterken en dan is het gezoem weg.
  Dus mensen heb je een gepiep in je oren speel dan niet voor eigen dokter en ga naar een specialist .
  Mvg
  Joachim

  • Hallo, het is inderdaad belangrijk dat je altijd eerst een arts en/of NKO raadpleegt voor een medische evaluatie. In sommige gevallen kan er een duidelijke fysieke onderliggende oorzaak zijn die kan behandeld worden. De eerste stap is dus altijd een medische evaluatie bij een NKO arts.

 36. Beste Bart,

  Ik heb vorige week oorontsteking gehad aan beide oren en ben sindsdien ook als het ware doof. Ik hoor slecht, heb precies nog veel vocht en of oorsmeer in mijn oren en de druk daarbij. Maar dus ook dat consrante gepiep op een toon die ik hoor en mijn hartslag in beide oren. Ik word er als het ware gek van. Nu na het lezen op internet over deze symptomen geloof ik dus dat ik ook tinnitus heb. Ik ben als het ware echt in paniek want ik kan al niet slapen door dit geluid. Ik heb het dus sinds een week en mijn huisarts zei dat dat normaal is na een oorsteking en dat wat tijd nodig heeft. Ik heb voor volgende week een afspraak gemaakt bij KNO arts. Kan dus niet wachten dat de week voorbij is. Maar wordt je gehoor dus verslechterd door tinnitus?? Of is dat nu bij mij omdat ik nog verl druk en vocht in mijn oren heb dat ik dit piep geluid hoor???? Ik ben eigenlijk van overtuigd dat ik er niet van af ga komen ooit ook na het lezen van al de reacties… Heb op het moment niet eens zin nu om te gaan werken zo.. Helpppp alsjeblieft of ben ik nog echt te voorbarig en moet ik mijn bezoek bij de KNO arts afwachten????? Ik hoop dat ik een reactie terug krijg. Bedankt alvast!

  • Beste Gul, wees inderdaad niet te voorbarig. Als je een serieuze oorontsteking hebt gehad, is het normaal dat je minder goed hoort. Als je minder goed hoort, dan gaat je gehoorsysteem sterker op zoek naar geluiden. Het doet namelijk precies wat het moet doen = zoeken naar geluiden. Daardoor ga je sneller geluiden oppikken en waarnemen, zoals je hartslag. Bij een ooronsteking kan het bovendien zijn dat druk en vocht ook een fysieke invloed hebben op je oor, waardoor je tinnitus kan gaan horen. Maar ook dat kan op zich geen kwaad. Geef het dus allemaal de kans en tijd om te kunnen genezen. Maak je ook niet ongerust ivm je gehoor o.w.v. tinintus: tinnitus zal je gehoor niet verslechteren. Meestal is het eerder omgekeerd, als je minder gaat horen, is er meer kans je “interne” geluiden gaat oppikken om de reden die ik zonet heb uitgelegd. Ik heb het hier al enkele malen geschreven op de blog, maar vergelijk het met wat er gebeurt met ons visueel systeem (= “zicht”): als je ’s nachts uit een verlichte kamer komt en je gaat naar buiten waar enkel maanlicht is, dan zie je in het begin niet veel (= want er is weinig input, licht in dit geval). Na een tijdje zien we beter en beter, omdat het visueel systeem gevoeliger en gevoeliger wordt. M.a.w.: weinig input = meer versterking en dus zien we beter. Iets gelijkaardigs gebeurt met ons gehoorsysteem: weinig geluid dat binnenkomt (bijv. o.w.v. een ooronsteking) zorgt voor meer versterking. Aangezien geluiden van buitenuit verhinderd worden door de oorontsteking, ga je dus vooral interne geluiden oppikken, wat resulteert in bijv. een ruis of piep of het waarnemen van je hartslag. Maar de bron van al die zaken zijn meestal heel onschuldig en niets om je zorgen over te maken. Probeer dus niet te panikeren en wacht inderdaad je bezoek bij de KNO arts af en geef het allemaal wat tijd. Veel succes, Bart

   • Beste Bart,
    Ook ik heb last van (harde) piep in mijn oren en doofheid
    De piep heb ik al een tijd,maar om de zoveel weken/maanden,word ik doof vooral aan de rechterkant en de piep wordt dan erg hard.
    Ik ben er al mee naar het ziekenhuis geweest,maar mijn gehoor is prima
    Ook nu heb ik er alweer een week last van,ik gebruik ook neusspray op advies van de huisarts,maar kan niet zeggen dat dit werkt.
    Kan stress ook een oorzaak hebben?
    De geluiden ervaar ik net zoals in jouw verhaal,zoals bestek e.d.
    Heb je misschien nog tips?groetjes Ellen

    • Beste Elien, stress heeft inderdaad een belangrijke invloed. Het feit dat je ook last hebt met bepaalde geluiden kan er op wijzen dat je ook wat overgevoelig bent voor geluid. Dat hangt meestal wel wat samen aangezien de onderliggende mechanismen zeer verwant zijn. Misschien moet je dit eens rustig bekijken, daar vind je alvast de nodige info over tinnitus en overgevoeligheid voor geluid: http://www.tinnitus-trt.info. Groeten, Bart

     • Hallo Bart, bedankt voor je reactie en info
      ik ga de site bekijken en fijn dat ik er via jou wat meer duidelijkheid over heb gevonden;-))
      groetjes Ellen

 37. dag Bart,
  ik heb sinds een tweetal weken een gefluit in mijn oor , neem medrol en antibioticum en ik denk dus dat ik er niet meer van af geraak. Ik heb al veel op deze geweldige site gelezen en het biedt me wat troost en moed.
  Begrijpen doe ik het nog niet allemaal .
  ‘ s avonds val ik wel in slaap maar dan word ik rond 4 u wakker en is het gedaan. Ik weet niet goed wat ik daar mee kan doen. Aangezien mijn geluid ” luide krekels ” zijn vraag ik me af of het goed is me op het geluid te concentreren en net te doen of ik in Frankrijk in de tent in slaap val op geluid van de krekels ….. of ga ik het dan nog erger maken ? Groeten Brigitte

  • Hoi Brigitte,
   Je mag je gerust in Frankrijk wanen hoor, daar maak je het zeker niet erger mee, integendeel ;)
   Alles draait immers rond de betekenis die je aan het geluid geeft.
   Als je er een positieve betekenis (of op zijn minst geen negatieve betekenis) aan kan geven, dan is dat een goed vertrekpunt.
   Vive la douce France! :)
   Succes, Bart

  • Hoi Brigitte. Ik wilde even zeggen dat ik het goed vind dat je doet alsof je in frankrijk bent! Geniaal :-D! Als het maar iets neutraals word toch. Of zelfs een beetje positief. Misschien helpt deze tip -> Er zijn apps waar natuurgeluiden of zijn. Persoonlijk kies ik niet voor de jungle of het oerwoud want dan schrik je je wezenloos als er ineens een of andere vogel om de hoek komt kijken ;-) Een waterval of kabbelend beetje word een soort ruis. Ik vind dat wel fijn maar een toon (ik heb een toon) is anders als krekels. Dit kun je voor jezelf uitproberen kijken wat het beste voelt. De app die ik heb kun je op tijd instellen zodat ie na 15 min uit gaat ofzo. Scheelt weer batterij.
   Meditatie kan ook helpen. De body scan bijvoorbeeld. Je concentreerd je steeds op een lichaamsdeel en probeert dat deel te voelen. Dan tintelt het een beetje. Omdat je daar zo druk mee bent kun je niet meer 100% denken aan je geluid. En iig kun je niet 100% bezig zijn met je irritaties tov het geluid. Omdat je namelijk met je grote teen bezig bent. Of je kuit, enkel nek ringvinger enz.. Het is wel het proberen waard vind ik. Hoe gaat het inmiddels met slapen? Misschien is het al verbeterd ik hoop het. Zie nu dat je berichtje van 17/12 is.

   Heb je er overdag ook last van? Ik wel. Maar alleen thuis. Bij bijna al het overige wat ik doe is genoeg omgevingsgeluid. Thuis doe ik de radio aan of tv. Ik ga uiteindelijk wel over naar een wat zachter geluid denk ik en wat neutraler. Zoals een fontein of een ruis. Die ruis heb ik van mezelf ook al maar die filter ik constant weg dus misschien lukt dat ook met een externe ruis!
   Ik kon de eerste weken dat ik het had aan nix anders denken. En nu ben ik soms bijv bezig met het uitzoeken van een nieuwe dagcreme en dan denk ik ineens daarna: Hé ik was helemaal niet met mijn emoties bezig! Dan ben ik even vergeten dat ik me rot voelde ;-) Ik hoop dat dit steeds vaker gaat gebeuren. Dat kan bijna niet andrs. Dus houd moed. ik heb deels een knop om gezet. Ben er nog niet maar er is licht aan het einde van de tunnel echt waar. En we kunnn elkaar hier helpen en steunen. We zijn niet alleen!

   Succes!!

   Liefs saskia

 38. Hoi Bart,

  Ik heb sinds 2009 last van tinnitus gekregen en ben door verkeerde begeleiding om me heen al snel aan de medicatie geraakt (anti depressiva). Mijn arts zei dat het een depressie was, waardoor de tinnitus zou zijn ontstaan. Halverwege 2010 ben ik gestopt, omdat het eigenlijk best goed ging. Ik merkte de piep vrijwel niet meer op en ik was er helemaal aan gewend. Na een maand echter begon ik ineens weer last te krijgen van de tinnitus en ik dacht zelfs dat hij harder was geworden. Ik zat toen in een stressvol periode en had besloten om maar weer te beginnen aan de medicatie. Nu ben ik afgelopen najaar na 1,5 jaar weer gestopt, ook weer omdat het goed ging. En je raad het al, de piep is sinds 2 weken weer terug. Wat ik heb opgemerkt na 2 langere periodes (>1 jaar) van medicatiegebruik is dat de tinnitus beide keren na ongeveer 1 jaar wegebden. Waarom keert hij dan toch weer terug, vooral zo kort nadat ik ben gestopt met de medicatie. Is het omdat ik mijn Limbisch systeem voor de gek heb gehouden en dat ik al die tijd mijn ware emoties jegens de tinnitus heb weggestopt? Kan het zijn dat ik echt alleen op natuurlijke wijze door deze periode heen moet om de gewenning wat consistenter en hopelijk definitief te laten zijn?
  Ik ben nu idd wel zelfverzekerd genoeg om deze keer zonder enige medicatie de strijd aan te gaan, ook al worden het een paar moeilijke maanden.

  • Hoi Wietse, stress kan inderdaad een belangrijke factor zijn, dat klopt. De perceptie van tinnitus en de reactie erop hangt af van heel wat onderliggende systemen. Bepaalde systemen zijn soms te beïnvloeden of te onderdrukken met medicatie. Maar dat is inderdaad niet altijd een structurele oplossing. Medicatie op lange termijn voor enkel en alleen tinnitus is niet aangeraden (tenzij de medicatie nodig is voor andere zaken dan tinnitus uiteraard). Blij te horen alleszins dat je nu zelfverzekerd genoeg bent om verder te gaan. Probeer echter om er niet echt een “gevecht” van te maken, maar zie het eerder een “diplomatieke benadering” :) Door te “vechten” blijf je meestal je limbisch systeem en autonoom zenuwstelsel activeren en dat is juist wat je niet wilt. Ik wens je alleszins veel succes, groeten, Bart

 39. Hallo iedereen,
  ik heb een klein vraagje: ik ben sinds kort begonnen met fietsen en wil voor tijdens de wintermaanden ook rollen kopen om binnen wat te kunnen fietsen. Echter na het fietsen heb ik altijd iets meer last van mijn tinitus. Is dit normaal of moet ik hier toch mee oppassen? Ook heb ik van enkele collega’s gehoord dat dergelijke fietsrollen toch aanzienlijk wat lawaai maken. Heeft iemand van jullie hier positieve / negatieve ervaring mee?
  Als ik het TRT concept goed begrijp zou het geen probleem mogen geven, maar toch …
  groeten Kris

  • Hoi Kris, je hoeft je helemaal niet ongerust te maken dat je na het sporten de tinnitus wat anders gaat waarnemen. Dat is normaal. Sporten is gezond, ook voor mensen met tinnitus :)
   Fietsrollen lijken me geen gevaar te zijn. Ik ben niet vertrouwd met fietsrollen, maar ik kan me moeilijk voorstellen dat ze zo’n lawaai maken dat het tot gehoorschade kan leiden.
   Het uitgangspunt is: als het voor andere mensen onschadelijk is, dan is het dat ook voor jou.
   Veel fietsplezier, Bart

 40. Hey Saskia,
  Ik kan je wel wat volgen hoor.. Persoonlijk ben ik ook niet echt positief ingesteld en ookal ga ik richting de 35..mijn leven is ook nog helemaal niet ‘zoals het zou moeten zijn’. Kheb nog steeds geen idee wat ik met mn leven wil doen en qua relatie is het ook maar mager..Dus ik kan je begrijpen dat wanneer er dan ook nog die tinnitus bij komt kijken het soms wat teveel wordt.
  Maar geloof me..het betert.
  Iedereen is anders en voor mij zijn sommige dagen ook soms wat ‘luider’ maar als anderen het kunnen kunnen jij en ik het ook!

  • hey Jan bedankt voor je lieve reactie. Ik heb op bart zijn bericht gereageerd. Daar staat in dat het iets beter met me gaat! Ik was helemaal klaar met me zo rot voelen. Dus heb het roer omgegooid. Zoek veel afleiding. En ruim mijn huis telkens op. Dit laatste klinkt misschien raar maar het helpt ontzettend! als het gezellig is in huis voel je je stukken positiever. We kunnen het idd! :-D Heb jij trt gevolgd trouwens? Ik ben trouwens 25

 41. Beste Jan, of alle tinnitusvrienden,
  Dit is waarheid, regelrechte waarheid al die symptonen heb ik ook gehad. We zijn 3 jaar verder en heb sommige dagen wat meer last maar voor mij is het leven volop terug begonnen. Eigenlijk zouden al de tinnitusleiders van Belgie een optocht moeten doen om wat meer hulp van de overheid te krijgen vooral om medische of plaatsen waar onze startende tinnitusleiders terecht kunnen, zonder altijd die domme woorden DAAR MOET JE MEE LEREN LEVEN;Voor ernstige zaken trauma’s enz worden zelfhulpgroepen opgericht of krijgen de deskundige hulp. En wij moeten het redden met gelukkig een PAAR mensen in Belgie die de schittende TRT onder de knie hebben. Bart Lauwers en Revalidatie Gent kunnen deze therapie uitleggen.Voor zover ik het snap moeten alle tinnitusleiders van Belgie het hier mee stellen.Ik blijf van mening als men bij het begin de tinnitusleidende mensen een goed opvang en bijstand geeft dat tinnitus VEEL minder hinder geeft.

 42. Hey Saskia..
  Kan je helemaal volgen maar geloof me..het gaat na n tijdje beter.
  De eerste 2 a 3 maanden dacht ik echt “ok, nu heb ik gehad..ik maak er n einde aan” maar op n bepaald moment begint dat proces van gewenning toch.
  Bij mij met behulp van het lezen van allerlei “positieve” reacties op deze site, het lezen van het “trt-boek” en het praten met mensen die het zelf al jaren hebben en die je zelf al zo lang kende en nooit iets aan gezien had. De meeste hebben n heel normaal leven..goede job, kinderen.
  Dat deed me veel. Effectief zien dat al deze mensen met hetzelfde probleem toch gewoon kunnen genieten van het leven!

  Qua nasonex spray zou je ns moeten kijken wat voor effect het op je heeft.
  Ook ik had last van n grote druk op je oren en in Antwerpen hadden ze me dan ook deze neusspray voorgeschreven.
  Maar deze droogt je neus uit. Ik kreeg er zelfs n zalf bij om naderhand in de neus te smeren om ze toch maar wat “vettig” te houden.
  Na n dikke week kreeg ik last van het horen van m’n eigen hartslag en ademhaling en na n beetje zoeken kon ik enkel vaststellen dat de spray mijn buis van Eustachius wat aan het uitdrogen was waardoor deze niet meer goed “sloot”.
  Dan ben ik maar direct gestopt met de spray en na enkele weken was alles weer normaal.
  Plus..de druk gaat na verloop van tijd vanzelf weg.
  Persoonlijk denk ik idd dat je je in het begin zo fel focust op je tinnitus dat je je onbewust “opspant” en dan last hebt van hoofdpijn, nekpijn en druk op je oren.

  Zoals je zelf als zegt, op sommige momenten ben je er even niet mee bezig en valt het je nadien op dat je het even niet gehoord hebt.
  Wel, die momenten zullen meer en meer voorvallen en na verloop van tijd ga je het enkel in de echt stille momenten horen én je er ook niet meer zo bij opjagen. Er zelfs redelijk rustig onder blijven zelfs.

  Hang in there..it’s gonna get better!
  Als er iets is.. zoals je al weet, deze site is super en al deze mensen zijn er voor je.

  Grtz!
  jan

  • Hi Jan,

   Ik heb nu zelf 2,5 maand tinnitus. De eerste maand was een totale ramp. Slapeloze nachten heb ik wakker gelegen van gaat dit ooit weg + tijdens de dag liep ik echt rond als een zombie. Voelde mij totaal depressief, levensloos, en had in niets nog zin. Ook eten smaakte mij niet meer. Ik heb een eigen zaak, met werknemers dus ik moest wel verder maar toch zat ik echt heel diep in die periode. Na een maand (en tal van bezoeken bij NKO en andere dokters) had ik dan wel snel door van “dit is voor de rest van mijn leven”. Dus het was kiezen of delen. Ik heb gekozen om mee te gaan met de tinnitus, en zit nu in een fase waarbij ik de tinnitus niet meer beschouw als iets negatiefs maar meer iets als “het hoort erbij”. Sinds die omwenteling slaap ik terug, en ben ik ook terug een mens en zie ik het leven terug vol hoop en moed in. Sinds die omwenteling heb ik het gevoel dat mijn tinnitus soms luider en soms stilder klinkt. Gisteren bijvoorbeeld hoorde ik hem nog nauwelijks. Ergens op de achtergrond is hij wel aanwezig, maar het stoort me niet. (mocht het de rest van mijn leven zijn zoals gisteren, ik teken direct!). Vandaag is hij wel vollen bak aanwezig (jammergenoeg :p). Er is geen plaats waar ik “de tuut” niet hoor (behalve in de douche en tijdens het kuisen van mijn tanden met een elektrische tandenborstel). Het overstemt alles en iedereen, maar ook aan dit volume (of perceptie – geen idee wat het precies is) probeer ik nu te wennen. Dus op vandaag kan ik enkel nog maar dromen van “enkel in de stille momenten zul je hem horen”. Maar ik geloof wel sterk in het TRT verhaal (het idee erachter), en ben sinds vorige week ook begonnen met een begeleiding bij Bart. Ik zie alvast de toekomst rooskleurig in, en ga er vollen bak tegenaan! Ik heb in ieder geval het gevoel dat ik al sterk ben geëvolueerd als ik het vergelijk met de dag dat Tinnitus in mijn leven kwam. Als het zo verder gaat, dan denk ik wel dat ik ook ooit zal kunnen zeggen dat ik een (ex) tinnitus patient ben :).

   Ik wou toch ook even mijn verhaal kwijt. Misschien hebben andere mensen er ook wel iets aan …

   • Dag Joeri,
    Goede omschrijving. Ik kwam net in dezelfde fases. Dat van die douche klopt en de tandenborstel vond ik wel grappig.
    Heb je trouwens een vacature voor administratief personeel? Ik zoek nl werk.
    Ik vraag bij deze aan iedereen (met Tinnitus) om zijn/haar arts te informeren. Mijn arts zei bv ‘Er zit waarschijnlijk vocht in je oren na die verkoudheid, het gaat wel over”.
    Goed ingelichte en ernstige artsen zouden “cliënten” kunnen doorverwijzen naar TRT of sites of geluidsverrijking of nog andere… We zouden (met z’n allen) onze artsen kunne inlichten door een lijst kunnen op te stellen met hulpmiddelen voor Tinnitus’genieters’. Ik heb alvast items (die mij wel helpen): deze site, uitgaan (dansen of op café) & eens de aanvaarding er is, een goed boek lezen voor het slapen. Wie volgt?
    Groetjes,
    Sonja

    • Hi Sonja,

     Ja idem scenario bij mij ivm advies van de artsen. Ik had een oorontsteking. Zal binnen een paar dagen wel gedaan zijn met tuten, was het advies. Een week later zat ik daar terug. Dan een ooronderzoek en de uitkomst was “tinnitus, niets aan te doen, gewoon leren mee leven”. Gelukkig ben ik niet iemand die mij er zo maar bij neerlegt, en ben ik vrij snel op een blog als deze uitgekomen die mij een uitweg boden.

     Ik had mijn NKO arts ook TRT voorgelegd, en hij kon het niet. Hij zei dat een retraining therapy in mijn geval nog veel te vroeg was. Hij zei dat ik best een maand of 6 wacht, vooralleer ik met een retraining begin. Want de kans was vrij groot dat het van zelf ging weggaan. Ik heb zijn raad mooi naast mij neergelegd, hoe sneller ik niet meer bewust mijn tinnitus hoor, hoe beter! Sinds ik mij begon te verdiepen in TRT ben ik er enkel maar op vooruit gegaan, dus there is no way back :) . Ik zit momenteel op een punt dat ik mijn tuut af en toe al eens kan loslaten en dat er soms uren voorbij gaan zonder dat ik er nog bewust mee bezig ben. Ik heb al 1x voorgehad in een meeting dat ik mijn tuut en geratel niet meer hoorde. Ik ben dan vlug naar het toilet gelopen (het stilste punt van ons kantoor), en na even goed luisteren was hij er terug jammergenoeg. Maar ik had op dat moment wel een eureka gevoel voor eventjes :).

     Dansen of uitgaan, is toch wel iets dat ik niet snel zal doen. Ik denk dat ik vroeger een beetje teveel ben uitgegaan in mijn twintiger jaren, want bij Laperre zeiden ze dat ze aan mijn audiogram (ofzoiets) konden zien dat oorzaak “te luide muziek” was.

     Wat mij ook wel opviel in de eerste weken, dat heel veel zaken lawaai maken waar je eigenlijk nooit bij stil staat. Bijvoorbeeld de centrale verwarming maakte een “brom” lawaai, de tranformator in mijn elektrisch bed hoorde ik ook opeens, … en zo waren er nog zaken die mij opeens opvielen waar ik vroeger eigenlijk nooit had bij stilgestaan. De eerste keer dat ik deze geluiden hoorde, dacht ik eerst dat het een nieuw geluid in mijn oor was, maar vrij snel kwam ik er achter dat het toch een extern lawaai was die ik nooit eerder had gehoord. Momenteel let ik er niet meer op, en ben ik niet meer zo geconcentreerd aan het luisteren naar exterene geluiden.

     Gr

     Joeri

  • Hoi jan (en bart)

   ik hoop echt dat het bij mij ook beter word want op dit moment voel ik me echt rot. Soms denk ik idd ook van dit wil ik niet meer zo leven. Ik doe echt mijn best om zo niet te denken maar het overkomt me gewoon. Volgensmij heb ik nog een lichte vorm want ik hoor het buiten nauwlijks. In de auto hoor ik m ook nauwlijks. Alleen als ik er op ga letten. Maar ik ben echt een huismus en ik baal gewoon dat ik niet meer in stilte kan zijn. Voor de tinnutis had ik al problemen met genieten van het leven en nu al helemaal. Ik ben ook totaal niet gesetteld want ik heb relatieproblemen dus dat komt er ook nog eens bij :( Ik ben nog wel dingen aan het uitproberen. Zo doe ik fysio en ga ik volgende week met accupunctuur beginnen.

   Heeft iemand hier ervaring met de tinnitool?!

   Bart, vraagje, je had nog geen antwoord gegeven op mijn vraag of je hersenen het geluid overnemen?! Of is het trt model zowiezo helemaal anders? Nog een vraag: TRT in Nederland, bestaat dat ook? Welke locatie is nou eigenlijk zowiezo een goeie? (in belgie of nl).

   Groetjes

   • Hoi Saskia,
    Het gaat er niet om hoe luid je tinnitus klinkt, dat is eigenlijk niet relevant. Het is de betekenis die je hersenen er aan geven en vooral de reactie die dat bij je teweegbrengt dat bepaalt hoeveel last je er van ondervindt. En soms kunnen we heel sterk reageren op heel stille geluiden. Cfr. geluid van roofdier in de jungle -> prooi kan heel sterk reageren als hij het geluid herkent van een roofdier (= angst + klaar om te vluchten). Nochtans zijn dit stille geluiden of het roofdier zou niet veel te eten hebben…
    Spanningen, stress en emoties spelen een belangrijke rol in hoe we onze tinnitus waarnemen, dus dat verklaart waarom je in zulke periodes er meer “last” van ondervindt of dat je in zulke periodes voor het eerst met tinnitus in aanraking komt. Het is niet zo dat je tinnitus dan “erger” wordt, het is gewoon dat we die in zulke periodes beter gaan waarnemen (perceptie).
    Ivm jouw vraagje: “Bart, vraagje, je had nog geen antwoord gegeven op mijn vraag of je hersenen het geluid overnemen” -> Zowiezo is hetgeen wij horen het resultaat van neurale activiteit in onze hersenen. Alles wat we horen wordt door onze hersenen herkend als een “patroon”. Sommige patronen kunnen we netjes wegfilteren vanwege irrelevant (bv. zoemen van een ijskast in een stille kamer), andere gaan we juist versterken omdat deze voor als “belangrijk” wordt beschouwd. En zo lang tinnitus voor ons een “belangrijk” signaal lijkt, blijven we dit patroon er dus netjes uitpikken. In die zin klopt het wat je zegt. Dit is een normaal mechanisme van onze hersenen. Het probleem is dat we tinnitus als iets bedreigends of belangrijks beschouwen. TRT probeert de stempel van “belangrijk” er langzaam maar zeker af te trekken door te begrijpen hoe alles in zijn werk gaat (= demystificatie -> tegenover iets dat we begrijpen staan we minder angstig). En op die manier proberen we de reactie langzaam maar zeker te doen uitdoeven… Ik heb het al meerdere keren gezegd, maar doe het nogmaals: de manier waarop we er in slagen om dat te doen maakt eigenlijk niet uit. Bij de ene mens werkt het ene prima, iemand anders vindt mischien een andere manier. Bij een heel deel gebeurt dit proces trouwens ook spontaan. Dat is dan de “gelukkige” groep van mensen die tinnitus ervaren, maar er absoluut geen probleem van maken.
    Ivm jouw 2e vraagje: “TRT in Nederland, bestaat dat ook? Welke locatie is nou eigenlijk zowiezo een goeie? (in belgie of nl)” -> bij het linkje bovenaan de blog “trt – waar” vind je alvast wat meer info. In Nederland heb je ook nog IntoEars, maar daar heb ik geen persoonlijke ervaring of contact mee, dus kan ik geen oordeel over vellen. In principe is de uitleg die wordt gegeven in de verschillende TRT centra min of meer gelijk. Meer informatie over TRT vind je overigens hier: http://www.tinnitus-trt.info
    Groeten,
    Bart

    • Hoi bart en de rest

     Bedankt voor het antwoord :-). Ik moet zeggen dat het wel iets beter met me gaat over het algemeen. Ik was helemaal klaar met me steeds zo belabberd voelen en ik voelde me eigenlijk gelijk al beter. Het begon met een weekendje weg met mijn vriend, ik kwam erachter dat ik best kon genieten ookal had ik een toon in mn oor. Dat was een mooie ontdekking om te doen. Nu ben ik erg moe doordat ik slecht heb geslapen vannacht. En dan baal ik wel weer even maar dan zeg ik tegen mezelf: morgen voel je je misschien wel weer totaal anders en dan ga ik gewoon verder en trek ik een pyama aan oid. Ik ben er nog lang niet maar zie wel een lichtje aan het einde van de tunnel.

     Vannacht kon ik niet slapen en toen hoorde ik hem best hard, toen werd ik vanochtend wakker en was ik ontspannen en klonk hij veel zachter (denk wel 70% van wat daarvoor was). Dat bevestigd wel heel erg jou verhaal. Niet dat ik je niet geloof maar ik ben nogal van de bewijzen haha!

     Ik ben nog niet aan het accepteren toe hiervan. Ik zit toch nog veel te zoeken naar oplossingen in medische dingen. Pillen, accupunctuur enz. Het is heel dubbel.

     Ik ben wel benieuwd wat voor onderzoeken op lichamelijk gebied bij jou (en anderen) zijn gedaan. Bij mij is er namelijk alleen maar in mijn oor gekeken kort. Niks aan de hand -> gehoortest / trommelvliestest-> geen beschadiging -> hup klaar tinnitus (en gevoeligheid voor geluid) leer dr maar mee leven. Dit was in het kort mijn ziekenhuishistorie. Is dit normaal? Gelukkig heb ik geen beschadiging trouwens. En de druk op mijn trommelvlies is ook goed.

     Ik heb iemand leren kennen die het ook heeft. Hij kan er niet goed van slapen. Ik voel me dus best gezegend dat ik daar nauwlijks last van heb. Alleen als ik erover ga denken maar dat s met alles zo. (ook als je denkt aan je zieke huisdier bijv)
     Ik merk dat ik het soms zelfs fijn vind om ernaar te luisteren (heel kort) omdat ik er dan even niet voor weg hoef te rennen ofzo! Ik besef me heel goed dat dit psygisch echt is op te lossen maar ik vind het wel moeilijk. Ik voel me nu nog een heel erg slachtoffter zo van WHY ME!!! Hoop dat ik datkan ombuigen. Vast wel! Het helpt wel om er met een lotgenoot over te praten. Oja tijdens het weekendje werd ik sochtends wakker en toen heb ik er 1 minuut zonder oordeel naar kunnen luisteren. Ik was heel neutraal alsof het de verwarming was bij wijze van.

     Waar ik nog erg benieuwd naar ben Bart is of jij nog steeds aan geluidsverrijking doet? Of is jou piep echt helemaal weg?

     Tip nog voor de smartphonegebruikers onder ons: download een app met rustgevende geluiden. Je kan hem zo hard zetten als je wil. (of zo zacht als je je toon er doorheen wil horen vanwege de trt therapie). Er zijn er heel veel verschillende.

     Groetjes Lydia die het af en toe weer eens ziet zitten :-) Sorry voor het lange verhaal.

     Ik heb inmiddels een site gevonden http://www.belfoor.nl/typ-hier-de-titel-voor-in-het-menu/tinnitus-retraining-therapie-trt Ik vind dit er wel betrouwbaar uit zien. Hypnotherapheut die zelf er ook last van had.

     • Hallo Saskia,
      Blij te lezen het iets beter met je gaat. Ivm je vraag welke medische onderzoeken er bij mij zijn gedaan: heb toen een standaard medisch en audiologisch onderzoek bij een NKO laten doen. Er is ook nog een MRI gebeurd, maar dat was vanuit medisch standpunt niet echt noodzakelijk. Het gaf toen in mijn geval wel wat geruststelling. Maar ik zou gewoon het advies van je NKO arts opvolgen. Als hij/zij een reden ziet om bijkomende onderzoeken te laten doen, dan zal hij/zij dat wel bespreken met jou. In de meeste gevallen verloop het onderzoek zoals jij beschrijft, maar als je toch met bijkomende vragen blijft zitten op medisch vlak, dan kan je dat best met je NKO bespreken.
      Ivm jouw 2e vraag: mijn piep is niet helemaal weg, maar wat wel helemaal weg is is mijn reactie er op. M.a.w.: ik hoor hem af en toe nog wel (ook kan ik hem bewust opzoeken), maar dat is niet meer van belang. Ik ben er niet altijd meer bewust mee bezig en voel me er niet slecht door. Meestal hoor ik hem gewoon niet, maar als dat toch gebeurt dan is dat niet erg. Ik leef vandaag net hetzelfde als voor ik tinnitus heb gekregen. Ik zeg dan ook vaak dat ik nog altijd tinnitus heb, maar geen “tinnitus-patiënt” meer ben. In zekere zin heeft het mijn leven zelfs verrijkt en zie ik vandaag de dingen in een ander daglicht.
      Veel succes, Bart

  • Over de nasonex. Ik ben eventjes ermee gestopt. Volgens de kno kan ik het tot mn 99e gebruiken. Maar ik neem toch even een pauze. Ook nav jou verhaal maar ook eigen idee. Al dat bloed steeds in mn neus enzo. Voelt nogal negatief eigenlijk. Ik kan mijn oren zelf open kraken dat is hetzelfde als je doet als je gaapt of slikt. En als ik dat af en toe doe hoor ik gelijk weer beter. Rechts is t nog steeds minder dat wel. Vind het maar gek!

   Ik vind dat je super lieve reacties geeft trouwens. Dat helpt me echt wel. Hoor jij de toon eigenlijk ook als je werkt en dingen onderneemt? Ik namelijk niet. Wel als ik dan naar de wc ga ofzo. Maar niet in de drukte. Ik werk in een callcenter ideaal dus voor de tinnitus. Stemruis! Heb jij ook last van hyperdingus? (ik vergeet het woord steeds haha) Ik heb het heel licht. Bij bestek vooral maar verder valt het mee. Ik heb het wel op mn werk met de headset. Ik moet m zachter zetten. Maar ik heb er eigenlijk geen last van. :-D Even positief benaderen haha.

   Ik ben vooral blij als ik even niet aan mn tinnitus heb gedacht idd dan denk ik hé! ik dacht er niet aan. Ik denk er namelijk ook aan als ik hem niet hoor gewoon omdat ik er zo van baal. Maar soms ben ik het vergeten en dan ben ik heel blij.

 43. Hallo,
  Ik heb sedert maanden tinnitus. In mijn geval was het wel door een mp3-speler. Ik was ’s avonds een wandeling aan het maken. Ik had het wat luider gezet omdat er een leuk liedje begon en toen had ik het zitten. Ik herinner me niet precies meer wat er gebeurde maar ik had instant oorsuizen aan mijn rechteroor. Het was wel bijna niet op te merken. ’s Avonds in mijn bed concentreerde ik of het er nog was. Het was heel leefbaar maar ik moest toch altijd denken aan die jongen in de krant die daarom zelfmoord had gepleegd.
  Ik heb het aan mijn huisarts gemeld maar die heeft er niets mee gedaan. Ik heb zelf wat opzoekingswerk op internet gedaan en ik weet dat ik in therapie kan als het niet meer te houden is. Het suizen is meer piepen geworden. ik heb de laatste maanden veel stress op het werk gehad + er is ook altijd veel lawaai op het werk. (ik werk in supermarkt en daar schalt altijd luide muziek, of is er altijd wat aan te prijzen en af en toe loeit daar één of ander alarm). Ik heb de laatste tijd ’s nachts ook dopjes in mijn oren gedaan omdat de isolatie in mijn appartement te wensen overlaat; ik kom wakker van bovenburen die ’s nachts thuiskomen of ik erge me aan het geluid van hakken. Misschien was dat dus geen goed idee.
  Moet ik me nu laten onderzoeken? Is dit echt nodig? Ik weet toch wat er aan de hand is met mij en heb er voorlopig niet zoveel last van.

  • Hallo Centaine,
   “heb er voorlopig niet zoveel last van” -> houden zo zou ik zeggen ;)
   Als je al een medisch onderzoek achter de rug hebt en je hebt er niet zoveel last van, dan zou ik er niet te veel van wakker liggen…
   Het horen van tinnitus op zich is onschuldig, het is alleen maar een probleem als je er slecht op gaat reageren.
   Verhalen in de media en op het internet doen daar helaas niet altijd goed aan… In onze gemedialiseerde samenleving worden we helaas maar al te vaak onnodig bang gemaakt voor tinnitus, zelfs al voor we er zelf mee in aanraking komen. Aangezien je schrijft dat je begrijpt wat er aan de hand is en je er geen last van hebt, zou ik je gewoon aanraden: doe zo verder ;)
   Wel kan ik je aanraden om geen oordopjes te gebruiken in stille ruimtes, zoals bijv. bij het slapengaan. Als je externe geluiden gaat bannen, gaat je gehoorsysteem doen waar het voor dient en dat is “zoeken naar geluiden”. En als er geen externe geluiden zijn, dan gaan ze interne geluiden meer aandacht geven (= tinnitus).
   Niet ongerust maken is de boodschap dus en doe zo voort :)
   Groeten,
   Bart

   • “Verhalen in de media en op het internet doen daar helaas niet altijd goed aan… In onze gemedialiseerde samenleving worden we helaas maar al te vaak onnodig bang gemaakt voor tinnitus, zelfs al voor we er zelf mee in aanraking komen. ”

    Helemaal correct, en dat wordt erger en erger. Maandagavond zat Joke Schauvliege in “Manneke Paul” op VTM en ze verklaarde daar dat ze een film gaan maken over die jongen die zelfmoord pleegde, naar eigen zeggen door tinnitus. Ik denk dat zo’n film weinig impact zal hebben op mensen die (nog) geen tinnitus hebben (“ik heb dat niet, dus ik heb er niks mee te maken”).
    Het effect van zo’n film op mensen die wel tinnitus hebben, en vooral zij die het pas ontdekken, dat lijkt me veel groter. En dat effect zal vooral negatief zijn. Het zal mensen schrik aanjagen, waardoor de focus op de tinnitus alleen maar toeneemt, en daardoor ook de klachten.
    Mensen met tinnitus moeten juist de boodschap krijgen dat hun probleem niets erg is, dat het eigenlijk geen probleem is. Wanneer je ze nog meer schrik aanjaagt, dan gaan ze experimenteren met oordopjes ’s nachts, feestjes vermijden, etc om kunstmatig stilte te creëren, allemaal foute reacties op tinnitus, die enkel de focus op tinnitus verhogen. En focus op tinnitus, geeft tinnitusklachten.
    Ik ben voor een campagne die ingaat tegen onverantwoordelijk omspringen met te veel lawaai. Ik ben 100% tegen een campagne die tinnitus als een verschrikkelijke nachtmerrie bestempelt.
    Op een of andere manier zouden we wat tegengas moeten geven, deze blog is daar een ideaal startpunt voor.

 44. Hallo Bart,
  In feite is de TRT ook niet meer dan een beproefde en uitvoerige methode om “ermee te leren leven”. In zoverre is zo een advies dan ook niet uit de lucht gegrepen, het is alleen niet zo makkelijk als het klinkt. Ik heb al zeer lang tinnitus, ik weet niet precies hoe lang, maar een aantal jaren gelden werd ik me er opeens bewust van. Ik had toen ook een periode waarin het steeds erger werd, maar ik heb mezelf quasi getraind om het niet erg te vinden. Zoals je zelf ook al schrijft, is dat namelijk de sleutel. Hier heb ik er een stukje over geschreven:
  http://hollander-in-duitsland.blogspot.de/2010/05/omgang-met-tinnitus.html

  • Hallo Bob,
   bedankt voor je reactie. Klopt inderdaad, TRT is niet meer of minder dan een methode om er voor te zorgen dat we de negatieve reactie die we ontwikkeld hebben op de tinnitus langzaam maar zeker proberen uitdoven.
   Ik zeg dikwijls: “het doel heiligt de middelen”. Ttz: we moeten er voor zorgen dat we er niet meer slecht op reageren, hoe je dat doel bereikt maakt eigenlijk niet uit. TRT probeert dat gewoon te doen door alle mechanismes achter TRT te begrijpen (= tegenover iets dat we volledig begrijpen staan we minder angstig dat iets wat we niet begrijpen). Iemand anders komt misschien op een andere manier tot acceptatie.
   Alleszins blij te lezen in je blog dat je de sleutel hebt gevonden om tinnitus een plaats te geven!
   Groeten,
   Bart

 45. Bart, bedankt voor dit artikel was heel interessant om te lezen.
  Nuja zelf heb in ook last van oorsuizingen, dit kwam zondag plots in de ochtend op nadat ik was uitgegaan, ik zat dan ook met een verkoudheid maar had er nog niet last van gehad.
  Het vreemde is dat ik mijn hart hoor kloppen juist in mijn linkeroor, is dit een begin van T??
  Alvast bedankt

  • Hoi Kevin,
   sorry voor mijn late reactie… Oorsuizen kan een tijdelijk verschijnsel zijn, zeker na een nachtje uitgaan. Ook verkoudheid kan dat wat in de hand werken. Op zich hoef je je dus niet meteen ongerust te maken.
   Het kan inderdaad zijn dat je je hart hoort kloppen in een van je oren. Door het feit dat je verkouden bent kan het zijn dat je tijdelijk wat minder goed hoort en dat je gehoorsysteem geluiden gaat oppikken die er altijd al geweest zijn, maar die je nooit zijn opgevallen. In je hoofd gebeurt immers vanalles dat geluid kan maken: bloed dat door bloedvaatjes stroomt, luchtstromen door ademhaling, enz. Deze geluiden zijn op zich onschuldig en meestal hoor je ze niet. Maar als je er op let of als je wat verkouden bent, kan het zijn dat je ze wel oppikt. Dit gaat meestal na een tijdje vanzelf terug weg. En zelfs al blijf je het horen is dat op zich geen reden om je druk over te maken: het is immers normaal dat je hart klopt ;)
   Groeten,
   Bart

 46. Haai!
  Ik heb al sinds vorig jaar december last van een vervelende piep, volgens de dokter had het met een verstopte buis van Eustachius te maken, daarvoor een spray gekregen en die verstopping is zo goed als weg, maar nog altijd heb ik een piep in mijn oren, wat ik best gek vindt, volgens de dokter ging die piep binnen 2 /3 maanden weg. Bijna een jaar verder is het nog steeds niet weg. Ik heb best gevoelige oren en na het uitgaan ook altijd nog 2 dagen daarna een suis in mijn oren. Dus ik denk eigenlijk zelf dat het met tinnitus te maken heeft. De piep / ruis in m’n oren was sinds een paar maanden wél een beetje verminderd, maar vorige week had een vriendin perongeluk met zo’n keiharde toeter heel dicht bij m’n linkeroor getoeterd, nu heb ik daar een harde piep in en hoor dof, heb ik dan gelijk een gehoorbeschadiging? En ik ga ook een beetje researchen over deze methode, maar op school is het in de klas vaak stil tijdens een uitleg bijvoorbeeld, dan ga ik automatisch weer letten op die piep, is daar een oplossing voor? Sorry voor de vele vragen !

  Groetjes,
  Merr

  • Hallo Merr,
   Of je dan ineens gehoorbeschadiging hebt is niet noodzakelijk zo. Het kan gerust een tijdelijk fenomeen zijn. Eventueel kan je overwegen om eens een medisch en audiologisch onderzoek bij een NKO te laten doen, dat geeft hierover uitsluitsel.
   Het is normaal dat tinnitus in stilte meer aandacht krijgt. Dat is een heel logisch fenomeen. Tijdens stille momenten kan het daarom nuttig zijn om wat extra geluiden aan te bieden, bijv. natuurgeluiden zoals water, fontein, beekje, zee, enz. In de klas is dat alleen niet zo evident lijkt me. Er bestaan ook draagbare geluidsgeneratoren. Die zien er uit zoals hoorapparaatjes en kan je altijd dragen, ook in de klas. De vraag is echter of dat echt wel nodig is voor jou. Geluidsverrijking kan nuttig zijn voor iedereen, maar lang niet iedereen heeft echt van die draagbare apparaatjes nodig.
   Het belangrijkste is dat je begrijpt waarom je tinnitus hoort en dat het op zich een onschuldig signaal is. Lees daarom misschien eens de info op http://www.tinnitus-trt.info. Met deze info kom je hopelijk al een heel eind!
   Veel succes,
   Bart

 47. Beste Bart,

  Op de website van http://www.tinnitus-trt.info spreken dat de geluidsverrijking 24h per dag moet doorgaan. Moet dit onophoudelijk hetzelfde geluid zijn? Stel je voor dat je op je werk een hoofdtelefoon aan hebt met regen, en de telefoon rinkelt en je neemt op … wat dan? Kan dit het proces verstoren?
  Ik probeer ’s nachts sinds een aantal dagen te slapen met geluid, maar soms schelt het geluid wat in mijn oren waardoor ik het geluid eigenlijk niet zo goed kan verdragen. Vormt dit een probleem indien het volume stilder staat, zodat het meer op de achtergrond aanwezig is?
  Ik slaap eigenlijk niet zo goed, of eigenlijk niet meer, sinds ik met Tinnitus zit. Ik heb een tijdje slaappillen genomen, en dan ging de Tinnitus enorm naar de achtergrond maar slaappillen nemen is natuurlijk zeer ongezond. Sinds ik daarmee gestopt ben, is mijn Tinnitus sterk toegenomen waarschijnlijk door de oververmoeidheid. Iemand raad hiermee? Ik val in slaap, maar ben meestal na 2h terug wakker en vanaf dan is het zeer moeilijk om verder door te slapen.

  • Beste Joeri,
   De boodschap is inderdaad “vermijd stilte” zo veel mogelijk, maar moet die 24u/dag niet té letterlijk nemen. M.a.w: probeer op momenten waarop er zeer weinig geluid aanwezig is om wat extra geluid aan te brengen = geluidsverrijking. Dit moet dus echt niet onophoudelijk hetzelfde geluid zijn. Je mag zelfs elke dag een ander geluid gebruiken als je dat wil. Maakt eigenlijk niet uit. Kort gezegd is de achterliggende doelstelling dat het tinnitussignaal relatief minder sterk wordt, waardoor we er minder op gaan reageren. Of dat nu met regen, ruis of een fonteingeluid is maakt niet uit. Overdag op je werk heb je misschien wel een voldoende rijke geluidsomgeving en hoef je niets speciaals te doen. Op momenten dat het echt stil is, bijv. tijdens het slapen, kan je wat extra geluid aanbieden. Het geluid mag nooit storend zijn, dus als het te luid staat, zet het dan uiteraard gerust wat stiller. Probeer wel om niet constant met de volumeknop bezig te zijn: stel het in als je in de slaapkamer komt en blijf er dan zo veel mogelijk af. Slapen is inderdaad bij veel mensen met tinnitus verstoord, omdat ons autonoom zenuwstelsel geactiveerd wordt. We staan als het ware “in staat van paraatheid” en gaan minder vast slapen. Of als we even wakker worden, gaat nu plots alle aandacht naar tinnitus en beginnen we weer negatief te reageren, terwijl we vroeger gewoon terug in slaap zouden vallen en niet zouden merken dat we even wakker zijn geweest. Als je vermoeid bent, dan kan het inderdaad zijn dat je de tinnitus luider gaat waarnemen. Gelukkig zien we dat slapen een van de eerste zaken is die terugkeert als gewenning begint op te treden. Vergeet niet dat geluidsverrijking slechts een aanvullende pijler, een hulpmiddel is. Het begrijpen van de mechanismes achter tinnitus is altijd de eerste stap… Geluidsverrijking kan het ons gewoon iets makkelijker maken…
   Veel succes,
   Bart

 48. Beste Bart,

  Sinds kort (3 weken) heb ik plots een fluittoon gekregen die vooral in mijn linkeroor is gesitueerd. De eerste week was dit een hard geluid en ik voelde bovendien een soort druk op mijn linkeroor en soms wat lichte pijn. Ik heb die eerste week onmiddelijk 2 verschillende huisartsen geconsulteerd voor een mogelijke diagnose. De eerste (jeugdige) dokter keek in mijn oren en hij zag niet echt een aanleiding tot het hevige gefluit, hij keek ook in mijn keel en die was lichtjes opgezwollen. De dokter schreef medicijnen voor de keel voor en vertelde me dat het wel zou overgaan. Die medicijnen hielpen niet en ik vond zijn diagnose maar vreemd, hierdoor ben ik 2 dagen nadien ook naar een andere meer ervaren(oudere) huisdokter geweest voor een second opinion. Zij keek nog geen 10 seconden in mijn oren en ze vertelde dat mijn trommelvlies rood zag en ook een beetje opgezwollen stond. Om de oorzaak te achterhalen vroeg ze of ik frequent wattestaafjes gebruikte of iets dergelijks. Dat kan inderdaad een oorzaak zijn omdat ik dat dus frequent deed en zo misschien te diep heb doorgestoten met die stokjes, evenals oordoppen die te diep werden aangebracht.
  Sinds drie weken doe ik ook oorstoppen in tegen zware muziek ter preventie van tinnitus. Persoonlijk zou ik het raar vinden, moest te luidde muziek de oorzaak zijn van die fluittonen en druk. Aangezien ik al meer dan een jaar geen ipod of mp3 meer heb geluisterd en ik maar maximum 1x per week uitga en zeker ook niet te lang blijf. Het gefluit/gepiep is eigenlijk pas na het gebruik van oordoppen ingetreden. De tweede dokter schreef ipobrufin (onstekingswerende pijnstiller) voor en na een dag begon het gefluit al wat te minderen, na een paar dagen was het zelfs zo goed als compleet verdwenen en dit voor 1 week.
  Andere symptomen die ik waarneem zijn “klik/kraak” geluiden langs beide oren als ik slik. Sinds zondag is het gefluit en het drukgevoel in mijn oren teruggekeerd, weliswaar in een minder sterke vorm als de eerste keer. Deze week ben ik terug naar dezelfde huisdokter geweest en ditmaal schreef ze cortizone voor, maar het heeft nog niet zo veel effect gehad.
  Door opzoekingswerk heb ik ook informatie gevonden over vocht in de oren en dergelijke situaties. Als ik een kleine toon waarnaam in mijn oren blies ik soms ook met mijn neus en mond dicht zodat het langs mijn oren kraakte en het zachte geluid weg was. Dit was zeer stom omdat een bepaalde site vermeldde dat dit juist een drukgevoel kan teweegbrengen en zelfs vocht (snot) in de oren kan duwen.
  Ik ben er meer van overtuigd geraakt dat dit geen tinnitus is, ondanks de piep-en fluittonen. Mijn volgende stap is een afspraak maken met een KNO-arts voor meer duidelijkheid en eventuele oplossingen.
  Mijn vraag is ofdat mensen met tinnitus deze symptomen ook gewaar worden? Of gaat het wel degelijk over iets anders? Als er mensen zijn die dit hebben meegemaakt (of nog steeds hebben), gaat dit dan vanzelf over of moet je er “mee leren leven”?

  Vriendelijke groeten,
  Mats

  • Beste Mats,
   Ga inderdaad best eens even langs bij een neus-keel-oorarts voor een medische controle. Als je een piep- of fluittoon hoort, dan noemt men dat tinnitus. Maar tinnitus kan inderdaad tijdelijk zijn.
   Mensen die plotseling geconfronteerd worden met tinnitus gaan dikwijls té veel aandacht schenken aan wat ze horen en soms veel te bewust bezig zijn met wat ze horen. Daardoor kan het bijv. ook zijn dat je plotseling klik of kraakgeluiden hoort als je slikt. Misschien waren die er vroeger ook al, maar heb je daar gewoon geen aandacht aan geschonken. Vraag het maar eens aan een kennis of familielid, de kans is groot dat hij ook vanalles hoort als je hem vraagt om even bewust en aandachtig te luisteren naar wat hij hoort als hij slikt. Vermeld het alleszins ook aan de NKO-arts, die kan je uitsluitsel geven of er een onderliggende fysieke oorzaak is of niet.
   Sommige mensen ervaren idd een druk op het oor of zelfs lichte pijn, dit is meestal het gevolg van een spiertje dat zicht opspant in anticipatie voor “geluid” (is in een van de vorige reacties ook vermeld geweest – zoek even op “tensor tympani syndroom” in deze pagina en je komt er wel).
   Blijf er zo rustig mogelijk bij, dat is de sleutel tot succes. Bij een deel gaat de tinnitus vanzelf weer voorbij, een ander deel blijft het horen en ondervindt er last van. In dat geval kan een gewenningstherapie zoals TRT een mogelijke uitkomst bieden. Hiervoor kan je eventueel eens een kijkje nemen op http://www.tinnitus-trt.info.
   Nog kort even een opmerking over oordoppen: gehoorbescherming is goed als er te veel lawaai is (bijv. concerten, werken met boorhamer, enz.), maar probeer deze niet te gebruiken als het niet nodig is, want dat heeft meestal een averechts effect.
   Ik wens je alleszins veel succes! Groeten, Bart

 49. Beste Bart,

  Zoals zovelen ben ik zo blij dat ik je website heb gevonden en met TRT in aanraking ben gekomen. Ik heb sinds 2 maanden Tinnitus en sinds 3 weken ontwikkelt zich bij mij ook Hyperacusis. Ik heb de volgende vragen:

  1. Kan je gehoor beschadigen door lange autoritten (75DB)? Ik heb vaak pijnlijke oren als gevolg van Hyperacusis en ben bang dat mijn gehoor kan beschadigen. Ik begrijp dat het dynamisch bereik minder is geworden bij Hyperacusis; betekent dit dat je boven bijv de 75DB of lager ook eerder gehoorschade kan oplopen? Ik moet namelijk binnenkort een rit maken van 4 uur naar Duitsland, is dat nu wel verstandig of beter niet doen?
  2. Af en toe heb ik wel eens last van een harde korte piep in het andere oor (was als gevolg van een bepaald geluid, signaal dat wasmachine klaar was, bestek wat uit mijn hand viel); hoe kan dit en is dit gevaarlijk? Wat betekent de pijn en druk in je oren?
  3. Hoe moet je omgaan met feestjes, verjaardagen en sportschool: overal is een vrij hoog geluidsniveau. Ik ben geneigd om dit soort zaken te vermijden of juist wel gaan en gehoorbescherming gebruiken?
  4. Wachtlijsten zijn erg lang voor de TRT therapie in België. Overdag gebruik ik ‘pink noise’ (iphone) voor de H en voor T verrijk ik het geluid ‘s nachts met een geluidsgenerator. Wat kan ik nog meer zelf doen voordat ik de TRT cursus kan volgen?
  5. Wat is het verschil tussen een tinnitus maskeerder en een draagbaar geluidsverrijking apparaat? Is dit hetzelfde en volgens Jastreboff moet je deze altijd overdag dragen in geval van Hyperacusis.

  Alvast bedankt voor je reactie.

  Paul

  • Beste Paul,
   1. Neen, autoritten zullen je gehoor niet beschadigen. Door de hyperacusis neem je geluiden te sterk waar (je interne versterker staat als het ware te luid) en dat kan zelfs als pijnlijk ervaren worden, maar je zal je gehoor hiermee niet beschadigen. Hyperacusis is vooral een probleem van de centrale verwerking van geluiden in onze hersenen, niet zozeer een probleem van je “oren” op zich. Bij hyperacusis is het belangrijk dat je langzaam maar zeker terug leert om geluiden te verdragen. Geluidsverrijking is hier belangrijk. Begin eerst met zachte geluiden, die je stelselmatig (langzaam, maar zeker) opvoert. Vergelijk het hiermee: als je iets verkeerd gegeten hebt en je bent een hele dag misselijk en ziek geweest, dan is je maag ook overgevoelig. Je leert dan terug eten door eerst een beschuitje te eten, dan een beschuitje met boter, dan eentje met boter en confituur, tot je uiteindelijk weer frietjes kan eten. Hetzelfde moet je met hyperacusis doen: langzaam maar zeker je gehoor minder gevoelig maken door systematisch en (heel langzaam) opbouwend geluid aan te bieden. Lees ook hier meer: http://www.tinnitus-trt.info
   2. Het is niet abnormaal dat je ook in het andere oor plots een piep kan horen. Dit is niet gevaarlijk. De pijn en druk in je oren wordt veelal veroorzaakt doordat spiertjes in je oren zich als het ware “klaarmaken” voor harde geluiden, m.a.w. ze spannen het trommelvlies wat harder op. Deze spiertjes staan vooral onder controle van het autonoom zenuwstelsel, dus daar heb je zelf niet echt bewust controle over. Als onze hersenen “denken” dat er een hard geluid aankomt, dan gaan ze er op anticiperen en spannen ze dat spiertje op. En dat kan je waarnemen als druk. Dit noemt men “tensor tympani syndroom”. Volgend linkje geeft hierover wat meer info: http://www.hyperacusis.net/hyperacusis/tensor+tympani+syndrome/default.asp
   3. Veel mensen gaan sociale activiteiten mijden, maar dat is eigenlijk een verkeerde reactie. Ook het overbeschermen van je oren heeft een averechts effect. Doordat je nog meer geluiden gaat bannen, ga je je gehoor juist nog gevoeliger maken. Denk aan volgende metafoor: als je ’s nachts buitenkomt met enkel maanlicht, dan zal je eerst niet veel zien. Doordat er weinig licht is, zal je zicht echter gevoeliger worden en na een paar minuten zal je beter zien. Hetzelfde gebeurt met geluid: zijn er minder geluidssignalen (enkel “maanlicht” ipv “felle verlichting”), dan wordt ons gehoorsysteem gevoeliger (= de versterking wordt opgeschroefd). Dit werkt hyperacusis dus net in de hand. Als je in het begin nog niet klaar bent om naar een feest ofzo te gaan is dat niet erg, maar blijf dit op termijn niet mijden. Sociale contacten en ontspanning zijn belangrijk. Als je gehoorbescherming gebruikt, probeer dit dan langzaam maar zeker af te bouwen.
   4. Wachtlijsten zijn in soms inderdaad lang. Bij de praktijk waar ik mee tinnitusbegeleiding doe (http://www.insentis.be) proberen we de wachttijden kort te houden (grootte-orde weken ipv maanden). Ik weet niet uit welke regio je bent, maar eventueel kan je dat overwegen.
   5. De term “maskeerder” werd vooral vroeger gebruikt. Het is echter niet de bedoeling om je tinnitus te gaan verstoppen, want aan een signaal dat je niet hoort, kan je niet wennen. Bovendien hebben onze hersenen toch nog de neiging om de tinnitus er terug uit te pikken en terug sterker te gaan waarnemen. Er bestaat dus een kans dat je de tinnitus gaat “opjagen”… Draagbare geluidsgeneratoren zijn gewoon apparaatjes die een zachte ruis voortbrengen. Maar ook met deze apparaatjes kan je in principe “maskeren”. Dikwijls worden deze apparaatjes ook nog “tinnitus maskeerders” genoemd. Bij TRT is het de bedoeling dat we de tinnitus niet gaan maskeren, maar dat je zowel de ruis als de tinnitus kan horen.
   Hopelijk is dit een beetje een antwoord op jouw vragen.
   Veel succes! Groeten, Bart

 50. Voor iedereen die de symptomen heeft en nog niet naar een KNO arts is geweest en vooral op internet zoekt (deed ik ook) Had na een hardnekkige verkoudheid weken lang last van een doof oor, geratel, suizen, piepen, hoorde mijn eigen ademhaling, hart kloppen..noem maar op, alles wat hier te lezen valt heb ik ook gehad. Dacht er mee te moeten leren leven en was al een eind op weg. De KNO arts zag echter in één tel wat er aan de hand was: vocht in de oren n.a.v. een verstopte buis van Eustachius. Oplossing: buisjes in beide oren. Een ingreep van nog geen 10 minuten.
  Resultaat: ik hoor weer goed en de geluiden zijn zo goed als weg.

  • Beste Joke,
   Blij te horen dat de geluiden zo goed als weg zijn. De eerste stap is inderdaad om best langs je huisarts te gaan, die je indien nodig kan doorverwijzen naar een neus-keel-oorarts.
   In een aantal gevallen kan tinnitus een duidelijke fysieke oorzaak hebben, die medisch behandeld kan worden. Een bezoek aan een arts is dus best altijd de eerste stap.
   Groeten, Bart

 51. Beste Bart,
  af en toe kom ik es op je site ‘piepen’ :)….zelf al verschillende keren in mijn leven geconfronteerd met onze vriend tinnitus, en …eigenlijk komt het er op aan het psychische niet het fysische te laten overnemen…Maar is tuurlijk niet evident… Ik heb nu ook al zo’n 20 maanden terug wat last (5min te luide hoofdtelefoon), en het is altijd meer aanwezig als je er op focust, het is gewoon zo….Ik ben zelf een angstig en paniekerig mens qua karakter, en dan ontdek je dat ontspanning zooo belangrijk is…. Ik volg af en toe fasciatherapie bij een osteopaat, wat heel veel deugd doet. Mocht het een tip zijn voor bepaalde mensen…..Heel dankbaar dat je vele mensen goeie hoop heeft, want daar gaat het om. Nico

 52. Dag Bart,

  Ik ben via google op je site terechtgekomen. Sinds 3 weken heb ik ook last van T. Het is plots op een zondagavond opgekomen. Ik wist onmiddellijk dat dit een piep was, dat ik nog nooit eerder gehoord had en dat er grondig iets fout zat. Ik heb enkele dagen gewacht om naar de huisarts te gaan, omdat ik toch ergens hoopte dat het opeens terug ging stoppen. De huisdokter zei mij dat mijn oor ontstoken zat, en ik heb antibiotica gehad. Na een week terug naar die huisarts met de melding dat de tuut er nogaltijd was. Toen ben ik doorverwezen naar een KNO arts, waar ik een geluidstest heb ondergaan. De KNO arts heeft toen T vastgesteld. Ik heb een cortisone kuur moeten doorlopen, en nu vrijdag heb ik terug een afspraak met de KNO. Spijtig maar de kuur heeft niets geholpen. De tuur is bij mij echt wel aanwezig, ook wanneer er omgevingsgeluid is. Ik heb soms het gevoel, hoe meer omgevingsgeluid er is, hoe luider de tuut is. Ik probeer het te aanvaarden als “onderdeel” van mijn leven, en in 80% van de dagen lukt dit perfect. Maar in die andere 20% van de dagen, zoals vandaag, is de tuut echt wel aanwezig op de voorgrond is en dat het zeker niet negeerbaar is. Ik hoop in die mindere dagen altijd dag de tuut niet opeens erger geworden is. Waardoor je er dan ook meer naar luistert, en eigenlijk het tegenovergesteld bekomt, dan dat ik wil bekomen.
  Ik heb daarnet ook contact opgenomen met TRT in Gent, omdat ik professioneel hulp nodig heb om hieruit te geraken. Ik hoop althans dat ik binnenkort kan zeggen dat ipv 80% van de dagen goed zijn, dan ook 100% van mijn dagen terug leefbaar zijn!

  Bedankt in ieder geval om dergelijke website op te zetten. Het heeft mij allesinds verder geholpen!

  • Dag Joeri,
   Bedankt voor je reactie. Het feit dat je voor 80% van de dagen de tinnitus als “onderdeel” van je leven kan zien is al een goed begin. Het is normaal dat de tinnitus dikwijls op de voorgrond treedt. Wanneer je hersenen de tuut aanschouwen als iets “belangrijk” of “gevaarlijk” zullen zij er voor zorgen dat dit signaal er zorgvuldig wordt uitgepikt en dat je het heel bewust zal waarnemen. Een goed mechanisme, want dat behoedt ons voor gevaar. Stel je maar eens voor dat je bij het oversteken van de straat het toeteren van een auto (= “gevaarlijk signaal”) kan negeren… de gevolgen zullen nefast zijn. Dat verklaart ook waarom je hersenen zo goed in staat zijn om de tuut waar te nemen, zelfs al is er veel ander geluid aanwezig. De kunst is dus om het signaal te herleiden tot iets “onbelangrijks”. De tuut op zich is niet waar je last van hebt, het is de betekenis die het krijgt en de reactie die je er bijgevolg aan geeft.
   Ik hoop dat TRT je hier in kan helpen!
   Veel succes, Bart

 53. hallo,

  sinds 1.5 maand heb ik last van een hoge pieptoon in mijn oren. Ik denk eerder rechtse oor. Soms beide oren. Ik heb na 1 maand en half besloten om naar de KNO arts te gaan. Ben dus gisteren geweest. Ze hebben een paar gehoortesten gedaan en wat blijkt dat ik niet echt een heel goed gehoor heb voor mijn leeftijd ( ik ben namelijk 25 jaar). Ze vertelden me dat het daar aan te wijten is. In sommige gevallen treedt tinitus op na een moment van Stress. Ja ik heb een tijdje stress gehad, maar ik denk dat iedereen wel stress heeft, niet?
  Wat de arts me vertelde is dat ik er zou moeten leren leven. Meeste dokters schrijven antidepresiva middelen voor of medicaties dat van toepassing is bij epilepsie blijkbaar, maar die arts zou zoiets niet zomaar voorschrijven. En ik zou zoiets sowieso niet zomaar innemen…
  WEL heeft hij mij Ginkgo Biloba voorgeschreven. Een puur natuurlijk middel dat zij voorschrijven voor mensen met oorsuizingen.
  Ik ben er vandaag mee begonnen en weet niet in hoever het zal helpen. ik moet het innemen gedurende 2 maanden. Ik hoop dat het effect zal helpen…
  Anders ga ik moeten overschakelen naar TRT.
  In het begin had ik het moeilijk, nu eigenlijk ook, maar ik probeer het te negeren. hoe moeilijk het ook is….

  Ik wens iedereen het beste en probeer gewoon positief te denken….

  Groetjes

  Kaat.

  • Beste Kaat,
   Ginkgo biloba wordt inderdaad af en toe voorgeschreven voor tinnitus. Het heeft alleszins een invloed op onze hersenen en zou o.a. onze stress doen verminderen. Op die manier heeft het alleszins onrechtstreeks invloed op tinnitus. Uiteindelijk moet je een manier vinden om tinnitus te herleiden tot een onbelangrijk signaal. Hoe je dat doet maakt in principe niet uit. TRT probeert dat te doen door de mechanismes te begrijpen achter tinnitus. Het belangrijkste is om er zo rustig mogelijk bij te blijven en te beseffen dat er eigenlijk niets mis is in je hoofd. Het tinnitussignaal op zich is niet wat er voor zorgt dat we er last van hebben, het is de betekenis die we er (al dan niet zonder er bewust bij na te denken) aan gegeven hebben.
   Rustig blijven is dus de boodschap. Sommige medicamenten of natuurproducten helpen het algemene stressniveau naar beneden te halen en ons te ontspannen. In die zin kan dat (tijdelijk) nuttig zijn, maar langdurig gebruik van medicatie puur o.w.v. tinnitus is niet aan te raden.
   Je zal de links hier elders al wel eens gevonden hebben, maar lees misschien ook dit eens: http://www.tinnitus-trt.info/
   Veel succes,
   groetjes,
   Bart

  • Dag Kaat,

   Ik ben geen deskundige maar zou je wel aanraden om direct over te schakelen naar TRT.Je loopt geen enkel risiko.Ik heb persoonlijk geen ginkgo Biloba genomen daar ik er niet te veel in geloof.Maar wie ben ik ? Ik ben wel tevreden van mijn geluidsgenerator (soundenrichment !).Vreemd dat veel KNO-artsen nooit over TRT spreken. Ik zou toch opletten met antidepressiva. Zij hebben steeds nevenwerkingen en kunnen ook soms …..oorsuizen geven !

   succes

   Michel

 54. Dag Bart,

  Verleden jaar in augustus ,als gevolg van het werken met een zéér geluidsruchtige hakselaar,kreeg ik een vervelende biep in mijn beide oren; De eerste dagen fel daarna ietsje minder hard.Ik ben toen bij mijn huisarts geweest die mij doorverwees naar een KNO-arts.Daar ik kreeg ik de boodschap dat ik geen oorletsel had en dat ik het maar ‘gewoon’ moest geraken. Gelukkig verdween de biep na een paar weken en daar was ik wel blij mee.Helaas ,vijf maanden later, na een intensieve sportinspanng,,kwan deze terug.In de beide oren.Daar ik van nature een héle slechte slaper ben, ben ik beginnen te vrezen (jazelf paniekeren) dat dit mijn (zéér lichte) slaap zou verstoren.Ik ben toen op internet beginnen zoeken en kwam op je site terecht.Ik heb het boek van Jastreboff inmiddels op amazon gekocht. Ondertussen had ik ook het hoorcentrum in Gent gecontaceerd.Maar daar kreeg toen te horen dat er een wachtlijst was van ongeveer 9 maanden. Wat toch lang is.Ik ben ook bij Laperre in Gent geweest waar een heel lieve dame mij gerust kon stellen en mij aanraadde om een beetje geduld te hebben om aldus habituatie een kans te geven;
  Ook heb ik een geluidsgenerator gekocht waarvan ik heel tevreden ben.Ik gebruik hem ’s nachts en ’s avonds bij het lezen.Overdag zit ik naast een computer met een tamelijk luide ventilator. Soms vrees ik dat deze geluidsbron de oorzaak is van het terugkomen van mijn tinnitus. Ik moet wel opmerken dat deze ventilator mijn tinnitus gedeeeltelijk maskeert en dat ik hem verder niet vervelend ,noch storend vind.
  Bepaalde dagen is mijn tinnitus heus verdraagbaar (en verdwijnt hij zelf soms).Andere dagen is hij vervelender en moet ik echt inspanningen doen om er rustig bij te blijven.Ook heb ik er ’s morgens minder last van dan ’s avonds. Is dit normaal ? Stress speelt hierbij zeker een rol.
  Jouw verhaal geeft mij zeker moed gegeven om door te gaan . Om mij te laten doordringen door het TRT-model ,om mijn geluidsgenerator verder te gebruiken en om de oefeningen te doen. Hopelijk moet ik zo in de toekomst geen draagbare ruisgeneratoren dragen en raak ik mijn tinnitus uiteindelijk……. gewoon.

  Michel

  Michel

  • Dag Michel,
   bedankt om je verhaal hier te delen. Zo te lezen ben je zeker op goede weg. Stress is inderdaad een belangrijke factor voor tinnitus.
   Zo te lezen heb je al de nodige kennis van het model van Jastreboff. Door stress staat ons autonoom zenuwstelsel (het kadertje rechtsonder) in “verhoogde staat” van paraatheid.
   Daardoor gaan we als het ware meer zoeken naar “gevaarlijke” signalen. En gaan we tinnitus dus sterker waarnemen. En daardoor geraak je misschien nog meer gestresseerd enz…
   De kunst is om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Het begrijpen van de mechanismen achter tinnitus is altijd de eerste stap. Geluid kan ons helpen om gewenning te vergemakkelijken.
   Probeer inderdaad een geluid te zoeken dat je tinnitus niet volledig verstopt, maar het is heus niet erg als je de tinnitus af en toe niet hoort door dat geluid.
   Doe zo verder en langzaam maar zeker vind je je tinnitus uiteindelijk inderdaad “gewoon” :)
   Veel succes,
   Groeten,
   Bart

 55. Hoi Bart,

  sinds 10 september (ongeveer) heb ik last van (ik denk..) Tinnitus. Als ik het goed begrijp ben jij er dus van overtuigd dat dit niet een “ziekte” is van de oren maar van de hersenen, en wat nou als je gehoorbeschadiging hebt? De dokter heeft als diagnose gesteld dat mijn buis van eustachius niet goed in verbinding staat met mijn oren en dat ik daardoor de tonen en ruis in mijn oren heb. (het begon overigens met een ruis en de tonen kwamen later). Volgens hem gaat dit vanzelf over maar kan het wel even duren. Ik heb er wel Nasonex voor gekregen. Ik vroeg me af of mijn verhaal jou bekend voorkomt? Ik vind het zelf moeilijk of ik de dokter nou wel of niet moet geloven. Ik ben iig super blij dat ik deze site heb gevonden want dit geeft mij toch wat hoop dat mocht het niet weggaan ik hier mee kan leren leven. Al vind ik het wel eng allemaal. Gelukkig hoor ik de toon niet/nauwlijks als ik werk of buiten ben. Maar thuis als er nix aan staat wel. Ik merk dat het idd vooral je psyche is die het allemaal nog veel erger maakt. Maar het is ook niet nix als je er ineens mee geconfronteerd word.

  Heb jij ervaring met de behandeling met medicijnen met een infuus die ze in duitsland toepassen? (infuustherapie)
  Ken je de Tinnitool? Dat is iets met laser wat ook zou helpen bij sommigen. Hoe kan dat als het puur iets is dat door de hersenen komt?
  Nog een vraag: Ik heb veel stress gehad de laatste tijd. Kan het zijn dat als ik helemaal ge d-stresst ben dat het dan over gaat? Of werkt het niet zo simpel?

  Alvast super bedankt voor het reageren.

  Groetjes Saskia

  • Hoi Saskia,

   De oorzaak van de last die je ondervindt van tinnitus zit niet zozeer in het tinnitusgeluid op zich, maar van de reactie die je er aan gekoppeld hebt. In die zin zit het dus in onze “hersenen”. Maar de reden waarom we tinnitus op zich horen kan uiteraard wel voortkomen uit onze “oren”. Het is daarom altijd belangrijk om eerst een dokter te raadplegen, om te zien of de oorzaak op zich niet medisch kan verholpen worden.
   Panikeer niet, het horen van tinnitus is op zich geen probleem, zo lang je hersenen er zelf geen “probleem” van maken. Ons gehoorsysteem staat ook nog in verbinding met andere delen van onze hersenen (emoties, autonoom zenuwstelsel enz.). Als daar een reactie optreedt, dan denken je hersenen dat dit een “belangrijk” of misschien wel “dreigend” signaal is. En bijgevolg zal je nog meer aandacht (grotendeels onbewust) gaan schenken aan de tinnitus. Daardoor zal je het nog meer en luider waarnemen. En daardoor zal je je nog meer gaan ergeren en je ongerust maken… een vicieuze cirkel dus… Eigenlijk een heel gezond mechanisme, want dat maakt deel van onze overlevingsreflex: het is maar best dat we reageren op belangrijke signalen, anders zou het een gevaar voor ons kunnen zijn. Vb. toeteren van een auto bij het oversteken -> het is maar best dat je dit hoort en er op reageert, ttz. je schrikt (= emotie) en je hartslag + adrenaline verhoogt enz. (= reactie van autonoom zenuwstelsel). Je hersenen werken dus perfect zoals het hoort. Alleen hebben ze een verkeerd “labeltje” geplakt op het tinnitussignaal, ttz. “iets vervelends/bedreigends”, in plaats van “onbelangrijk/ongevaarlijk signaal”.
   Ik weet het, dit is nu heel kort uitgelegd, maar hopelijk houdt het wat steek voor jou. Lees ook dit misschien eens: http://www.tinnitus-trt.info.
   Stress heeft inderdaad een belangrijke invloed op het waarnemen van tinnitus. Meestal is de tinnitus vanzelf wat minder als je wat minder gestresst bent.
   Aan je vraag over de “infuustherapie” vermoed ik dat je uit Nederland komt. Blijkbaar is het volgen van een infuustherapie in Duitsland nogal “populair” in Nederland. Ik heb er persoonlijk geen ervaring mee, maar een aantal mensen blijkt hierdoor wel verlichting te vinden van de symptomen. Dit overleg je best verder met je dokter. Over lasertherapie ben ik iets kritischer, maar ik zeg altijd: je moet een manier vinden om er mee om te gaan, ttz om er niet “negatief” op te reageren. Hoe je dat doet, maakt in principe eigenlijk niet uit. Veel therapiën bieden dus een “geruststellend” effect, waardoor je al dan niet bewust de reactie op tinnitus doet verminderen. Bij TRT gebeurt dat alleen heel expliciet en worden deze reacties bewust in detail bekeken. Maar anderen vinden dan weer iets anders om hetzelfde doel te bereiken… Gebruik gewoon je gezond verstand en vooral: panikeer niet!
   Veel succes,
   Bart

   • Hoi Bart,

    update: ik ben naar duitsland geweest en heb de therapie daar gevolgt. Ik kom idd uit NL. Het heeft helaas niet geholpen. Al stond ik er wel heel positief in. In duitsland hebben ze geconstateerd dat ik geen gehoorbeschadiging heb. Daar was ik dan wel blij mee. Ik heb deze maand nog een gehoortest in het ziekenhuis en hoop nog steeds dat het over gaat. Ik vind het heel moeilijk om positief te blijven. Heb je hier tips voor? Ik put wel heel veel hoop uit TRT. Zo van, mocht niets helpen dan ga ik dit doen! Kun je dat als nederlander gewoon in België volgen?
    Wat ik verder doe is fysiotherapie. Mijn nek en rug zitten blijkbaar enorm vast. Nu heb ik zelf het idee dat de tonen door het kraken van mijn nek komen. Heb jij hier ervaring mee? Mijn fysio wil mijn nek kraken omdat ze denkt dat dit de oplossing is.
    Maar ik durf dit niet aan. Voordat ik liet kraken had ik alleen een suis en die kon ik wel filteren maar nu met die tonen.. :(
    Oja, ik vraag me af hoe het kan dat mijn oren steeds dicht zitten en weer openklappen?
    Gebruik ook die biloba dingen trouwens en NASONEX spray. Al hoeft dit niet volgens de kno.

    De KNO arts heb ik net zoals velen hier geen reet aan gehad tot nu toe. “Veel mensen hebben dit en die leren er mee leven”. Nou bedankt gast..

    Heb het er best zwaar mee eigenlijk. Ik weet dat jij steeds zegt van NIET PANIKEREN en je leven is niet voorbij. Dit zeg ik ook constant tegen mezelf maar ik geloof het nog niet echt!

    Ik heb gehoord dat je hersenen de toon op een gegeven moment overnemen, net zoals je dingen soms blijft horen als je heel lang een sirene bijv hebt gehoord. Weet jij hier iets van? Daarom probeer ik dus te maskeren. Wat volgens jou dus niet goed is ;-)

    Ik geloof echt in trt want toen ik laatst ziek was had ik de tv veel zachter staan als anders (om te maskeren) toen dacht ik ineens na een paar uur, Hé ik heb mijn toon niet gehoord! Terwijl ik de dagen daarvoor de tv veel harder moest zetten om hem te verbergen. Dat vond ik heel opvallend. Wat me ook opvalt is dat als ik na een dag werken thuis kom dat ik hem de eerste minuten helemaal niet hoor, zelfs al ga ik er aan denken. Pas als ik er dan langer over nadenk komtie weer.
    De suis is soms hele delen van de dag weg totdat ik er aan ga denken.

    Voel me nu vooral rot om het feit dat ik voor mn gevoel steeds moet wegrennen ofzo. Alsof ik niet meer mezelf kan zijn!
    Vaak ben ik ergens waar ik er helemaal geen last van heb en dan ga ik toch er aan denken en voel ik me rot.

    Wat een lang verhaal sorry hoor! haha. Ik ga nu maar eens wat leuks doen ipv steeds hier mee bezig zijn!

    Groetjes Saskia

    • Hoi Saskia,
     Het is inderdaad positief dat er geen gehoorbeschadiging is vastgesteld. Bij veel mensen met tinnitus is er overigens geen meetbare gehoorbeschadiging. Je kan TRT als Nederlander inderdaad ook gewoon in België volgen. Over die fysiotherapie kan ik weinig zeggen eigenlijk. Ik ken wel meer mensen die dit volgen, mmar het is een beetje een persoonlijke zoektocht. Op zich denk ik niet dat die tonen een gevolg zijn van het kraken. Mensen die met tinnitus in aanraking komen gaan makkelijker focussen op geluiden, terwijl ze dat vroeger nooit gedaan zouden hebben.
     Maskeren is inderdaad niet zo ideaal. De onderliggende redenering is: aan iets wat je niet hoort, kan je niet wennen. Het kan uiteraard geen kwaad dat de tinnitus af en toe overstemd wordt door andere geluiden. Er zijn wel meer geluiden doorheen de dag die dat mogelijks doen (TV, straatlawaai, muziek, …). Maar probeer dus liefst niet om de tinnitus “bewust” te gaan verstoppen.
     Het feit dat je af en toe je toon niet gehoord hebt bewijst op zijn minst dat je in staat bent om er bij momenten niet bewust mee bezig te zijn. Dat is een goed begin. Als je het wat moeilijker hebt, besef dan dat dat tijdelijk is en dat er terug betere momenten komen waar je je toon niet meer hoort. Je hebt het al kunnen doen, dus waarom zou je het in de toekomst niet meer kunnen.
     En doe vooral wat je in je laatste zin schrijft: “Ik ga nu maar eens wat leuks doen ipv steeds hier mee bezig zijn!” :)
     Groetjes,
     Bart

    • Hey Saskia,
     Ik werd er in het begin (de eerste maanden) ook gek van. Ik sliep bijna niet meer. Na enige tijd begon het toch te wennen en voor mij was het belangrijkste aanvaarding. De vele getuigenissen op Bart z’n site en natuurlijk de geruststelling en tips van Bart boden mij veel steun. Nu hoor ik het gepiep nog (vaak zelfs) maar het irriteert mij niet meer. Wat kan helpen is een boek lezen om makkelijker in te slapen.
     Hou de moed erin! Je bent positief ingesteld dus zal het wel lukken.
     Succes!
     Sonja

     • Hoi Sonja, ik heb vaak aan jou reactie gedacht de laatste tijd en dat hielp me erg. Die zin dat je je er niet aan irriteerd is elke dag wel door me heen gegaan als een soort mantra! Dankjewel. Doe jij wel aan geluidsverrijkling?
      liefs

    • Op de blog staat geen link naar een antwoord dus krijg je deze reactie op je vorige mail.
     In het begin gebruikte ik een I-Pod met muziek die ik leuk vind. Hoe langer hoe minder zette ik d I-Pod aan.
     Ik begon ook herhalingszinnen te gebruiken:
     “geduld, het gaat wel over, aanvaard het, je kan ermee leren leven” of
     “er zijn nog anderen met Tinnitus die toch kunnen slapen” of
     “rustig, rustig, rustig”.
     De Tinnitus werd na enige tijd zelfs een redding als ik mij weer ergens druk over maakte, dan hoor ik de pieptoon nl harder. Zo verdrong de Tinnitus mijn gepieker naar de achtergrond. Mijn hersenen/oren gaven mij dus de gouden raad te kalmeren.
     Nu blok ik als het ware de tinnitus uit m’n hoofd. Dit gaat hoe langer hoe meer vanzelf, zonder mantras.
     Ik denk ook dat optische rust helpt: mooie lichtjes, kalmerende, warme, gedempte kleuren (oker, kaki, terracotta, …), planten, aquarium, … Je hoeft niet de hele kamer te schilderen, een muur of een gordijn in een warme kleur is volgens mij voldoende. E fontein (verleg steentjes tot je het juiste geluid hebt) kan de pieptoon egaliseren waardoor je deze laatste niet meer hoort.
     Lees een boek of doe iets anders dat je plezier geeft en waar je rustig van wordt.
     Stap voor stap krijgt je leven weer wending. Ik persoonlijk vind Tinnitus een last én een verrijking. Veel is niet meer zo vanzelfsprekend & daarom waardeer ik afleiding, inspanning, plezier en genot meer dan vroeger. Ik lees meer, luister meer muziek en waardeer gezelschap meer.
     Enfin, ieder zoekt zijn eigen oplossing, voor de ene is dat TRT, de andere doet het zelf. Waar een wil is, is een weg.
     Sterkte en succes!
     Sonja

     • Hoi Sonja (en bart!) ik vroeg me af of jij (sonja) je emailadres aan mij zou willen geven zodat ik een keer iets aan jou kan vragen bijvoorbeeld. Als je dat niet wil dan maakt dat niet uit hoor. Maar dan heb ik het iig even gevraagd :-D! Bart.. stel dat sonja haar email aan mij wil geven, is er dan een manier om dat privé te doen? Zonder dat iedereen het ziet?

      Ik ben echt super blij met jou Sonja! want jij zegt allemaal positieve dingen en dat helpt enorm. Ik merk dat ik de laatste tijd meer van mijn hond hou. Als ik nu met hem knuffel voel ik dat veel intenser. Ik heb gelukkig nauwlijks slaapproblemen. Wanneer ik dat wel heb dan ligt het aan andere dingen. Wat wel naar is is dat de toon dan harder word omdat ik me er op ga focussen. Dan zet ik de waterval op mn telefoon aan. Ik denk dat een muziekkussen ook wel een idee is. Want ik slaap het liefst op mijn toon-oor. Handig, want dan hoor ik mijn telefoon dus niet. haha.

      Ik heb idd ook gemerkt dat toen ik mijn kamer mooi had gemaakt de kerstboom stond en kaarsjes aanwaren ik me stukken beter voelde.
      Vraagje aan jou even eventueel anderen, ik was laatst naar de kroeg geweest. Geen harde muziek maar wel veel geklets uiteraard en dus wel een hard praatgeluid. Ik had nergens last van lekker 2 wijntjes gehad. Toen ik naar bed ging hoorde ik mn toon niet eens. (zal wel door een ruis komen ofzo ik sliep binnen 3 seconden) maar toen werd ik snachts wakker en was het veel harder. Komt dat nou door de alcohol of door t lawaai? Of door beide. Ik schrok wel zeg. Ik heb mezelf toen in slaap gesust zo van: trek geen conclusies dit komt gewoon door de drank ga lekker slapen morgen is het weer anders. En dat was ook zo. Ik viel ook gewoon weer in slaap na 10 minuten ofzo. Geweldig wat je met je gedachten teweeg kan brengen.

      Heb jij wel of geen TRT gevolgd?

      Groetjes Saskia en een fijne jaarwisseling! Over mooie kleurtjes gesproken! :-D

 56. Bart,
  Ik heb nu iets meer dan 2 jaar last van tinnitus. Zoals zovelen heb ik al enkele KNO artsen + psychologen achter de rug zonder een echt resultaat. Ik heb na het lezen van jouw verhaal ook het boek aangeschaft en ben reeds gestart met lezen. Ik heb ook een afspraak in Gent om enkele TRT sessies te volgen. Hopelijk met succes.
  Toch heb ik nog enkele vragen.
  – is het normaal dat het geluid dat ik waarneem over de jaren heen verander of is dit een indicatie dat mijn T erger wordt?
  – mijn T is de laatste weken luider dan vroeger. Is dat omdat ik mij er meer of focus en mij er echt slecht bij voel of kan dit effectief dat T luider wordt?
  – zijn er zaken die je beter niet (meer) doet of kan je gewoon alles blijven doen zoals vroeger? (binnenspeeltuin met de kinderen / volleyballen…)
  – Is TRT effectief als je het gepiep niet altijd hoort? Bij mij is het enkel wanneer het stiller is.
  – Heeft stress veel invloed op het waarnemen van T?

  Alvast bedankt en dit is echt een super site!!!
  groetjes, Kris

  • Beste Kris,
   Hier een antwoordje op jouw vragen:

   – is het normaal dat het geluid dat ik waarneem over de jaren heen verander of is dit een indicatie dat mijn T erger wordt?

   Het is helemaal normaal dat het geluid kan veranderen doorheen de tijd. Dat is heus geen indicatie dat je T erger wordt.

   – mijn T is de laatste weken luider dan vroeger. Is dat omdat ik mij er meer of focus en mij er echt slecht bij voel of kan dit effectief dat T luider wordt?

   Hoe meer last je er van ondervindt, hoe harder je de T gaat horen. De manier waarop wij signalen waarnemen is relatief. Iets dat de stempel heeft gekregen “belangrijk” of “gevaarlijk” gaan we altijd als “luid” waarnemen. Denk bijv. als je op een feestje staat en iemand in een groepje mensen achter jou zegt jouw naam. De kans is zeer groot dat je je naam gaat opmerken en reageert in de zin van “seg jongens, zijn jullie over mij bezig?”. En dat terwijl je van de rest van het gesprek niets gehoord hebt. Nochtans werd dat gesprek even luid en op dezelfde toon gevoerd. Die woorden heb je niet gehoord, maar je naam springt er luid en duidelijk uit. Waarom? Omdat je naam voor jou een sterk patroon is met betekenis… Hetzelfde gebeurt met tinnitus. Het is dus een normaal mechanisme van je hersenen: iets wat belangrijk is, krijgt onze volle aandacht. De kunst is dus om tinnitus te herleiden tot een “onbelangrijk” signaal. De manier waarop TRT dat doel probeert te bereiken is door de mechanismen erachter goed en grondig te begrijpen. (zie ook: http://www.tinnitus-trt.info)

   – zijn er zaken die je beter niet (meer) doet of kan je gewoon alles blijven doen zoals vroeger? (binnenspeeltuin met de kinderen / volleyballen…)

   Nee, tinnitus is echt geen reden om dingen te laten. Integendeel, het is belangrijk dat je probeert om dingen die je leuk vindt te blijven doen.

   – Is TRT effectief als je het gepiep niet altijd hoort? Bij mij is het enkel wanneer het stiller is.

   Ja hoor, natuurlijk kan je TRT dan ook gebruiken. Uiteindelijk is “het niet horen” het (secundaire) doel van TRT. Het feit dat je je gepiep niet altijd hoort is gewoonweg een goed teken ;) Het toont aan dat je in staat bent om je gepiep weg te filteren.

   – Heeft stress veel invloed op het waarnemen van T?

   Absoluut. Stress zorgt er voor dat ons lichaam “in verhoogde staat van paraatheid” staat… En dat zorgt er onrechtstreeks voor dat tinnitus harder wordt waargenomen in periodes van stress. Stress is tegenwoordig een onderdeel van ons leven, dat onze tinnitus naar de voorgrond kan drijven. Maar besef dat dit maar tijdelijk is. Daarom is het overigens ook belangrijk om de nodige ontspanningsmomenten in te bouwen, zoals naar de binnenspeeltuin gaan met de kinderen, volleyballen enz.
   Hopelijk ben je hier iets mee. Ik wens je alleszins veel succes!
   Groetjes,
   Bart

 57. Hoi Bart,

  Al een paar weken heb ik tinnitus. Zoals bij jou, kwam het bij mij ook uit het niets. In het begin voelde ik dat me een enorm onrecht werd aangedaan, maar ondertussen besef ik dat je je daardoor alleen maar frustreert. En dit verergert de zaak alleen maar, dus ik heb het feit geaccepteerd. Wat ik merk is dat de tinnitus afwisselend is van oor en van sterkte. Zonder er op te letten komt de piep op in een lawaaierige omgeving waar het de andere keer niet opkomt bij dezelfde lawaaierige omgeving. Ik concludeer dus dat mijn tinnitus varieert in sterkte. Mijn vraag is eigenlijk of dit het habituatieproces (Volgens Jastreboff) vermoeilijkt? Ik kan me namelijk voorstellen dat het moeilijker is om aan iets te wennen dat niet constant is, zoals bij veel tinnitusvormen wel het geval is. Dank je wel voor je site trouwens, deze boodschap zou door wijd verspreid moeten worden, want mensen hebben er echt baat bij.

  gr,

  Kevin

  • Hoi Keven,
   De manier waarop wij tinnitus waarnemen is afhankelijk van heel wat factoren, waaronder de geluidsomgeving, stress enz. Het is dan ook normaal dat de sterkte afwisselend kan wijzigen.
   Het belangrijkste is dat je moet beseffen dat tinnitus een ongevaarlijk signaal is, een normaal compensatiemechanisme van onze hersenen (zie ook: http://www.tinnitus-trt.info). Hoe die tinnitus dan ook klinkt, maakt eigenlijk niet uit. Je moet wennen aan het “patroon”. Zelfs al varieert je tinnitus dus in sterkte, dat staat het habituatieproces helemaal niet in de weg.
   Veel succes,
   Bart

   • Hoi Bart,

    Dank je wel voor je reactie. Ik weet alleen niet zeker of ik mijn verhaal duidelijk heb overgebracht. Ik begrijp dat de waarneming van de piep afhankelijk is van factoren en daardoor ook verschillend kan klinken, terwijl de sterkte van de piep feitelijk constant blijft. Ik doelde echter niet op de waarneming van de piep, maar op de werkelijke aanbieding van de piep. Ik heb namelijk ‘intermittent tinnitus’, wat inhoudt dat de piep in vlagen en in verschillende sterke komt (dit schijnt een kleine vorm binnen de tinnitus groep te zijn). Dit is een fundamenteel andere vorm dan jouw constante toon (15db). Soms hoor ik geen piep, omdat er ook werkelijk niks wordt aangeboden door mijn hersenen. In zekere zin kan ik mijn piep in 3 categorien onderverdelen (1. geen piep 2. zachte piep 3. harde piep). Als ik de piep niet hoor, filter ik het niet weg, de piep is er dan gewoon niet. Naast het feit dat de waarneming fluctueert, geldt dat dus bij mij ook werkelijk voor de piep. De piep is als het ware minder grijpbaar. Ik deduceer dat het daarom lastiger is om aan mijn tinnitus te wennen, omdat ik ten eerste aan verscheidene piepen moet wennen en daarnaast elke soort piep minder wenningstijd krijgt.
    1 Wat ik graag zou willen weten, is of Jastreboff en Hazel ook deze tinnitus-vorm (intermittent tinnitus) erkennen en hoe dat zich verhoudt tot het habituatie proces?
    2 De boodschap is: vermijd stilte, omdat je hersenen er anders te veel op concentreren. Stel dat ik me in een stille ruimte bevind en de piep hoor zonder dat het me stoort. Dan lijkt het me aan de ene kant af te raden, omdat je hersenen zich daarop concentreren. Aan de andere kant lijkt het me goed, omdat het signaal als onbelangrijk word beschouwd. Ik beschouw het als een paradox, hoe kijk jij hier tegenaan?

    gr,

    Kevin

    • Hoi Kevin,

     1. Ja, dit is inderdaad een erkende vorm door Jastreboff en Hazel. Dit is overigens een van de vragen op de officiële TRT vragenlijsten van Jastreboff die worden gebruikt bij intake en follow-up (“intermittent / constant”). Het waarnemen van tinnitus kan constant, fluctuerend of onderbroken zijn. Het geluid kan stil of luid lijken of zelfs bestaan uit meerdere geluiden. Al deze eigenschappen zullen in eerste instantie misschien bepalen hoeveel aandacht je zal geven aan het signaal. Maar het goed begrijpen van de onderliggende mechanismes kunnen er voor zorgen dat de “angst”reflex onder controle blijft. Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit hoe de tinnitus klinkt en of deze onderbroken of constant wordt waargenomen. Als je in een keuken binnenkomt waar de motor van een ijskast staat te ronken, dan zul je deze even horen, maar na enkele minuten hoor je dat niet meer (je reageert niet “negatief” op dit geluid, omdat je weet dat dit een onbelangrijk signaal is). Als je daarna enkele uren die kamer uitgaat en je komt weer terug in de keuken, dan hoor je de motor weer. Maar omdat er opnieuw geen negatieve reactie is, zal je weer wennen aan het geluid. In dit geval is de blootstelling aan het geluid ook onderbroken. Maar de reactie blijft uit.
     En dat probeert TRT in eerste instantie te bereiken door te begrijpen hoe alles in elkaar zit (= de “demystificatie”).
     2. Je mag uiteraard gewoon in stilte zitten als je dat prettig vindt. Als je de tinnitus hoort maar het stoort je niet, dan is er niets aan de hand (of m.a.w. “gewenning van reactie” is bezig). Geluidsverrijking is gewoon bedoeld om het tinnitussignaal relatief minder sterk te maken door er voor te zorgen dat er ook een achtergrondsignaal aanwezig is. Het kan het gewenningsproces dus wat helpen, maar het “begrijpen” is het belangrijkst. Het hoeft niet zo paradoxaal te zijn denk ik. Als je in een stille ruimte zit en de piep stoort je niet, dan wil dat zeggen dat er op dat moment geen negatieve reactie is. Dus dat is goed (dat is uiteindelijk het eerste doel van TRT: de reactie onder controle krijgen). Als er toch een negatieve reactie is, dan kan het aanbieden van extra geluid het ons wat gemakkelijker maken. Geluidsverrijking is altijd een beetje een persoonlijke zoektocht: hoe, wat, waar en wanneer hangt een beetje af van persoon tot persoon. Staar je er niet op blind. Geluidsverrijking is een aanvullende pijler. Het “begrijpen” is en blijft de eerste stap.

     Groetjes,
     Bart

 58. Beste bart,
  ik heb sinds enkele dagen last van wat “galm” in m’n oor bovenop m’n tinnitus.
  Zeker bij het hard uitspreken van sommige tonen weergalmt het nogal in m’n oor.
  Kan het zijn dat mijn buis van Eustachius niet goed sluit?
  Sinds enkele weken heb ik wel veel druk op m’n oren en bij het slikken en geeuwen “kletste” het dan wel in mijn oor alsof bij het clearen.
  Ik ben momenteel wel n beetje verkouden.
  Kan hier iets aan verholpen worden?
  Ik was net n beetje in het reine met de tinnitus maar dit jaagt me toch weer de schrik op het lijf..

   • Hey Reinaert,

    Merci voor de reactie en de link!
    Rustig blijven is niet altijd mijn sterkste kant maar het lezen van de link heeft me toch wat gerustgesteld.

    Grtjs!
    jan

 59. Beste mensen
  wie heeft ervaring met Citalopram of andere antidepressivum ?

 60. hallo Bart

  6 augustus kreeg ik na het zwemmen in de vaart om 1u s’avonds een plop in mijn oor en direkt daarna een gepiep in mijn oor die niet meer weg is gegaan na drie keer naar de dokter te gaan was het nog steeds hetzelfde en besloot ik om naar de kno arts te gaan die verschillende testen op mij heeft gedaan en mij had aanbevolen om aan het infuus te gaan liggen, dan heb ik besloten om dat te gaan doen. na drie dagen aan het infuus liggen was er verbetering en kon ik beter slapen, na een controle bij de kno arts zij ze dat het normaal volledig zou moeten weg gaan, na een week begon ik terug stress te krijgen en ben ik helemaal gek geworden dus heb ik me nog eens laten testen en de kno arts zij dat alles in orde was en dat ze niet meer kan doen dan me gerust te stellen en zij dat het allemaal in mijn hoofd zit, momenteel is het al heel wat beter en kan ik het een beetje controleren maar ben nog altijd onzeker dit klinkt mess heel paranoia maar ik ben 16 en heb heel veel angst van tinnitus

  hoppelkijk geef je wat tips om rustiger te worden alvast bedankt

  veel groeten Timothy :)

  • Timothy,

   Je kijkt best eens op onze site http://www.tinnitus-trt.info/ waarin we uitleggen wat Tinnitus is en wat je er met Tinitus Retraining Therapie (TRT) kan aan doen. Lees misschien ook eens de vele positieve verhalen ivm Tinnitus die in deze blog staan. Het is belangrijk om in te zien dat je angst de tinnitus alleen in de hand werkt. Het lijkt alsof je er helemaal geen controle over hebt. Met TRT kun je zelf terug controle krijgen over de piep in je oren. Je kunt het zelf doen of als je er niet aan uit geraakt kun je je ook laten helpen door de verschillende TRT behandelingscentra in België. Je bent in elk geval niet alleen.

   Veel groetjes,

   Reinaert

 61. Hoi Bart,

  Ik geloof dat ik sinds een aantal dagen tinnitus heb, want er is een constante licht fluitende toon in mijn linkeroor. Alsof er een tv aanstaat met het volume uit. Ik heb je site aandachtig gelezen en heb het boek besteld. Daarnaast breng ik morgen een bezoek aan de huisarts. Ik ben erg bang dat m’n vermoedens bewaarheid worden. Ik wil er zo snel mogelijk wat aan doen. Het model van Jastreboff begrijp ik en klinkt heel aannemelijk. Ik heb vooralsnog 2 prangende vragen. Is er een verschil tussen gehoorschade en tinnitus, m.a.w. kan mijn piep ook onherstelbare gehoorschade zijn? Daarnaast begrijp ik dat je stille ruimtes moet vermijden omdat dan de tinnitus vrij spel krijgt in je hoofd. Daarop vroeg ik me af wat die zogenaamde geluidsgenerator is en waar je die haalt.

  Groet en bedankt voor je prachtige site!

  Ties

  • Ties,

   Tinnitus kan zowel het gevolg zijn van gehoorschade als helemaal niet. Heel veel mensen hebben gehoorschade maar geen tinnitus en omgekeerd hebben heel veel mensen tinnitus maar geen gehoorschade (ik ben er een van). Je hoeft niet noodzakelijk een geluidsgenerator te gebruiken. Het belangrijkste is dat je een geluid vindt dat voor jou kalmerend werkt en waarmee je de tinnitus gedeeltelijk kunt maskeren. Ik gebruik daarvoor een mp3-spelertje waar een kleine geluidsversterking op zit. Je vragen worden ook uitgebreid beantwoord door anderen die je in deze blog kunt lezen.

   Veel groetjes,

   Reinaert

 62. Hey Piepje..
  Zo’n verhaal als het jouwe geeft me altijd weer goede moed en ook erg bedankt voor de tips!
  Doet deugd om te horen dat het je nu beter gaat!
  Groetjes
  jan

 63. Hey Laurens,
  ik herken het gevoel wat je omschrijft erg goed..vervelend omdat je, op momenten dat je de piep niet hoort, er dan toch aan herinnerd wordt dat er iets niet helemaal goed zit met je oor/oren.
  Natuurlijk is het dan de kunst om er rustig onder te blijven én ik kan je zeggen dat het wel mindert na n tijdje.. zeker als je er niet teveel over nadenkt (ik weet het, niet simpel).
  Persoonlijk krijg ik ook de indruk dat het met hyperacusis te maken heeft. Na n lange dag werken of met redelijk wat lawaai kan het al eens stevig opspelen en lijkt het zelfs als n beginnende ooronsteking.
  Zelf heb ik hier de laatste dagen wat minder last van maar nu heb ik het gevoel alsof mijn binnenoor overgevoelig is, alsof iemand 10min over hetzelfde plekje huid gewreven heeft totdat het vervelend wordt.
  Hoop dat het je al wat beter gaat!
  groeten jan

 64. Het is zo een 1.5 jaar geleden dat het allemaal begon…
  Onze kleinste kon heeel luid roepen, een schelle hoge toon als hij kwaad was. Het gebeurde dikwijls dat we in de wagen onze hoofden introkken omdat het over onze pijngrens gingen en dat we zegden “die gaat ooit eens onze oren kapot maken”.
  Toen we na een rit van 2u toekwamen zatten mijn oren vast en een luide schelle piep. Ik dacht er niet teveel bij na maar ging de dag nadien toch naar de huisarts. Diagnose “een virusje ofzo dat in mn oor genesteld had”, indien niet beter binnen een paar dagen dan moest ik nog eens komen.
  Na een paar dagen was het niet beter en had ondertussen al veel gelezen over Tinnitus, mijn conclusie was zo snel mogelijk naar een NKO arts om Medrol te krijgen en de situatie even op te lossen.
  De NKO nam een gehoortest af en daar zag ik bepaalde hoge frequenties totaal niet meer hoorde. Ik kreeg medrol voorgeschreven met het advies: “dit zal waarschijnlijk niet helpen en de oplossing is ermee te leven”.
  Na een 2 tal weken werkte het idd niet. Ik ben toen naar het UZ Leuven gegaan waar ze opnieuw een test gedaan hadden en daar was er duidelijk beterschap in de piek. “Ermee leren leven” was de uitkomst, een alternatief was om TrT training te volgen maar ik merkte dat ze er zelf niet veel geloof aan hechtte. Net of je auto terug van de garage is en je krijgt te horen “alles is nu terug in orde, de factuur is 2000 euro”
  Ik had ook last van hypercausis, bestek, kinderen,…. het was allemaal ondraagelijk.
  Ik beseftte dat het zo niet verder kon en begon verder te surfen tot ik op deze site terechtkwam.
  Eindelijk begreep ik wat er aan de hand was! Wat me ook opviel was toen ik dit alles las dat de tinnitus tijdelijk minder luid klonk! (dit klinkt onwaarschijnlijk maar het was effectief zo).
  En toen ben ik begonnen:
  – Hypercausis: beginnen luisteren naar ondraagelijke geluiden (bestek,…) want dit KAN GEEN oorschade teweegbrengen,… na een tijdje ging dit veel beter. Vandaag heb ik hier totaal geen last meer van.
  – Tinnitus; ik begon de oefeningen te doen (ik had de Tinnitus een naam gegeven “Piepje” en iedere maal ik hem echt hoorde begon ik er inwendig rustig tegen te praten, alles om een gemoedelijke rustige omgeving te creeren. Tijdens de oefeningen zorgde ik altijd dat ik ontspannen was (eens goed uitrekken, een grote glimlach op mn gezicht toveren en luisteren). Na een tijdje ging het opmerkelijk beter. Er zijn verschillende momenten geweest dat ik de Tinnitus eigenlijk zeer stil was en me niet stoorde. Soms heb ik wel een opstoot, dan begin je er weer op te letten, krijg je schrik dat het toch voor lange periode is en eigenlijk wel ondraagelijk is. Maar met de Trt oefeningen krijg ik dit weer snel onder controle.
  Wat nog altijd een probleem is, is dat ik de tinnitus nog altijd gekoppeld heb aan mijn zoontje. In het begin was dat een ramp want hoe graag ik hem ook zag, ik koppelde mijn Tinnitus aan hem. Ik ben me daar bewust van geworden en heb daar serieus mijn best voor gedaan zodat ik hem nu niet meer zie als de oorzaak van het probleem. Het probleem is nog altijd dat hoge tonen van hem me nog altijd in een soort van beschermmode duwen, ze zijn nooit meer zo luid als voorheen maar het is een zodanige reflex.
  Vandaag is de tinnitus dus onder controle. Wat wel is dat bij mij de schelle piep weg is, nu is er vooral eerder geruis.
  Ik zit momenteel weer met een opstoot dat volgens mijn analyse te wijten is aan alcohol. In de zomer, regelmatig een glaasje hier en daar. Tinnitus is dan opmerkelijk luider -geen probleem- maar na een week iedere dag een glas of 2 is het een langere tijd luider, dan is me het weer beginnen storen, begin ik te mijmeren,…. en patat. Maar ik weet dat dit weer snel zal verdwijnen.

  Mijn tips tegen Tinnitus-symptomen:
  – Uitgeslapen zijn; als je moe bent kan je niets verdragen en stimuleer je Tinnitus nog meer.
  – Stress geen kans geven
  – Alcohol ter gelegenheid maar zeker niet dagen na elkaar
  – Het boek kopen en lezen, het hielp mij ontzettend, evenals deze site!
  – Aandachtig luisteren op geluiden, focussen, eigenlijk opnieuw een beetje horen….
  – Vitamines slikken. Ik had eens gelezen dat Tinnitus door een tekort van vitamines kon ontstaan… Waarschijnlijk heeft het een placebo effect bij mij, maar laat me maar mooi in mijn overtuiging ;-) Tijdens een opstoot neem ik ze dan, dan voel je je ook beter was zeker ook helpt.
  – Het besef dat het een actieplan is van lange tijd maar geduld brengt raad!

  Voor hypercausis is mijn ervaring geweest; luisteren naar geluiden zoals uw medemens, dit brengt geen schade teweeg! Opnieuw leren luisteren! Ik was er snel bij dus waarschijnlijk snel vanaf.

  Bon dat is mijn verhaal, mijn conclusies en mijn tips.

  Aan iedereen die er last van heeft: Er is meer in het leven dan die piep, op lange termijn gaat het er veeel beter mee!!

 65. Beste,
  Afgelopen zaterdag heb ik op een trouwfeest een ‘piep’ in mijn oren gekregen. ’s Avonds, in mijn bed, had ik deze (zoals ik weleens vaker heb na een fuif) een pieptoon in mijn rechteroor. Aangezien ik altijd erg bang ben om een oorsuis te krijgen, heb ik er ’s ochtends speciaal op gelet of deze weg was. Dat was het geval. Toen ik zondagavond ging slapen, merkte ik echter een pieptoon op in mijn linkeroor, en deze is niet meer weggegaan.
  Mijn mama heeft naar een NKO-arts gebeld en zij zei dat het ook te maken kon hebben met verkoudheid en stress, waar ik momenteel ook wel last van heb.
  De pieptoon is ondertussen ‘verplaatst’ naar mijn rechteroor. Wat moet ik nu doen? Ik ben 17 en draag op festivals, fuiven,… ALTIJD oordopjes. En dan op zo’n onnozele trouwfeest krijg ik een oorsuis…
  Misschien klink ik als een dramaqueen, maar zou u mij aub een beetje info kunnen geven of deze suis nog weg zou kunnen gaan?

  MVG

  P.S.: ik hoor de suis enkel in bed, stille ruimtes en als ik er op let. Ik gebruik oordruppels Panotile en dan gaat de suis heel even weg.

  • Hallo, probeer niet te pannikeren, het kan inderdaad zijn dat je owv de verkoudheid en stress wat last hebt van een “piep”. Door het feit dat je “altijd erg bang bent” om oorsuizen te krijgen ga je er wellicht ook te hard mee bezig zijn. En daardoor ga je misschien iets te fel op zoek naar een suis of piep. Het is inderdaad verstandig om oordopjes te dragen waar er té veel lawaai is (zoals op festivals of sommige fuiven), maar pannikeer niet als je dat eens een keertje “vergeten” bent. Ik weet niet of je bij de NKO bent langsgeweest of enkel hebt gebeld, maar het kan zeker geen kwaad om eens even bij een NKO te passeren en te zien of alles OK is. Geef het even wat tijd en probeer er rustig bij te blijven, in veel gevallen is er dan niets aan de hand…
   Groeten, Bart

 66. Ik hoorde begin juli tijdens het muziek luisteren (hard) met hoofdtelefoon op laptop plots een pieptoon. Ik dacht meteen aan tinnitus en panikeerde. Ik begon te zoeken op het internet en las onrustwekkende dingen als gekmakend, ongeneselijk, depressie, zelfmoord. Ik begon te zweten en programmeerde het gepiep dat ik pas onrdekt had als een bedreiging.

  De volgende dagen ging het slechter: ik sliep heel slecht, was altijd met die piep bezig, moest dwangmatig alles erover opzoeken op het internet, etc. Ik was er echt van overtuigd dat ik mijn oren stuk had gemaakt. Ik begon tekenen van hyperacusis te vertonen en hoorde mijn oor de hele dag, ploppen, kraken, vollopen. En het gepiep werd alleen maar luider. S nachts zette ik natuurgeluiden op, maar idat maakte dat ik me nog minder ontspande. Altijd maar weer die piep. Ik hechtte geen belang aan de diagnose van de dokter: vocht achter oren.
  eerpunt was een nieuw bezoek aan de dokter. Hij gaf me een ontspanmiddel en een slaapmiddel. Voor het eerst terug een nacht lang slapen. Het ontspanmiddel nam chrik voor de piep weg, waardoor ik deze op de duur minder hoorde. Nko arts stelde een discodip vast, geen vocht. Tegelijk ontdekte ik op fora positieve tinnitus ervaringen, niet de standaard paniekverhalen. Van mensen die s nachts een piepje horen, maar zich daar niet aan storen. Die waren een hele steun voor me.

  Nu 2 maanden later neem ik geen medicatie en hoor ik de toon alleen als het heel stil is en als ik erop let, maar ik lig er absoluut niet meer van wakker. Ik vind het onbelangrijk. Misschien verdwijnt het ooit, misschien niet. Who cares?

  Lees voor positievere verhalen bijv
  http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=35&t=8648&start=15

  Of het relativerende verhaal van deze nko arts http://www.entkent.com/tinnitus.html

 67. Beste Bart,

  Onlangs werd ik opgeschrikt met een plotselinge piep in mijn oren. Ik trok al snel de conclusie dat ik tinnitus moest hebben. De laatste dagen word ik echter wakker zonder enige piep. Pas als de dag begint, komt de piep mee en houd het constant aan. Vreemd genoeg heb ik in stille ruimtes minder last van mijn piep dan in geluidsvolle ruimtes. Ik ben geneigd om de conclusie te trekken dat ik hyperacusis heb, maar ik ondervind niet veel last van specifieke geluiden. Ik weet dus niet zo goed wat ik van dit alles moet maken. Wat is jouw visie hierop?
  Daarnaast ervaar ik ook een druk op mijn oren (vergelijkbaar met verkoudheid) wat soms een beetje pijn doet. Is dat normaal?
  Tot slot heb ik nog een algemene vraag betreffende TRT. Als ik het goed begrijp is de sleutel tot succes ‘rustig blijven’. Als je tijdens het horen van de piep geen angst, verdriet, woede etc ervaart, dan zal de piep langzaamaan haar betekenis verliezen voor je hersenen. Als gevolg hiervan zal het niet meer bewust worden aangeboden. Klopt dit?

  gr,

  Laurens

  ps – ik vind het echt een topsite!

  • Beste Laurens,
   Als je spreekt over een piep die constant aanhoudt, dan lijkt het dat het inderdaad over tinnitus te gaan en niet zozeer over hyperacusis. Uit je korte beschrijving leid ik af dat je tinnitus wel “getriggerd” wordt door externe geluiden (zoals bij het begin van de dag wanneer er terug “lawaai is”, of in geluidsvolle ruimtes). In die zin zou het wel kunnen dat je in zekere zin ook wat overgevoelig bent voor geluiden.
   Misschien is het interessant voor jou om deze site eens te lezen: http://www.tinnitus-trt.info/, daar staat een en ander uitvoeriger beschreven en wellicht zal je een heel aantal zaken herkennen.
   Ik kom veel tegen dat mensen met tinnitus “druk” ervaren op hun oren. Meestal is dit te verklaren doordat je je gewoonweg te hard focust op je “oren” (doordat er opeens die rare piep is)…
   Maar ik zou je toch best aanraden om even langs een neus-keel-oorarts te gaan om na te gaan of alles medisch in orde is (moest je dat nog niet gedaan hebben).
   Om op je “algemene vraag” te beantwoorden: de sleutel tot succes is inderdaad “rustig blijven”. Tinnitus is pas een probleem als ons limbisch systeem (= emotioneel centrum) geactiveerd wordt, of eenvoudiger gezegd: als er een negatieve reactie optreedt… een kleine irritatie kan er al toe leiden dat het tinnitussignaal als belangrijk wordt beschouwd… en dat leidt er dan weer toe dat we het nog bewuster (en relatief harder) zullen waarnemen… waardoor we er nog harder op gaan reageren, enz. De bedoeling is om die negatieve reactie weg te krijgen. Helaas gaat dat niet zomaar rechtstreeks. TRT probeert hier aan te werken door te begrijpen wat er juist gebeurt in ons hoofd. Van iets dat we begrijpen hebben we minder angst dan van iets dat we niet begrijpen (= “gekend gevaar” vs. “ongekend gevaar”). Een voorbeeldje dat hier dikwijls wordt gebruikt is het vullen van een tand bij de tandarts:
   als de tandarts je nooit heeft uitgelegd wat er gaat gebeuren en zomaar een spuit geeft en begint te boren in je tand, dan zal dat veel erger lijken dan wanneer de tandarts op voorhand duidelijk uitlegt wat hij gaat doen. Hetgeen er zich afspeelt is echter identiek hetzelfde, maar doordat je begrijpt wat er juist gebeurd, zal je er minder negatief op reageren… Eens de negatieve reactie op de tinnitus weg is (= “gewenning van reactie”), zal dit voor je hersenen een betekenisloos signaal worden en wordt dit inderdaad weggefilterd. Hetgeen je schrijft klopt dus inderdaad :)
   Veel succes, Bart

 68. Hallo Bart,

  Zoals velen mij al zijn voorgaan, wil ook ik je zeggen dat ik veel steun heb aan je site. Deze week werd ik in een keer wakker met een piep in mijn oren, die ik nog steeds ervaar. Mijn paniek werd al gauw minder bij het lezen van jouw verhaal en de verhalen van anderen. Zeker gezien het imago dat tinnitus heeft, vind ik het echt fantastisch om een ander (correcter) verhaal te lezen. Ik wil zo snel mogelijk aan de slag om het leefbaarder te maken. Hierover heb ik een aantal vragen die ik nog niet eerder ben tegengekomen, waarbij ik denk dat anderen er ook wat aan hebben.

  1. Ik lees hier en daar, dat als je op tijd bij de dokter bent je met medicatie het oorsuizen kan wegnemen. Bv. met Medrol en Piracetam, klopt dit?

  2. Is het mogelijk om op individueel niveau met het TRT-boek de therapie te volgen of is professionele begeleiding noodzakelijk?

  3. Ik probeer soms mijn piep op te zoeken om te kijken of het er nog is. Soms vind ik het niet, soms wel. Wat zegt dit?

  4. Wat is je advies omtrent het opzoeken van je piep?

  5. Ik lees regelmatig dat je zegt dat je stille ruimtes moet vermijden. Maar als je gewent ben geraakt aan de tinnitus, dan zouden stille ruimtes toch geen probleem meer hoeven op te leveren?

  gr,

  Kevin

  • Hallo Kevin,
   Bedankt voor je reactie en fijn te horen dat je hier wat steun vindt. Hier een antwoordje op jouw vragen:
   1. Ik lees hier en daar, dat als je op tijd bij de dokter bent je met medicatie het oorsuizen kan wegnemen. Bv. met Medrol en Piracetam, klopt dit?
   Het is altijd zowiezo best om eerst naar een neus-keel-oorarts te gaan voor een onderzoek (evt. via je huisdokter). Meestal wordt inderdaad eerst medicatie gegeven, wat in bepaalde gevallen kan helpen. Een en ander hangt uiteraard af van je eigen situatie en daar is de neus-keel-oorarts in eerste instantie het best geplaatst om een uitspraak over te doen.
   2. Is het mogelijk om op individueel niveau met het TRT-boek de therapie te volgen of is professionele begeleiding noodzakelijk?
   Professionele begeleiding hoeft volgens mij niet altijd. Ik denk dat een aantal mensen met het TRT-boek al heel ver kunnen geraken. Ik heb het uiteindelijk zo ook grotendeels zelf gedaan. Het doel is uiteindelijk dat je niet meer negatief reageert op je tinnitus. En of dat nu met TRT of iets anders gebeurt is eigenlijk niet van belang zolang je maar een manier vindt om die vicieuze cirkel te doorbreken. De manier waarop TRT dat doet is in eerste instantie door de mechanismen achter tinnitus te begrijpen. De ene persoon geraakt met het boek aardig weg, voor anderen is het dan weer handiger of meer aangewezen om individuele begeleiding te krijgen. Het voordeel van dat laatste is dat de uitleg specifiek gericht kan worden naar jouw situatie en dat vragen onmiddellijk beantwoord kunnen worden (TRT sessies zijn uiteindelijk interactieve sessies). Maar opnieuw: het hangt af van je eigen situatie… probeer iets te zoeken waarmee je die negatieve reactie kan doorbreken, en of dat nu met het boek is of met TRT sessies of iets anders, dat is iets wat je zelf moet beslissen. Je moet het uiteindelijk zelf doen…
   3. Ik probeer soms mijn piep op te zoeken om te kijken of het er nog is. Soms vind ik het niet, soms wel. Wat zegt dit?
   Dat lijkt mij een goed teken ;) Het betekent alvast dat je gedurende bepaalde periodes al in staat bent om het signaal te “filteren”… en dat is een zeer goed begin ;)
   4. Wat is je advies omtrent het opzoeken van je piep?
   Het is nuttig om af en toe eens bewust “stil te staan” bij je tinnitus, maar dan op een “positieve” of “diplomatische” manier… Maar je moet hierin ook niet overdreven of te sterk de confrontatie opzoeken. Er is een eenvoudig oefeningetje om dat te doen, nl. de “10-seconden oefening”. Ik kan je aanraden om het puntje “De 10 seconden-oefening” hier eens te lezen: http://www.tinnitus-trt.info/trtoefeningen.html.
   5. Ik lees regelmatig dat je zegt dat je stille ruimtes moet vermijden. Maar als je gewend bent geraakt aan de tinnitus, dan zouden stille ruimtes toch geen probleem meer hoeven op te leveren?
   Inderdaad. Uiteraard mag je nog in stille ruimtes komen. De onderliggende boodschap is gewoon “vermijd stilte”, zodat je tinnitus niet het enige geluid is waar je hersenen mee bezig kunnen zijn. Op die manier kan geluidsverrijking helpen om “gewenning” te doen optreden. Maar inderdaad: voor velen is het absoluut geen probleem om in stille ruimtes te zitten eens gewenning is opgetreden. Als gebruik wordt gemaakt van ruisgeneratoren hoef je deze ook niet de rest van je leven te gebruiken… deze toestelletjes kunnen helpen in de gewenningsfase, maar eens je dat punt hebt bereikt, hoef je deze niet meer te gebruiken… Meer info over “stilte” en “geluidsverrijking” vind je hier: http://www.tinnitus-trt.info/geluidsverrijking.html
   Hopelijk heb ik een beetje je vragen kunnen beantwoorden. Alleszins veel succes,
   Groeten, Bart

   • Hallo Bart,

    Zeer zeker heb je mijn vragen beantwoord. Fijn dat je de tijd neemt om er uitgebreid op in te gaan. Dat is een van de krachten van deze site!

    gr,

    Kevin

 69. Beste Bart,

  Ik wil je eerst hartelijk bedanken voor het opzetten van deze website en het geven van al deze informatie. Het was voor mij een hele opluchting te weten dat er een therapie bestaat voor Tinnitus die voor veel mensen al gewerkt heeft.

  Zo een 3 maanden geleden ontdekte ik opeens ook een piep in beide oren… Dit heeft voor 2 maanden een serieuse negatieve impact gehad op mijn gemoedstoestand. Nu ik een maand geleden jouw website (alsook de engelse en in het nederlands vertaalde TRT-website) ontdekte, heb ik mij meteen het boek aangekocht over TRT en contact opgenomen met het revalidatiecentrum in Gent. Hierdoor ben ik zelf ook heel wat rustiger geworden.
  Om de therapie te kunnen volgen in Gent, is er echter een wachttijd van 9 maanden… Ik heb me natuurlijk officieel ingeschreven voor deze wachtlijst maar moet nu wel 9 maanden wachten… Zou je mij tips kunnen geven hoe ik deze 9 maanden best “doorkom”?
  Ik heb mij ondertussen een geluidsgenerator aangekocht voor het slapen, wat mij al wel geholpen heeft. Ik heb vooral last van mijn tinnitus als ik ga slapen en wanneer ik in stillere ruimtes ben. Soms ben ik er mij helemaal niet van bewust maar soms hoor ik het suizen heel duidelijk en is het moeilijk voor mij om niet te panikeren.
  De oorzaak van mijn Tinnitus ligt vermoedelijk bij mijn gewoonte om ‘s nachts oordopjes te dragen (wat ik nu niet meer doe) en een zeer lichte gehoorschade aan mijn rechteroor (vermoedelijk door de festivalbezoeken de voorbije jaren…).

  Alvast bedankt voor je advies!

  Joke

  • Beste Joke,
   Bedankt voor je reactie. Blij te horen dat je er toch al iets rustiger mee kan omgaan. Aangezien je het boek al gekocht hebt, kan ik je alleszins al aanraden om het te lezen (er is ook een korte Nederlandse samenvatting hier: http://www.tinnitus-trt.info). Het is heel herkenbaar dat je vooral last hebt van je tinnitus in stille periodes. Dat is ook heel logisch: er is op dat moment niets anders van geluid, dus je tinnitus zal “meer aanwezig zijn” of “relatief luider klinken”.
   Daardoor ga je je er meer aan ergeren (al dan niet bewust), waardoor je er nog meer op gaat letten enz… je begrijpt wel: een vicieuze cirkel.
   Die moet je proberen te doorbreken. Probeer er zo weinig mogelijk op te reageren. Dat is uiteindelijk het doel van TRT: door te begrijpen hoe de mechanismen achter tinnitus juist werken, ga je proberen om die negatieve reactie onder controle te krijgen.
   9 maanden is inderdaad een hele tijd. Probeer er vooral rustig bij te blijven. Veel mensen geraken met het boek ook al ver. Wellicht kan je zo die tijd overbruggen. Zoek je toch sneller TRT begeleiding en ben je toevallig uit de regio Turnhout, dan kan je evt. ook terecht bij inSentis, waar ik sinds begin dit jaar ook TRT begeleiding geef. De wachttijden proberen we daar zo kort mogelijk te houden en zijn eerder in grootte-orde van weken ipv maanden. Zoals je kan lezen in andere reacties hier, biedt Lapperre in een aantal vestigingen ook tinnitusgebeleiding aan gebaseerd op TRT. Voor eventuele wachttijden neem je best contact met hen zelf op. Wat je ook doet, nogmaals, het feit dat je er nu al iets rustiger mee kan omgaan is al een goede start. Hopelijk vind je in het boek ook nog verdere geruststelling! Ik wens je alleszins veel succes! Groeten, Bart

 70. Beste Monique en Bart,
  Heel erg bedankt om te reageren en jullie steunende woorden!!
  Monique..normaal krijg in deze week mijn eerste “tinnitus-boek” in de post maar ik ga zodadelijk al eens op zoek naar Olav Wagenaar..
  en idd, bij mijn eerste consultatie stootte ik ook op eerder negatieve reactie waarbij het er op neer kwam “dat ik er maar mee moest leren leven”.
  Mijn wereld stortte zo’n beetje in op dat moment.
  Ook fijn om te weten dat ze bij Laperre aan trt begeleiding doen.
  Hetgeen ik tot nu toe van trt-begeleiding vond op het internet draaide enkel rond Gent en Turnhout.
  Bart, n dikke “dank je wel” voor de link..ik heb het kleine toestel direct besteld.
  Ik weet dat het n tijd gaat duren vooraleer er eventueel resultaat komt maar door boek-“generator” en -begeleiding komt deze er hopelijk wel.
  en nogmaals erg bedankt voor je site!
  We horen elkaar nog wel..
  Groetjes
  jan

  • Hallo Jan, Even meer over laperre Antwerpen, zij gebruiken niet het woord trt maar zij doen hetzelfde of ze helpen U verder met wat er eigenlijk allemaal bezig is in onze oren of hersenen. Dat hoorapparaat HELPT maar de tinnitus verdwijnt niet. Wat ik wel merkt is dat elke mens aan iets gewoon kan geworden. Hersen zijn nl. zeer plooibaar (zoals men in de mediche wereld zegt) en dat kan je in dat zogezegde negatieve boek vinden (Olav Wagenaar) dat er momenteel nog geen oplossing is voor onze kwaal is zeker, dus wat doet een mens dan, zelf een confortable oplossing zoeken. Ik zelf ben wegens een terreuraanslag een duim kwijt. In het begin was dit voor mij ellendig, vooral betreft eten en iets grijpen. Na geruime tijd ben ik met mijn andere hand handiger geworden. Zo zie je maar dat mijn hersenen mijn andere hand de aanpassing heeft moeten overnemen. IK denk dat dit met onze kwaal ook is, hoe minder men daar probeert aandacht aan te geven hoe verder het naar de achtergrond zal verdwijinen. Soms troost ik mij IK BEN NIET ALLEEN en er zijn zoveel mensen die de tinnitus naar de achtergrond kunnen verschuiven, WAAROM IK DAN NIET; en inderdaad zo ver sta ik nu. De tinnitus is er nog maar er zijn nog wel heel wat prettige dingen in het leven; Deze levenswijsheid komt niet direct, maar wees gerust als je tot deze instelling komt geraakt je er zeker uit. Mail mij maar gerust als je nog een schouderklopje wenst. Ik hoop U te hebben geholpen Monique

 71. Ik heb toch nog een vraag. Maar het antwoord is recent al verwoord geweest. De geluidsverrijking moet ook blijkbaar ’s avond tijdens het slapen. Opzich houdt de tuut mij niet wakker. Maar als ik ’s avonds naar iets moet luisteren. Ik denk dat ik toch minder snel in slaap ga vallen. Want ik ben toch eerder stilte gewoon. Een tikkende wekker kan ik ook niet verdragen. Als je eigenlijk snel in slaap valt. Is de geluidsverrijking wel nodig ’s avonds. En wat zou een goede oordemping zijn op het werk? De decibels gaan zeker over de 80 db, tot bijna 90 db. Ik vermoed dat oorschuimjes niet zo ideaal zijn. Want dat maak het toch soms te stil. Dat je dan de tuut hoord. Dus als iemand een goede tip kan geven van hoe hij het aanpakt. Dat zou welkom zijn. Groetjes Geert

  • ik gebruik “exinore” oordoppen, (op maat gegoten via laperre A’pen ) heeft wisselbare filters: 9 – 15 en 25 db. voordeel is dat deze filters vlak afdempen ( evenveel hoge als midden als lage tonen). ze zijn bijna niet zichtbaar, je voelt ze nagenoeg niet zitten, en je hebt geen gevoel dat je in een buis zit, en je kan anderen tenminste nog verstaan. Kostprijs tussen 160 a 200 euro naargelang de filters die je neemt. oordoppen jaar ong 5.

   Als het geluid “langdurig” max 85 db gemiddeld is, dan is het zeker voldoende om 9 db te gebruiken, tussen 95 a 85 DB : filters van 15 DB, eenmaal boven 95 dB, altijd filters van 25 dB ( Dus alles boven het geluid van een nieuwe grasmachine, heggeschaar, hoge drukreiniger (+107 dBa aan de spuitkop) , …

   Link: http://www.elacin.com/nl/nl/page/14/elacin-music
   link: wanneer oorstoppen dragen: http://www.elacin.com/nl/nl/faq/over-gehoorbescherming/11/wanneer-is-het-verstandig-oordoppen-te-dragen

   /Xtophe

  • Hallo Geert, geluidsverrijking kan helpen op stille momenten. Maar het is inderdaad belangrijk dat het je niet stoort. Je MOET het ’s nachts niet gebruiken, maar bij sommigen kan het evt. helpen als je er
   last van ondervindt omdat er op die momenten niet veel ander geluid aanwezig is. Maar als het je meer stoort dan baat, dan hoef je dat dus niet te doen. Ik zeg altijd dat geluidsverrijking is heel persoonlijks is… Je moet iets zoeken waar je je goed bij voelt, dat is het belangrijkste. Als je er ongemakkelijk bij voelt, dan krijg je juist het omgekeerde effect. Geluidsverrijking is nuttig, maar is en blijft een aanvullend gegeven. De focus bij TRT ligt op het “begrijpen” van tinnitus en wat er zich juist allemaal afspeelt in ons hoofd. Dat is het belangrijkste om de negatieve reactie weg te doen afnemen… (kijk ook hier eens: http://www.tinnitus-trt.info)
   Wat gehoorbescherming betreft: christophe heeft dat al prima verwoord als antwoord op jouw reactie: oordopjes op maat zijn het beste. Hiervoor ga je best langs bij een hoorcentrum. In elk hoorcentrum hebben ze daar tegenwoordig wel prima oplossingen voor. Veel succes! Bart

 72. Hey allemaal,
  mijn naam is jan en ik heb ten gevolge van een oortrauma nu n 3-tal maanden last van tinnitus..
  De algemene hoge piep of ruistoon waar de meeste van jullie wel last van hebben.
  Ik heb reeds een behandeling in Genk en Antwerpen achter de rug.
  In Genk ben ik n 14-tal keer in de “druktank” geweest en in Antwerpen heb ik de infuusbehandeling gekregen. Beiden hebben weinig effect gehad. Ik ondervind zelf toch geen echte verbetering.
  In oktober heb ik een afspraak met een assistent van Dr. De Ridder. Voor De Ridder zelf bleek er een wachtlijst van meer dan een jaar en blijkbaar verhuist hij dit jaar ook nog naar Nieuw-zeeland. : /
  Eerlijk gezegd heb ik het de eerste periode echt zwaar gehad, ik dacht er soms zelfs aan om er een einde aan te maken ook al is dit makkelijker gezegd dan gedaan.
  Op dit moment gaat het iets beter in de zin dat ik mijn bed al uit kom en “de wil” heb om er toch iets aan te doen.
  Kheb ook net het boek van Pawel J. Jastreboff gekocht om te kijken of ik naar de toekomst toe mijn kijk op T kan “herleren” en er zo mee kan leren leven.
  N deel van TRT tot n goed einde te brengen is het aanschaffen en continue gebruiken van een ruisgenerator. Ook s’nachts. (Die indruk kreeg ik toch)
  Nu, twee vraagjes hierover.. Heeft iemand hier al ervaring mee en waar kan ik dit toestel aankopen? en.. Dit toestel is toch enkel nodig voor thuis niet? Voor als je op je kamer of bureau zit wanneer het enigszins “stil” is?
  Vriendelijke groeten én merci Bart!
  Het doet erg goed om je verhaal te lezen en te horen dat er nog n tof, gewoon leven mogelijk is na het verkrijgen van tinnitus!

  • Hallo Jan,Ik ben ook al 3 jaar lid van de TINNITUS CLUB. Laat ons het zo maar noemen Heb de eerste maanden een hel doorstaan.Ik ben er helemaal alleen uitgeraakt. Alles geprobeerd resultaat ik heb nu 2 hoorapparaten bij laperre aangeschaft en begleiding van trt bij laperre.De tinnitus is nu op de achtergrond en inderdaad er is nog een leven na tinnitus. Ik ben er nu helemaal terug. Onze medische wereld heeft wel hulplijnen voor alle andere ergere kwalen, maar als je tegen dokters over onze kwaal spreekt kijken ze naar jou als een koe naar een trein. Dus wij trekken onze plan door tips aan elkaar te geven via internet. Zoals bv de side van Bart en de nog andere forums. De tips moeten wel positief blijven, negatieve tips stimuleren de tinnitus. Blijf positief denken. Er is een goed boek die je zeker moet aanschaffen. Het geeft handvaten om tinnitus te aanvaarden. EERSTE HULP BIJ OORSUIZEN VAN OLAV WAGENAAR; U mag mij altijd mailen indien je nog meer positieve info wilt hebben. groetjes MONIQUE

  • Hallo Jan,

   blij te horen dat je de wil gevonden hebt om er iets aan te doen. Hopelijk kan TRT je daarin ook wat helpen.
   Het is inderdaad zo dat “geluidsverrijking” een onderdeel is van TRT. Wel even opmerken dat dit een “aanvullend” onderdeel is.
   De essentie is en blijft het begrijpen van wat er zich juist in je hoofd afspeelt. Dat is het belangrijkste onderdeel.
   (Je schrijft dat je het boek hebt gekocht -> de eerste 3 hoofdstukken van het boek zijn het belangrijkst en maken dat ook duidelijk.)
   Maar zoals je zegt: een geluidsgenerator kan helpen om stille periodes (bijv. ’s nachts, aan je bureau…) te overbruggen, zodat onze tinnitus relatief gezien minder sterk naar boven komt.
   Het kan dus helpen in het gewenningsproces. Hoe je dat doet maakt eigenlijk niet zo veel uit. Belangrijk is dat het geluid je niet stoort. Typisch zijn dit natuurgeluiden (fontein, regen, zee, beekje…) of “ruis”.
   Soms volstaan huis-tuin-en-keuken hulpmiddeltjes zoals bijv. een ventilator, geluid v/d airco,…
   Ook kan je evt. zelf aan de slag met bijv. http://gomix.it/. Dat is een site waar je zelf wat (natuur)geluiden kan mixen. Je kan deze ook downloaden en als je een beetje handig bent met de computer kan ook zelf een eenvoudige “ruisgenerator” maken met bijv. een mp3-speler en computerboxjes of een kussen met luidsprekertje (bijv. http://amzn.to/JB1d82 of http://amzn.to/IUocsq).
   Er bestaan ook speciale toestelletjes die deze geluiden maken. Een voorbeeldje van een eenvoudig toestelletje vind je hier: http://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_noss_1?url=search-alias%3Daps&field-keywords=naturecare+sounds+machine
   En tenslotte heb je ook nog draagbare geluidsgeneratoren (die zien er uit zoals hoorapparaatjes), in veel gevallen kom je met eenvoudige middeltjes al ver…
   Hopelijk is dit een beetje een antwoord op je vragen.
   En je hebt gelijk: een gewoon leven na het verkrijgen van tinnitus is inderdaad mogelijk!

   Veel succes,

   Bart

 73. Amai wat een interessante website heb jij opgesteld, waarvoor dank! Ik ben zelf Dj & Producer in hoofdberoep dus ik begeef me regelmatig tot veel in omgevingen waar de decibels vrij spel krijgen. Vooral de zomermaanden waar ik op een heleboel festivals speel zijn heel vermoeiend voor men oren. Ondanks mijn grote passie voor muziek heb ik al jaren tinnitus. Eigenlijk heb ik dit al voor zover ik mij herinner, nog voor ik mijn muzikale carriere ben begonnen. Na zware weekends waar ik meer of één optreden doe verluid mijn tinnitus en als ik dan achteraf wat rust in las daalt de toon weeral. Toch is het iets die constant aanwezig is. Ik merk ook wanneer ik goed uitgerust ben dat ik deze toon veel gemakkelijker kan verdragen dan wanneer ik vermoeid ben. Ik heb van die dagen dat ik echt focus op mijn toon dat het best irritant kan zijn. Ik had er mij eigenlijk al wat bij neergelegd omdat merendeels van de muzikanten wel sukkelen met deze aandoening dus dacht ik van “part of the job”.
  Ik ga mij meer informeren over deze therapie want ik ben wel eens benieuwd of dit voor mij ook zou kunnen werken.
  Nogmaals bedankt voor je mooie en interessante uiteenzetting.
  Chris

  • Dag Chris,
   Bedankt voor je reactie. Als je je wat meer wil informeren, kan je altijd hier eens een kijkje nemen: http://www.tinnitus-trt.info (je hebt de link mss al elders gevonden hier op deze site, maar voor alle zekerheid post ik hem nog eens even). Het is overigens heel herkenbaar dat je af en toe “bad days” hebt, waarop de tinnitus veel meer aanwezig lijkt en je er meer hinder van ondervindt… vermoeidheid, stress en emoties kunnen hier inderdaad een rol in spelen (wat ook in meer detail wordt bekeken bij TRT). Probeer er rustig bij te blijven, dat is het belangrijkste… begrijpen hoe tinnitus juist werkt kan hierbij helpen. En daar kan TRT helpen.
   Als je dikwijls in té luide omgevingen werkt, is het ook wel aangewezen om geluidsbescherming te dragen. Het beste is op maat gemaakte oordopjes (vind je wel bij elk hoorcentrum). Misschien het overwegen waard als Dj & Producer? :) Ik wens je alleszins veel succes! Groeten, Bart

 74. Van het boek trt bestaat blijkbaar geen nederlandse versie van? Gelukkig dat ik jou blog ook eens heb kunnen lezen. Want het is toch heel veel googlen om wat duidelijkheid te scheppen rond tinnitus. Het is ook raar dat mijn oorarts me niet doorverwijst naar een tinnitusdienst zoals in Gent. Want dat had ik al gevonden maar ze hadden verlof. Gelukkig dat ik toch eens stappen vooruit maak want het is niet aangenaam om het te hebben. Ook al ben ik als concert liefhebber meer voorzichtiger geworden door in september 2009 op maat gemaakte oordoppen te dragen. Maar blijkbaar was die voorzichtigheid niet voldoende. En heb ik toch tinnitus gekregen. Want opzich heb ik geen gehoorverlies en kan ik nog heel goed horen.

  • Geert,

   Bekijk misschien best eens http://www.tinnitus-trt.info/. Dit is een samenvatting in het nederlands van het boek. Elk geval van tinnitus is anders, maar ik kan jou vertellen dat mijn tinnitus ontstaan is door het dragen van mijn oordoppen in te stille omstandigheden. Daardoor begin je meer en meer op je tinnitus te letten en wordt het tinnitus signaal sterker en sterker. Uit gehoortests bleek dat ik helemaal geen gehoordschade of meer gehoorschade had dan voordien. Gehoorbescherming is belangrijk tijdens live rock/pop/… concerten maar als in normale omstandigheden doen ze eerder kwaad dan goed. Belangrijkste is om rustig te blijven.

   Veel groeten,

   Reinaert

   • Bij stilte heb ik ze zeker niet gedragen. Ik ben het wel gaan horen op 4 dagen werchter met oordoppen in. Ergens overstemde het ook de muziek. Ik denk door er mij te gaan irriteren dat het er niet beter is op geworden. Maar nu ik zo een beetje weet wat te doen. Lukt het wel om het te laten dalen. Of heb ik er aan de linkse kant even geen last van. Dus ik merk dat de oorsuizingen complex zijn. Of zondag was ik bij een kameraad en die heeft kinderen. Dus geen stille omgeving, maar ik heb mij niet zo aangetrokken of het nu luid was.. Wel eens suizingen gehoord maar ’s avonds thuis en eens gaan slapen was het suizen miniem. Dus de laatste dagen kan het wel zo eens mix zijn. Of is het ergens, ik ben er vanaf. Ik merk vooral wel dat het niet stil mag zijn. Want eens het horen. Word het harder. Maar ik blijf er nu toch rustiger onder. Alleen met nu terug te gaan werken is het moeilijk. Want de oorsuizingen zullen ergens wel afkomstig zijn van lawaai. Maar als het van lawaai zou komen dan, dan zou ik van voor 2009 moeten hebben. Dan was ik er 32. Nu draag ik wel op mijn werk mouse oordoppen. Dan is het zo een mix van horen en de suizingen niet horen. Eens thuis is het wel ruistig aan de oren. Bij het opstaan ook. Maar de suizingen komen terug. Maar ik ga zeker de web info eens lezen of trachten onder de knie te krijgen.

 75. Hey,

  Ik heb al sinds jaren last van oorsuizen/brommen/piepen,ik ben ook dj(gebruik wel oordoppen)
  Ik verdraag het eigenlijk redelijk goed en kan er al zo lang mee omgaan.maar de laatste tijden word het erger.lijkt wel of ze men oren half dicht houden en met erbovenop nog es heel luid gebrom.
  Maar wat zou ik kunnen doen

  Alvast bedankt
  Groeten tim

  • Hey Tim, mijn excuses voor mijn (zeer) late reactie… Probeer er in eerste instantie rustig bij te blijven. Het feit dat je er al lang redelijk goed mee hebt kunnen omgaan, is een goed teken. Probeer daar aan te denken als je het wat moeilijker hebt. Ik kan je aanraden om ook zeker dit eens te bekijken: http://www.tinnitus-trt.info/. Veel succes! Bart

 76. Beste Lezers,

  Ongeveer een week geleden heb ik met een band in een studio geoefend, helaas was ik mijn oordoppen vergeten. De dag erna voelden mijn oren wat doof aan maar dat ging in de loop van de dag over. Niets aan de hand dus zou je zeggen, maar sinds afgelopen woensdag (6 dagen na de repetitie) heb ik last van een pieptoon in mijn oor en doen mijn oren pijn. Zou dit door de bandrepetitie komen en is er kans dat de pieptoon nog zachter wordt???

  Bedankt voor jullie reactie.

  Groetjes,

  Lara (16jaar)

  • Hallo Lara,

   de pieptoon kan zeker nog zachter worden. Het zou inderdaad kunnen dat je oren wat overbelast zijn geweest door de bandrepetitie. Als je je er onzeker bij blijft voelen of je oren blijven pijn doen, ga dan zeker eens langs bij een NKO-arts (of KNO-arts zoals ze in Nederland zeggen ;)) om na te laten gaan of medisch alles in orde is. Probeer je vooral niet ongerust te maken, in veel gevallen verdwijnt het gepiep wel vanzelf na een tijdje.

   Groetjes,

   Bart

   • Hallo Bart,

    Hartelijk bedankt voor je reactie! Ik ga donderdag op vakantie en ik ga eens kijken hoe het na mijn vakantie is. Als het dan nog niet beter is lijkt een afspraak bij de KNO arts me inderdaad een goed idee.

    Nogmaals bedankt!

 77. Vorige week kreeg ik plots (zonder enige aanwijsbare reden) last van oorsuizen,. Ik heb na deze blog te lezen onmiddellijk een afspraak gemaakt met een neus keel oor arts in Tervuren. Ik mocht binnen de week op afspraak gaan in zijn privé praktijk. Hij schreef mij Medrol en Piracetam voor. Na 3 dagen was het oorsuizen volledig weg. (Werkt blijkbaar wel alleen als je er vlug genoeg bij bent, maar bij deze wou ik toch deze informatie aan jullie meegeven.)

  • Beste Inge,

   Bedankt voor het delen van jouw ervaring. Blij te horen dat je er snel en eenvoudig vanaf bent geraakt.
   Het is inderdaad belangrijk dat je altijd eerst langs je NKO gaat voor een medisch onderzoek, dat is een juiste reflex.
   In veel gevallen zal deze inderdaad medicatie voorschrijven, wat voor heel wat mensen helpt. TRT of een andere vorm van therapie is dan uiteraard niet nodig.
   Enkel voor de mensen waar medicatie niet helpt en medisch verder alles in orde is, maar die toch last blijven ondervinden van tinnitus,
   kan een gewenningstherapie zoals TRT een mogelijk hulpmiddel zijn.

   Groeten,

   Bart

 78. Heey Nelleke,, Hoef je morgen niet naar school?? Het is al bijna 11 uur hoor.. :P Haha.. Grapje
  Fijn dat je er weer wat positiever tegen aan kijkt. Graag wil ik je in contact brengen met die 2 meisjes.
  Het zal vast lastig en ongemakkelijk zijn geweest om de mensen om je heen duidelijk te maken wat jij precies
  meemaakt & ervaart. We kennen het allemaal helaas.

  Stuur me een mailtje wanneer jou dat uitkomt en alles komt in orde :)
  En niet te laat gaan slapen he:)

  Groeten Thomas.
  Info@tinnitus-hyperacusis.nl

 79. Hallo lezers,
  voordat ik begin wou ik zeggen dat het erg fijn is dat er verhalen van andere mensen met oorsuizen zijn. Heel fijn om te lezen, dat je eigenlijk niet de enige bent.
  Ik ben 15 jaar, en heb nu ongeveer 1 jaar lang last van tinnitus. Eerst alleen als ik in mijn bed lag, maar later 24/7. Helaas is het nu erger geworden, naast een piep heb ik ook echt een suizig geluid erbij. Ik hoopte dat het over zou gaan, en dat het de normale piep zou worden. Helaas..
  Ik vind het erg moeilijk om mee omtegaan, ik zit op 3 havo en ik merk dat ik last heb om me te concentreren. Met huiswerk doe ik muziek op, maar leren kon ik eigenlijk het beste in stilte. Nou speel ik trompet en ik speel in een fanfare orkest. Ik heb 1x in de week repetitie en we spelen ongeveer 1,5 tot 2 uur. Onder het spelen doen mijn oren heel erg pijn en na de tijd hoor ik een hele harde piep.(die harde piep gaat wel na een dag weer weg) Mijn vraag is eigenlijk: is het beter om ermee te stoppen of kan ik wel gewoon doorspelen?
  Als ik door te stoppen kan voorkomen om een nog ergere piep te krijgen doe ik dat! Ik merk ook dat ik het gevoel heb dat ik er alleen voor sta. Ik mis eigenlijk iemand die mij gewoon begrijpt. Ook ben ik bang voor de toekomst, ik ben bang dat het erger wordt en dat het leren nog moeilijker wordt. Iemand een advies?

  Groetjes,
  Nelleke

  • Hoi Nelleke,

   bedankt voor je reactie. Je hoeft echt niet te stoppen met je fanfare hoor. Het feit dat tijdens het spelen je oren heel erg pijn doen betekent waarschijnlijk dat je ook wat overgevoelig bent voor geluid (hyperacusis). Komt regelmatig voor in combinatie met tinnitus. Ik speel zelf bugel en in het begin had ik ook ontzettend veel last tijdens de repetities. Ik begon dan ook oordopjes te gebruiken tijdens de repetities. Dat was een verkeerde reactie, maar dat besefte ik toen niet. Doordat je geluiden bant, maak je je gehoor juist nog gevoeliger voor geluiden. Je moet er altijd vanuit gaan: als geluiden objectief gezien niet schadelijk zijn voor anderen, dan is het dat voor jou ook niet. Als er tijdens repetities toch altijd ontzettend hard geblazen, kan je eventueel wel overwegen om gehoorbescherming voor muzikanten te dragen. Deze hebben een lichte demping (10, 15, 25 dB) en vervormen het geluid niet (vlakke demping). Voorbeelden hiervan zijn de musiPack van Auditech of de Musician Earplug van Variphone. Deze worden op maat gemaakt, de meeste hoorcentra hebben tegenwoordig wel zoiets in hun gamma. Gehoorbescherming is uiteraard goed als het nodig is, maar let er dus wel op dat je je oren niet overbeschermt! Dat maakt het alleen maar erger.
   Ik speel vandaag overigens weer even vrolijk tijdens de repetities als vroeger. Het is belangrijk dat je een hobby hebt waar je je kan ontspannen. Het zou jammer zijn als je dat zou laten.
   Ik begrijp dat je bang bent, dat is een normale reactie. Was ik ook toen. Maar eens je begrijpt wat er zich juist allemaal afspeelt in je hoofd, kan je hopelijk een en ander al in een ander daglicht stellen. Voor mij was dat alleszins een geruststelling. Ik kan je dan ook heel hard aanraden om deze informatie te lezen: http://www.tinnitus-trt.info.
   Je schrijft dat je vooral goed kan lezen in stilte. Maar juist tijdens stille momenten heb je het meeste last van tinnitus. Dat is logisch, er is immers geen ander geluid om naar te luisteren in stilte. Misschien kan je op de achtergrond een natuurgeluid (vb. zee) of wat ruis opzetten (zie pagina “Links”). Dat zijn geluiden “zonder betekenis”, die je minder afleiden dan de stem van de radio of muziek. Kan misschien helpen tijdens het studeren.
   Mijn advies dus: speel gerust verder in je orkest, lees aandachtig de info op http://www.tinnitus-trt.info en probeer er over te praten met de mensen rondom jou. Ook al zullen mensen zonder tinnitus nooit echt begrijpen wat het juist is, ze kunnen wel een luisterend oor bieden…

   Groetjes en veel succes,
   Bart

   • Hallo Bart,
    Erg bedankt voor je reactie, ik schok gewoon hoe snel ik een reactie kreeg, haha.
    Echt heel fijn dat je weer kan spelen!
    De tip van geluiden is heel fijn voor het studeren. Ik let helemaal niet meer op de piep. Ik ga kijken als het mogelijk is als ik dat misschien ook onder toetsen zou mogen. Maargoed, eerst het leren maar proberen. Ik heb de site gelezen en ik ben er heel wat wijzer van geworden. Ik ga nu eerst voor de tweede keer naar de kno arts. Kijken als daar nog wat uitkomt, verder ga ik reageren op reactie van Thomas, erg fijn als ik in contact kan komen met ook jongeren van mijn leeftijd.!
    Bart, nogmaals erg bedankt, ik ga kijken hoe het loopt. ik ben iniedergeval al iets positiever door jouw en Thomas’s reactie.

    Groetjes, Nelleke

  • Hallo Nelleke,
   Als ik het zo lees, Komen bij mij de herinneringen weer omhoog.. Ik was ook zo jong toen de hel voor mij begon.. Gewoon goede hulp zoeken hier, lotgenootjes proberen te zoeken help ook. Alle mensen hier begrijpen JOU wel. We weten hoe vervelend het is. Net als Bart zegt: Je moet proberen om door te blijven gaan met wat je doet. (hobby’s etc.) Die maken jou gelukkig, want hoe ongelukkiger je je gaat voel DOOR DE PIEP, deste erger het wordt, althans dat was bij mij zo.. Dus probeer informatie hierin te zoeken, zodat je weet wat er zich afspeelt in je hoofd. Dit helpt meestal al een stukje. Ook zou ik je aanraden om HIER of op MIJN WEBSITE (iets wat meer gericht op jongeren, http://www.piepinoor.nl ) je verhaal te doen, Niet eens zozeer om anderen ervoor te behoeden (ook wel een beetje natuurlijk), maar meer om de angst er uit schrijven, ik heb geleerd dat dat echt helpt, en heeft ook mij zeer geholpen. Ook heb ik 2 meisjes van jouw leeftijd op m’n site staan & als je wilt kan ik je in contact brengen met hun.. Ze zijn van jou leeftijd & ze weten waar je op het moment doorheen gaat.

   Ik Hoor graag weer van je Nelleke, En kop op he:)
   JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR.!

   Gr. Thomas van de Berg
   info@tinnitus-hyperacusis.nl

   czxczxcbmnczxcproberen omproberenjjh

   • Excuses voor de typfouten en rare tekens :S Ik hoop dat je het kunt ontcijferen:(

    (Het nieuwe jasje van bart’s site geeft een beetje problemen op mijn systeem:(

    Excuses

   • Hallo Thomas,
    Bedankt voor je reactie, positieve steun kan ik gebruiken!
    Ik heb je site bekenen, ziet er goed uit! Ik zou heel graag in contact willen komen met iemand met dezelfde problemen als mij.
    Zal ik je anders een mailtje sturen?
    Nogmaals, ik ben erg blij met je reactie ! =D Ik word er wat positiever van!
    Groetjes, Nelleke

 80. Dag Bart,

  Bedankt voor je verhaal. Ik heb een tijdlang het internet zitten afschuimen in de hoop iets geruststellends te vinden, maar tevergeefs. Nu met jouw verhaal voel ik me al minder slecht. Al meerdere dagen heb ik last van mijn rechteroor, er is een heel vervelend geluid dat ik het beste hoor ’s avonds wanneer ik ga slapen. Ik vroeg me af of een dokter Tinnitus fysiek in je oor kan waarnemen? Hoe zijn ze er in Leuven bij jou achtergekomen dat je een Tinnitus hebt van 15dB? Ik heb een afspraak bij een NKO-arts maar die is maar op 2 juli. Vrij laat, en ondertussen ben ik met de examens begonnen… Voor het examen dat ik morgen moet afleggen zal ik falen, ik kon amper studeren door de angst en het constante denken eraan. Het geluid is alomaanwezig. Kan het geluid dat je ervaart ook verergeren? Betekent het feit dat je Tinnitus hebt dat je helemaal niet meer naar muziek mag luisteren, noch in de buurt van luide geluidsbronnen (zoals treinstations) mag komen? Bedankt voor je advies.

  Groetjes,
  Nathalie

  • Dag Nathalie,

   Door een audiologisch onderzoek kunnen ze inderdaad ongeveer vaststellen hoe luid je tinnitus klinkt.
   Dat is echter maar bij benadering. Kort samengevat gaat het ongeveer als volgt: via een hoofdtelefoon wordt een geluid afgespeeld. Dat begint eerst heel zacht, en dan telkens iets hards.
   Wanneer je de tinnitus niet meer “hoort”, dan heb je de “sterkte” ongeveer gevonden van je tinnitus.
   Een en ander moet je echter wel in perspectief zien. De “objectieve” sterkte van je tinnitus bepaalt niet hoeveel last je er van hebt.
   Als je het zo bekijkt: 15 dB is echt helemaal niet veel. En bij vele tinnituspatiënten is dat het geval.
   MAAR: subjectief lijkt het zo ontzettend hard. Waarom? Omdat je hersenen het als een bedreigend, belangrijk signaal aanschouwen en er veel prioriteit aan geven.
   Dit cijfer zegt dus eigenlijk niet zo heel veel. Het is de last die je ondervindt van tinnitus dat het ondraaglijk maakt, niet zo zeer de sterkte van het geluid op zich.
   Het komt er eigenlijk op neer dat je controle moet krijgen over hoe je reageert op de tinnitus. Als dat lukt, dan zal de tinnitus vanzelf minder storend worden en zal je het automatisch minder luid waarnemen.
   Wel is het alleszins belangrijk dat je een onderzoek door een NKO laat doen. Tinnitus kan een medische oorzaak hebben die kan/moet behandeld worden.
   Een NKO kan daar uitsluitsel over geven. Je hebt er dus goed aan gedaan om een afspraak met een NKO te maken.
   Maar in vele gevallen is er geen direkt aanwijsbare medische oorzaak en is de oorzaak eerder te zoeken in de manier waarop ons gehoorsysteem werkt. Bij TRT noemen ze tinnitus vaak “muziek van de hersenen” en dat geeft vind ik persoonlijk eigenlijk goed weer wat het is.
   Het geluid op zich zal niet zomaar veranderen of erger worden als je er in slaagt om het een plaats te geven en er niet negatief op te reageren. Dat is wat TRT uiteindelijk als doel heeft, maar zoals ik al enkele malen elders op de blog heb gezegd, het maakt niet uit hoe of met wat je het doet, als je maar een manier vindt om er mee om te gaan.
   Uiteraard mag je nog gewoon naar muziek luisteren. Je moet het zo zien: geluiden die voor andere mensen “normaal” zijn, zijn voor jou ook niet schadelijk.
   Het is een normale vraag en reactie. Mensen met tinnitus hebben vaak de neiging om hun oren te “overbeschermen”. En dat is niet zo’n goed idee. Doordat je meer geluiden gaat weren, gaat de tinnitus juist relatief “harder” klinken. Daardoor ga je je nog nog meer ergeren en ga je je er nog meer op focussen waardoor het nog harder klinkt… een vicieuze cirkel dus.
   Let wel, gehoorbescherming is belangrijk waar het moet: in lawaaierige fabrieksomgevingen of op een popconcert bijv. is het belangrijk dat je gehoorbescherming draagt.
   Doe het alleen gewoon niet als het niet nodig is.
   Luister dus gerust naar wat muziek en neem gerust nog de trein :)
   Het is ook heel typisch dat je tijdens stressvolle momenten (zoals bijv. je examens) meer last ondervindt van tinnitus dan op momenten waar je meer ontspannen bent.
   Probeer in de mate van het mogelijke dus toch af en toe eens te ontspannen en zet misschien wat rustig achtergrondgeluid op. Misschien heb je wel een computer bij je in de buurt als je studeert en kan dit misschien helpen: http://gomix.it/
   Je hebt wellicht volgende site al gevonden, maar ik kan je aanraden om deze eens aandachtig te lezen: http://www.tinnitus-trt.info/, ik denk dat je er heel wat herkenbare en nuttige dingen in gaat terugvinden.

   Veel succes en maak het beste van je examens!

   Groetjes,

   Bart

   • Dag Bart,

    Bedankt voor je advies en de leuke link. :) Ik ga nu gewoon proberen kalm te blijven en af te wachten, tot 2 juli is er toch niet veel dat ik kan doen dus zal ik me nu helemaal focussen op mijn examens! Het beste nog toegewenst.

    Groetjes,
    Nathalie

   • Dag Bart,

    De voorbije week ging mijn tinnitus heel wat beter. Het was zelfs zo dat ik bijna niets meer hoorde!
    Vandaag ben ik dan naar de KNO geweest om toch maar te weten of er een medisch verklaarbare oorzaak was.
    Ik heb twee tests moeten doen: één waarbij de spanning in mijn oren werd gemeten, hierbij deed de assistente zoiets als een lange buis in mijn oor waarop dan een druk op mijn oor en een luide bip volgde. De tweede test was zoals diegene waarover jij sprak. Ze liet me bips horen die van luid naar stil werden afgespeeld. Wanneer ze de resultaten bij de dokter bracht leek alles in orde te zijn behalve dat ik de heel lage tonen niet kon horen. Voorts heeft hij me gezegd niet te letten op geluiden die ik nog waarneem. Feit is, vanaf het begin heb ik hem gezegd dat het al veel beter ging, dat ik er minder op lette en dat ik eigenlijk bijna niets meer hoorde. Maar sinds ik terug thuis ben, is de tinnitus weer begonnen. Het is luider dan wat ik ervoor had en het is verschrikkelijk irritant. Ik vind het heel erg raar, hebben zijn tests de tinnitus dan weer aangewakkerd? Hebben de bips en de gelegde druk op mijn oor alles gewoon erger gemaakt? Ik was er van af en nu is het weer begonnen, kan toch niet? Als ik hem morgen bel gaat hij me voor gek verklaren, ik weet niet wat te doen. Het was zo goed als weg en nu is het er weer. Wanneer je bij een dokter gaat ben je je toch verondersteld beter en gerustgesteld te voelen, maar nu voel ik me alleen nog maar angstiger.

    Groetjes,
    Nathalie

    • Beste Nathalie,

     Allereerst mijn excuses voor mijn late reactie (even met vakantie geweest).
     Ik heb vreemd genoeg al een aantal keren een gelijkaardig verhaal te horen gekregen.
     Ik kan je alvast geruststellen: de testen die een NKO/audioloog uitvoert zullen heus je gehoor niet beschadigen.
     Wel is het zo dat zulke tests door sommige mensen als “ingrijpende gebeurtenis” worden beschouwd, waardoor al-dan-niet bewust terug een negatieve reactie is opgetreden. Daardoor is de tinnitus weer terug even aanwezig als voordien… misschien lijkt ie zelfs nog luider zoals je schrijft.
     Onbewust is er terug een vicieuze cirkel opgetreden: je hoort het terug, je denkt dat de testen de dingen alleen maar erger hebben gemaakt,
     je hoort je tinnitus nog luider, je maakt je nog drukker, enz….
     Het is helaas dikwijls maar een fragiel evenwicht…
     Je schrijft dat een tijdje geleden je tinnitus zo goed als weg was. Je bent dus in staat geweest om “te wennen” aan je tinnitus, om het te beschouwen als “onbelangrijk” signaal. Je hebt dit al eens gedaan, dus je bent zeker in staat om dit nog eens te doen.
     Beschouw de testen bij de NKO dus als iets geruststellends (“mijn gehoor is OK”) en niet als iets wat de zaken erger heeft gemaakt.
     Probeer de angst verder onder controle te krijgen door bijv. de info op http://www.tinnitus-trt.info nog eens goed door te nemen.
     Als je de angst kan doen uitdoven, zal je terug kunnen wennen aan je tinnitus.
     Het is overigens normaal dat je af en toe nog wel eens zal “hervallen”… Maar de pieken en dalen moeten langzaam maar zeker kleiner worden.
     Je hebt het al eens gedaan, dus je weet dat het kan…

     Veel succes,

     Groetjes,

     Bart

 81. Hoi Bart,

  Ik wilde je even bedanken dat je je verhaal zo uitgebreid op internet hebt gezet en ik heb het boek nu binnen. Het was het meest gerustellende wat ik gevonden heb op internet. Ook dankzij je tips kon ik er al eerder beginnen met de trukjes toe te passen. Vaak raak ik nog wel een beetje in paniek als ie weer harder aanwezig is of uit mijn slaap houd, maar hopelijk zal dat op den duur beter gaan. En ik heb snel geleerd zeker niet mijn gehoor te veel gaan beschermen.

  iig hartelijk dank
  En ik wens iedereen hier veel sterkte
  groetjes diana

  • Hoi Diana,

   bedankt voor je reactie. Goed te horen dat je hier al enige geruststelling en wat tips hebt gevonden :)
   Probeer inderdaad paniekreacties te vermijden, die houden juist de vicieuze cirkel in gang.
   Het is heel normaal dat je tinnitus in stille momenten (als je bijv. gaat slapen) harder zal klinken.
   De manier waarop wij signalen waarnemen is immers relatief. Een kaars die overdag brandt zal je nauwelijks zien, terwijl diezelfde kaars ’s nachts juist ontzettend fel zal lijken. De kaars brandt nochtans even hard.
   Maar: het “achtergrondsignaal” is helemaal anders. Hetzelfde gebeurt met tinnitus:
   overdag hoor je naast tinnitus meestal heel wat andere geluiden, maar ’s avonds in je bed zijn die er niet meer en lijkt het tinnitusgeluid des te harder.
   Om diezelfde reden mag je je gehoor niet gaan overbeschermen. Dat is een heel logische reactie van heel wat tinnituspatiënten, maar helaas de verkeerde. Ik ben alvast blij te lezen dat je beseft dat overbescherming geen nut heeft.
   Probeer in de mate van het mogelijke ook bij het slapengaan voor te zorgen dat er wat achtergrondgeluid is. Zet bijv. je raam open. Of vind een toestelletje waar je wat ruis of natuurgeluiden mee kan afspelen. In andere reacties hier op de blog vind je ongetwijfeld nog tips en links hierover. Ook in het boek wordt dit uitvoerig behandeld.
   Ik wens je alvast veel leesgenot met het boek en veel succes!

   Groetjes,
   Bart

 82. Hallo Bart en anderen

  Ik ben vandaag naar de dokter gegaan, en tot mijn (grote) opluchting heb ik geen tinnitus! Ik heb vocht achter mijn trommelvlies en neem er nu medicatie voor.
  Ik heb gisteren een beetje te hard van stapel gelopen, mede door emoties. Nog veel sterkte en steun aan iedereen die het wel heeft!

  Groeten

  Stijn.

 83. Hallo iedereen

  Tijdens mijn examenperiode merk ik dat ik tinitus heb. Geraak ’s nachts moeilijk in slaap en wordt gek tijdens het leren van de piep. Ik ben beginnen zoeken en kwam hier terecht, eerst heb ik echt geweend (wat ik normaal niet snel doe). Maar hoe meer ik erover las hoe duidelijker het fenomeen van Tinnitus me wordt. Heb nog zeker niet alle reacties kunnen lezen en ben ook nog niet helemaal zeker wat die TRT is. Ik ben zo ontzettend blij dat ik jou verhaal heb kunnen lezen…
  Als ik het juist heb moet je dus zorgen dat er op zoveel mogelijk momenten van de dag achtergrondgeluid is, dit verbiedt maw. je hersenen om de tuut gewoon te worden. Ik ga eerst zoveel mogelijk zelf proberen aan de TRT te werken, om daarna toch ook in behandeling te gaan.
  Heb het momenteel nog maar een week (of toch dat ik me er van bewust ben). Ik kreeg het even emotioneel moeilijk omdat ik me besefte dat het voor altijd is. Ik moet het m’n ouders eerst nog degelijk uitleggen en dan gaan ze mij hier met alle liefde en financiële kosten mee helpen, daar ben ik zeker van.

  Ik hoop echt niet ooit in een depressie te geraken door de Tinnitus, maar ik besef me meer en meer dat je gewoon van het leven moet genieten, alles komt er met een reden. Alleen moet die Tinnitus overwonnen worden.
  Voortaan als ik ga draaien of uit ga laat ik in ieder geval m’n oordoppen niet meer in hun doosje zitten maar zal ik ze al preventief gebruiken.

  Ik raad echt wel iedereen aan om deze pagina goed door te nemen, het doed immers emotioneel veel met een mens als je ziet dat je er niet alleen voor staat!!!
  En nu maar beginnen aan het overwinnen van de Tinnitus, ik kom hier in ieder geval nog zeker eens terug, en wie weet in de toekomst om m’n eigen verhaal te vertellen.
  Ik ben nog maar 18 en ben helemaal niet van plan om hier m’n hoofd door te laten hangen… Mijn jeugd was al prachtig, en dat mag hier gewoon niet stoppen!

  Groetjes en succes aan iedereen
  Stijn

  • Hallo Stijn,

   bedankt voor je reactie.
   Je staat er inderdaad niet alleen voor. Heel wat mensen hebben tinnitus.
   Gelukkig vinden ook velen van hen een manier om er mee om te gaan.
   En dan maakt het eigenlijk niet uit of die piep er is of niet.
   TRT is een van de manieren om er mee te leren omgaan.
   Weet niet of je volgende link al was tegengekomen hier op de blog,
   maar meer info hierover vind je hier: http://www.tinnitus-trt.info/.
   Het belangrijkste is dat je begrijpt wat tinnitus juist is, en waarom zo veel mensen
   het horen. Op die manier ga je beseffen dat tinnitus eigenlijk geen abnormaal fenomeen is,
   maar een normaal compensatiemechanisme van onze hersenen.
   Het aanbieden van achtergrondgeluid op stille momenten helpt inderdaad om makkelijker te
   wennen aan tinnitus: doordat er meer achtergrondgeluid is, gaat je tinnitus relatief minder
   luid klinken en minder “aanwezig” zijn. Het “verbiedt” de hersenen dus niet om de tuut gewoon
   te worden zoals je schrijft, maar het vergemakkelijkt het juist.
   Tijdens het studeren in stilte of bij het slapengaan kan je daarom ook evt. wat rustige geluiden
   opzetten. Natuurgeluiden of ruis zijn meestal het beste, maar je moet gewoon iets vinden waar
   je je goed bij voelt. Misschien kunnen volgende sites hiervoor evt. van pas komen: http://www.simplynoise.com/
   of http://gomix.it/.
   Geluidsverrijking is een aanvullend “hulpmiddel”, maar het belangrijkste is dat je begrijpt
   wat er juist aan de hand is. Een “gekend gevaar” is heel wat minder erg en vergt heel wat minder
   energie dan een “ongekend gevaar”. Vergelijk het met de procedure van het vullen van een tand bij een
   tandarts: als de tandarts je nooit heeft uitgelegd wat er gaat gebeuren en zomaar een spuit geeft en
   begint te boren in je tand, dan zal dat veel erger lijken dan wanneer de tandarts op voorhand duidelijk
   uitlegt wat hij gaat doen… Zo ook bij tinnitus: als je begrijpt wat het is en waarom je het hoort,
   dan zal het veel minder negatieve reacties (zelfs onbewust) bij je uitlokken dan voorheen.
   Probeer alleszins niet tegen je tinnitus te vechten, maar probeer het te begrijpen en een manier te vinden
   om er mee om te gaan.
   In zekere zin heeft tinnitus ook mijn leven op een bepaalde manier positief
   beïnvloed: ik besef nu des te meer dat niet alles in het leven zomaar vanzelfsprekend is
   en ik heb ook al belangrijke keuzes gemaakt door een en ander in een ander perspectief te bekijken.
   Groetjes en veel succes!
   Bart

 84. Beste Bart,

  ik ben 24 en ik ben er sinds kort zeker van dat ik tinnitus heb van jaren lage naar (te) luide muziek te luisteren.
  Nu ik je website heb gelezen valt er een enorm gewicht van mijn schouders. Ik slaap al weken met een oude ventilator naast mijn bed en ik wordt gemiddeld 2 a 3 keer per nacht wakker.
  ik heb binnenkort een afspraak met Dr. Valcke. zij is een NKO arts die mij zeker kan helpen zegt mijn huisarts. ook ben ik van plan om TRT te gaan volgen.
  Ik heb al veel antwoorden gekregen via je website maar ik zit toch nog met vragen.

  – is geluidsverijking nodig voor de rest van je leven of is dat na de TRT niet echt meer nodig?
  – zal ik ooit terug kunnen slapen zonder 3 keer wakker te worden?
  – heb je tips voor mijn partner? ze zegt dat ze het niet erg vind maar ik voel me schuldig. nu ik constant geluidsverijking nodig heb om te slapen denk ik dat zij daar ook last van ondervind.

  alvast keihard bedankt voor de website en om je verhaal met mij te delen.
  groetjes B

  • Beste Bart,

   Blij te horen dat je al een aantal antwoorden hebt gevonden via deze website.
   Graag geef ik een antwoordje op je vragen:

   – is geluidsverijking nodig voor de rest van je leven of is dat na de TRT niet echt meer nodig?

   Nee hoor, hoeft echt niet voor de rest van je leven, maar de regel blijft wel: probeer zo veel mogelijk stilte te vermijden.
   Ik gebruik vandaag bijv. ook geen aparte geluidsbron als ik ga slapen, maar als het kan zal ik bijv. wel een raam openzetten ofzo, zodat ik het geruis van de wind hoor of de autoweg in de verte.

   – zal ik ooit terug kunnen slapen zonder 3 keer wakker te worden?

   Ja. Ik had ook heel veel slapeloze nachten, maar toen ik begon te begrijpen wat tinnitus juist was en waarom ik zoveel last van ondervond, ging ik langzaam maar zeker beter slapen.
   Door ’s nachts een eenvoudige geluidsbron te gebruiken met zeegeluiden kon ik ook veel beter slapen.
   Al geruime tijd slaap ik terug even goed als vroeger ;)

   – heb je tips voor mijn partner? ze zegt dat ze het niet erg vind maar ik voel me schuldig. nu ik constant geluidsverijking nodig heb om te slapen denk ik dat zij daar ook last van ondervind.

   Probeer je niet schuldig te voelen, dat is niet nodig. Als ze er geen last van heeft, dan is dat goed. Probeer er open en eerlijk over te praten, dat is belangrijk.
   Wil je toch iets “discreters” zoeken voor ’s nachts, dan bestaan er ook nog luidsprekertjes voor onder je hoofdkussen.
   Dit is ook echt niet duur. Voor 20 EUR ben je meestal al gesteld. Kijk maar eens naar dit: http://amzn.to/JB1d82 of dit: http://amzn.to/IUocsq
   Wel heb je een iPod of zoiets nodig om de geluiden af te spelen.
   Ruis of natuurgeluiden zijn heel geschikt. Als je zoiets niet hebt als mp3, Via http://gomix.it/ kan je geluiden exporteren en op je iPod zetten.

   Hopelijk ben je hier wat mee,

   Veel succes,

   Bart

 85. Beste Bart, bedankt voor deze site met alle informatie. Klein vraagje. Ik lees dat het slim is een gehoorapparaat te laten aanmeten wanneer er gehoorschade is geconstateerd. Maar waar kan ik het beste een gehoorapparaat laten aanmeten. Want het moeten audiologen zijn die ook verstand hebben van tinnitus en het apparaat dus goed kunnen afstellen. Kan ik hiervoor bijv gewoon bij een gehoorzaak naar binnen lopen, of moet ik ergens speciaal op letten? Groetje, Giovanni

  • Beste Giovanni,

   Als er merkbaar gehoorverlies is, dan is het inderaad nuttig om te overwegen om een hoorapparaatje te laten aanmeten.
   Ik veronderstel dat je hiervoor al langs een NKO-arts bent geweest? (als er sprake is van een bepaald gehoorverlies, dan wordt een deel ervan terugbetaald, althans zo is het in België).
   Een hoorapparaatje zorgt er uiteraard voor dat je beter hoort, waardoor je geluidsomgeving terug “rijker” zal worden. De geluiden “van buiten af” zullen immers terug beter gehoord worden.
   Dat is goed, omdat je je dan je tinnitus minder luid zal worden (dat zit immers in je hoofd) en omdat je minder
   “moeite” moet doen om externe geluiden te horen. Meer info hierover vind je hier: http://www.tinnitus-trt.info/geluidsverrijking.html
   Ik veronderstel dat je een gewoon hoorappaartje bedoelt? Daarvoor kan je normaal gezien terecht in eender welk hoorcentrum. Elke audioloog die hoorappaartjes verkoopt zal hiertoe zeker in staat zijn.
   Er zijn ook hoorapparaatjes met een ingebouwde ruisgenerator, maar die verkopen ze niet zomaar in elk hoorcentrum. Deze zgn. combi-apparaatjes kunnen best wel aangemeten worden door audiologen met ervaring met tinnitus. Belangrijk is alleszins dat de tinnitus niet gemaskeerd/onderdrukt wordt, anders kan je er niet aan wennen (aan iets wat je niet hoort, kan je ook niet wennen).

   Hopelijk ben je hier iets mee,
   groeten,

   Bart

  • Hallo Giovanni,
   Ik heb ook reeds 3 jaar tinnitus (witte ruis) en heb reeds met een hoorapparaat geprobeerd in de begin periode van tinnitus. Ik heb ze toen terug ingeleverd vermits ik wachtte op nieuwere apparaten speciaal voor onze kwaal.Enkele dagen geleden ben ik bij Laperre Antwerpen geweest en binnen 2 weken ga ik terug met hoorapparaatjes proberen. Er is een heel lief meisje speciaal voor tinnitusleiders opgeleid. Ze geeft nu ook
   TRT Je moet maar eens met laperre contact opnemen en in uw buurt een laperre winkel opzoeken. Er is wel een wachttijd van een paar weken want de vraag om tinnitusbegleiding neemt toe.
   Veel succes
   MONIQUE GEERAERT

   • dag Monique,
    ik heb nu één jaar oorsuizen en lees in jouw verhaal over die nieuwe apperaatjes,daarom kom ik eens luisteren of je ze al hebt,en heb je nu minder last van dat geruis?

 86. Beste, komt er dus op neer dat u, zoals u uw verhaal begonnen bent, geleerd hebt om ermee te leven!

  • Beste Myriam,

   inderdaad, daar komt het op neer.
   En of dat nu met TRT is of met iets anders, dat maakt niet uit.
   Als je maar een manier vindt die bij jou past om er mee om te kunnen gaan.
   Vele mensen leren overigens ook “spontaan” om er mee om te gaan:
   ze hebben wel tinnitus, maar ze ondervinden er geen (of weinig) last van.
   Het is maar voor de groep van mensen waar dit niet “vanzelf” gebeurt en die er last van blijven ondervinden,
   dat TRT of een andere manier eventueel hulp kan bieden.
   Maar het is zoals je zegt: het komt er op neer dat ik mee heb leren leven, waardoor ik er geen last meer van heb.

   Groeten,

   Bart

 87. Beste Bart en andere lezers,

  Ik heb al sinds 1996 tinnitus, wat aantoonbaar veroorzaakt is door lawaai (trauma) op het werk, en waarschijnlijk door het in combinatie werken met een vluchtige vloeistof. (trichlorethene = ontvetter). Sinds twee jaar ben ik óók slechthorende geworden. Ik draag nu gehoor apparaten. Maar die ellendige tinnitus steekt elke keer de kop op. Zelfs een professor vertelde mij in 2004 “je moet er mee leren leven” Dat probeer ik al 16 jaar… Op voorschrift van de KNO arts ben ik wel direct iedere week therapie gaan nemen. Óók medische fitness. Dit helpt een beetje, maar af en toe wordt ik toch van dat suizen/ruisen/piepen “een beetje gek ”
  Bijna alles (bloeddruk verhogend?) wat je doet verergert de tinnitus. Fietsen, zwemmen, fitness, tuinieren, maar ook concentreren (auto rijden en werk),telefoneren, verjaardagen ect. Het grote probleem ligt met name in het slecht slapen, en dus niet uitgerust opstaan.
  Ik kan en mag geen volledige dag (8 uur) administratief werk meer doen, van de arbeidsdeskundigen en arts, Zodoende heb ik een half jaar 4 uur per dag gewerkt en dat ging goed. De tinnitus was geen probleem meer bij het gaan slapen, maar nu moet ik van dezelfde instantie, toch fulltime passend werk gaan zoeken. Op advies van mijn huisarts ga ik binnenkort naar mijn KNO arts, voor een eventuele verdere behandeling.
  Ik vraag mij af of er iemand is die mij nog enig advies kan geven, waar ik baat bij heb!
  Ontspanning is het beste zegt men. Dit kun je tegenwoordig ook door te floaten (op zoutwater drijven, met zachte achtergrond muziek) Dit heb ik al één keer gedaan, maar is nogal prijzig om dit regelmatig te doen!

  Groeten,

  Kees

  • Oorkaarsen neemt druk en ruis en siuzen weg je bent er eventjes goed mee maar kost 30euro per keer, ik laat het ook regelmatig doen. Onlangs hebben ze mij aangeraden om bij een osteopaat te gaan. Gr Caro

 88. Hey allemaal,

  Het verbaast mij echt hoeveel mensen hier wel niet zijn. Het geeft ergens troost wetende dat we er niet alleen voor staan. Ik zoek echter toch nog steeds naar iemand met ‘dezelfde’ tinnitus als mij. Ik ben 22 jaar en studeer momenteel nog, ik heb sinds 9 maanden tinnitus. Mijn leven is net zoals vele mensen enorm veranderd sindsdien. Ik denk dat je je automatisch eraan aanpast na een tijdje maar het blijft echter niet eenvoudig. Mijn tinnitus ging in het begin enorm gepaard met een zware hyperacusis. Mijn oren konden niets van geluid verdragen, toch ben ik op aanraden van vele mensen mijn oren blijven blootstellen aan normale geluiden. En het heeft geholpen want een maand later was mijn hyperacusis zo goed als verdwenen. Wat ik echter sindsdien ervaar (en ik lees dit bij niemand anders) is dat mijn oren dag en nacht een pulserend geluid maken, soort van “zee” die ruist en knettert. Luide geluiden doen nog wel pijn zoals luid gelach of geklap, een auto die toetert,… .Wanneer ik een dag naar de les ga, in de refter eet en ‘s avonds rustig tv kijk, valt het nog mee maar zodra ik in een iets luidere omgeving ben geweest, moet ik het die avond/nacht en de dag erop bekopen met hevig gesuis, gepiep en pijnscheuten…! Ik hoor van vele mensen dat ze grijpen naar geluidsverrijking door koptelefoon of zo een speciaal hoofdkussen maar ik kan mij niet inbeelden om nog meer lawaai aan m’n oren te houden dan al alle dagdagelijkse geluiden. Ik leef dan ook vrij geisoleerd momenteel en hoop dat dit toch binnen x aantal maanden/jaren kan verbeteren. Ik vraag mij nu af of nog iemand dit ervaart??? Dat hun oren echt precies fulltime aan het “werken” zijn?

  Daarnaast zit er precies zo een druk op continu, zoals op het vliegtuig en dit gepaard met een continue piep links. Ik heb lichte gehoorschade heeft de KNO arts vastgesteld (iemand nog problemen met deze test? Je hoort allerlei biepjes links en rechts op verschillende geluidsniveau’s maar ik hoorde links al vrij snel die biep niet meer omdat mijn eigen tinnitus luider is … hoe kunnen ze dan weten dat ik daar schade heb? :/). Ik heb in juli een afspraak bij TRT in Gent, ik hoop dat dit iets kan verbeteren, hoewel ik bang ben dat de audiologische sessies mij net meer last gaan bezorgen. Ik lees hier ook heel veel dat TRT in Gent een aanrader is maar nergens wat je er nu precies doet/krijgt. Goed, veel geniet van het zonnetje :).

  L.

  • Niet iedereen hoor. Mijn hersenen hebben al zo jong tinnitus gekregen. Ze hebben zich aangepast en getrained door de herrie heen te lezen. Dus trainse;) Er is ook nog altijd gratis software, dat voorleest. Succes niet van toepassing. en niet te depri he,, daar wordt het alleen maar erger van.

  • Hoi, ik ben 2 weken geleden wakker geworden met tinnitis. Gebrom en hoog gepiep. Vooral het gebrom stoorde veel. De oorzaak was zeker geen overdaad aan lawaai. Ik ben na 1 week naar de NKO-arts geweest om mijn oren te laten checken en er was fysiek niks mis. Hij schreef cortisone voor, 9 dagen. Ik heb eerst de nevenwerkingen gelezen en zat toen dubbel in zak en as. Maar ik wilde van dat lawaai af en had geen andere oplossing. Ik heb 1 dosis genomen. De volgende dag ben ik naar mijn huisarts-homeopaat gegaan om een weekje ziek te vragen. De huisarts raadde de cortisone af en schreef homeopathie voor. Ondertussen ben ik op internet op zoek gegaan naar informatie. Ik begreep dat het frekwenties zijn die door het brein geproduceerd worden. En toen ben ik zelf alles beginnen toepassen dat ik kende om het brein terug te balanceren. Het gebrom is nu al twee dagen weg. De hoge piep is veel stiller geworden en als ik mijn aandacht op iets anders richt dan stoort het zelfs niet. Dit is in het kort wat ik gedaan heb: Homeopathie: cocculus indicus 30 K 2 bolletjes 3 maal per dag, getachyoniseerd water 10 druppels 4 maal per dag, getachyoniseerde oordruppels 3 druppels 3 maal per dag, getachyoniseerd supplement voor het brein DHA 1 capsule per dag. Ik beluister ook CD’s met geluid van water en subtonen en ultratonen (Total balance & Better Sleep – geproduceerd door More Energy Solutions). Ik ben een paar dagen geleden ook door een helse nacht gegaan. Ik heb mij in een foetushouding gerold en de paniek laten gebeuren. Ik heb alle angsten en spanningen en de donkerste gedachten en gevoelens laten gebeuren. Ik was alleen, alleen met het lawaai in mijn hoofd. Ik weet niet hoe lang ik daar zo gelegen heb, verzonken in psychish lijden. Ik voelde mij in totale duisternis en wanhoop. Ik heb toen in mijn diepste binnenste hulp gevraagd aan het goddelijke. Ik ben uitgeput in slaap gevallen. De volgende ochtend heb ik een zoutbad genomen. Ik heb in bad een half uur OMR toegepast. Dat zijn oogbewegingen. Van links naar rechts, altijd maar opnieuw, links-rechts, links-rechts, een half uur aan een stuk. Ik heb geleerd dat die oogbewegingen het brein balanceren. Daarna ben ik aan mijn dag begonnen. En in de loop van die dag is het lawaai in mijn hoofd gestopt. Ik heb nu nog enkel een hoge piep die naar de achtergrond verdwenen is. Ik blijf mijn hulpmiddeltjes verder toepassen. Maandag heb ik een afspraak bij het antistresscentrum.be in Oostkamp. Daar wisten ze me te zeggen dat in 75% van de gevallen het tinnitis symptoom vermindert. Ik heb ook naar dat TRT-centrum in Gent gebeld en daar verzekerden ze me dat indien het opnieuw erger zou worden dat ik zeker terug contact mag opnemen. Dat stelt gerust. Maandag ga ik ook terug werken. Ik ga maandag de gelukkigste mens op aarde zijn, ik kan gaan werken. Ik ben superblij dat het in mijn geval zo vlug overgegaan is. En ik hoop dat mijn truukjes ook voor anderen hulp kunnen bieden. Jullie hebben al mijn sympathie en ik wens jullie allemaal veel moed om erdoor te gaan.

 89. Hallo.

  Mijn naan is Caroline, We zijn nu een week verder en ik heb al drie keer op spoed gezeten maar veel hulp heb ik niet gekregen. Al twee oorarsten gedaan en huisarts, maar die kunnen mij geen exacte antwoorden geven. Heb op drie dagen tijd 7 soorten medicatie had voor mijn oor. Ik slaap maar een paar uurtjes per nacht met de tv aan. mijn eetlust verminderd….
  Ik loop dag en nacht met een prop in mijn oor; in het begin deed het nog iets uit maar nu niet zoveel meer en zonder kan ik ook niet. Ik wordt wakker als bibberend ’s nacht en helemaal in paniek. Ik slaap zelfs in de zetel zodat mijn vriendt van mij geen last heeft…
  Ik moet afwachten van de dokters maar ik wil niet wachten als het oorgesuis is wil ik het zo snel mogelijk aanpakken. En de antw van leer ermee leven die haat ik.
  In 2009 ben ik er op een morgend ook is mee opgestaan maar toen was het niet zo erg, en na een week medicatie was het over. Ik versta niet hoe zoiets komt, ik ga niet naar lawaaierige ruimtes enz…Ik ben op de site terecht gekomen door op te zoeken naar die mensen die het zelfde probleem hebben en omdat ik niet kan slapen… ondanks dat ik heeeeel moe ben.
  Ik ga blijven zoeken ook al zij mijn huisarts dat ze voor mij niet veel kunnen doen en ga nog wat afwachten. Het zou ook door de stress komen maar dat geloof ik niet. Ik zou niets anders willen doen dan slapen als ik dan die paar uurtjes in slaap lig. Vele groeten Caroline

  • Caroline,

   Uit wat je schrijft kan ik niet direct opmaken waardoor je niet kunt slapen maar ik vermoed dat het komt omdat je of geruis, gebrom of gefluit in je oren hoort. Als dat de reden is dan raad ik jou absoluut aan om de nederlandse site over tinnitus retraining te lezen: http://www.tinnitus-trt.info/ De reden waarom je zoiets kunt krijgen hoeft helemaal niet te zijn dat je naar lawaaierige ruimtes gaat. Ik ben persoonlijk klassieke muzikant en stel mijzelf nooit bloot aan overdreven volumes, mijn gehoor is perfect maar ik heb mij op een bepaald moment teveel beschermd en ik had net hetzelfde als jij. Gelukkig ben ik juist op dat moment op de informatie over tinnitus retraining gebotst en heb ik mezelf terug kunnen doen omkeren op een paar weken tijd. Sindsdien heb ik terug een compleet normale nachtrust. Lees misschien ook eens de vele reacties op deze pagina, de kans is groot dat je je erin zult herkennen.

   • Hey Reinaert dank je voor je reactie, het is leuk met iemand te praten die mij begrijpt.Mensen die zoiets niet hebben kunnen ons ook niet begrijpen ook al willen ze het wel proberen!
    Ik wordt wakker van het geruis en het gefluit en er zit zoveel druk… Heb al een stuk gelezen v/d vele verhalen hier. Bedankt voor de link, maar ik besef meer en meer dat ik het zal moeten aanvaarden ook al wil ik niet!! Ik weet ook niet goed hoe ik verder moet met mijn leven maar ik hoop dat ik iets leer uit die TRT training…
    Gr Caro

    • Caroline,

     ‘k Denk dat je best eens http://www.tinnitus-trt.info/ goed naleest. Als je er zelf niet uitgeraakt kun je steeds naar een Laperre hoorcentrum stappen bij jou in de buurt die TRT doen. Zij zullen jou op een professionele manier verder helpen. Op het moment dat het mij overviel dacht ik dat het gedaan was met mijn carriere als muzikant. Nu een jaar later stel ik vast dat ik er überhaupt geen probleem meer mee heb, zelfs al is in objectieve termen gemeten mijn tinnitus minstens even sterk als een jaar geleden. Het grootste probleem is de perceptie in de media en bij veel dokters dat tinnitus hebben gelijk staat aan ernstige gehoorschade. Dat is niet zo. Ik heb helemaal geen gehoorschade.

     Groetjes,

     Reinaert

  • Hallo Caroline,

   Het feit dat je wakker ligt owv je tinnitus is een heel normaal verschijnsel bij mensen die last hebben van tinnitus.
   Ik heb vroeger ook veel wakker gelegen door mijn tinnitus, maar heb daar nu absoluut geen last meer van.
   Als je de informatie op http://www.tinnitus-trt.info gelezen hebt zoals Reinaert heeft voorgesteld, dan zal het misschien al wel een beetje duidelijk zijn dat er een emotionele en lichamelijke reactie optreedt op je tinnitus.
   Je beschouwt de tinnitus (onbewust) als een “belangrijk” en misschien zelfs “gevaarlijk” signaal.
   Daardoor zal je er op blijven reageren. Misschien zelfs meer en meer.
   En dat veroorzaakt overigens ook de slaapproblemen.
   Het is deze vicieuze cirkel die je moet doorbreken. En dat is waar TRT mogelijks bij kan helpen.
   Neem de informatie op http://www.tinnitus-trt.info nog eens goed en rustig door.
   Indien mogelijk lijkt het me ook best dat je een TRT dienst contacteert die je hierin kan begeleiden.

   Groetjes,

   Bart

   • Dag Bart.
    Als ik jouw verhalen lees en die van de mensen dan denk ik komaan Caro je bent niet de enige, maar ik voel mij wel alleen. Ik heb de site eens goed gelezen, en zal met die oefeningen beginnen maar ik denk dat ik ook naar zo een hoorcentrum laperre zal gaan. Waar kan ik dat vinden? Volgende week moet ik bij een professor gaan in deurne want ik had naar het uz van antwerpen gebeld maar daar moest ik drie maanden wachten en dat wou ik niet. Ik heb mij gisteren oordoppen gekocht soms doe ik het er wel is uit maar heb ze liever in. Het is aan mijn linkeroor. ‘S nachts wordt ik als bibberend wakker en dan is het oorgeruis extreem hard en ik begin dan ook te panikeren. Ook al wil ik het niet, ik slaap met de tv aan. Ik hoop dat ik erdoor kom, ik ben momenteel thuis van de dokter maar volgende week moet ik terug gaan werken en ben er bang voor. Maar ook een stuk blij zodat ik mijn zinnen kan verzetten… Pf waarom moet ons dat overkomen, ik had er al veel van hoord op de tv enz… en al dingen over gelezen ik weet niet of ik het aankan. Ben nog maar 27 jaar. Groetjes Caro

    • Caro,, Ik vind je zeer moedig, Je MOET doorgaan, net als ons anderen. Dat de piep ‘s nachts helshard is, kan kloppen. Dat heb ik ook. Toch moet je hier doorheen. Als ik je verhaal zo lees zit je zwaar in de emo-fase, wat ervoor zorgt dat het alleen maar ergeren luider lijkt te worden, mede doordat je er zoveel mee bezig bent, zoveel negatieve emoties er naar toe linked. Hier moet je doorheen. Blijf praten, schrijf het van je af, lees positieve verhalen & doorbreekt de vicieuze cirkel. Ik heb tinnitus op z’n ergst vanaf m’n 14e. Op m’n 18e werd het echt hels hard. Vorig jaar kreeg in ook nogges hyperacusis erbij. Ik kon niks meer. Doordat ik me erin ben gaan verdiepen wat het allemaal met je doet, ben ik er niet meer bang voor geworden. ik heb het een plekje kunnen geven. Als de piep harder wordt. Zeg ik in mezelf: Hey Beep in my head, Is this the best you can do? En geloof het ofniet, ik win en de piep dringt zich terug. Dit geeft dus aan dat het een psychisch spel is, Dat je kunt overwinnen. Ik help sinds een half jaar ook jongeren/ jong volwassen. En ook dit helpt mij het proces te overwinnen. Dit alles ZONDER TRT. je moet er alleen de tijd voor hebben. Op tinnitus & hyperacusis kun je je niet laten afkeuren. Maar op depressie wel. wil je dit niet dan kun je altijd de ziektewet in duiken onder depressie. En een dokter of huisarts,, zal naar mijn mening niet moeten beslissen of je weer aan het werk kan. zij hebben nauwelijks kennis over deze DECIHELL-KWAAL. Je moet een tinnitus & hyperacusis-gespecialliseerd-psycholoog hebben. Dit gaat om JOU leven, JOU toekomst. Hun willen alleen dat jij zo snel mogelijk weer geld in het laatje brengt. Kom voor jezelf op. En je bent niet alleen.. Ik ben nog maar 23 & ik ben heel erg bang dat ik nooit meer een echte relatie zal krijgen. nooit geen huisje-boompje-beestje meer. Dit doet mij heel veel pijn, Maar tegelijkertijd voedt het m’n kracht om door te gaan ook.
     Mocht het je teveel worden & je hebt baat bij een goed gesprek met een jonge lotgenoot, schroom je dan niet en contacteer mij. Het zal jou & mij goed doen.
     Met vriendelijke groet,

     Thomas van de Berg.

     • Je neemt de woorden uit mijn mondt en ben even sprakeloos ;-)
      Maar ik moet verder voor mijn toekomst denk ik en voor mijn zoontje. Mijn vriendt begrijpt mij niet echt en kan het hem niet kwalijk nemen, eind april verhuizen naar ons nieuw huis, dus ik lig in de knoop met mijn toekomst. Ik zal profecionale hulp nodig hebben om mij te helpen. Hoe leer je met zoiets omgaan ik had er altijd schrik voor dat ik het zou hebben wel de dag is er. En ik steek rap iets in mijn hoofd. het woord DECIHELL-KWAAL is dat jouw woord? goed gevonden!!!! Ik ben echt radeloos!! De zovele verhalen die ik hier hoor geven mij toch moed! Die die gereageerd hebben op mij nen dikke merci. Neemt er iemand medicatie? ik neem nu Bethaistine, Celestone en iets voor de bloedcerculatie… Gr Caro

     • Beste Caro,
      Je moet inderdaad aan je toekomst denken: voor jezelf, je zoontje, je vriend en alle andere mensen in je omgeving.
      Het is niet altijd gemakkelijk voor anderen om juist te begrijpen wat het is als je last hebt van tinnitus.
      Maar je kan en mag het hen inderdaad niet kwalijk nemen. Ik denk dat enkel lotgenoten écht kunnen begrijpen wat het is.
      Misschien kan het helpen dat zij ook eens andere verhalen zoals hier lezen?
      Probeer alleszins wel om erover te praten met de mensen in je naaste omgeving, hopelijk begrijpen ze daardoor beetje bij beetje
      waar je mee worstelt en vind je daar ook de nodige steun.
      Je overweegt professionele hulp en dat lijkt me een verstandige stap.
      Je hebt ondertussen al wat gelezen op http://www.tinnitus-trt.info. Als je denkt dat TRT voor jou een
      mogelijke oplossing kan zijn, zoek je best eens contact met een TRT centrum (bijv. bij Sint-Lievenspoort in Gent http://www.reva-slp-gent.be/nl/SLP-Diensten/Andere-Diensten/Tinitusdienst/index.asp of bij Lapperre zoals Reinaert al suggereerde).
      Hou moed, zoals je kan lezen in de andere verhalen hier zijn er ook vele positieve voorbeelden
      van mensen die het heel moeilijk hebben gehad met hun tinnitus, maar een manier gevonden hebben om er mee om te gaan
      (al dan niet met TRT)…
      Groetjes,
      Bart

 90. Hallo,

  Ik ben een 19-jarige studente aan de Artevelde Hogeschool in Gent. Ik studeer mijn twee jaar bachelor journalistiek en ik moet een opdracht doen voor school. Ik zou graag een achtergrondverhaal schrijven over tinnitus. Ik heb namelijk zelf tinnitus (10 kHz, al 3 jaar) en ik ben helaas mijn ‘gepiep’ nog niet kwijt. Zelf ben ik eerst bij neus-keel- en oorarts geweest. Eerst dacht de huisarts dat er een propje in mijn oor zat, maar dat bleek niet waar te zijn. Ook ging het idee rond dat het van vroeger was: Als kind hoorde ik maar voor 10 procent, door het dragen van buisjes hoor ik nu perfect. Nadien ben ik naar UZ Gent geweest, maar daar hebben ze mij niet echt goed kunnen helpen. Wel hebben ze me daar goed uitgelegd wat het is: “Tinnitus is als een gloeilamp in een lokaal vol met TL-lampen of een fluitende theepot die bijna zal overkoken.” Ik ben op gesprek geweest en ze hebben mijn oren onderzocht. Ik had geen gehoorschade. Ze stelden me voor om bij een psycholoog te gaan, want tinnitus zou verbonden zijn met emoties en erover praten zou je helpen.
  Bij de pyscholoog heb ik verteld over mijn alledaagse studentenleventje. In die periode heb ik ook veel meegemaakt (overleden vriendin aan kanker) en met de psycholoog praten heeft me wel geholpen, maar niet op vlak van tinnitus. Dus ben ik er na een jaar mee gestopt.
  Het is wel zo dat ik er overdag veel minder last van heb. In het begin was het heel erg en kon ik aan niets anders denken. Maar nu heb ik er voornamelijk last van als ik ga slapen en als ik examens heb en moet leren (ik vermoed dat het stress-gebonden is) of als ik heel emotioneel ben (boos of verdrietig). In de eerste weken van mijn tinnitus, heb ik het vooral leren maskeren door naar muziek te luisteren. Dat hielp wel, maar toen het volledig stil was, hoorde ik het iedere keer opnieuw.
  Toen het net begon was ik heel negatief en dacht ik dat ik zo niet verder kon leven. Maar mijn familie heeft me goed geholpen en ik dacht bij mezelf: “Ik ben sterk genoeg, ik ga mij niet laten doen door zo’n stom geluid.” Ik leer er dus elke dag mee leven en het stoort me al veel minder dan in het begin. Ik bescherm mijn oren nu ook ontzettend goed en hoop dat het op een dag vanzelf zal verdwijnen. Ik hoop met mijn eigen wilskracht positief om te kunnen gaan met tinnitus.
  Ik hoop dat ik er door erover te schrijven er beter mee kan omgaan en ik vroeg me af,
  of jij Bart, misschien professionele mensen kent die een helikopterversie hebben over tinnitus?
  Ik bedoel geen gespecialiseerde huisarts (want die zal over eigen ervaringen spreken), maar iemand die er onderzoek over houdt, iemand die een globaal beeld heeft op de situatie.

  Alvast bedankt,

  Hannah

  ps: door opzoekwerk belandde ik op deze site. Ik ben blij dat ik op die manier ook eens mijn verhaal heb kunnen doen.

  • Hallo Hannah,
   Bedankt voor je verhaal. Bij mensen die “last” hebben van tinnitus, is er inderdaad een terugkoppeling met ons emotioneel systeem (“limbisch systeem”). In die zin heeft het het inderdaad met emoties te maken. Een psycholoog kan daar zeker in helpen, maar voor tinnitus is het belangrijk dat je ook begrijpt wat de mechanismes achter tinnitus zijn (= TRT).
   Stress en emoties kunnen er inderdaad voor zorgen dat je tijdelijk meer last hebt van je tinnitus
   (ook dat wordt verklaard vanuit het neurofysiologisch model van Jastreboff dat gebruikt wordt binnen TRT).
   Lees misschien eens de info op http://www.tinnitus-trt.info, dat kan zeker nuttig zijn denk ik.
   Het is goed dat je positief probeert om te gaan met je tinnitus, dat is heel belangrijk.
   Probeer er niet tegen te “vechten”, op die manier blijft je de vicieuze cirkel onderhouden. (Dit komt bij TRT overigens ook uitvoerig aan bod).
   Ivm je vraag of ik mensen ken die een “helikopterversie” kunnen geven over tinnitus: misschien kan ik je wel helpen om iemand te vinden. Ik laat je iets weten.
   Groeten,
   Bart

 91. Ik heb lang geaarzeld om mijn verhaal aan alle andere toe te voegen.
  Maar ik doe het nu toch. Het is een positief verhaal en misschien helpt het anderen verder.

  Halfweg oktober vorig jaar werd ik op een ochtend wakker met tinnitus. Tot op vandaag is de oorzaak me nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar ik ben er meer en meer van overtuigd dat het een lichamelijke reactie was op een emotioneel zware periode (denk nu aub niet dat ik labiel of overgevoelig ben, iedereen die me kent zal beamen dat ik zéér nuchter en sterk ben – type “gene zever”).
  De eerste dagen vielen al bij al nog mee. Na de eerste paniek slaagde ik erin om het lichte geluid in mijn rechteroor overdag te relativeren en mij te concentreren op mijn werk. ’s Nachts was dat echter heel wat moeilijker en sloeg de paniek steeds vaker toe. Ik was altijd al een moeilijke slaper, maar het ging van kwaad naar erger. Ik werd bang om te gaan slapen, bang voor dat geluid in mijn rechteroor en ik lag ganse nachten te woelen en te luisteren en te zoeken naar geluiden die ik al dan niet hoorde.
  Vrij snel was ik op consultatie gegaan bij een NKO-arts. Ik kan niet zeggen dat hij mijn klacht niet serieus nam, maar meer dan de (goede) raad dat ik mij best niet te veel focuste op de tinnitus, kon hij me niet geven. Wat hij me ook nog meegaf was een copie van een foldertje van Hoorcentrum Laperre, met telefoonnummers van audiologen die ook Tinntitus Retraining Therapie geven.
  Intussen was ik na enkele weken met bitter weinig nachtrust er zo erg aan toe, dat ik ook overdag bijna voortdurend de oren spitste “op zoek” naar mijn tinnitus. Van het goede voornemen mij niet te veel te focussen op de tinnitus was niet veel overgebleven. Tot overmaat van ramp werd ik ook steeds gevoeliger voor zowat alle geluiden rondom mij. Een restaurantbezoek was onmogelijk geworden. Ik liep rond met oordopjes in de handtas en op een gegeven ogenblik barstte ik op straat in tranen uit bij gewoon verkeerslawaai. Ik vind het vandaag zelf ook ongelofelijk dat ik er toen zo erg aan toe was, maar het is de waarheid. Naast de aanvankelijke tinnitus hoorde ik ook steeds meer gerinkel, gesuis en gepiep, niet alleen in mijn rechteroor, maar nu ook in het linkeroor. Kortom, in nauwelijks 2 maanden tijd was ik van een evenwichtig persoon veranderd in één of ander neurologisch wrak.
  Zo kon het niet verder.
  Omdat ik ook overdag bijna voortdurend bezig was met tinnitus en hyperacusis, was ik bij het googelen al op deze site terecht gekomen. Het verhaal van Bart deed mij in november de stap zetten naar het Hoorcentrum Laperre in Roeselare, op zoek naar hulp. In totaal heb ik 5 sessies gevolgd en dat was voor mij meer dan voldoende. Door de TRT sessies kreeg ik duidelijk inzicht in wat er gebeurde in mijn oren en vooral in mijn hersenen. Deze inzichten hebben mij enorm goed geholpen (waarschijnlijk precies omdat ik zo een nuchter persoon ben die steeds op zoek gaat naar duidelijke en logische verklaringen). Op een bepaald ogenblik ben ik ook gestart met het lezen van het boek “From Tyrant to Friend”, maar daar ben ik mee gestopt omdat dit – voor mij dan toch – op een bepaald ogenblik een beetje te zweverig werd. Volgens de audiologe van het centrum maakte ik zeer snel vooruitgang omdat ik zo snel (na 6 weken) gestart ben met de TRT therapie. Mijn tinnitus had zich nog niet “genesteld” in mijn hersenen. Een voordeel volgens mij is ook dat mijn tinnitus niet heel luid was/is (maar de audiologe verzekerde mij dat dit eigenlijk bij niemand het geval is).
  In elk geval wil ik als besluit van mijn verhaal en als boodschap aan lotgenoten enkele besluiten op een rijtje zetten (“wat hebben we geleerd”):
  De TRT therapie heeft mij zeker geholpen omdat het zo een logische en duidelijke verklaring geeft voor de tinnitus geluiden, maar voor mezelf – denk ik – was het keerpunt het moment van het “aanvaarden” van de tinnitus. Indien ik nu nog een zeldzaam moment heb dat de tinnitus mijn aandacht trekt en mij irriteert, dan herhaal ik voor mezelf dat de tinnitus inderdaad aanwezig is en dat ik er met dat geluid ook het beste van kan maken.
  De raad die de KNO-arts mij gaf (niet focussen) was zeker zeer goed. Maar op een bepaald ogenblik was ik zover heen dat precies dat “niet focussen” niet meer ging. Raar, maar het is écht zéér moeilijk geweest om niet voortdurend en dwangmatig meer de oren te spitsen op zoek naar … En toch, eens ik daarin slaagde ging het heel snel beter.
  Ook ik heb van het hoorcentrum een ruisgenerator meegekregen. Op die één of andere manier heb ik dat echter niet nodig gehad. Wat ik tegenwoordig wel meer doe dan vroeger is zorgen dat er steeds geluid aanwezig is (terwijl ik vroeger juist heel vaak de stilte opzocht). Ook bij het slapengaan zette ik de radio zachtjes aan (terwijl ik dit schrijf realiseer ik mij dat ik dit tegenwoordig ook niet steeds meer doe).
  Mijn tinnitus had ik sneller onder controle dat mijn hyperacusis, die – als ik heel eerlijk ben – nog steeds niet helemaal over is. Ik vermijd luidruchtige feestjes. Binnenkort moet ik naar een trouwfeest en daar zie ik behoorlijk tegen op.
  De kracht van hersenen is ongelofelijk en kan zowel negatief als positief zijn. Dat is toch wel de les die ik als mens uit dit alles geleerd heb. Vroeger kon ik weinig begrip opbrengen voor mensen met een depressie. Vandaag weet ik dat het heel snel kan gaan voor wie in zo’n neerwaartse spiraal terecht komt. Het is verschrikkelijk om het gevoel te hebben de pedalen kwijt te zijn.

  • Beste Lies,

   bedankt om je verhaal hier te delen!
   Ook in jouw verhaal herken ik heel veel zaken.
   Wat de NKO-arts betreft: het is alvast zeer positief dat hij/zij dit positief heeft benaderd.
   De raad klopt dan ook volledig: proberen er niet op te focussen. En TRT kan daarin een hulpmiddel in zijn.
   Wat de geluidsverrijking betreft: dit is altijd een individueel verhaal. Het belangrijkst is inderdaad
   dat je probeert om absolute stilte te vermijden. Sommigen vinden daar zelf heel eenvoudig een
   oplossing voor (zoals de radio). Anderen zijn dan misschien weer gebaat met zo’n geluidsgenerator.
   Je moet gewoon iets vinden waar je je goed bij voelt.
   Wat de audiologe zegt over het feit dat tinnitus meestal “niet heel hard is”, dat klopt inderdaad.
   Het is te zeggen: uitgedrukt in decibels lijkt dat misschien heel zacht, maar dat maakt eigenlijk niet uit.
   Het is de subjectieve ervaring die bepaalt hoe “luid” het voor jou klinkt: als je er veel last van hebt,
   zal de tinnitus voor jou “hard” klinken omdat al je aandacht er op gevestigd is.
   Wat de hyperacusis betreft: vanuit de TRT sessies zal je ongetwijfeld gezien hebben dat de
   onderliggende mechanismen nauw verwant zijn aan deze van tinnitus.
   Probeer dan ook niet te veel “op te zien” tegen het gaan naar zo’n feestjes…
   dat is een “aversieve” reactie en houdt de negatieve spiraal in stand (al is het onbewust).
   Ik weet het, het is misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar het kan.
   Wat je met je tinnitus hebt kunnen bereiken, kan met je hyperacusis ook.
   De kracht en plasticiteit van onze hersenen is inderdaad ongelooflijk zoals je schrijft, zowel negatief als positief.
   Ik ben ook een heel nuchter en nogal no-nonsense persoon en ben ook danig verschoten van hoe snel en
   hevig zoiets als tinnitus en/of hyperacusis een impact kan hebben op je leven…
   Positieve verhalen zijn daarom ontzettend belangrijk voor lotgenoten en ik apprecieer je reactie dan ook ten zeerste.
   Veel succes en nogmaals bedankt voor je verhaal!

   Groetjes,
   Bart

  • Beste Bart, Ik wil graag een antwoord sturen naar Caroline De saedeleer maar hoe?
   GEERAERT MONIQUE (reeds 3 jaar lid van de tinnitus Club

  • Dag lies.

   Ik kan mij vergelijken met jou, zoals de oordopjes enz… ik heb je verhaal goed gelezen en herken er mezelf in.
   Als ik iemand bij mij heb dan ben ik redelijk kalm, alleen het oordopje durf ik nog niet uitdoen want dat gaat nog niet. Ik ga zeker die TRT proberen. Bij alles wat ik doe concentreer ik mij dubbel, heb juist nog wat schrik om te gaan slapen, van wat zal het morgen worden. Ik ben echt blij dat ik deze site gevonden heb.

 92. Ik ben er blij mee dat het werkt. Ik heb het ook geprobeerd maar gaf op omdat ik dat gesuis bleef horen. overal zag ik tegen op ik zou het graag weer proberen als ik er klaar voor ben

 93. Beste allen,

  Ik ben Pepijn van het televisieprogramma Man Bijt Hond op de VRT. Ik las hier enkele posts over de tinnitus/oorsuizingen waarmee jullie worstelen. Hebben sommigen onder jullie daar nog last van?
  Voor een rubriek “Belgen in bed” zijn we namelijk op zoek naar mensen die op een bijzondere manier slapen. Dan kan gaan van krakers of vissers op volle zee, tot mensen die wakker worden van de eerste trein om 6.00 uur ’s ochtends. Aangezien het niet evident is voor mensen met oorsuizingen of een fluittoon om in slaap te vallen, komen sommigen onder jullie natuurlijk ook in aanmerking.
  Ben je geïnteresseerd om hieraan mee te werken of ken je andere Belgen die in aanmerking komen voor de rubriek? Dan mag je me zeker iets laten weten!
  Je kan me steeds bellen op 02/3033570, op mijn gsm of je kan je gsmnummer doorgeven, dan bellen wij jou wel om eens rustig uit te leggen wat de bedoeling is en hoe wij dat allemaal zien.

  Alvast bedankt,

  Met vriendelijke groeten,

  Pepijn

  0491/64.56.19
  Man Bijt Hond
  WOESTIJNVIS NV
  Harensesteenweg 228
  1800 Vilvoorde
  TEL. 02 / 303 35 00
  FAX. 02 / 303 35 05
  info@woestijnvis.be

 94. Beste mensen,
  ikzelf heb ook tinnitus en hyperacusis. De tinnitus kreeg ik vrij rap onder controle maar enkele maanden later kwam de hyperacusis tevoorschijn. Nu ben ik door mijn koptelefoon pink noise aan het beluisteren, maar is dit wel de goede weg? Zoja, ik heb ook ergens gelezen dat dit 2 uur zou moeten per dag, maar is dit dan aan 1 stuk door, of mag je pauzes inlassen?
  Met vriendelijke groeten,
  Matthijs

  • Beste Matthijs,

   Leuk te lezen dat je de tinnitus vrij snel onder controle hebt gekregen.
   Het aanbieden van ruis is een goede manier om om te gaan met hyperacusis.
   Je zou dit “geluidstherapie” kunnen noemen.
   Alleen, geluidstherapie op zich doet niets.
   Het is belangrijk dat je beseft welke mechanismen er aan het werk zijn (cfr. http://www.tinnitus-trt.info).
   Dat is een eerste vereiste.
   Geluidsverrijking is de tweede pijler van TRT, naast educatieve counseling.

   Het aanbieden van ruis kan dus goed zijn, maar het is en blijft aanvullend.
   Als je niet begrijpt waarom dat goed is, dan heeft het meestal niet veel zin.
   TRT schrijft bijv. ook niet voor dat je dat x aantal uren per dag zou moeten doen.
   De regel is: vermijd stilte. En als het echt stil is, bijv. ’s nachts als je slaapt of wanneer je alleen in een stille kamer bent,
   verrijk dan je geluidsomgeving. Ruis is goed omdat dat een breed spectrum heeft.
   Natuurgeluiden zoals de zee of wind zijn ook prima.
   Zoek vooral een geluid waar je je comfortabel bij voelt. Het mag niet storen.
   Het hoeft ook niet te hard te zijn.
   Ik zou dus zeggen: luister gerust naar ruis via je koptelefoon om stille periodes op te vangen.

   Veel succes,

   Groeten,

   Bart

 95. Beste Katrien,, Ik heb je verhaal met smart gelezen. Je positieve houding tegenover de Tinnitus doet mij dan ook een deugt. Graag zou ik je willen vragen of je het ziet zitten dit verhaal op mij site zetten. Dan heb ik het over het gedeelte van jou medische weg van begin tot eind, De behandeling die je hebt gekregen & alle positieve dingen die je weer terug hebt gekregen tot waar je nu bent. (min. half A4’tje tot max. 1 A4’tje)

  Graag hier jouw reactie, Alvast bedankt.
  Thomas van de Berg.
  info@tinnitus-hyperacusis.nl

  P.s.
  Jongeren zouden meer van dit soort verhalen moeten lezen.
  Zo’n verhaal als dat jij hebt meegemaakt neemt de depressiviteit al met een aantal procent weg.
  Ik hoop dat je het ziet zitten de mensen van dit positieve concept te voorzien.
  We zouden je erg dankbaar zijn.

 96. hallo Bart
  Eindelijk eens iemand die het tinnitus verhaal een beetje positief brengt. Ikzelf heb ook tinnitus sedert okt 2009 na een verjaardagsfeest. Daar was een hels lawaai van muziek en toen ik het feest verliet piepten mijn oren verschrikkelijk.Ik had dit vroeger ook al eens meegemaakt en de dag erop was het verdwenen,maar deze keer niet. Ik had ’s anderendaags ook pijn aan mijn oren telkens bij bepaalde geluiden. Ik heb als opleiding een medische achtergrond en wist onmiddellijk dat er snel moest gehandeld worden. Ik had ook enkele weken tevoren het bewuste artikel in de Humo gelezen van die jongen die zelfmoord gepleegd had na oorsuizen. Dus ik onmiddellijk naar de spoed. Daar werd ik weg afgewimpeld met het smoesje dat het wel zou overgaan na een week of drie. Ik betrouwde het zaakje niet en ging naar mijn huisarts en die gaf me cortisone in hoge dosis en kreeg de raad toch enkele weken geduld te hebben het kon dat het nog over ging.Helaas het werkte niet . In tussen had ik mij opgesloten thuis en ging niet meer werken omdat ik een hemelse schrik had van geluid. Telkens dat er een bepaald geluid was had ik pijn en was bang dat het nog ging verergeren. Na een zestal weken had ik een dieptepunt bereikt en zag geen uitweg meer. Dan werd ik via de huisarts verwezen naar Roeselaere bij een ORL arts die samenwerkte met Antwerpen. Daar kwam het keerpunt. Ik werd psychologisch begeleid, werd naar Laperre gestuurd om een verkorte versie van het model van Jasterbroff te volgen. Ik kreeg een geluidsgenerator en kon aan de slag.Er kwam ook uit de studie dat ik een enorme angst had voor geluid en daarom heb ik dan een decibelmeter gekocht zodat ik waar ik kwam het geluid kon meten en eventueel gepersonaliseerde oordoppen gebruiken. Dit alles heeft mij uit het diep dal getrokken. Nu 2 jaar later kan ik alles doen wat ik maar wil ,gebruik de geluid generator niet meer . De decibelmeter heb ik wel bij maar gebruik hem niet veel meer, ik weet precies uit ervaring wanneer ik mijn oordoppen moet gebruiken . De angst voor geluid is weg maar ik ben wel nog allert voor grote evenementen met muziek. Ik kan het niet genoeg benadrukken aan iedereen die naar festivals gaan GEBRUIK OORBESCHERMING . Is het niet voor nu het is voor later want iedereen verliest trilhaartjes in de oren en kan op latere leeftijd ermee geconfronteerd worden . Ik zie het als mijn plicht iedereen ervoor te waarschuwen. De tinnitus is er wel nog maar meestal stoort het mij niet. Alleen soms ’s avonds wanneer ik niet moe genoeg ben en niet onmiddellijk in slaap kan vallen ,werkt het op de zenuwen . Maar daar heb ik een oplossing voor nl ik steek mijn geluidsgenerator in ,ik kom rustig en val in slaap en lukt het dan nog niet dan zou ik eens een slaappil nemen( maar dat is meestal in de vakantie omdat ik niet moe genoeg ben van het luieren). Dus je ziet wel
  er zijn methoden die mensen met tinnitus kunnen helpen hoe diep je ook zit . Ik ben daarvan het levende bewijs. Ik hoop dat de mensen die nog maar juist tinnitus hebben er iets aan hebben en de moed niet laten zakken er komt een tijd dat je er kunt mee omgaan .

  Katrien ,

  • Beste Katrien,

   Super hard bedankt voor je reactie!
   Het is altijd fijn om zulke verhalen te lezen. Dit is zeker een steun voor anderen!

   Bedankt,

   Bart

 97. Iemand in mijn vriendenkring vertelde mij ook zijn verhaal en hij noemde een aantal nieuwe behandelingen: Corticale implantatie, Pulsgenerator en laserlicht. http://www.tinnitusgenezen.nl/. Misschien mag het ook voor anderen een uitkomst zijn.

  • Beste Mark,

   Bedankt voor je reactie.
   Er zijn inderdaad veel soorten behandelingen die beweren dat ze tinnitus kunnen verhelpen.
   Ik wil wel even opmerken: let op met invasieve behandelingen.
   Een corticale implantatie is niet iets wat je zomaar even laat doen ;)
   Het voordeel van TRT is dat dit helemaal niet invasief is.
   Het is volledig gebaseerd op kennis (hoe werkt het? waarom heb ik er last van?
   wat kan ik er aan doen? …) en aanvullende geluidstherapie (vergemakkelijken van gewenningsproces).
   Er wordt dus niets geïmplanteerd ofzo… ;)
   Ik zeg zeker niet dat TRT de enige, zaligmakende oplossing is,
   maar ik heb aan den lijve ondervonden dat het kan werken.
   En ik ben niet de enige.
   Het is en blijft uiteraard slechts mijn mening…
   Elke situatie is natuurlijk anders, maar ik hoop dat iedereen elke ingrijpende behandeling voldoende kritisch
   beoordeelt alvorens er voor te kiezen.

   Groeten,

   Bart

 98. Hallo Bart,
  een mooi positief verhaal van je. Dat wil ik ook!
  is er een nederlandse vertaling van het TRT-boek?
  vriendelijke groet,
  Esther

   • Hallo allemaal,
    Ik heb ook last van Tinnitus en Hyperaccusis en speelde in een percussiegroepje. Maar sinds de hyperaccussis ben ik gestopt. Ik zou heel graag opnieuw beginnen maar ik durf niet goed. Ik ben me er steeds meer van bewust dat wanneer ik afgeleid ben, ik minder last heb van vervelende geluiden. Wanneer ik me focus op geluiden dan erger ik me mateloos aan iedereen die hier ook maar de oorzaak van is. Maar het gaat alle dagen een beetje beter. Ik kan al terug gaan eten op restaurant zonder mijn oordoppen in te doen. Ik erger me al minder aan het kletterend geluid van bestek. Ik heb ook al minder last van de leerlingen in de klas (ik geef les in het Middelbaar Onderwijs). Ik heb geleerd om pas oordopjes aan te doen vanaf 85Db en ik merk dat mijn oren ook weer meer geluid verdragen.

    Maar ik zou nu heel graag terug percussie gaan spelen. Ik ben hier nu al bijna 4 maanden mee gestopt. Ik heb mijn oordopjes op maat + een Peltor Optime III oorkappen van bij Laperre. Ik kan me dus niet meer beschermen dan dat en toch heb ik bang om er terug aan te beginnen. Kan ik mijn oren nog beschadigen met 2 dubbele gehoorbescherming? Zou ik er toch beter mee stoppen of is dit overdreven? Wie heeft hier ervaring mee? Wie kan me helpen?

    Groetjes,
    Vanessa

    • Beste Vanessa,

     Blij te lezen dat het alle dagen een beetje beter gaat.
     Let er echter voor op dat je je oren niet overbeschermt.
     Absolute stilte is voor niemand goed, integendeel.
     In principe hoef je je oren niet te beschermen voor geluiden die objectief gezien niet te luid zijn.
     Ik ben ook muzikant. Heb ook last gehad van tinnitus en hyperacusis.
     Zoals je kan lezen in mijn verhaal heb ik dat goed onder controle gekregen.
     En ik ga vandaag terug even vrolijk naar de repetities als voorheen.
     In eerste instantie is het belangrijk dat je goed begrijpt wat er juist gebeurt
     bij tinnitus en overgevoeligheid voor geluid (cfr. neurofysiologisch model van Jastreboff).
     Probeer er vervolgens zo rustig mogelijk mee om te gaan.
     En probeer vooral niet te veel omgevingsgeluid te bannen, integendeel: zorg voor een zo rijk mogelijke
     geluidsomgeving.
     Hyperacusis is het gevolg van overdreven versterking in de auditieve zenuwcentra.
     Het aanbieden van een zo rijk mogelijke geluidsomgeving kan helpen om deze minder gevoelig te maken.
     Als je sterk reageert op bepaalde geluiden (cfr. “misofonie”), dan is het belangrijk om bewust met
     deze geluiden te leren omgaan. Probeer deze zo “diplomatisch” mogelijk te benaderen en
     de negatieve reactie of angstreacties te doen verminderen… Klinkt misschien makkelijker gezegd
     dan gedaan, maar ik weet uit ervaring dat het mogelijk is :)
     Lees eens aandachtig de informatie die hier staat: http://www.tinnitus-trt.info
     Dat moet je op weg kunnen helpen.

     Succes!

     Groeten,

     Bart

 99. Beste Bart,
  Ik ben hopeloos. Afgelopen donderdag-avond toen ik ging slapen kreeg ik opeens een pieptoon in mijn linkeroor, rechts ook een beetje. ’s ochtends was het er nog maar daarna ging het wel. De dagen daarna is het dramatisch neerwaarts gegaan; ik kan de geluiden die ik hoor niet omschrijven: dan weer rinkelende bellen, dan weer een vliegtuig dat land of stijgt. Met als gevolg dat ik 3 dagen en nachten niet heb geslapen. Toen ging het plots een dag weer goed. Als het geluid er is word ik hysterisch met angst hyperventilerend. Zal dit altijd blijven? Ik ben bij de huisarts geweest maar die zegt dat mijn oren in orde zijn.
  Kun je mij of iemand op deze blog vertellen of dit ook tinnitus is; omdat het niet constant is?
  Is een bezoek aan de KNO-arts of Neuroloog een optie?

  Alvast bedankt voor je reactie.
  Femke

  • Beste Femke,

   Tinnitus betekent dat je geluid hoort zonder dat er een externe geluidsbron aanwezig is.
   Deze geluiden kunnen zowat alles zijn, bellen, tuten, fluiten, brommen, maar ook vliegtuiggeluiden enz. Bovendien kan dit een constant geluid zijn of niet, maakt niet uit…
   Het horen van deze geluiden kan op zich geen kwaad, het is je reactie erop dat er voor zorgt dat je er last van hebt.
   Je schrijft dat je hysterisch en angstig wordt als je deze geluiden hoort. Dat is een volkomen normale reactie,
   maar helaas zorgt dit er voor dat deze geluiden een nog grotere betekenis krijgen en deze altijd al je aandacht zullen krijgen. Dat is dus een vicieuze cirkel… (Dit alles wordt overigens uitvoerig behandelt bij TRT).
   Je zou moeten proberen om zo rustig mogelijk om te gaan op deze reacties en er niet angstig bij te worden.
   Wanneer je het geluid waarneemt, probeer het dan diplomatisch te benaderen en besef dat er niet echt iets vreselijks met je gebeurt.
   Als angst een grote, impacterende factor is, zou je misschien eens te rade kunnen gaan bij bijv. een gedragstherapeut om hier mee te leren omgaan. Moeilijk te zeggen zo via blog natuurlijk…
   Op je vraag of een bezoek aan een NKO-arts of neuroloog een optie is, kan ik alleen maar hetvolgende zeggen:
   de oorzaak van het waarnemen van tinnitus (in welke vorm dan ook) is meestal vooral te vinden in de manier waarop onze
   hersenen auditieve informatie verwerken. Meestal is er geen medische onderliggende oorzaak.
   Het feit dat je al een arts bezocht hebt, zou toch al enig uitsluitsel moeten geven.
   Als je toch nog twijfelt, dan kan ik je aanraden om toch langs een specialist (zoals vb. NKO-arts) te gaan.
   Het is belangrijk dat uitsluit dat er geen onderliggend medisch probleem is, maar vooral ook dat je dat beseft.
   Zo lang je daar zelf niet in gelooft, kan je de angst ook niet onder controle krijgen en blijft de vicieuze cirkel bestaan.
   Verder kan ik je ook nog de raad geven om de informatie op deze site eens door te nemen: http://www.tinnitus-trt.info/

   Hopelijk geraak je hiermee een beetje verder.

   Veel succes,

   Bart

 100. Beste allemaal,
  Ik had contact met Lapperre en zij spraken me over ANM (adaptive neuro modulation) : enkel mogelijk bij <10kHz en postief bij 70% van de gevallen. Ik lees er nog niet zo heel over op websites. iemand ervaring ?
  Groeten.

  • Beste Bavo,

   Heb zelf geen rechtstreekse ervaring met Lapperre.
   Hebben zij TRT ook niet ter sprake gebracht?
   Ik weet dat zij in sommige filialen ook wat zij noemen “TML (Tinnitus Management by Laperre)” doen, wat gebaseerd zou zijn op TRT. Ik zou dus denken dat zij dit ook als alternatief op tafel hebben gelegd?
   Adaptieve neuro modulatie lijkt me op dit moment nog redelijk experimenteel te zijn, maar dat is slechts mijn bescheiden mening. Maar als er mensen mee geholpen zijn, des te beter… Uiteindelijk: het doel heiligt de middelen (zolang deze maar niet invasief zijn…).
   Vreemd wel dat het enkel bij 10kHz toepasbaar zou zijn. TRT is toepasbaar voor elke tinnitus ;)
   Persoonlijk geloof ik dus eerder in de cognitieve aanpak: begrijpen wat tinnitus is, wat de onderliggende mechanismes zijn en leren hoe je er mee kan omgaan…

   Groeten,

   Bart

   • TRT is idd voor elke T. toepasbaar, maar ivm met ANM mag T. niet hoger zijn dan 10 kHz. De reden waarom weet ik niet, maar het is een voorwaarde.
    Ik ben combinatie bezig van TRT en ANM bij Lapperre. Met TRT ben ik +- 3 maanden bezig en ANM sinds vorige week vrijdag
    Ik heb dus ook het boek van “Jastreboff” helemaal gelezen (en herlees ook regelmatig bepaalde passages).
    TRT heeft me ook geholpen om s’ nachts beter te slapen, (in slaapkamer spelen constant watergeluiden), en er beter mee om te gaan.
    Echt doorslechte dagen heb ik niet meer, alleen mindere (T. percipieer ik luider/lastiger) en goede dagen ( ze is er maar stoort me veel minder).

    Belangrijkste blijft na ANM stimulatie, TRT gewoon verder zetten. geluidsverrijking (zeker geen maskering) en daarbuiten veel beweging, … in mijn geval Zwemmen en Strandzeilen (Kitebuggy). Sport en activiteit helpt wel degelijk

    Tip: Matig met caffeine en snelle suikers en alcohol & best compleet mijden van roken.
    Gezonde eetgewoonten helpen wel degelijk

    Eerste effecten ANM zouden optreden ongeveer na 2 weken , maar kan ook langer zijn, …, net als TRT, tijd geven. (dus momenteel nog afwachten, ik probeer hier objectief te blijven en geen valse hoop te geven)
    Na 6 dagen ANM kan ik wel zeggen dat de symptomen niet verergeren. Misschien ben je een paar dagen meer bewust ermee bezig en kan je de T luider percipiëren, maar volgende dag/uren gaat dat weer over, … ( beetje zelfde principe als de spikes :)

    Tijdens stimulatie stoort T. je ook iets minder, daar uw bewustzijn een beetje wordt afgeleid. Qua comfort is het Ok en komt het niet in het gedrang met normale activiteiten van de dag. Hoogstens moet je de dag een beetje anders indelen. ivm sport of activiteiten waar je het toestel niet kan dragen.
    Ik probeer het ook 6 uur in “een keer” te dragen, je kan het ook opdelen maar dan minstens in sessies van 1 uur.

    /Xtophe

 101. Ik lees over geluidsverrijking m.b.h.v. ruisgeneratoren. Welke soorten zijn er en waar koop je die?

  • Beste Henri,

   geluidstherapie is de tweede pijler binnen TRT, naast educatieve counseling. Even opmerken dat geluidstherapie enkel kan werken als je de onderliggende mechanismen begrijpt (neurofysiologisch model) en correct wordt toegpast.
   Zo mag de tinnitus bijv. niet gemaskeerd worden, anders kan er geen gewenning optreden (je kan niet wennen aan iets dat je niet hoort).
   Welke soort geluidsverrijking bij iemand best wordt toegepast hangt af van de persoonlijke situatie (cfr. http://www.tinnitus-trt.info/geluidsverrijking.html).
   Dit gaat van zeer eenvoudige externe geluidsbronnen (ik gebruikte bijv. een zeer goedkoop massagekussen met geluidsfunctie dat zee- en windgeluiden produceerde) tot draagbare geluidsgeneratoren (al dan niet geïntegreerd in hoorapparaten).
   (Opm.: als draagbare geluidsgeneratoren worden gebruikt, moet met steeds zien dat de ruis aan beide oren wordt aangeboden.)
   Het fitten van draagbare geluidsgeneratoren moet uiteraard gebeuren door een audioloog. Idealiter verloopt dit via een TRT centrum of een hoorcentrum. Voor TRT is het alleszins belangrijk dat dit correct gebeurt en dat de mensen dus de nodige kennis hebben om dit te doen.

   Groeten,
   Bart

   • Beste Henri,

    je kunt ook eerst proberen om pink noise of white noise op je mp3 of ipod af te laten spelen. Gewoon een paar uur per dag indoen. Bij mij werkte het super en daarom heb ik vervolgens een verwijsbrief bij de audioloog aangevraagd. Nadat ik me goed had ingelezen (deze site en trt boek) over hoe het afgesteld moet worden ben ik naar de plaatselijke audioloog gegaan. Ik kreeg ze eerst op proef, daarna hebben ze een aanvraag gedaan bij mijn verzekering, gelukkig kreeg ik ze volledig vergoed. Ik heb de audioloog ook meteen wat info gegeven over de trt. Hij wist er nog niet veel van maar was gelukkig erg geïnteresseerd.
    Je kunt de ruisgeluiden downloaden op http://www.simplynoise.com

    Succes ermee.

    Groetjes Marije

    • Marije,

     Het doet mij plezier om te horen dat je vooruitgang boekt. Ik heb tegenwoordig gewoon een domme mechanische wekker naast mij staan.

     Veel groetjes,

     Reinaert

     • Bedankt voor de tip!
      Deze blijkt wel populair te zijn, heb ik nog al eens zien passeren in enkele reacties ;)

 102. Hoi Vanessa,

  Ik herken heel veel dingen in je verhaal! Al die geluiden vielen mij ook ineens op. Heel vervelend. Ik heb nu bijna een jaar in de ziektewet gezeten, sinds drie weken ben ik nu weer volledig aan het werk. Ik werk gelukkig maar twee dagen, maar de andere dagen thuis is soms nog meer herrie hoor, met een tweeling van net twee jaar! Ik draag sinds september geluidsgeneratoren van Beltone. Ook wel de tinnitusbreakers genoemd. Voor mij helpt het heel goed, heel veel geluiden worden een soort van gefilterd. Eerst had ik een mp3 speler in en daar had ik ook veel baat bij, maar de geluidsgeneratoren zijn gewoon wat praktischer en ik had het geluk dat ik alles vergoed kreeg bij mijn zorgverzekering (ze waren 2100 euro!!!!) Ik ben bij Ohra verzekerd, maar volgens mij woon je in Belgie dus daar heb je niet zoveel aan.
  De laatste weken doe ik ze thuis ook af en toe even uit en dat gaat dan ook wel aardig. Af en toe heb ik nog wel een terugval hoor, en ik kan ook nog geen gitaar en djembe spelen. Ik hoop wel dat dat in de toekomst weer gaat lukken. Het is een heel zwaar jaar geweest maar ik ben blij dat ik nu weer kan werken en nog belangrijker, van mijn kindjes kan genieten.
  Ik heb heel veel gehad aan het TRT boek. Ik ben nog maar bij hoofdstuk drie maar het heeft me al zoveel geholpen dat ik het voorlopig verder nog even niet nodig heb gehad. Ook heb ik veel hulp gehad van mensen op internet, zoals deze site, fijn dat je daar altijd vragen kunt stellen. Je moet echt langzaam opbouwen. De eerste tijd was ik een uur op school, toen wennen met een half uur in de klas. Toen tot de ochtendpauze (was begin van dit nieuwe schooljaar) en na een paar weken de hele ochtend. Vanaf begin november deed ik ook een middag erbij, vanaf begin december twee hele dagen. Ik heb wel last op dinsdagmiddag, maar dat is woensdagochtend weer bijna weg.
  ALs je verder vragen hebt: mail gerust: mbvdlaan@hotmail.com.
  SUcces ermee!
  Groetjes Marije

 103. na een hersenvliesontsteking heb ik ook last van oorsuizen enheel veel hoofdpijn al vele scan gehad zonder resultaat altijd zeggen ze je zal er mee moeten leren leven dat is al van december 2010 kan jij mijn raad geven omgeving brugge brigitte

  • Hallo Brigitte,

   Veel mensen die last (blijven) hebben van oorsuizen krijgen inderdaad te horen “je moet er mee leren leven”.
   En dat is ook zo. Alleen vertellen ze er nergens bij hoe je dat nu juist moet doen ;)
   En daar kan TRT zeker een oplossing bieden denk ik.
   Ik kan je aanraden om eens contact op te nemen met “vzw Centrum voor Ambulante Revalidatie Sint-Lievenspoort in Gent”:
   http://www.reva-slp-gent.be/nl/SLP-Diensten/Andere-Diensten/Tinitusdienst/index.asp
   Zij gaan je zeker kunnen verder helpen.
   Aangezien je van Brugge bent, kan je evt. ook eens contact opnemen met Hoorcentrum Lapperre Brugge – Langestraat 153 – 8000 Brugge – 050/33.01.34. Ik weet dat Laperre daar ook tinnitus management op basis van TRT aanbiedt, al heb ik er zelf geen ervaring mee…

   Veel succes,
   Bart
   PS: Ik kan je ook aanraden om ondertussen de Nederlandse vertaling van http://www.tinnitus.org op deze site eens door te lezen: http://www.tinnitus-trt.info/

 104. Hallo allemaal,

  even een vraagje, is er iemand die hyperacusis heeft (gehad) en die gitaar speelt? Na een jaar heb ik zojuist mijn gitaar weer opgezocht, het gaat namelijk best wel lekker met de hyperacusis. Maar helaas ging het gitaar spelen helemaal niet!!! Ik had meteen last van mijn oor…. iemand ervaringen??? Tips?? Ik hoop het!

  Alvast bedankt voor de reacties!

  Groetjes Marije

  • Marije,

   Ik speel klassieke piano en heb hyperacusis gehad (dermate dat ik dacht dat ik mijn beroep niet meer ging kunnen uitoefenen). Speel je akoestische gitaar of elektrisch versterkt? Eén ding wat mij geholpen heeft is het gebruik van een decibelmeter om mijzelf te kunnen overtuigen dat ik geen schadelijke hoeveelheden decibels produceer. Waarschijnlijk heeft het last aan jouw oor te maken met de angst die gepaard gaat je gehoor te beschadigen. De eerste reactie is dat je ervaring van tinnitus direct terug toeneemt, maar dit hoeft niet definitief te zijn. Als je je realiseert dat er helemaal niets ergs aan de hand is zakt dat terug weg.

   Groetjes,

   Reinaert

   • Hoi Reinaert,

    bedankt voor je snelle reactie! Aan de decibels kan het niet liggen, ik speel akoestisch en heb zelfs zonder plectrum gespeeld. Ik dacht ook inderdaad meteen aan de angst, ik weet dat het niet schadelijk is, maar waarschijnlijk denkt mijn onderbewustzijn daar nog iets anders over. Misschien iets te snel geprobeerd. Ik ben blij dat er iemand is met een soortgelijke ervaring, geeft me goede hoop! Over een paar weken probeer ik het gewoon weer.

    Bedankt!

    Groetjes Marije

    • Hallo Marije,

     Heb je al ‘live’ naar andere gitaarmuziek geluisterd? Muziekuitvoeringen bijwonen is voor mij een tussenstap geweest voordat ik zelf weer muziek ben gaan maken. Probeer er niet een al te groot punt van te maken. In ontspannenheid bereik je meer. Ik weet precies hoe lastig dat is. Muziek zit als het ware ‘in mijn systeem’ en dus diep verankerd in mijn gevoelswereld. Ik heb daarom best regelmatig momenten van twijfel, maar ik kan ook weer heerlijk muziek maken en die klinkt dan volledig normaal in mijn oren. Je gevoel houdt je soms voor de gek! Mijn audioloog zei dat kwaliteit van leven heel belangrijk is in dit soort moeilijke situaties. Niet te bang zijn, gewoon proberen.
     Ik weet zeker dat je er een vorm aan kunt geven.

     Succes!

     Karel

    • Marije,

     Idd, akoestisch kun je onmogelijk je gehoor schaden. Daarvoor is een gitaar veel te stil. Gevoeligheid aan geluid is in mijn ervaring zeer psychologisch en angst-gerelateerd. Als ik verschiet van een geluid heb ik altijd direct een tijdelijke terugval. Als ik mij zelf dan weer wat kalmeer is dat binnen de kortste keren weer weg. Geen paniek dus! ;)

     Groetjes,

     Reinaert

 105. Hallo aan iedereen. Vandaag ben ik dus uitgenodigd voor een verjaardagsfeest, maar ik ga helaas moeten passen… Ik ben ongeveer 2 jaar geleden naar een verjaardagsfeest geweest, en mijn tinnitus die ik toen reeds had was daardoor erger geworden. Daarna ben ik nog eens naar een trouwfeest geweest, met oordoppen deze keer, maar ook nu weer werd de tinnitus erger. Heel vervelend dus…

  Het probleem is dat een mens zo op die manier sociaal geisoleerd geraakt en daarnaast ook heel wat moet missen in het leven. Ik kan dus niet meer naar een verjaardagsfeest gaan, een race circuit, een festival, tocht op de motor, enz. Om echt depri van te worden, zo je leven zien voorbij gaan, thuis binnen zitten… Op die manier ben je een wandelend lijk… Als je dan ook nog eens single bent, en als je dan niet meer op stap kunt gaan, waar vind je dan nog een partner ? En ook, als je haar vindt, komt de relatie dan niet meteen onder druk te staan doordat je partner zelf ook veel moet opofferen ?

  Verder durf ik ook geen stappen meer te ondernemen in het leven. Ik durf geen gezin meer te stichten, een lening aan te gaan voor een woning, allemaal omdat ik niet weet hoe mijn oren gaan zijn in de toekomst. Gaan mijn oren mij wel kunnen steunen in de toekomst ?

  Heeft er iemand misschien tips over hoe een mens in deze situatie zich kan optrekken aan iets ? Is er misschien iemand die dezelfde ervaringen heeft (gehad) ?

  Groeten, Ludo

  • Hey Ludo

   Ik herken mezelf helemaal in jou. Heb sinds deze zomer tinnitus en lichte hyperaccusis en telkens als ik wegga (cinema, café, fitness, discotheek, feestje,…) waar dan ook, overal is er muziek. Ik draag dan op maat gemaakte oordoppen maar toch heb ik de volgende dag een luider gepiep en sterkere hyperaccusis.
   Gevolg…je isoleert je. Ik ga bijna nergens meer naartoe, heb dus ook geen idee waar ik nieuwe mensen kan leren kennen (ben 21j). Toch mogen we de hoop niet opgeven, ik zoek overal op internet naar oplossingen. Ik ga de TRT behandeling misschien eens starten (dacht dat er één in Gent was). Intussen tijd gewoon studeren en genieten van rustige avonden met de vrienden. Succes en geef niet op!

   • Hey Lauren, merci voor de reactie, is heel tof. Ik herken me dus ook helemaal in jouw problemen. Jij hebt exact wat ik ook heb.

    Een vraagje, zie je het misschien zitten om eens ervaringen (en tips) te willen uitwisselen in een (rustig) cafe ofzo ? Ik tracteer wel. Ik zou het heel tof vinden om eens met iemand ideeen te kunnen uitwisselen. In mijn omgeving is er niemand die mijn problemen snapt. Misschien kunnen we elkaar wel wat vooruithelpen, ik heb zelf ook tips die je misschien kunt gebruiken. Moest het je interesseren om eens af te spreken, laat dan maar iets weten via mijn email adres: derde_account@hotmail.com (tja het heet zo omdat mijn inspiratie voor een derde hotmail account helemaal ontbrak :)

    Groetjes, Ludo

   • je moet volgens mij geen oordoppen gebruiken, die maken je tinnitus en hyperaccusis erger zover ik weet,
    tenzij natuurlijk de muziek echt hard staat ivm gehoorbeschadiging..

    • Ik heb ook last van hyperaccusis en in het begin droeg ik ook overal oorstoppen maar ik heb geleerd dat het dan alleen maar erger wordt. Je oren hebben toch bepaalde vibraties nodig anders kunnen ze helemaal niet meer tegen geluid. Ik heb altijd een geluidsmetertje bij en wanneer ik 70dc meet doe ik ze wel aan. Wanneer het geluid stiller is en ik focus mij daarop dan staat het ook te hard voor mij. Maar ik heb gemerkt wanneer ik dan 1 of 2 glaasjes cava drink dan ben ik niet meer gefocust op de geluiden en dan heb ik er geen last van. Ook de dag erna niet. Misschien kan dat ook helpen

  • Niet best allemaal om dit zo te moeten lezen ludo. Respect. Ik herken het allemaal.. ik ben van hypersociaal naar hyperacusis gegaan. Die hele tinnitus,, hoe hels hard ie ook is, boeit me voor geen meter.. (een stuk of 20toontjes,Links, rechts en centraal) heb het nu zolang. ik denk zelfs dat ik gek ga worden als het ineens weg is. Maar inderdaad de hyperacusis is mij nog steeds een ware hel. Dan heb ik em weer onder controle, zoals vandaag. Komt er een vriend (onaangekondigt) bij mij aan de deur, Kruipt achter mijn laptop zet een muziekje op, herinnererd mij er direct aan of het niet te hard is en ik m’n dopjes niet in moet. Alles wel. maar wat ie niet door had en ik de moed niet voor had om tegen hem tezeggen, was dat hij 3 keer luider praatte dan de muziek. Man wat een zware en luide stem, ik hield me zelf maar voor dat hij zo wel weg zou gaan, NIET DUS. 3 uur vanmiddag heb ik maar gezegd dat ik het huis nog moest schoonmaken.(dit was ook zo) Oordopjes in. Koptelefoon(voor in de bouw) er over heen en het huis wezen stofzuigen.. Zelfs dit hielp mij niet.. Man,, gevangen in je eigen lichaam.. Wat een leven. Kinderen? Ik ga het zeker proberen, Heel gestructureerd & met een heel lief, rustig en medelevend meisje.. maar waar ik die ga vinden is het volgende. Eerst moet ik weer een maandje rust hebben voor ik hier uberhaupt, Wel heb ik een heel lief meisje ontmoet uit mijn buurt, zij heeft ook iets, geen gehoorschade, maar erg genoeg om zich in mij te kunnen inleven. Zij steunt mij heel erg en ik ken haar pas 2dagen. Het is dus mogelijk, nieuwe vriendschappen te ontdekken. Ze heeft dan wel 1,5 jaar een relatie maar hier ben ik in het eerste opzicht ook HELEMAAL niet naar opzoek. Fitnissen kan ik niet meer, of enkele andere sport, niet vanwege de muziek. mijn oordopjes dempen genoeg en waarschijnlijk kan mijn T. niet veel harder meer.. maar de trillingen die ik aanmaakt bij het (druk) bewegen,in mijn enkels,, lanceren schokgolven/drukgolven naar mijn schedel & dat maakt nog meer kapot.. Zij stelde voor om te gaan zwemmen,, dit is het enigste wat niet belemmerend is,, Je kunt zo zwemdopjes kopen voor 2euro ofzo en Fuck een anders mening, In het water raak ik niks aan en maak geen trillingen aan. ideaal dus. Er is dus nog aardig wat dingen die je WEL kunt gaan doen, Tel uw zegeningen, niet uw belemmeringen.. Hier ga je nog negatiever naar het hele aspect kijken, en dat is psychisch gezien een hele grote tinnitus trigger. Ik weet hoe moeilijk het is,, zit al bijna een jaar thuis. trek er nog wel genoeg op uit maar dat zijn rustige dingen. Ik merk wel dat de boel afzakt tot normaal IRRITANT. Het is dus eigenlijks aan jezelf hoe je wilt leven, uiteraard is de onmacht over dit hele aspect onze grootste vijand.. Maar blijf uw zegeningen tellen. In nederland maar ook belgië probeer ik initiatieven op touw te zetten om zo meer jongeren naar mijn site te trekken, een echt jongeren forum is er nog niet & die ouwe ^&*^*^op de nvvs heb ik ook niet echt veel aan gehad (sorrie NVVS leden) U wilt graag mensen ontmoeten;) & mijn doel is het behoeden van mensen bij T&H. misschien dat je eens wilt mee discussieren op mijn (gisteren gestarte) forum, Lauren doet ook al mee & we zouden het mooi vinden als jij je hier ook bij voegt. De keuze is uiteraard aan uzelf. Hoe meer jongeren hun stem DURVEN laten horen, hoe meer de schaamte en taboe eraf gaat. En dat zal zorgen voor meer contact met lotgenoten. Hopelijk hoor ik nog van je. Mijn website is puur een idiëel initiatief & absoluut NIET COMMERCIEEL. Ik verdien er niks mee & het kost me alleen maar geld. Ik wil straks aan huis verder in het WEBDESIGN, dat is voor mij nog mogelijk en het is werkelijk mijn passie.Spelender wijs heb ik dus de website gelanceerd. Laat wat van je horen. Vriendelijke groet Thomas van de Berg, http://www.tinnitus-hyperacusis.nl

 106. Gelukkig heb ik mijn hyperacusis onder controle gekregen..Eigenhandig,, blootstellen aal voldoende geluid maar onder de schadelijke grens blijven.. De eerste 2 weken was dit een hel,, daarna bracht m’n hersenen de boel zelf weer in balans…. eigenlijks is dat als ik het zo een beetje lees een doe-het-zelf- vorm van TRT.. super.. ik kan teminste weer de straat op.. met m’n dopjes bij de hand natuurlijk,, lang drukke routes doe ik ze in en aan iets minder drukke plekken laat ik mijn gehoor aan wennen. Check mijn site en help mij.

  • Beste Ludo,

   Wat vervelend voor je dat het je leven zo beheerst. Ik herken dit helemaal. Ik heb sinds januari hyperacusis en tinnitus. En de eerste maanden waren voor mij net zo. Ik heb een tweeling van nu bijna twee, en dat heeft me wel een soort van gered, want ik had echt het idee dat ik op die manier zoals het toen ging niet meer kon leven. Maar, er is een oplossing! Sinds ik de informatie op tinnitus.org had gelezen ging het direct beter met me. Het is inderdaad zoals Thomas beschrijft, je oren weer langzaam laten wennen aan geluiden. Echt met kleine stapjes. In het begin kan de tinnitus inderdaad erger worden, maar dat komt denk ik vooral omdat je er op gaat letten waardoor je er meer bewust van wordt. Wat je het beste kunt doen is jezelf opgeven voor de trt. Bij Into Ears (in Eindhoven, Rhoon en Tilburg) geven ze een goede trt training. Helaas wordt het niet vergoed door de zorgverzekering, maar als je levenskwaliteit daar beter mee wordt is het natuurlijk veel waard. Ik heb over twee weken een afspraak om eens te kijken of ik op de goede weg ben, ik heb zelf alles via een soort van doe-het-zelf trt gedaan, zoals meer mensen hier beschrijven. Vorige week zaterdag een verjaardag gehad en zondag twee kinderverjaardagen, en geen last gehad. Dit had ik een half jaar terug echt niet durven dromen. Ook werk ik sinds kort weer halve dagen (ik sta voor de klas, dus genoeg training voor mijn oren!)
   Je kan me ook mailen voor vragen mbvdlaan@hotmail.com

   Groetjes Marije

   • Dag Marijke,
    Ik heb ook last van Tinnitus en Hyperaccusis en ik lees dat je ook voor de klas staat net zoals ik.
    Ik vind het vreselijk om nu les te geven. Alle leerlingen maken zoveel lawaai. Geluiden die ik nooit gehoord heb en die me nu enorm storen. Ik hoor de geluiden al vooraleer ze plaatsvinden. Vb, een sleutelbos gaat vallen en ik hou mijn oren al dicht. Ook de poten van de stoelen waar het beschermhoesje weg is vind ik een verschrikkelijk geluid. Hoe ga je daar mee om? Heb je dat geleerd bij de TRT therapie? Ik ben wel nieuwsgierig en ik word er zelfs vrolijk van. Stel je voor dat het helpt. Ik heb zonet een mailtje gestuurd naar het Centrum in Gent. Ik hoop dat ze mijn T&H ook een beetje kunnen verlichten.
    Moest je nog tips hebben die kunnen helpen in de klas, altijd welkom hoor!

    Groetjes,
    Vanessa

 107. halo,aan iedereen die het niet meer wil horen. Na een luidruchtige drumsessie, dr. mezelf, overkwam me midden in de nacht de eeuwige piep.Het besef dat dit weleens ernstig zou zijn, deed me een afspraak maken in Leuven.Wachttijd twee weken. Rampzalige beslissing. Er moest
  binnen de zes uur met een zuurstofkuur begonnen zijn. Waarom was de persoon aan de andere kant van de lijn daar niet van op de hoogte? Later bleek, dat mijn huisarts mij naar spoed zou gezonden hebben. Om voor je kop te slaan. Helaas, ik blijf met dit oergeluid zitten, pieeeeeep en overgevoeligheid voor bepaalde frequenties. Na het heen en weer botsen
  met mezelf en omgeving kwam ik het boek van Michel Folet op het spoor.
  Oorlog in het hoofd.Het beschrijft zijn gevecht met een eerdere ziekte. De operatie ervan zadelde hem op met een erge vorm van tinnitus en geluidsgevoeligheid. Doch het deed me relativeren. Storte me, meer dan ervoor, op bezigheden allerhande. Liet de TV aan in de slaapkamer en we zijn 18 maanden verder. Ik begin te beseffen dat het afschermen van je oren geen obsessie mag zijn. Verder moet je de draad weer opnemen als voorheen en je niet laten vertellen dat je er moet aan wennen. Niemand verteld je erbij hoe het moet, he. Zo heb ik er leren mee leven, er zijn ogenblikken dat ik het niet besef. Het enige waar ik voor vrees is mijn airbag of plotselinge onvoorziene knallen die de piep ondraaglijk zouden maken. Ik wens hierbij allen, met piepende oren, veel sterkte
  en de oplossing ligt bij jezelf, want….. Ik ken één iemand in het zuiden van Frankrijk die zich heeft laten overhalen om het operatief te laten oplossen. De studente is echter met nog een grotere piep wakker gekomen.

  • Raf,

   We willen het juist wel horen want deze groep is opgericht voor en door iedereen met hetzelfde probleem. Neem eens een kijkje op de website die we opgericht hebben: http://www.tinnitus-trt.info/. Het helpt mij nog steeds en ik ben beroepsmuzikant, dus voor mij is het van levensbelang geweest.

   Veel sterkte,

   Reinaert

  • Beste Raf

   Ik ben geen medicus. Wat ik zeg komt uit mijn persoonlijke ervaringen als patiënt. Is bijgevolg als dusdanig te relativeren.

   Er bestaat geen enkele medicijn die oorsuizen of hyperacusis kan verhelpen. Ligt ook moeilijk omdat er zoveel verscheidene oorzaken voor onze problemen zijn. De symptomen zijn gelijkend, maar toch ook weer met varianten. Soms worden medicijnen gegeven in de hoop dat de symptomen wat kunnen verzacht worden. Dit zijn altijd medicijnen die eigenlijk in essentie voor een ander probleem bedoeld zijn, maar waarvan men hoopt dat ze ook voor oorsuizen of hyperacusis een verzachting kunnen brengen.

   Ik zelf heb de problemen sinds einde 2009. Ik zat met oorpijn (enkele keren al over de jaren heen gehad). Ik ging naar een arts neus-keel-oor. Die heeft hardhandig mijn oor uitgespoten. Ik moest ook zware medicatie nemen. Sindsdien zit ik er mee.

   Ik bezocht drie artsen neus-keel-oor, echter zonder dat ze mij konden helpen. Ik ben sinds een half jaar met een TRT in Oostende bezig. Het gaat nu behoorlijk goed met me.

   Overigens, ik heb mij onlangs lid van Vlati (Vlaamse Vereniging Tinnitus patiënten) gemaakt. Zij komen enkele keren per jaar samen, waarbij dan een uiteenzetting over de problematiek georganiseerd wordt.

   TRT is bedoeld om je dermate gewoon aan de problemen te maken dat je er niet meer op let. Dit gebeurt middels het gebruik van een geluidsgenerator die je minstens 8 uur per dag achter je oor dient te dragen (tot max 18 maanden). Die generator creëert een geluid dat net minder in volume is dan het oorsuizen. Indien dit geluid het oorsuizen zou overstijgen, dan zou je het suizen maskeren. Dat belet je om je hersenen te hertrainen. Om de generator naar de individuele situatie aan te passen wordt er een audiologisch onderzoek gedaan. Daarbij wordt de aard van het gesuis gezocht, wordt het volume van het gesuis vastgesteld en wordt een daarop aangepast geluid in de generator ingevoerd. Daartoe laat men verscheidene soorten oorsuizen horen en er wordt telkens gevraagd of jouw persoonlijke toestand er al dan niet op lijkt. Voor het bepalen van het volume wordt op zelfde wijze te werk gegaan. Dit loopt zo door tot je zelf zegt: ‘dit is het’.

   Ik zelf heb bijvoorbeeld een volume van 8 dB. Naar het schijnt halen patiënten volumes tot 15 decibel. Zelfs dit niveau is eigenlijk relatief laag. Weet je dat een normaal gesprek tussen twee mensen gemakkelijk een volume van zo’n 60 dB kan halen. Voor mij was de vaststelling van die 8 dB eigenlijk geruststellend en ondersteunend.

   En daarmee kom ik bij het tweede aspect van TRT, namelijk de bedoeling om mensen te ondersteunen door hen uit te leggen wat er eigenlijk met hen gebeurt, door op hun vragen en zorgen te reageren. Een belangrijke aspect daarbij is dus wat men noemt, het demystificeren van de problematiek. Het is namelijk geweten dat de problemen erger ervaren worden, naarmate er meer angst aanwezig is. Dat brengt je in een vicieuze cirkel.

   Mijn hyperacusis is enorm verbeterd. Ik was buitengewoon angstig voor een aantal geluiden, zoals voor het geklinkel van vorken/lepels/messen, het geluid van de microgolf, vrachtwagens, brommers, machines op bouwwerven waar ik voorbij moest. Ik heb mij getraind om met die geluiden om te gaan. Ik gaf aan de geluiden een score op 10, naargelang de last die ik had. Dan probeerde ik rustig voor mezelf na te gaan of die geluiden dan eigenlijk voor mij effectief zo bedreigend waren. Het was in mijn geval merkwaardig dat ik de eerste scores van zo’n 7 of 8 op 10 gaandeweg naar zo’n 3 of 4 op tien kon terugbrengen. Dat proces liep ongeveer over een 1/2 jaar. Nu let ik eigenlijk niet meer op de meeste van die geluiden. Ik heb wel altijd oordopjes en oorstoppen (op maat gemaakt – verminderen geluid met 25 dB) bij die ik enkel gebruik als ik besef dat er een belangrijk risico op hoge volumes is. In de bioscoop gebruik ik de oorstoppen altijd, omdat het het volume er soms heel hoog gaat of plots opgedreven wordt. Maar dus in dagelijkse leefomstandigheden enkel uitzonderlijk te gebruiken.

   In het audiologisch onderzoek heeft men bij mij ook nagegaan welk volume aan geluid ik aankon. Ik moest daartoe een steeds sterker wordend geluid aanhoren, om dan te signaleren dat het niet hoger mocht. Vooraf had men mij verzekerd dat de proef geen verergering van mijn toestand kon te weeg brengen. Dit maakte dat ik mij heel gerust op de proef kon concentreren. Ik ging tot 115 dB.

   Ik ben destijds ook gaan aankloppen in het UZA. Ik denk wel dat de mensen daar om onze problematiek bekommerd zijn. Maar het is ondertussen duidelijk dat ik persoonlijk meer in een TRT geloof. Wel is het in elk geval nuttig een ooronderzoek te ondergaan met de bedoeling om vast te stellen of er mogelijk fysische letsels zijn, want indien wel is het uiteraard van belang die te behandelen.

   Zie ook mijn notities van 23/08 en 23/09 op deze site.

   • @Marc,
    op wikipedia:
    In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland echter, is het reeds sinds decennia gebruik dat bij ACUTE tinnitus een infuusbehandeling wordt toegepast. Het is een infuustherapie met als werkzame bestanddelen een ontstekingsremmer (prednisolon) en een middel om het bloed beter te kunnen laten stromen door de kleine bloedvaatjes in het gehoororgaan (pentoxifylline). Deze behandeling moet zo snel mogelijk na het ontstaan van oorsuizen worden toegepast, het liefst binnen 14 dagen. De kans op verbetering is dan het grootst en kan oplopen tot 80%. Het oorsuizen kan door deze behandeling verdwijnen of verminderen. Rust is belangrijk tijdens deze infuustherapie. Is het oorsuizen langer dan 2 à 3 maanden geleden dan noemt men het oorsuizen chronisch en is de infuusbehandeling niet meer zinvol.

    mijn KNO arts bevestigde dit ook trouwens, maar was voor mij niet zinvol, aangezien het toen al meer dan een jaar aanhield, Van een zuurstofkuur weet ik verder niks,

    • Hier in Nederland passen ze ook de hyperbare zuurstof therapie toe, inderdaad bij acute tinnitus maar wel in combinatie met plotsdoofheid. En inderdaad binnen twee weken. Ik heb een half jaar geleden een mail gestuurd naar een kliniek in Amsterdam, ik werd meteen gebeld door een arts die mij dit antwoord gaf. Heel netjes dat ze meteen belde, maar helaas had het bij mij geen zin. Ik hoop dat veel huisartsen hier van op de hoogte zijn, is toch de eerste waar je heen gaat.

 108. ha luitjes,
  Als een groep mensen het boek vertaald willen hebben, zijn er misschien mensen die het engels (zeer) goed beheersen, en iedereen een stuk uit het boek vertaalt (zeg 50 pagina’s) , en dan samenvoegen.
  een ander idee is om een professionele vertaler het hele boek te vertalen, en dan de groep mensen die het willen de kosten delen (ik weet niet hoeveel een vertaler per pagina rekent trouwens),
  Ikzelf zou het boek eenvoudig kunnen vertalen (mijn engels is zeer goed, en mijn wetenschappelijke engels is ook zeer goed, bovendien heb ik een wetenschappelijke achtergrond), alleen heb ik er weinig tijd voor, en zou het wellicht te lang duren voordat het klaar is. Ik heb zelf het boek hier thuis liggen. 2 mensen kunnen het bv al in de helft van de tijd vertalen.

  Een andere optie is een cursus engels volgen :).. daar heb je altijd profijt van: nu en later,
  of wachten totdat er een nederlandse vertaling komt..

  ik hoor t wel wat jullie er van vinden,

  groeten,
  Jo

  • Daar heb je zo een idee. Misschien kunnen we hetzelfde doen als voor de samengevatte site in het nederlands. Elk een hoofdstuk? Wat denk je Bart?

   • Hallo allemaal,
    Dat zou echt super zijn. Aangezien ik nu voor hoofdstuk 1 al heel veel woorden heb opgezocht zou ik hoofdstuk 1 wel voor mijn rekening willen nemen. Dan zou ik het wel graag willen laten controleren door één van jullie natuurlijk.
    Ik hoop op meer enthousiaste reacties! Ik denk dat wel daar heel veel mensen mee helpen, inclusief mezelf!
    Groetjes Marije

    • Hallo allemaal,

     lijkt me ongetwijfeld een zeer nuttig idee :) maar ik denk dat we 1 ding niet over het hoofd mogen zien: nl. auteursrecht.
     Ik wil het enthousiasme niet temperen, maar ik vrees dat je het boek niet zomaar mag vertalen en delen…
     In het geval van de site (http://www.tinnitus-trt.info) hadden we expliciete toestemming van de auteurs en uitgevers.
     Dat gaat voor het boek ook nodig zijn… ik denk dus dat iemand eerst dit zal moeten uitpluizen en de nodige goedkeuringen bijeen zal moeten sprokkelen…

     Groeten,

     Bart

     • Hallo,

      daar ben ik weer. Het is inderdaad logisch dat het officieel niet mag, maar wel heel jammer natuurlijk. Ik ben daarom zelf maar aan de slag gegaan, ik ga nu inscannen, omzetten naar word en vertalen via google. Een hele klus, maar het gaat altijd nog sneller dat de woorden die ik niet begrijp opzoeken en als het goed is wordt het vele werk wel beloond, als ik de verhalen hier zo lees. Mocht iemand toch nog een samenvatting of iets dergelijks willen delen hoor ik het graag!!!!

      Groetjes Marije

 109. Hallo Bart,

  Via via heb ik vernomen dat het Sint-Lievenspoort nu ook gestart is met groepsgesprekken waardoor ze meer mensen snelller kunnen helpen.

  Nu bleek wel dat je 3 gesprekken (van telkens een uur zoals ik had begrepen) moest volgen en dat het in totaal 90 euro zou kosten.

  Echter, via deze website en ook via teksten die ik op andere plaatsten heb kunnen downloaden weet ik al het een en ander over tinnitus en TRT. Dus nu vraag ik me af of het wel de moeite is om me in te schrijven…

  Als tijdens de eerste les zou blijken dat ik “alles al weet” dan heeft het me wel nogal wat gekost…

  Heb jij dan ook enig idee of het de moeite is ? Ik meen me te herinneren dat je ooit vertelde dat je 1 gesprek hebt gehad. Klopt dat ? En was dat in het Sint-Lievenspoort ?

  Groeten,

  Ludo

  • Hallo Ludo,

   Ik heb “via via” ook gehoord dat ze in Sint-Lievenspoort met groepssessies zouden starten.
   Ik weet er echter het fijne niet van, dus ik kan je helaas niet meer info geven.
   Wellicht neem je best even contact op met Sint-Lievenspoort als je hierover meer informatie wil.

   Ik ben inderdaad een tweetal jaar geleden ook bij Sint-Lievenspoort geweest.
   Dat was een individuele TRT sessie (er was toen zowiezo nog geen sprake van groepssessies).
   Het voordeel daarvan is uiteraard dat alles individueel wordt bekeken en aan jouw situatie wordt aangepast.
   Ik had toen ook reeds veel voorkennis van TRT en tinnitus, dus de basisconcepten hebben we niet meer uitvoerig besproken.
   Ik was toen vooral op zoek naar bevestiging en die heb ik daar toen gevonden.

   Groeten,

   Bart

 110. Ha ha, ik zie het nu helemaal onderaan de pagina staan! Ik heb hem dus gevonden en ga hem meteen bestellen.

  • Beste Marije,

   Is wel degelijk het betreffende boek. Wie goed met de Engelse taal vertrouwd is, kan ik alleen maar aanraden het boek te kopen en te lezen en herlezen.
   Voor mezelf heb ik er een uitgebreide samenvatting in het Nederlands van gemaakt (23 blz). Ik zou er eigenlijk graag mensen mee helpen die onvoldoende Engels kennen, maar ik twijfel of er een bezwaar inzake auteursrechten is. Kan iemand hieromtrent advies geven?

   Hierna de inleiding van de samenvatting.

   In mijn zoektocht naar een aanpak heb ik het boek in Engeland besteld. Het was mij van bijzondere waarde, vast te stellen dat er een logisch en aanvaardbaar blijkende duiding over deze ernstige problematiek gegeven wordt. Mijn samenvatting is toch nog uitvoerig. Soms worden bepaalde aspecten herhaald, daarbij de lijn van het boek volgend.
   Het is hier bijzonder nuttig bepaalde essentiële elementen meerdere keren in andere woorden en beelden te herhalen. Dit is zo’n beetje te vergelijken met een toneelpodium dat van verscheidene kanten belicht wordt, zodat je er uiteindelijk een ideaal zicht op krijgt. Gezien bestaande auteursrechten mag deze samenvatting niet zonder toestemming van de auteurs algemeen verspreid worden. Om dezelfde reden is het evenmin wenselijk de tekst op het internet te publiceren.

   • Hoi Marc,
    ik denk dat het niet op internet geplaatst mag worden, maar ik zou het wel erg graag willen lezen! Ik weet niet of iemand anders er verstand van heeft??? Vroeger op school wisselde ik samenvattingen onder medestudenten uit, dat leerde altijd een stuk makkelijker. Ik zou heel blij zijn als je het me kunt mailen of opsturen. Ik wilde al kijken of ik zelf een samenvatting kon maken, maar dat zou bij mij maanden duren. Dan zou ik stukken moeten overtypen, dan een vertaalsite eroverheen laten gaan en dan nog eens goede zinnen maken….. Is niet bepaald bevorderlijk voor mijn sociale leven, en die is natuurlijk al niet heel geweldig op het moment. Dus ik zou het erg fijn vinden om te lezen. Ik wilde net het boek bestellen maar bol.com was aan hun site aan het werken dus het lag er even uit. Heb hem dus nog niet besteld maar misschien is het toch goed om te doen, en dan leest het gewoon een stuk makkelijker met samenvatting. Ik hoor wel of iemand anders er nog verstand van heeft van de auteursrechten.
    Groetjes Marije

    • Hoi Marc,
     we zijn weer twee weekjes verder en ik heb net het boek binnen! Maar… helaas erg pittig. Er zijn veel woorden die ik moet opzoeken, en veel woorden pakt de vertaalmachine helaas niet. Dus ik zou het erg fijn vinden als je me jou samenvatting door kan mailen, dat zou me enorm helpen. Mijn mailadres is: mbvdlaan@hotmail.com
     Ik hoop dat het gaat lukken!
     Groetjes Marije

     • Hoi Marc,
      ik vroe g me af of je mijn vorige bericht al hebt gelezen. Ik ben twee weken verderen op blz 28 aangekomen. Er zijn heel veel woorden die ik moet opzoeken. Op zich ging het wel redelijk maar nu ben ik bij het stuk over IHC en OHC en dat wordt toch wel een beetje erg lastig. Ik vroeg me af of je de samenvatting nog door kan mailen . Alvast bedankt! Of misschien heeft iemand anders wel een samenvatting???
      Groetjes Marije

 111. He Bart, nog even een kort vraagje. Wat is precies het nummer van het revalidatiecentrum Gent? Ik ben afkomstig uit Nederland zoals ik al eerder zei en heb vanalles opgezocht hoe ik naar Belgie zou kunnen bellen. Maar krijg telkens van: Dit nummer bestaat niet of zoiets. Ik weet dat NL’ers normaal 0032 voor een nummer moeten zetten. Echter stond er op de site iets met (0)9? Begrijp ik niet helemaal. Zou je misschien het juiste nummer kunnen geven aan een deze Limburger? :D

  • Dag Pinky,

   0032 moet je inderdaad voor een Belgisch nummer zetten.
   Het telefoonnummer van Sint-Lievenspoort is 09/268 26 26.
   09 is de zonenummer, vanuit het buitenland moet je die 0 weglaten.
   Het nummer wordt dan voor jou: 0032 9 268 26 26.
   :)

   Groetjes,
   Bart

   • Danke Bart. Ik had vandaag met ze gebeld en ze waren bezet tot eind 2012! Niet normaal meer, en ze namen voorlopig ook geen Nederlanders meer aan (Discriminatie!) Echter gaven ze mij een adres in de stad waar ik studeer genaamd IntoEars, die zouden hetzelfde toepassen als hen. Dus, ik heb een e-mail gestuurd en nou maar hopen op een snelle behandeling :)

    • Hallo Pinky,

     Heb je al eens contact gehad met een audiologisch centrum bij jou in de buurt? Verwijzing gaat via je huisarts of een kno-arts. Kijk op http://www.fenac.nl/algemeen/locaties.html voor locaties. Ook de Nederlandse audiologische centra gaan uit van de TRT-methodiek. Daar kunnen ze je vast een heel eind op weg helpen. Ik weet het uit ervaring!

     Succes!

     Karel

     • He Karel. Ja, er is een centrum vlak bij min de buurt op loopafstand. Maar ik geloof niet dat ze de hele TRT volgens Jastreboff daar behandelen. En hoe is het jou vergaan Karel? Zo te horen heb je goede ervaringen gehad?

     • Hallo Pinky,

      Ik heb een intakegesprek gehad bij het audiologisch centrum in Hengelo. Mijn kno-arts had de afspraak geregeld. Voordat ik daar naar toe ging was ik sceptisch over wat ik daar te horen zou krijgen. Ik had namelijk al kennis gemaakt met TRT via dit weblog en andere websites. Bovendien had ik het TRT-boek al doorgespit. Ik was ‘bang’ voor tegenvallers, zeg maar (waar zullen ze nu weer mee aankomen). Geheel onterecht bleek toen. Tijdens de groepsbijeenkomst werd het principe van de Jastreboff-theorie duidelijk uitgelegd. De theorie werd als meest effectieve therapie voor tinnitus- en hyperacusisklachten gepresenteerd. Voor de meeste aanwezigen was het allemaal nieuw. Voor mij was het een en al herkenning. Hierna volgde nog een gehooronderzoek en een gesprek met een audioloog. Die beste man viel bijna van zijn stoel af toen ik hem vertelde dat ik al flinke vorderingen had gemaakt door het zelfstandig kunnen toepassen van TRT. Ik hoef er dus zelf voor verdere behandeling niet naar toe.
      Het fijne van het audiologisch centrum is dat ze je helemaal gerust kunnen stellen en je helemaal op maat kunnen begeleiden. Ze weten ook veel van allerlei gehoorapparatuur. Bovendien zit behandeling bij de audiologische centra helemaal in je ziektekostenverzekering basispakket, dus geen gedoe met rekeningen.
      Een intakegesprek kun je dus gerust wagen lijkt me zo.

      Karel

     • Ik heb er toen een gehad voordat ik de splint aangemeten kreeg. Het luchtte mij best wel op toen dat gesprek. Ik denk dat door het dragen van de splint, mijn limbisch systeem kalmeerde waardoor het suizen bijna zo goed als weg was. De angst blijft voor mij toch dat ik misschien onmeetbare gehoorschade heb. Daar heb ik echt angst voor. Maar na 4 onderzoeken zouden ze eventueel toch iets gevonden moeten hebben als daar schade was? Ik heb het nu gekregen na een intense stress periode. Dus ik hoop dat het eventueel te genezen is als dat de oorzaak zou zijn.

 112. Hoi Jo,
  Even een vraagje,ik zie namelijk je link en ik heb al een aantal keer getwijfeld of ik een boek zal aanschaffen. Het probleem is namelijk dat mijn Engels niet veel verder gaat dan vakantie Engels…. met heel veel moeite zou ik er misschien wel doorheen komen maar ik vraag me af of de informatie verder gaat dat wat nu op deze site vertaald staat.
  En er zijn nog twee boeken zag ik op bol.com, maar deze link is dus een goede? (is wel de goedkooptste geloof ik) Alvast bedankt voor je reactie.

  Groejtes Marije

  • Hallo Marije,

   de link die Jo heeft gepost is wel degelijk het juiste boek.
   Voor alle duidelijkheid: een vertaling van het boek in het Nederlands bestaat op dit moment niet.
   Het boek zelf is helder geschreven, maar vereist denk ik toch wel een zekere kennis van het Engels.
   De medische termen maken het er helaas niet echt makkelijker op :)
   Op Amazon kan je gratis enkele bladzijden lezen, dat geeft denk ik wel een goed beeld:
   http://www.amazon.fr/gp/reader/0521088372/ref=sib_dp_pt#reader-link
   Wel is er inderdaad een Nederlandse vertaling van http://www.tinnitus.org te vinden op http://www.tinnitus-trt.info.
   Deze online vertaling is een goede samenvatting, maar gaat uiteraard niet zo diep als het boek zelf.
   De vertaling is vooral bedoeld als introductie tot TRT en kan een ondersteuning zijn voor mensen die TRT counseling volgen.
   Alle essentiële elementen staan er echter wel in.

   Groeten,

   Bart

  • heb ook nu op http://www.tinnitus-trt.info website gekeken,
   is inderdaad een samenvatting, maar niet alles staat erin.
   mijn engels is zeer goed, dus ik had geen enkel probleem met het boek. Heb zelf ook een wetenschappelijke achtergrond, dus de modellen die worden voorgesteld vond ik makkelijk te begrijpen.
   Ik moet zeggen dat het boek wel heel duidelijk is geschreven,
   ik heb het nog voor 44 euro gekocht, maar ik kan zeggen dat het de beste investing was in mijn hele leven. Je wordt namelijk krankjorum van die “piep”.
   ik had/heb namelijk een constante pieptoon, en dat ook nog in beide oren van verschillende “frequentie”. Bovendien had ik ook last van hyperacusis. Ik ben zelf 37, en het is 4 jaar geleden begonnen.

   Over het boek: een belangrijk punt vond ik zelf bv het zogenaamde “mixing point”, het punt wat je zoekt (qua geluid en volume), waarbij je tinnitus gaat interfereren met omgevingsgeluid.Het geluid van je tinnitus lijkt te veranderen. Vervolgens kan je omgevingsgeluid vinden voor “sound enrichment” qua soort en geluid.
   Je moet dan net onder het volume van de mixing point gaan zitten.
   Dit is het punt waar habituatie (gewenning aan tinnitus) gaat optreden. Hiermee ben ik gaan oefenen.
   In mijn geval begon de tinnitus toon te haperen (viel soms weg), Habituatie begon hierdoor steeds vaker en sneller op te treden. Inmiddels is in 90% van de tijd mijn tinnitus weg (niet hoorbaar) Dit proces duurde bij mij ongeveer 7 maanden, maar had na 3 maanden mijn eerste “resultaat” (haperen van toon). De overige 10% dat het nog de kop opsteekt, is vaak tijdelijk en vooral veel minder “hard”, en vaak nauwelijks hoorbaar.

   “De tinnitus is weg” is relatief, wat bedoeld wordt is dat je de tinnitus niet meer bewust waarneemt, dus je hebt er geen last meer van. Net als de koelkast in je kamer die je niet meer hoort zoemen uiteindelijk.
   Ik heb echter ook momenten dat ik de tinnitus ook niet meer hoor, ook als ik er expres naar probeer te luisteren (dit zijn de eerst tekenen van volledig habituatie)
   Ben ook 3x naar audiologisch centrum in Brunssem geweest, waar ze TRT therapie gaven (is nu niet meer, ivm stopzetting subsidie van de overheid), dat was ook ZEER nuttig,

   (1) Volledige kennis van het neurologische model is een eerste stap, en daarvoor was het boek zeeer geschikt.
   Als je het model begrijpt weet je ook hoe je hierop kan ingrijpen, zodat je aan de slag kan gaan met je tinnitus.
   Naar mijn idee lukt het niet als het model niet volledig duidelijk is qua werking. Dit was ook mijn eerste stap.
   Begrip van het model lijdt tot minder negatieve ideeen over tinnitus wat ook belangrijk is. (zie 2)

   (2) Een belangrijke twee stap is weghalen van de negatieve associatie die aan je piep hangt. Dit kan door TRT therapie gebeuren (meestal psychotherapie of gedragstherapie). Begrip van het model draagt hierbij aan toe.

   (3) een derde stap is “sound enrichment”, je omgeving met de juiste geluiden creeren (zie mixing point), zodat voor jou de juiste setting opgezet wordt, zodat habituatie kan optreden.

   alle drie de stappen moeten gelijktijdig uitgevoerd worden.
   als je bv alleen (1) of (2) doet is de kans op “genezing” een stuk kleiner (hoewel therapie alleen al effectief kan zijn). Als je bv alleen (3) doet kom je er ook niet. Pas toen ik alledrie de stappen ging toepassen trad habituatie op.
   je moet niet denken dat je er van afkomt als je slecht 1 of 2 stappen doet. Je moet echt allerdrie toepassen.

   Een grote fout (die ik ook deed) is proberen je tinnitus te maskeren door bv muziek te luisteren op een volume zodat je piep overstemd wordt. Dit zal het proces van habitutie tegenwerken, omdat de hersenen alleen kunnen wennen aan tinnitus als ze de tinnitus ook kunnen horen. Het zogenaamde mixing point kan niet optreden, omdat het omgevingsgeluid ver boven die grens zit dan (het geluid staat te hard).
   Je lijkt tijdelijk verlichting te hebben van je tinnitus, maar als je vervolgens bv de muziek uitzet, is je piep erger.

   Als je bv afleiding doet (wat veel mensen proberen) werkt dat wel tijdelijk voor je “piep” maar habitutie zal niet makkelijk optreden.
   In stille ruimtes zitten (dus geen sound enrichment toepassen) werkt ook averechts. Geluid vermijden (omdat je last hebt van hyperacusis) is ook niet goed, en oordoppen al helemaal niet!

   Groetjes,
   Jo

   • Hallo Jo,

    bedankt voor het delen van je verhaal en informatie!
    Zoals je aangeeft is het inderdaad belangrijk dat alle componenten van TRT correct worden toegepast.
    Het is overigens altijd fijn om te lezen dat iemand goed is geholpen met TRT ;)

    Groeten,

    Bart

    • Hoi Jo,

     wat fijn voor je duidelijke, lange uitleg! Hier heb ik zeker wat aan. Ik denk dat ik ook al aardig op weg ben. Ik hoor mijn piep soms ook al niet meer, dan moet ik echt goed luisteren en me goed concentreren, best bizar eigenlijk. Ik heb het boek nog niet aangeschaft want mijn Engels is echt beroerd, ik heb geprobeerd een stukje te lezen maar in één zin moest ik wel drie woorden opzoeken, schiet niet echt op denk ik. Ik heb wel nogmaals de info van tinnitus-trt doorgelezen en ditmaal wat aantekeningen gemaakt, ik was toch alweer veel vergeten van de vorige twee keren dat ik het had gelezen. Ik ben ook de hele dag en nacht bezig met geluidsverrijking en ben bij een psycholoog geweest met EMDR, sindsdien ben ik ook niet meer bang voor geluiden dus dat heeft wel goed geholpen. Ik denk dat ik aardig op weg ben met mijn doe-het-zelf trt Ik heb me voor de zekerheid wel opgegeven voor de trt, voor het geval ik weer in een erge terugval belandt. (is eenmaal gebeurd toen mijn dochter in mijn oor gilde….) De wachttijd is volgens mij best lang. (bij Into Ears)
     Ik ben gisteren ook bij een hoorspecialist hier in de buurt geweest voor de Beltone TBR, ik loop nu namelijk veel met mijn mp3 met Pink noise en dat werkt wel bij mij, het lijkt me alleen erg handig als het goed afgestemd kan worden. De man zei dat hij op het volume moest dat je twijfelt of het je T is of de ruis, toen vertelde ik hem dat hij juist net iets zachter dan je T moest. Hij was erg geinteresseerd in wat ik allemaal te vertellen had en had nog nooit zo een client meegemaakt! Ik heb hem de site gegeven. Maandag kan ik de Beltone ophalen dus ik ben benieuwd of hij de info dan heeft gelezen.
     Groetjes Marije

     • verdraaid,
      audiologisch centrum in Hoensbroek bedoelde ik, en niet brunssum :)

 113. Beste meneer Bart,

  Via via ben ik op deze site gekomen en ik moet zeggen dat deze site mij een stuk vrolijker maakt. Ik ben een meid van 20 jaar en in oktober 2009 kreeg ik van de een op de andere dag last van Tinnitus. Ik had grote angst en was bang dat het kwam omdat ik graag naar mijn I-pod luister. Een heel traject ben ik toen doorgelopen, maar bij alle 4 de hoortesten kwam uit dat er niks mis was met mijn gehoor. Zelfs in Aken zeiden ze dit (En daar weten ze heel veel over Tinnitus). Zelf ben ik afkomstig uit Nederland, dus gelukkig kon ik daar langs. In Nederland zelf kreeg ik alleen maar dingen te horen zoals: ‘Er is waarschijnlijk wat kapot dat wij niet kunnen meten, je moet er maar mee leven.’ Nou, dikke vette paniek kreeg ik van dit gesprek zoals je kan begrijpen. Gelukkig woon ik in de buurt van een zeer goed Limburgs audiologisch centrum en ik ging daar langs. Die verzekerden mij dat ik geen gehoorverlies had en dat ze alles hadden gemeten wat er te meten viel. In Aken vertelde zij mij dat de oorzaak afkomstig was van een scheve kaak en dat ik een splint moest gaan dragen.

  Zo gezegd zo gedaan en inderdaad ging mijn tinnitus bijna helemaal weg. Ik voelde mij zelfs weer prettig in stille ruimtes en ik hoorde het geluid alleen heel zachtjes als ik mij er ook echt op concentreerde en dit maakte mij niet meer bang. Anderhalf jaar lang heb ik nergens last meer van gehad. Wel was ik wel wat huiverig over te hard geluid gebleven en in discotheken nam ik oordoppen mee en ik zette mijn I-pod niet al te hard. Echter sinds een week of 2 (Ik was in Schotland op vakantie) kreeg ik weer last van een geluidje, normaal zou ik mijn splint in doen en er niet meer aan denken, maar die had ik thuis laten liggen en de angst kwam weer keihard terug voor een dag of zo. Ik denk dat door de hoogteverschillen in het land mijn oren wat gevoeliger waren geworden. Ik had ook last van druk op de oren. Weer thuis deed ik de splint in, maar het geluid veranderen niet veel. Ik ging weer wat slechter slapen en was nerveus voor mijn nieuwe en laatste HBO schooljaar. Ik ben sinds een week weer op school en gelukkig hoor ik door veel afleidingen het geluid nauwelijks meer. Echter zijn de bange gedachten gebleven en ik controleer best vaak of ik het geluid nog hoor. Dit komt puur door die periode in 2009 en de angstgedachtes die nog best diep in mijn gedachten zitten. Ik wil gewoon weer terug naar waar het was voor de vakantie. Dat ik mij er niet meer zo druk om maak en dat het geluid niks bedreigends is, maar het is een beetje lastig om die positieve gedachten vast te houden.

  Het gekke is dat ik er alleen in mijn linkeroor last van heb. Het is een beetje sissende, maar als er zelfs maar minimaal omgevingsgeluiden zijn hoor ik het bijna niet. Soms vergeet ik zelfs voor een paar momenten dat er geluidje is. Kan iemand met een goed gehoor last hebben van tinnitus in maar een oor? Ik denk niet dat mijn terugval van lange duur zal zijn aangezien ik veel momenten heb waarop ik het niet hoor. Maar ik ben wat verkrampt door lichte angsten die ik nog steeds heb, en dat is vervelend aangezien ik de ontspanning in weekenden wel nodig heb voor een druk jaar.

  Sorry voor de lange mail, maar wilde even mijn verhaal kwijt :)

  Groetjes,

  Pinky

  • Dag Pinky,

   Bedankt voor je reactie. Ook in jouw verhaal vind ik veel herkenbare zaken terug.
   Het belangrijkste wat je moet doen, is vermijden dat je “verkrampt” of “angst” hebt.
   Dat zorgt voor een vicieuze cirkel. Je gaat jezelf onbewust aanleren dat de tinnitus een onnatuurlijk, bedreigend signaal is.
   En dat is het niet…! Pas als je beseft dat er niets met je aan de hand is (en dat hebben de medische onderzoeken bij jou
   blijkbaar ook al uitgewezen), kan gewenning optreden. In eerste instantie zal je er steeds minder op reageren.
   Uiteindelijk zal je het signaal ook herklasseren als “onbelangrijk” en neem je de tinnitus niet meer altijd bewust waar (zoals je bijv. doet met een brommende ijskast in een stille ruimte).
   Het is overigens volkomen normaal dat je met een normaal gehoor last kan hebben van tinnitus aan slechts 1 kant.
   Tinnitus komt dikwijls voor in combinatie met gehoorverlies, maar dat is lang niet altijd het geval.
   Sommige mensen ervaren de tinnitus aan slechts 1 kant (links of rechts), andere horen het dan weer aan beide kanten…
   Het maakt eigenlijk allemaal niet zo veel uit: mensen die last hebben van tinnitus (in welke vorm ook) hebben er last van omdat ze er slecht op reageren. En het is die (onbewuste) negatieve reactie die je moet afleren…
   Ik heb overigens ook een zeer goed gehoor en heb enkel tinnitus aan de linkerkant, een beetje dus zoals jouw situatie denk ik :)
   Ik heb geleerd om er mee om te gaan en vandaag heeft de tinnitus helemaal geen impact meer op mijn leven. Ik kan de tinnitus nog perfect horen, maar het heeft geen belang meer… Het gepiep heeft bij mij langzaamaan de stempel “onbelangrijk” gekregen en ik heb er geen angst meer voor.
   Hopelijk vind je hierin een beetje geruststelling.
   En als je meer wil lezen over de onderliggende mechanismen van tinnitus en TRT kan je hier terecht of het TRT boek lezen.

   Ik wens je alleszins veel succes!

   Groeten,

   Bart

   • Bedankt voor je verhaal Bart. Dat lucht inderdaad op. Ik kan mij gelukkig nog gewoon op het werk concentreren en slaap prima, wat voor mij toch wel belangrijk is. Ik weet nog dat toen ik klein was mij ook een keer het geluid in mijn oren was opgevallen en dat ik daar bang van werd. Echter is het als kind makkelijker om je gedachtes daar bij te verzetten en was ik er snel overheen. Het geluid is er inderdaad dus altijd geweest.

    Ik heb toevallig ook dat verhaal van die arme Dietrich gelezen (Had ik echt niet moeten doen) en dat is eigenlijk een pure horror verhaal voor mij. Dat heeft denk ik die panische angst een beetje in stand gehouden. Ben nooit echt een fan van discotheken geweest, maar nu al helemaal niet meer.

    Zelf heb ik vaak last van lichte paniekaanvallen in het algemeen, dus niet puur alleen maar angst over mijn oren. Ik ben nu aan het twijfelen of ik eerder langs een therapeut voor de angst of de TRT kan gaan. Ik weet dat als ik mij niet meer druk maak, dat het geluid verdwijnt. Ik wil gewoon niet meer dagen over deze onzinnige angst verpesten. Maar ik heb er wel goed vertrouwen in :)

    • Hallo Pinky,

     Zo te lezen denk ik dat het werken aan de angst voor jou het belangrijkste is.
     Het is wel al heel wat dat je beseft dat als je je niet meer druk maakt, dat het geluid dan verdwijnt.
     Misschien is voor het werken aan die angst een therapeut of psycholoog eerder aangewezen.
     Zorg alleszins gewoon dat je een methode vindt waar je je zelf goed bij voelt!
     Nogmaals veel succes :)

     groeten,

     Bart

 114. Beste Bart en iedereen,
  pas via het lezen van Humo ben ik hier verzeild geraakt. Heb ongeveer dezelfde periode van jou van uit het niets een gefluit (testbeeld) in het rechteroor gekregen. Ik heb lang gewacht om er met iemand over te praten (ging wel overgaan) en heb zelf (tevergeefs)naar oplossingen proberen te zoeken. Dan maar toch naar de dokter gegaan en bleek dat een verborgen wijsheidstand de oorzaak was. Na 6 maanden was ik er dan van verlost. Soms komt het nog wel op, maar verdwijnt weer even snel. Ik mag van geluk spreken. Wat ik allemaal heb doorgemaakt in die korte periode, moet ik jullie niet uitleggen en geloof me ik heb hele zwarte gedachten gehad. En ja, ik heb nog steeds grote angst dat het terug zal keren.
  Ik wil hier niemand voor de borst stoten, maar ik weet wat het is en geloof me, ben het nog niet vergeten.
  Met deze blog doe je meer dan schitterend werk. Ik denk dat zeer veel mensen hier een vorm van troost vinden, aanmoedigingen om het niet op te geven, en zeker een steun in de behandeling ervan vinden.
  Ik heb een grenzeloos respect voor jullie, die het soms zo moeilijk hebben en zich er toch doorslaan. Ik weet echt niet of het mij ging lukken. Ik ging zeker een blog als deze nodig hebben.
  Misschien hoor ik hier niet thuis op deze blog, maar ben blij dat ik het eindelijk even kwijt kan.

  Jullie allen heel genegen,
  Marnik

  • Dag Marnik,

   Bedankt voor je reactie en om je verhaal hier te delen.
   Alleszins blij te horen dat je er van verlost bent.
   Probeer niet te veel angst te hebben dat het zal terugkeren, dat is nergens goed voor ;)

   Groeten,

   Bart

  • Beste,

   Ik heb al last van tinnitus van mijn vijftiende,ik ben er nu 42 is plots uit het niets gekomen, zonder aanleiding zat gewoon naar tv te kijken, nu het eerste wat de huisdokter toen deed ,was mijn oren uitspoelen, en hij dacht dat het dan wel zou gedaan zijn want hij kende niemand die dit ook had zonder geluids of ander trauma,
   nadat de dokter weg was heb ik enorm veel last gehad van angstaanvallen , het was een hoge continue toon kortom het was verschrikkelijk en dan nog op die jonge leeftijd, het heeft mijn verder leven tot vandaag enorm beinvloed,
   ben zeer op mijn ik ingesteld kan moeilijk contacten leggen enz allemaal om luidruchtige en dus spijtig genoeg sociale contacten te missen de laatste jaren gaat het beter, maar bij pieken zeg maar fluitbommen die ineens uit het niets komen heb ik het moeilijk om geen angstaanval te doen, heb ook nog een kindje van 7 en als die eens luid schreeuwt of dergelijke dan moet ik mij inhouden om geen reactie op mijn zoontje te geven , dat is vindt ik ook een probleem dat je weinig kan verdragen en snel geirriteerd geraakt over soms banale dingen,
   medisch gezien heel wat tests gedaan, maar allemaal zonder resultaat , wat ik nog wil meedelen is dat mijn gehoorgang zeer smal is en daardoor rap vervuild, daarom dat ik vroeger naar de huisdokter ging om deze door te spoelen, nu jaren later moest ik geopereerd worden omdat mijn gehoorgang elk jaar dunner werd de zogenaamde exostose beenvorming nu na deze operatie op mijn 25e blijft deze stabiel, heb gevraagd aan de kno arts of dit het gevolg kan zijn van het overvloedig 3 x j spoelen van de gehoorgang , maar kon daar geen zekerheid over geven,
   maar de kans bestond , nu ja collega’s dokters he ,de kno arts dacht dat de tinnitus met de exostose te maken had ,
   maaar aangezien dit na de operatie niet verbeterd was en tot op vandaag bijna hetzelfde blijft dus niet,
   aan alle bloggers veel sterkte gewenst en wens iedereen zo weing mogelijk angst en andere aanvallen

   groetjes ,

   Frank

   • Frank,

    Ik heb dat indertijd aan mijn gehoorarts gevraagd en recent nog aan iemand van Lapperre en die bevestigde hetzelfde: het best is om elke keer je in bad of onder de douche gaat voorzichtig wat water in de gehoorgang te laten lopen en dan er weer uit. Geen oorstokjes diep in de gehoorgang gebruiken want dat bevordert alleen de productie van extra oorsmeer wat de gehoorgang doet verstoppen. Dat resulteert in extra demping waardoor je de tinnitus beter begint te horen, waardoor je er beter op let, enz. (vicieuze cirkel).

   • Dag Frank,

    bedankt voor je reactie. Ik lees een aantal zeer herkenbare zaken in jouw reactie.
    Het lijkt met dat je naast tinnitus (de “fluittonen”) ook last hebt van overgevoeligheid voor geluid (“hyperacusis”)?
    Ik had bijv. ook verschrikkelijk veel last als mijn kindjes door het huis aan het roepen waren.
    Gelukkig is dat in mijn geval allemaal voorbij (dankzij TRT – de mechanismen achter hyperacusis en tinnitus zijn overigens nauw verwant).
    Tinnitus kan verschillende oorzaken hebben. Soms is er een duidelijk aanwijsbare medische oorzaak, maar dikwijls ook helemaal niet.
    Je schrijft zelf dat je heel wat medische tests ondergaan hebt en dat ze allemaal “zonder resultaat” zijn.
    Dat kan ook perfect. Voor het “horen” zijn immers heel wat delen van de hersenen betrokken. Horen doe je dus niet enkel en alleen met je oor.
    Je moet leren om de reactie op de tinnitus en hyperacusis te doen afnemen. Die “angst” moet geleidelijk aan minder en minder worden.
    Dat is wat TRT in eerste instantie probeert te bereiken (= gewenning aan de reactie).
    Daarna kan je wennen aan het geluid op zich, zodat je het minder bewust gaat waarnemen (= gewenning van perceptie).
    Een en ander vind je hier in meer detail uitgelegd: http://www.tinnitus-trt.info
    Ik lees ook dat het de laatste jaren wat beter gaat: doe zo verder zou ik zo zeggen en probeer langzaam maar zeker de “angst” te doen afnemen…

    Veel succes!

    Bart

 115. Hoy Bart,
  Ik had nog graag geweten of het TRT centrum in Gent makkelijk te bereiken is als je met de trein naar daar reist. Ik moet van Hasselt komen en zie het niet echt zitten om dat met de auto te doen. Ik heb wel een nichtje in Gent wonen dus misschien is daar wel iets te regelen. Hoelang moet je wachten voor je een afspraak kunt krijgen?
  Bedankt voor al de positieve berichten. Dat heeft een mens soms wel nodig!
  Katrien

 116. hallo,ik ben door het artikel in de Humo hier beland. Ik ben 51 en heb al sinds ik tiener was last van oorsuizen. In 1998 ben ik links geopereerd een gehoorbeentje is vervangen door eentje van Teflon en toen was het suizen weg. alleen heb ik rechts ook een gehoorprobleem maar ik mij nooit meer durven opereren omdat ik de 1ste keer niet wist dat er altijd een kans is dat je blijvend doof wordt is maar 5% maar toch. Ik kan echter het suizen redelijk negeren niet op letten ik ben het al gewoon. Maar met de jaren tijd heb ik toch weer ruis links. Nu draag ik oorapparaten aan beide kanten maar ik hoor het toch nog steeds; men had mij gezegd dat die apparaten het “maskeren”! Maar bij mij blijven geluiden die mij angst aanjagen, zo noem ik het, hangen zoals met onweer gisterenmorgen. Toen ik gisterenavond wou gaan slapen hoorde ik het steeds rommelen, ook met vingers in oren en ik had dus last om in te slapen. Nu vandaag is het weg de zon schijnt weer; alleen door het lezen van die artikels valt het mij rechts weer op! Wat mij ook opvalt alhoewel ik niet alle reacties heb gelezen er weinig of geen zijn van mensen die slecht horen. Ik kan ook moeilijk inslapen maar ik maak mijn hoofd leeg door te lezen tot ik knikkebol en dan slaap ik direct maar gisteren dus ni maar die geluidsverrijking zie ik toch ni zitten als je niet goed hoort….

  • Hallo Martine,

   Tinnitus kan inderdaad voorkomen in combinatie met gehoorverlies, maar het komt even goed voor bij mensen zonder gehoorverlies.
   Je zegt dat je het suizen redelijk goed kan negeren en dat je het al gewoon bent. Zoals Katleen De Waele op het einde in het artikel van Humo aangeeft: “Doe zo voort, je bent goed bezig!”.
   Ik weet niet of je echt nood hebt aan actieve geluidsverrijking. Wel is het verstandig om je omgevingsgeluid steeds zo rijk mogelijk te maken.
   Op die manier wordt de tinnitus relatief zwakker en heeft je auditief centrum wat anders te doen dan enkel naar de tinnitus te luisteren.
   Vergelijk het met een autoradio: tijdens het rijden lijkt de radio net luid genoeg te staan om verstaanbaar te zijn t.o.v. het lawaai van de rijdende auto,
   maar als je vervolgens parkeert lijkt diezelfde radio met hetzelfde volume veel te luid.
   Geluidstherapie maakt onderdeel uit van TRT, maar het hangt van persoon tot persoon af hoe dit best toegepast wordt.
   Ik hebt bijv. zelf geen draagbare geluidsgeneratoren gebruikt, maar gebruikte ’s nachts wel een geluidsbron op mijn nachtkastje.
   Vandaag gebruik ik ook dat niet meer, maar ik probeer wel om bijv. de raam op een kier te laten staan om geen absolute stilte in de slaapkamer te hebben.
   Geluidsverrijking kán overigens wel voor mensen met gehoorverlies: als je hoorapparaten draagt wordt de geluidsomgeving immers gewoon mee versterkt.
   Overigens bestaan er ook combi-toestellen: hoorapparaten én ruisgeneratoren in één.
   Geluidstherapie binnen TRT staat overigens niet op zich: counseling is ook belangrijk. Geluidsverrijking kadert bij TRT in een groter geheel en het is belangrijk om de onderliggende mechanismen goed te begrijpen.
   Maar opnieuw: het is allemaal heel persoonsafhankelijk. Het is dus maar de vraag of jij echt iets speciaal moet doen voor geluidsverrijking.
   Als je vandaag goed kan leven met je tinnitus, dan moet je enkel verder doen zoals je nu bezig bent.
   Het feit dat je nu tijdens het lezen van zulke artikels je tinnitus terug hoort, lijkt me overigens heel normaal. Je ben er bewust mee bezig, dus je gaat je er (onbewust) ook op focussen.
   Maar aangezien ik uit je reactie kan afleiden dat je het toch goed onder controle hebt, zou ik nogmaals zeggen: doe zo verder!

   Veel succes,
   groeten,

   Bart

 117. Hallo,
  Ik heb hyperacusis sinds einde 2009 (vooral problemen met voor mij te hoge volumes, rammelende borden en bestek, elektrische apparaten, dichtvallende deuren, vrachtwagens, opgefokte brommers, drilboren). Ik had al een aantal weken pijn in mijn linker oor. Dan stelde ik plots vast dat ik moeilijkheden ondervond tengevolge van het tientallen keren per dag dichtkloppen van een deur in een lokaal naast mijn bureau. Ik bezocht toen een arts neus-keel-oor. Die gaf mij een massa medicatie en spoot hardhandig mijn oor uit. Resultaat: kort daarna had ik ook tinnitus (constante suizen van het vroegere testbeeld op de zwart wit televisie). Sindsdien meerdere artsen bezocht. Eén keer kreeg ik Rivotril voorgeschreven, een benzodiazepine die sinds 1975 op de markt is. En ik die dacht dat ik een topkliniek, gekend voor vooruitstrevende aanpak, geraadpleegd had. De talrijke mogelijke neveneffecten werden niet met mij besproken. Ik heb de medicatie niet genomen.
  Op een ander moment werden er bij mij trommelvliesbuisjes geplaatst. Bleven een jaar zitten. Werden toen weer verwijderd.

  Einde 2010 was ik het slachtoffer van een zwaar verkeersongeval, met 7 botbreuken voor gevolg. Toch begon ik begin 2011 met acupunctuur en met behandelingen door een osteopate. Eén moment herinner ik mij op bijzondere wijze. Mijn osteopate had mij opdracht gegeven om een periode aan de geluiden die me last berokkenden scores van 0 tot 10 te geven. Het merkwaardige was dat ik die tuut van onze microgolf eerst met een belasting van 8/10 scoorde. De volgende dag was ik mezelf aan het vertellen dat het toch zo problematisch niet kon zijn, gezien mijn gezinsgenoten 0/10 gaven. Ik dwong mezelf van rustig de tuut te aanhoren. Ik kwam uiteindelijk op een 4/10. En dat was zo voor verscheidene storende geluiden. Dit leidde tot een eerste vermindering van mijn angstgevoelens. Een tweede dergelijk moment had ik na lezing op het intranet van Kees Devries, aangaande de LDL (Loudness discomfort levels). Daar zijn vijf gradaties van ernstgraad in. Ik situeerde mezelf tussen 1 en 2. Ook dat was weer geruststellend in die zin dat ik kon begrijpen bij een relatief lage ernstgraad te horen. De dingen kunnen benoemen blijkt dus voor mij stimulerend te zijn.

  Toevallig kwam ik enkele weken terug op de site van BOL.com terecht, waar ik een duiding las aangaande het boek van TRT, geschreven dus door Jastreboff en Hazell. Ik heb het boek daar besteld. Het is inderdaad een Engelstalig boek. Ik heb het boek met enorme interesse gelezen. Eindelijk een duiding die voor mij rationeel aanvaardbaar is. Wat een geruststelling. Ik lees en herlees het boek. Wat een openbaring. Wat een geruststelling. Ik ben dus niet gek. Alles is verklaarbaar. Buitengewoon belangrijk is dat, want ik had een bepaald ogenblik de perceptie dat ik eigenlijk niet meer tot deze wereld behoorde. Ik zag een gegeven moment andere mensen dingen doen, maar ik zag dat van een andere planeet. Ik was niet tussen hen. Alles vervreemde van mij. Ik had ook extreme angst voor bepaalde geluiden en geluidsvolumes. Bovendien zat ik constant met het gedacht dat dit alles alleen nog kon verergeren. Gelukkig heb ik een toffe partner die mij ten volle steunt.

  Een goede 10 dagen terug ontdekte ik dat er in Oostende een TRT centrum (Laperre – Godtschalckstraat 2 – 059/516905) is. Ik maakte een afspraak met Hannah Keppler. Het eerste contact ging vandaag door. Ik zie het echt zitten.

  Toevallig heb ik enkele dagen terug de website van Bart gevonden. Wat ik hier lees ervaar ik als nog een extra stimulans.

  En het kan niet op. Ik koop vandaag de humo en daar staat verdomd een artikel over tinnitus en hyperacusis in. Ik was onvoorstelbaar ontroerd, te merken dat over de problematiek gepubliceerd wordt. Gaat om een intervieuw met twee ‘patiënten’ en met een therapeute van een TRT Gent. Eén van die twee is een zekere Bart. Toch niet dezelfde kerel als die van deze website, vroeg ik mij af. Vind ik buitengewoon belangrijk dat ook de gemeenschap in het algemeen begint te ontdekken dat mensen met tinnitus/hyperacusis een ernstig probleem hebben, maar daarom niet gek zijn.

  Ik geloof echt dat de TRT kan helpen. We gaan ervoor.

  • Dag Marc,

   ontzettend hard bedankt om je verhaal hier te willen delen!
   Ik vind er alvast heel wat herkenbare situaties in terug en ongetwijfeld doen heel wat anderen dit ook.
   Ik ben blij dat je de weg naar TRT hebt gevonden!
   Veel succes!

   Groeten,

   Bart

 118. ik heb mijn tinnitus bijna een jaar, door teveel te fuiven zonder dopjes.
  nu het suizen op zich is wel luid maar wat me meer stoort is de overgevoeligheid , ik kan amper tv kijken want hij piept, als ik in een drukke ruimte ben denk ik van hou allemaal eens je mond ! zo erg is het
  ik zou graag het TRT proberen , want in antwerpen ben ik in een hyperdrukcabine geweest en cortisonekuur maar het hielp ook niet :(

  • Beste Caro,

   Bedankt voor je reactie.
   In het begin had ik ook vooral last van die overgevoeligheid (hyperacusis). Gelukkig kan TRT toegepast worden voor zowel hyperacusis als voor tinnitus.
   De onderliggende mechanismen zijn gelijkaardig. Dankzij TRT heb ik zowel op mijn hyperacusis als op mijn tinnitus vat gekregen.
   Ik zou zeggen: lees morgen de Humo eens ;)

   Veel succes,

   groeten,

   Bart

 119. Geweldige info gekregen hiermee. Ik denk dat ik na mijn vakantie eens naar Gent ga voor een aantal onderzoeken en toch nog rap ga proberen dat boek te vinden. Ik heb het ondertussen al een 7-tal jaar. Ben op deze blog beland na het (ondertussen beruchte – ik hou het op beroemd en befaamde ;-) ) interview met Bart Peeters op Radio 1.
  Wat voor mij zeer herkenbaar is, zijn de “ontwijkmanoeuvres” die worden ingezet waardoor leuke dingen rationeel opzij worden geschoven. Ook de angst die er mee samen gaat. Zowel wat eigen gehoor betreft als het gehoor van de kids die stilaan ook een concertje of festival willen meepikken, en daar dan (overdreven ?) bezorgd over zijn. Het is me al wel opgevallen dat ik er in het buitenland tijdens verlofperiode er weinig tot geen last van had. Zelfs de fluittoon niet meer hoorde. Stress gerelateerd ? Waarschijnlijk wel. Er proberen niet mee bezig te zijn, vooral bij het slapengaan, voorkomt wakker liggen (en angstaanvallen). Af en toe noem ik ‘mijn tinnitus’ ook wel ‘een vriend voor het leven’, het helpt relativeren en er niet te lang mee te worstelen als hij weer eens prominenter aanwezig is (maar meestal lijkt het wel steeds op hetzelfde volume te zijn). En als ik mijn vriend in de toekomst af en toe eens niet MOET horen, wauw dan !
  Groetjes en sterkte iedereen !!
  Marc Knockaert

  • Dag Marc,

   bedankt voor je reactie!
   Leuk te lezen dat je een aantal herkenbare zaken terugvindt.
   Stress kan inderdaad een impact hebben op de last die je van je tinnitus ondervindt. Vandaar dat je er tijdens je verlofperiode minder last van hebt… je lymbisch systeem (centrum voor emoties, angst, e.d.) zal minder getriggerd worden… Met TRT probeer je eerst dit stadium te bereiken: je probeert te wennen aan de reactie op de tinnitus. Later probeer je te wennen aan de perceptie ervan, zodat je de tinnitus niet meer bewust gewaar wordt.
   Zoals je schrijft lijkt het me zeker een goed idee om langs te gaan bij “vzw Centrum voor Ambulante Revalidatie Sint-Lievenspoort” in Gent. Hou er wel rekening mee dat er een wachttijd zou kunnen zijn.
   Het boek kan je uiteraard al bestellen. En ook hier vind je alvast een en ander: http://www.tinnitus-trt.info :)

   Groeten en veel succes!

   Bart

   PS: Mag ik je vragen over welk “beroemd” interview met Bart Peeters op Radio 1 je het juist hebt? Klinkt interessant… :)

   • Tof, zo’n snelle reactie. Wat BP betreft : maandag in ‘touché’, Radio1 programma van Jan Hautekiet, was er een 2u durend interview met hem waar hij het oa had over zijn ervaring met tinnitus en kon je nog een nieuwsbericht horen over een tinnituskliniek. Was zeer sensibiliserend en voor wie er nog niet mee werd geconfronteerd, stemde het stukje toch wel tot nadenken wat een ‘teveel aan geluid’ kan veroorzaken. En waarom berucht/beroemd/befaamd ? Hij gaf daar een emotionele reactie mbt het uitblijven van een regering – ik ga niet in detail treden – waar heel wat commotie is over geweest deze week. Je kan het nog beluisteren via deze link (is het tweede uur van de uitzending, redelijk vooraan, beide stukjes, maar natuurlijk is het ganse interview best ok)
    http://www.radio1.be/programmas/touche/bart-peeters
    http://internetradio.vrt.be/radiospeler/v2_prod/error/nowmp.html?qsbrand=11&qsODfile=/media/audio/r1touche2011-08-08bartpeeters12-13u
    Groeten, Marc

    • Dag Marc,

     ook bedankt voor jouw supersnelle reactie :) Ik heb het stukje gevonden (stukje over tinnitus is in 2e deel, ongeveer vanaf minuut 16).
     Ga nu naar de rest van het interview luisteren ;)

     Groeten,
     Bart

     • Hallo Bart,

      Eerlijk gezegd snap ik het dan allemaal toch nog niet zo goed hoor. Ik bedoel, ik hoor iedereen op deze site zeggen dat als de tinnitus luider is dat het normaal is en dat het angst gerelateerd is en dat het wel terug naar een normaal niveau gaat zakken. Je moet er gewoon vertrouwen in hebben en de angst onder controle krijgen en dan verbetert de tinnitus wel.

      Bij mij is de tinnitus twee keer effectief luider geworden (verjaardagsfeest en trouwfeest) en dus niet meer naar een normaler niveau gezakt.

      Ik weet niet of iemand hier het verhaal van een zekere Dietrich reeds gelezen hebt (http://www.gva.be/antwerpen/essen/de-afscheidsbrief-van-dietrich-hectors.aspx) maar die persoon heeft ook vaak gemerkt dat zijn tinnitus echt luider werd.

      Volgens mij is elke tinnitus ook uniek. Bart Peeters bijvoorbeeld had door een stom toeval tinnitus opgelopen die dan grotendeels verdwenen is, maar hij kreeg in de plaats daarvan een hyperacusis die er oorspronkelijk niet was. Bij mij is het omgekeerde gebeurd. Ik had nl. eerst last van hyperacusis en toen het verbeterde werd het omgewisseld voor een tinnitis die al twee keer luider is geworden.

      Dus volgens mij moet iedereen naar zijn eigen buikgevoel luisteren. Iedereen weet na een tijd welk lawaai niveau kan/mag voor z’n oren.

      Groeten,

      Ludo

     • Hallo Ludo,

      Je hebt gelijk dat elke tinnitus uniek is: iedereen ervaart het op zijn/haar eigen manier.
      Sommige mensen krijgen het plots zonder aanleiding, bij anderen is er een geluistrauma aan vooraf gegaan (cfr. Bart Peeters).
      Bij sommigen verdwijnt de tinnitus vanzelf, of wennen ze er vanzelf aan (“natuurlijke habituatie”), bij anderen wordt het erger en erger…
      Het is voor deze laatste categorie, nl. de patiënten die “last” hebben van tinnitus, dat je moet zoeken naar manieren om ermee te leren leven.

      Het verhaal van Dietrich ken ik helaas maar al te goed. Een heel innemend verhaal. Het is een van de redenen geweest waarom ik met deze blog begonnen ben.
      Wat we hier willen zeggen op deze site is dat de “perceptie” van je tinnitus belangrijk is: hoe neem ik die waar en wat is mijn reactie daarop.
      Dat is althans wat TRT zegt. Zoals ik in mijn verhaal ook al aanhaal is mijn bedoeling niet om iedereen te “bekeren” naar TRT: voor mij was het een fantastische oplossing en ik wou gewoon mijn verhaal delen met anderen, omdat ik denk dat ook andere mensen hiermee gebaat zijn.

      Maar iedereen gaat inderdaad met zijn tinnitus om op zijn eigen manier.

      De mechanismes achter tinnitus (het neurofysiologisch model) vind je hier beschreven: http://www.tinnitus-trt.info, maar dat wist je wellicht al.
      Dat is denk ik eigenlijk wat “we” willen zeggen.

      Voor alle duidelijkheid wil ik hier ook nog evan samenvatten in enkele korte lijnen hoe TRT in zijn werk gaat en beschreven wordt door de auteurs:
      – Eens we de negatieve associaties van het tinnitus signaal kunnen wegnemen, kan geleidelijke gewenning plaatsvinden.
      – De herkomst (oorzaak of trigger) van de tinnitus is niet relevant en tinnitus retraining kan gebruikt worden voor elke tinnituspatiënt
      – TRT bestaat uit twee belangrijke componenten: retraining counseling (TRT sessies) en geluidsdtherapie. Geluidstherapie helpt gewenning aan de tinnitus door de sterkte van het tinnitussignaal te verminderen.
      – TRT bestaat uit volgende fases:
      1. Kennismakingscontact
      2. Eerste bezoek:
      i. bespreken van tinnitusgeschiedenis, geluidstolerantie en gehoorverlies
      ii. audiologische evaluatie
      iii. medische evaluatie
      iv. categorie voor behandeling bepalen
      v. geven van TRT counseling, inclusief introductie van geluidstherapie
      3. Indien nodig: Passen van instrumenten en raadgeving over het gebruik ervan
      4. Follow-up bezoeken: evaluatie van de status van de patiënt en verdere begeleiding (counseling)
      5. Einde van de behandeling
      (Bron: Tinnitus Retraining Therapy – Implementing the Neurophysiological Model door P.J. Jastreboff en Jonathan W.P. Hazell, p. 63 e.v.)

      TRT is dus meer dan een model alleen: centraal staat de behandeling en het begrijpen van de achterliggende mechanismen.
      Sommige mensen zijn gebaat met generieke informatie (cfr. http://www.tinnitus-trt.info, http://www.tinnitus.org, het boek, …) of 1 TRT sessie, anderen volgen dan weer een gans TRT traject dat tot 1 a 2 jaar kan duren.
      De lengte van dat traject verschilt overigens ook sterk van persoon tot persoon. Elke patiënt heeft andere verwachtingen van wat ze hopen te bereiken in het TRT programma.
      Dezelfde verbetering kan voor de ene persoon voldoende zijn, voor anderen kan het misschien niet genoeg zijn.
      Voor sommigen volstaat een kleine verbetering in hun reactie op tinnitus, anderen zullen misschien blijven trachten om de tinnitus (quasi) niet meer te horen.

      Elke tinnitus(ervaring) is dus inderdaad uniek :)
      Ik hoop alleen maar dat iedereen een manier vindt om er op zijn manier mee te leren leven en er mee om te gaan.

      Nogmaals veel succes,

      Groeten,

      Bart

 120. Beste Bart,

  wat fijn dat je de tijd neemt om mijn vraag te beantwoorden. Ik heb nu twee dagen mijn mp3 in beide oren gehad en ik merk al vooruitgang. Ik heb hele losse dopjes waarbij ik eigenlijk al het omgevingsgeluid nog goed hoor. Eerst had ik andere, maar ik merkte dat ik daardoor een soort werd afgesloten van alles en dat was niet fijn. Ik heb het boek niet, want mijn Engels gaat niet veel verder dan vakantie-Engels, dus heel erg bedankt voor de info.
  Ik heb inderdaad de nodige onderzoeken achter de rug, ik denk dat ik nu wel op de goede weg zit. Nu mijn dochtertje nog het gillen afleren…..
  Bedankt!

  Groetjes Marije

  • Dag Marije,

   graag gedaan ;)
   Nog even opmerking dat geluidsverrijking slechts een hulpmiddel is om je hersenen sneller te hertrainen.
   Het is essentieel om het onderliggende model goed te begrijpen (zie hiervoor de Nederlandse vertaling op: http://www.tinnitus-trt.info).
   Geef het allemaal wat tijd en je dochtertje mag gerust naar hartelust blijven gillen ;) Ik had door de hyperacusis in het begin ook zeer veel last als mijn kinderen te veel kabaal maakten…
   Maar vandaag mogen ze roepen en gillen zo veel ze willen, het stoort me helemaal niet meer…!

   Groetjes,

   Bart

   • Hoi Bart,
    de info lees ik regelmatig door, ik herhaal ook zo een 50x op een dag bij storende geluiden (servies/sleutels): het is niet erg, het is niet schadelijk… een soort van bandje die zich in mijn hoofd afspeelt, en dat werkt wel goed. Ook het gillen van mijn dochter zie ik vaak als oefening, heel bewust ontspannen blijven en kijken hoe mijn lichaam reageert.. Alleen de laatste weken zag ik het even niet meer zitten, dus fijn om zo je verhaal kwijt te kunnen en je vragen te kunnen stellen, daardoor gaat het weer een stuk beter!
    Bedankt!

    Groetjes Marije

    • Dag Marije,

     Klint goed! Fijn te lezen dat het nu weer een stuk beter gaat! Doe zo verder ;)
     Nogmaals veel succes!

     Groetjes,

     Bart

 121. Beste Bart,

  in januari heb ik een ‘geluids’ongeluk gehad op mijn werk waardoor ik nu last heb van hyperacusis en lichte tinnitus (mijn trommelvlies was gescheurd). In maart vond ik de site tinnitus.org en daar was ik erg blij mee! Sinds ik op tinnitus.org lees gaat het al een stuk beter. Van de tinnitus heb ik weinig last, omdat ik daar gewoon alles nog mee kan doen. Het probleem is dat ik steeds terugvallen heb met de hyperacusis. Ik heb een tweeling van anderhalf en mijn dochter houdt nogal van gillen…….. steeds heb ik echt een paar dagen last als ze hard gegild heeft. Uiteindelijk gaat het dan wel weer wat beter. Nu heb ik al sinds zondag last vandaar dat ik weer het een en ander aan het lezen ben op internet. Ik heb namelijk 6 weken geleden EMDR gedaan en dat heeft echt geholpen. Sindsdien zeg ik steeds tegen mezelf dat alle geluiden waar ik last van heb niet hetzelfde zijn als die van het ongeluk. Voor de EMDR liep ik de hele dag met een MP3 met roze ruis, wat ik heel fijn vond! Na de EMDR vond ik dat ineens irritant en had ik het niet meer nodig, alleen met terugvallen. Nu vraag ik me af of ik de MP3 speler weer moet gebruiken omdat de terugval nu al bijna een week duurt. Ik heb hem wel al een paar dagen in gehad maar ik vond het niet echt fijn. Het geluid staat echt heel zachtjes. Misschien is het beter om een geluidsgenerator te dragen?

  Alvast bedankt voor je reactie.

  Groetjes Marije

  • Marije,

   Ik kan alleen maar spreken vanuit mijn ervaring: ik zet thuis overdag natuurgeluiden op die net niet de tinnitus maskeren en ’s nachts heb ik grote koptelefoons naast mij liggen die net sterk genoeg zijn voor mij maar mijn partner niet storen. Natuurgeluid werkt voor mij het best: het is zowel rustgevend (wat je zeker nodig hebt als je weer eens een terugval hebt) en het stoort ook je omgeving niet.

   Veel groetjes,

  • Beste Marije,

   Het zoeken naar de juiste geluidsverrijking is heel persoonlijk. Je moet iets zoeken dat je fijn vind, het mag niet irritant zijn.
   Welk type van geluidsverrijking je best gebruikt is ook heel persoonlijk. In sommige gevallen volstaat een eenvoudige externe geluidsbron zoals een MP3-speler, een hoofdkussen met ingebouwde luidsprekers, enz. Andere mensen zijn dan weer beter gebaat bij het draagbare geluidsgeneratoren. Nadeel is dan weer dat deze meestal nogal duur zijn.
   Bovendien moet je wel zien dat dit gebeurt door mensen die op de hoogte zijn van TRT. Een verkeerde instelling (vb. maskeren) kan mogelijks meer nadelen dan voordelen hebben.
   Ook moeten draagbare geluidsgeneratoren steeds op beide oren worden gedragen.
   Belangrijk is inderdaad (zoals Reinaert in zijn reactie ook al aangeeft) dat de tinnitus niet gemaskeerd wordt: je moet de tinnitus blijven horen of anders kan je er niet aan wennen.
   Nog een belangrijke opmerking: geluidsverrijking is belangrijk binnen TRT, maar het lerend en begrijpend karakter van de therapie is zeker zo belangrijk.
   Geluidsverrijking moet je zien als een hulpmiddel om efficiënter en sneller te “hertrainen”, maar je moet de onderliggende mechanismen achter tinnitus en hyperacusis goed begrijpen.
   Alleszins blij te lezen dat je http://www.tinnitus.org gevonden heb. Zoals je misschien ook al gelezen hebt op deze blog, is deze info nu ook in het Nederlands beschikbaar op http://www.tinnitus-trt.info.

   Veel succes!

   Groetjes,

   Bart

   • Bedankt voor jullie reacties!
    Ik denk dat ik van geluk mag spreken met mijn ‘tinnitus’. Ik hoor de piep alleen wanneer het stil is en alleen na een drukke dag. Na een rustige dag hoor ik alleen de ruis. Als ik ’s ochtends wakker word hoor ik de eerste paar minuten helemaal niets….. dat blijf ik verwonderlijk vinden. (Maar wel heel begrijpelijk als je bedenkt dat ik gewoon de elektrische signalen in mijn hersens hoor, als ik net wakker ben hoeven ze nog weinig te verwerken).
    Het is dus lastig om aan geluidsverrijking te doen die de tinnitus niet maskeert. Als ik me goed concentreer kan ik het wel horen hoor, maar ik ben dus denk ik al aardig ver dat ik er aan gewend ben. De hyperacusis is een groter probleem. Het is meer de angst dat het niet meer over gaat want dan moet ik een andere baan zoeken omdat ik voor de klas sta. Ja, en angst is niet bevorderlijk voor je herstel…. dat weet ik gelukkig ook maar zo af en toe vergeet ik dat even.
    Ik heb nu natuurgeluiden op staan, en dat is een stuk fijner dan de ruis want daar begon ik me af en toe aan te irriteren.
    Nogmaals bedankt voor jullie reacties, ik kom er weer wat verder mee!

    Groetjes Marije

    • Marije,

     Als je wil zeker zijn omtrent de geluidsniveaus die schadelijk zijn dan stel ik voor dat je jezelf een decibelmeter koopt (voor 100 euro kun je zo’n ding op ebay bestellen). Ik heb die zelf in het begin ook steeds gebruikt in het begin (ik ben muzikant) om te controleren of ik aan schadelijke niveaus kwam of niet. Zo heb je een objectief meetmiddel. Je eigen oren kun je wat geluidsniveaus voor geen meter betrouwen, zeker niet als je last hebt van hyperacusis.
     Als je er een koopt stel ik wel voor dat je eens grondig naleest welke niveaus voor hoelang schadelijk zijn en welke niet. Bv. een korte piek (een slag bv.) van 110 dB kan helemaal geen kwaad.
     Zeker als je voor een klas staat is het belangrijk dat je rustig blijft want anders wordt de klas ook onrustig ;) (ik spreek uit ervaring).

     Veel groetjes,

     Reinaert

     • Bedankt voor je reactie Reinaert.
      Ik vraag me af of zo een decibelmeter iets voor me is. Ik heb namelijk alleen last van hoge tonen. Van andere harde geluiden heb ik geen last. Omdat het bij het ongeluk een heel hoge knal was, staat mijn systeem denk scherp op de hoge tonen. In het begin had ik wel van alle andere geluiden ook last (bijv een verjaardag, dat was te druk) maar dat gaat nu al een stuk beter. Het probleem is dat mijn dochter heel hoog en hard gilt (daar hebben andere mensen zelfs al last mee!), dus ik kom steeds weer in een soort terugval.
      Denk je dat een decibelmeter wat voor mij is?
      En Bart, waarom dienen de geluidsgeneratoren eigenlijk aan beide oren gedragen te worden? Ik deed/doe mijn mp3 altijd alleen in mijn slechte oor? Is dat omdat je hersens het een soort overnemen omdat die zenuwen zo dicht bij elkaar liggen (dat was de uitleg van mijn audioloog op de vraag waarom ik de piep soms ook in het andere oor hoor)
      Ik heb nu trouwens ook last van mijn bovenkaken, kan dat er ook mee te maken hebben? Ik vind het zo gek dan dat ik aan beide kanten last heb, terwijl mijn rechteroor gewoon ‘goed’ is.
      Alvast bedankt weer!

      Groetjes Marije

     • Dag Marije,

      “Waarom moeten geluidsgeneratoren aan beide oren gedragen te worden?”
      -> Als je het TRT boek hebt, vind je op p. 119 e.v. hier en en ander over terug.
      Het komt hier op neer (vrij vertaald):
      “Draagbare geluidsgeneratoren moeten aan beide oren gedragen worden om asymmetrische stimulatie van het gehoorsysteem te vermijden.
      Dit is belangrijk, zelfs als de tinnitus aan 1 zijde wordt waargenomen.
      Asymmetrische stimulatie resultaart in herorganisatie van het waarnemingsveld in het auditief systeem, waardoor de geluidsverwerking verstoord wordt.
      Het dragen van een geluidsgenerator aan 1 kant resulteert in gehoorverlies aan beide kanten waardoor het spraakherkennend vermogen van het ander oor (zonder geluidsverrijking) daalt.
      Het stimuleren van 1 oor kan ook resulteren in een wijziging van de waargenomen locatie van de tinnitus naar de andere kant omdat er een sterke interactie is in de gehoorkanalen en asymmetrische geluidsstimulatie.
      Daarenboven moeten de hulpmiddelen ook zo veel mogelijk open zijn, om het occlusie-effect (= door afsluiting van de gehoorgang hoor je je eigen stem luider en holler. Je kan dit simuleren door je vingers in je oren te steken en te praten. Zie ook http://en.wikipedia.org/wiki/Occlusion_effect) te minimaliseren en te vermijden dat normaal omgevingsgeluid niet meer het oor zou binnengeraken.”

      Je vraagt je ook af of de last aan je bovenkaken iets te maken heeft met de tinnitus.
      Ik denk het niet. Het is heel normaal om “oorzaken” te zoeken voor je tinnitus.
      Ik was in het begin ook vanalles aan het zoeken: wat is nu de oorzaak? Ergens een zenuw gekneld?
      Te veel neusdruppels genomen (was toen erg verkouden)? Enz.
      Als je twijfelt of er toch iets mis is met je bovenkaken, dan kan een onderzoek bij je NKO-arts kan hierover uitsluitsel geven.
      Het is wel belangrijk dat je eerst een NKO-onderzoek hebt laten doen om te weten dat er niets mis met je is. Dat is nodig anders blijf je aan jezelf twijfelen.
      Maar zo te lezen in jouw reacties vermoed ik dat je al de nodige onderzoeken achter de rug hebt.
      Niet te veel piekeren dus over “dat of dat is er mis met mij”, maar focussen op hoe je er mee kan omgaan: TRT dus :)

      Groetjes,

      Bart

     • Marije,

      Het beste wat je kunt doen is afstand nemen lijkt mij. Hoe verder je van de “geluidsbron” staat hoe minder sterk het is. Ik weet niet of een decibelmeter echt iets voor jou is maar als je twijfelt over welk geluidsniveau er echt schadelijk is of niet is er maar een oplossing: koop een dB-meter want da’s het enige ding dat zoiets objectief kan meten.

      Groetjes,

 122. Hallo Bart en anderen,
  Allereerst mijn complimenten voor de vertaling van http://www.tinnitus.org. Ziet er goed uit. Voor veel mensen die nog op zoek zijn naar goede informatie zal dit zeer fijn zijn.
  Momenteel ervaar ik een terugval in mijn Tinnitus. Die terugval duurt nu zo’n 4 weken. En het ging juist zo goed, de tinnitus was daarvoor soms irritant, maar nu is het echt weer lastig. De reden weet ik niet en die moet ik denk ik ook niet gaan zoeken. Wel bemerk ik dat ik er weer meer mee bezig ben. Ik zoek de Tinnitus weer vaker, surf op internet, enz. Rationeel weet ik dat ik dat niet moet doen. Heeft iemand van jullie ervaring met zo’n langere periode dat het minder goed gaat? Hoe ging je daar mee om, wat zorgde weer voor de omslag naar betere tijden? Het TRT model is mij volledig duidelijk, ik zoek eigenlijk meer een ruggensteuntje /iemand die dit ook ervaren heeft.
  Corné

  • Hallo Corné,

   Een terugval is helemaal niet abnormaal. Meestel is het wel zo dat mensen die het mechanisme achter tinnitus goed begrijpen normaal gezien sneller “recupereren” van zo’n terugval.
   Aan jouw vorige reacties op deze blog leid ik inderdaad af dat je goed weet wat het onderliggende mechanisme achter tinnitus is. Dat zit dus al wel goed.
   Ik heb af en toe ook wel slechtere dagen gehad, maar op zo’n momenten herhaalde ik veelvuldig enkele passages uit het TRT boek,
   of luisterde ik naar de voorbeeld counseling sessie van dokter Hazell (Engels) (zie TRT demo op http://www.tinnitus.org).
   Bij mij duurde zo’n “slechtere” periode gelukkig nooit echt lang (kwestie van dagen en niet weken).
   Gebruik je nog steeds geluidsverrijking? Geluidsverrijking is zoals je weet binnen TRT een cruciaal element, en aangezien je zegt dat het in deze periode wat minder gaat, lijkt dit me wel zeer belangrijk om goed toe te passen.
   Probeer negatieve berichten te mijden. Er is helaas veeeel negatiefs te vinden omtrent tinnitus op het internet.
   Vaak zijn deze meningen/ervaringen gestoeld op een onbegrip van hoe tinnitus in zijn werk gaat.
   Ik denk dat je dit rationeel ook wel beseft. Het is helaas heel menselijk om (onbewust) snel terug in de vicieuze cirkel van angst en negatieve reacties terecht te komen…
   Ik hoop dat je snel terug naar een “goede” periode kan gaan.
   Ik weet hoe lastig het kan zijn om met tinnitus geconfronteerd te worden, maar ik weet ook dat je jezelf perfect kan aanleren om er geen last meer van te hebben. Ik ben het levende bewijs ;).
   Ik wens je alleszins superveel succes,
   groeten,

   Bart

   • Hallo Bart,

    Momenteel heb ik ook een terugval, veel “lawaai” gehoord afgelopen week… Hoop dat de tinnitus zich terug herstelt naar het vorige niveau…

    Maar om even op jouw opmerking terug te komen, nl. “Het is helaas heel menselijk om (onbewust) snel terug in de vicieuze cirkel van angst en negatieve reacties terecht te komen… Ik hoop dat je snel terug naar een “goede” periode kan gaan”. Ik stel me dan de vraag, waar ligt de grens ? Ik bedoel, als tinnitus luider en luider wordt (met de jaren), dan kan je toch onmogelijk rustig blijven. Dat is toch deprimerend, niet ? Er zijn bijvoorbeeld mensen die een opstijgend vliegtuig horen, zo luid klinkt hun tinnitus. Ik kan me dan moeilijk voorstellen, dat die mensen gelukkig zijn. Is er dan toch niet een grens aan de aanpassing aan tinnitus ?

    Groeten,

    Ludo

   • Dank Bart,
    Toen ik jouw verhaal voor het eerst las was het heel herkenbaar voor me. Ook het ‘herstel ‘ daarna verliep volgens jouw verhaal zeg maar. Snel kreeg ik het gevoel dat ik de tinnitus vaker kon loslaten, het had steeds minder impact op mijn dagelijks functioneren. Als het dan na 7 maanden minder gaat dan is dat frustrerend. Het is lastig om dan positief te blijven. De fase van herlezen passages was ik eigenlijk al voorbij, ik heb dat aanvankelijk zeker veel gedaan. Ook geluidstherapie ben ik blijven doen. Ik merk nu gelukkig wel dat ik niet helemaal terugval. Sinds het weekend lijkt er weer langzaam een kentering te zijn. Ik ben weer positiever, maar het blijft een psychologisch spelletje.
    Ludo, ik las ook jouw reactie. Blijf volhouden, ik begrijp wat je bedoeld. Maar dit is nu juist die gevaarlijke twijfel die TRT moeilijker maakt. Het volume is puur perceptie. Je ‘filters’ staan meer open voor de tinnitus als je je druk maakt om de tinnitus. Ik vind het ook lastig om dit weer te doorbreken. Ik heb nu maar geaccepteerd dat het wellicht weer even duurt voor ik terug ben op het oude niveau, al baal ik er flink van. Maar zo’n terugval blijkt normaal.
    Ik heb nog de ‘readerspost’ gelezen van http://www.tinnitus.org. Hierin reageert Jonathan Hazell als volgt (vrij vertaald):
    “een dergelijke terugval is heel normaal, als twijfel binnensluipt. Het hangt voor 100% af van wat je gelooft dat tinnitus is. Als je de tinnitus gaat zien als vijand in plaats van als een normaal goedaardig verschijnsel, dan regenereer je weer je reactie en de onaangename gevoelens keren terug. Je weet wat te doen. Het opnieuw aanleren van een oude vaardigheid gaat sneller dan het leren van een nieuwe”

    Corné

    • Hallo Corné,

     Merci voor de steun (daarvoor dient deze site ook een beetje denk ik, dus ook bedankt Bart).

     Het verhaal van volume verhoging en perceptie en terugval enz. begrijp ik en zal ook wel juist zijn (heb het ook al enkele malen ervaren heel dat proces van neergang en herstel), maar ik wil iedereen er ook op wijzen dat de tinnitus wel degelijk luider kan worden en zo blijven, dus zonder herstel, heb het al twee keer mogen ondervinden. Indien mijn tinnitus zou blijven zoals hij nu is, dan zou ik me er niks van aantrekken. Maar de miserie is nu net dat die van mij niet zo stabiel blijkt te zijn en dan vrees ik een beetje voor de toekomst. Wordt het luider ? Hoeveel luider ? Zal ik nog wel kunnen werken ? Dat zijn vragen die aan een mens vreten. Ik kan alleen maar hopen dat het niet luider wordt.

     Ik zou zeggen, let allemaal goed op de oren. Soms kan een terugval definitief zijn.

     Groeten,

     Ludo

     • Dag Ludo,

      In sommig gevallen kunnen de karakteristieken (soort geluid, hoe luid?, enz.) van de tinnitus inderdaad wijzigen.
      Gelukkig maakt het voor TRT niet uit wat deze karakteristieken zijn. Zoals je ondertussen al begrepen hebt in het model: het is de mate waarin je last ondervindt van de tinnitus die belangrijk is (= je reactie op de tinnitus). Als je er geen “last” meer van hebt (= habituatie van reactie), dan kan je ook wennen aan het geluid zelf (= habituatie van perceptie).
      Als je tinnitus om een of andere reden zich plots anders manifesteert, kan het inderdaad wel zijn dat je aandacht er terug op gevestigd wordt.
      Het is immers een “nieuw” signaal dat bewust wordt aangeboden. En dan moet je terug dezelfde technieken toepassen als voorheen, net zoals je doet met het geluid van een ijskast als je in een stille kamer komt: een nieuw geluid wordt aangeboden, je neemt het bewust waar, maar na een tijdje weet je dat het niet belangrijk is en ga je het geluid niet meer horen.
      Ik begrijp jouw vragen als “wordt het luider? hoeveel luider? zal ik nog wel kunnen werken?”… Het lijkt misschien moeilijk, maar je moet proberen om geen paniek bij jezelf te veroorzaken.
      Deze voedt alleen de twijfel, en dat is nefast zoals Ludo daarstraks al heeft aangegeven met het fragment uit de readerspost van Jonathan Hazell.
      Ik kan alleen maar zeggen: blijf positief en herhaal indien nodig zo veel mogelijk informatie.
      Als het praktisch haalbaar is, kan je ook altijd overwegen om TRT sessies te volgen. In deze 1:1 sessies kan je je twijfel bespreken en wordt daar heel bewust mee omgegaan.
      Ik hoop dat je er in blijft geloven en wens je veel succes!

      Veel succes,

      Groeten,

      Bart

    • Beste Corné,

     Positief blijven is inderdaad de boodschap. Ik begrijp dat het frustrerend is als het na 7 maanden opeens terug wat minder gaat. Twijfel is helaas snel gezaaid.
     De psychische component is inderdaad heel belangrijk bij TRT. Het fragment uit de readerspost van Jonathan Hazell dat je gevonden hebt op http://www.tinnitus.org slaat volledig de nagel op de kop!
     Alleszins blij te horen dat er sinds het weekend weer langzaam een kentering merkbaar is.
     Blijf positief en veel succes!

     Groeten,

     Bart

     • Hallo Bart,

      Het klopt wel wat je allemaal zegt, zo denk ik er ook over.

      Een vraag: heb je (of iemand op deze site) eens ooit oordoppen gebruikt om de oren te beschermen ? Heb je dan kunnen merken dat in een stille ruimte de tinnitus door de oordoppen veel luider klinkt ? Ik beeld me dan altijd in dat in de toekomst mijn tinnitus zo zal klinken (dus luider) en dat ik slechter hoor (hier door de oordoppen, later doordat het gehoor achteruit gaat). Die combinatie van sterkere tinnitus en slechter horen (dus minder mogelijkheden op maskeren indien gewents) geeft een akelige indruk of impressie van wat er ons te wachten staat. Een mens zou van minder “deprie” worden.

      Hoe sta jij hier tegenover ? Ben je ook “ongerust” ?

      Groetjes,

      Ludo

     • Dag Ludo,

      Wat Reinaert in zijn reactie vertelt is helemaal correct: oordoppen hebben hun functie in bepaalde plaatsen waar te veel (objectief) lawaai is, maar mogen niet overmatig gebruikt worden om de redenen die Reinaert aanhaalt.
      Ik begrijp dat je ongerust bent, dat is een heel normale menselijke reactie.
      En dat is juist de essentie van heel het onderliggend model van tinnitus.
      Als je angst blijft hebben voor je tinnitus, dan blijft je lymbisch systeem (= verantwoordelijk voor emoties, angst, …) geactiveerd worden.
      Zie hiervoor ook volgende figuur: http://www.tinnitus-trt.info/trt_images/tinnitus_afb5_neurofysiologischmodeljastreboff.png
      (en evt. de tekst op http://www.tinnitus-trt.info/tinnitus.html).
      Je moet dus echt leren van er niet meer bang voor te zijn. Zo lang de ongerustheid er is, zal je angstig blijven t.o.v. je tinnitus en zal je er niet aan wennen. Dat is de essentie van TRT.
      Ik kan alleen maar de raad geven om alle info rond TRT te blijven herhalen (het boek, de site, enz.) en als je merkt dat je blijft kampen met de angst, dan zou ik toch overwegen om professionele TRT begeleiding te zoeken.

      Nogmaals veel succes!

      Groeten,

      Bart

     • Ludo,

      Mijn tinnitus en hyperacusis was in de eerste plaats te danken aan het overmatig gebruik van oordoppen. Ik gebruikte mijn oordoppen veel te veel waardoor ik op de duur veel meer op mijn tinnitus ging letten en het altijd en overal gingen horen. Daardoor werd ik ook overmatig gevoelig voor geluid totdat het niet meer leefbaar werd. Gelukkig ben ik op het juiste moment (moment dat het begon escalleren) op tinnitus.org gebotst en vrij snel van mijn hyperacusis afgeraakt mede dankzij mijn dB-meter. Ik had het luisteren naar tinnitus over een jaar tijd grondig getraind met het gebruik van mijn oordoppen.
      Bij lapperre, waar ik mijn speciaal gegoten oordoppen gekocht heb, raden zou jou ook ten stelligste aan om die oordoppen niet te dragen als je ze niet nodig hebt juist om tinnitus en hyperacusis te vermijden.
      Als ik je een goeie raad mag geven: draag alleen oordoppen als het echt nodig is. Anders train je je oren alleen maar om beter naar jouw tinnitus te luisteren.

 123. Hallo allemaal,

  Na de tips die ik hier gekregen heb, ben ik beginnen werken met geluidsverrijking. Vooral in de nacht laat ik een rustige meditatie cd draaien, niet te luid ,niet te stil, maar helaas merk ik nu na 3 maanden nog steeds geen verschil met vroeger. Het geluid blijft ambetant, ik merk het overal nog evenveel op en ’s morgens wakker worden met het vervelende geluid in mijn oren blijft moeilijk. Doe ik dan misschien iets fout ?

  Ik heb me laten vertellen dat als je TRT therapie volgt dat er dan trucjes worden aangeleerd zodat je geen last meer hebt van de tinnitus. Weet iemand misschien welke (psychologische) trucjes worden aangeleerd ?

  Groeten,

  Ludo

  • Hallo Ludo,

   Ik denk niet dat je op zich iets verkeerd doet. Ik veronderstel dat je het wel weet, maar geluidsverrijking binnen TRT kadert in een groter geheel.
   Met geluidsverrijking alleen zal geen permanente gewenning aan het tinnitusgeluid tot stand komen.
   In eerste instantie moet je het mechasnime achter tinnitus en hyperacusis begrijpen (het zgn. neurofysiologisch model van Jastreboff). Als je dat niet doet, dan heeft de rest (vb. geluidsverrijking) niet heel veel zin denk ik.

   De bedoeling van TRT is: het wennen aan de tinnitus.
   Het doel is dus niet om de tinnitus op zich te laten verdwijnen, maar wel je negatieve reactie er op, zodat de tinnitus/hyperacusis geen impact meer op je heeft.
   Het klinkt misschien raar, maar het is wel zo: mijn tinnitus is ook vandaag niet weg, maar ik hoor hem meestal gewoon niet. En als ik hem hoor, dan is er geen negatieve reactie meer… het is “geen vijand” meer…

   Er zijn in principe niet echt veel “trucjes” zoals je vraagt, maar de psychologische component is wel heel belangrijk. Wel wordt de zgn. “10 seconden”-oefening gebruikt: het is een oefening waarbij je zelf geregeld stilstaat bij je reactie op je tinnitus (of hyperacusis) en jezelf geruststelt. Beetje bij beetje probeer je zo de spanning en negatieve gevoelens weg te nemen.

   Om even terug te komen op de geluidsverrijking: welk type van geluidsverrijking je gebruikt is heel persoonlijk.
   In sommige gevallen volstaat het om bijv. gewoon een ventilator te gebruiken, anderen gebruiken dan weer een externe geluidsbron (zoals ik deed met mijn massagekussen). In sommige gevallen is het ook beter om draagbare geluidsgeneratoren te gebruiken (vooral bij hyperacusis). Als je denkt dat je hierbij meer begeleiding nodig hebt, dan kan je best terecht bij een TRT centrum. Belangrijk is dat de geluidstherapie goed moet zijn: de tinnitus moet hoorbaar blijven (anders kan je er niet aan wennen) en de geluiden mogen niet storend zijn.
   Het zoeken naar een gepast geluid is misschien niet zo eenvoudig, maar de belangrijkste boodschap is alleszins: vermijd stilte…!

   Groeten,

   Bart

 124. Alleerst bedankt voor de reacties….!!! Geloof dat ik stapje voor stapje vooruit ga…maar dan soms toch weer een stap terug…Heb geen paniek-en angstaanvallen meer….en heb de afgelopen 2 weken al een paar goede dagen gehad, helaas nu weer een aantal mindere dagen….Moet nu nog leren dat het niet zomaar verdwenen is…Toch alweer een aantal mensen om me heen gehoord waarbij het ook na ong. 6/7 maanden weer over is gegaan….Veelal bij mensen die erg overspannen zijn geweest….en die er niet iets voor gedaan hebben zoals de TRT-methode….Dit geeft mij wel moed maar soms kan het mijn humeur flink te pakken hebben hoor.Maar ik hou vol….Was gestopt met geluidsverrijking overdag, maar vandaag toch maar begonnen….het geeft ook een beetje rust….Maar blijf zeggen…het zal weer verdwijnen….!!!

 125. Hallo allemaal,
  Wat een fijne site. Natuurlijk heel vervelend dat er zoveel mensen zijn die dit vervelende verschijnsel ervaren en er toch zo weinig kennis is in de reguliere zorg. Mijn vriend heeft nu sinds een jaar (ook van de ene op de andere dag) tinnitus en hyperacusis gekregen. Ook na roofbouw op zijn lijf gepleegd te hebben door externe omstandigheden (bijna 3 jaar nauwelijks geslapen door een externe bromtoon, lang verhaal…) verder altijd een druk sociaal leven en drukke baan en altijd maar doorgaan. Achteraf vallen er wel puzzelstukjes op z’n plaats, maarja dan heb je dit al en zie er dan maar weer eens af te komen. In het begin, vorig jaar dus heeft hij serieus overwogen om een einde aan zijn leven te maken, hij kon er niet mee leven en de boodschap was ”het gaat of wel of niet over en dan zul je er mee moeten leren leven” die boodschap aan iemand verkondigen die al totaal in paniek was is echt de genadeklap geweest. We zijn echt door een hel gegaan. Eerst kwam het proberen te verklaren, wat heb ik gegeten, zijn het bepaalde E-nummers in voedsel, wat hebben we gedaan enz enz. langzaam aan kwam er zo nu en dan eens een ‘goede’ dag, dat gaf weer hoop, maar de teleurstelling was weer extra groot als het er weer was. Het zal echt nog tijd nodig hebben, maar het gaat al beter, hij is niet meer heel erg in paniek als het er weer is en nu heeft hij soms een week dat het goed gaat, dan heb je weer even je leven terug. Goed te lezen dat de TRT therapie voor veel mensen werkt, ga me daar ook in verdiepen. Hij heeft in lichte mate hyperacusis, als ik de waterkoker aandoe of de laptop is dat voor hem heel vervelend en begint de ruis of piep weer(maar ook niet altijd). Eerst kon hij de wc niet doortrekken, visite kon niet praten (moesten fluisteren) Dat gaat allemaal gelukkig veel beter!
  Hij heeft nu alleen steeds dat het rond 16:00/17:00 weer de kop op steekt nu vraag ik me af of hij dat ‘ritme’ voor zichzelf gecreëerd heeft (natuurlijk geheel onbewust) of dat het zou kunnen omdat hij dan alweer meer vermoeid is? Ook heeft hij toen de T en H begon heel veel verschrikkelijke nachtmerries gehad (echt met dood en verderf) hebben meer mensen dit verschijnsel gehad?
  Voor iedereen heel veel sterkte! Het is echt een bijzonder vervelend iets waardoor je leven behoorlijk verandert, ook voor de mensen om je heen.
  Nogmaals, super fijn om wat positieve T en H verhalen te lezen, het maakt mijn dag in ieder geval weer goed! Ik heb weer moed dat hij er bovenop kan komen!
  Lieve groet,

  • Dag Marije,

   je verhaal klinkt heel herkenbaar. Ik denk dat je een geweldige stap voorwaarts kunt doen door je in TRT te verdiepen.
   Naarmate je meer en meer van het neurofysiologisch model van tinnitus (door Jastreboff) leert kennen, zal je heel wat zaken verklaart zien en zullen ongetwijfeld nog meer puzzelstukjes op z’n plaats vallen.
   Het is inderdaad erg jammer dat in de reguliere zorg veel gezegd wordt “je zult er mee moeten leren leven”. In zekere zin is dat ook helemaal waar, maar ze vertellen er nooit bij hoe je dat moet doen. En dat doet TRT wel.
   Ik kan echt begrijpen dat mensen hier radeloos en hopeloos van worden, en dat is echt jammer, want er is wel degelijk een oplossing. Alleen is deze meestal onvoldoende gekend bij professionele hulpverleners.

   Ik vind het ook typerend dat je een verklaring probeerde te zoeken: ik heb in het begin exact hetzelfde gedaan. Ik dacht eerst dat het lag aan medicatie die ik voor een verkoudheid had genomen, daarna dacht ik dat het een geknelde zenuw was enzoverder… Je probeert maar een orozaak te vinden, terwijl de oorzaak dikwijls heel natuurlijk is. Veel mensen vrezen ook meteen het ergste: welke vreselijke ziekte heb ik hier dat deze tinnitus veroorzaakt? Het is daarom ook wel belangrijk om een medisch onderzoek te doen, ook al is het maar om jezelf gerust te stellen: in het overgrote deel van de gevallen is er immers niets aan de hand.
   Dankzij TRT besef ik ook dat het helemaal niet uitmaakt hoe de tinnitus er gekomen is… of hoe die ook klinkt… is het gefluit of gebrom, gepiep of gezoem, het is eigenlijk allemaal niet belangrijk. Het belangrijkste is dat je er last van ondervind, en dat moet je opvangen door je hersenen te hertrainen.

   Wat je schrijft over het tijdstip: het kan inderdaad een geconditioneerde reflex van zichzelf zijn dat de tinnitus rond 16u a 17u weer de kop opsteekt: je denkt dat dit zo is en en je gaat je er bewust of onbewust aan verwachten dat de tinnitus rond die tijd erger zal worden. En je hoeft het maar even gewaar te worden en het is daar. Als dit een paar keer voorkomt, dan heb je jezelf geleerd om de tinnitus bewuster waar te worden rond dat tijdstip.
   Het is volkomen normaal dat je begint te zoeken naar “wanneer is de tinnitus erger”, “wat heb ik nu gedaan”, “wat heb ik gegeten”, enz….. Gelukkig besef ik nu dankzij TRT dat dat allemaal niet belangrijk is… Het is echter een heel menselijke reactie.

   De hyperacusis kan inderdaad ook heel slopend zijn, maar ook dat kan je gelukkig goed behandelen met TRT. Voor mij persoonlijk had de hyperacusis in de beginfase een grotere impact dan de tinnitus: ik kon niet meer tegen het geween van mijn eigen kinderen, gerinkel van bestek of borden was een drama enz. Gelukkig is het behandelen van hyperacusis ook een onderdeel van TRT, hetgeen ook uitvoerig in het boek beschreven wordt. De onderliggende mechanismen voor T of H zijn immers gelijkaardig.

   Je schrijft ook over vermoeidheid: ook dat is een heel typisch fenomeen. Doordat de tinnitus continue bewust wordt aangeboden aan de hersenen, zijn ze hier continu mee bezig. Je hersenen werken ook zo dat je maar 1 taak bewust kan verwerken. Doordat de tinnitus altijd aanwezig is, is concentreren op andere zaken zeer moeilijk. Als dit lange tijd aanhoudt, is dit zeeer vermoeiend. Daarbovenop komt ook nog het slaapritme bij een groot deel van de tinnituspatiënten verstoord wordt, waardoor je je lichaam nog meer vermoeid… Kortom: een vicieuze cirkel, die gelukkig doorbroken kan worden.

   Het verhaal dat je hier schetst is voor mij zeer herkenbaar en past volledig in het TRT model.
   Ik kan je alleen maar aanraden om je verder te verdiepen in TRT: lees de http://www.tinnitus.org site (zie ook de links op pagina “Links”) en koop het boek. Het is wel in het Engels (bij “Links” staat wel een link naar een CD met een Nederlandse vertaling van de tinnitus.org site).
   Als het praktisch haalbaar is, kan ik je ook aanraden om sessies te volgen in een TRT centrum.

   Je zal zien dat hoe meer je het model begint te begrijpen, hoe meer alles wat je hebt meegemaakt een plaatsje krijgt…!

   Succes,

   groeten,

   Bart

  • Dag Jaap,

   er is helaas geen nederlandse vertaling van het boek.
   Wel is er een CD uitgegeven door het SIG met de basisvertaling van de http://www.tinnitus.org site.
   Kijk hiervoor bij “Links”.

   Groeten,

   Bart

 126. Hallo,allen,
  heb zelf ook ong. een jaar tinnitus? Zware kost, gepaard met roken ( paniek ) en af en toe stevig doordrinken, om in slaap te geraken. Ben iets stabieler nu, en heb sterke vermoedens, net als Sylvia op 02/07/11, dat T. erdoor gekomen is na periode van 2-3 jaar extreme stress en spanningen…… ben nu een week gestopt met roken, en hopelijk blijf ik eraf….. heb wel nog steeds veel stress, dat is één van de moeilijker dingen om nu af te bouwen. Heb eigenlijk jarenlange roofbouw gepleegd op mijn lichaam. Nu alles omgooien, en hopelijk in de goeie richting. Zij er mensen die zich terugvinden in mijn anekdote ? Laat iets weten. Dank jullie, en sterkte.

  • Beste Sven,

   Op een bepaald moment heb je de tinnitus waargenomen en reageren je hersenen hier slecht op. Bij de meeste mensen die tinnitus voor de eerste keer waarnemen, verdwijnt het meestal vanzelf omdat ze er niet slecht op reageren.
   Stress kan er volgens mij inderdaad voor zorgen dat je de tinnitus als lastiger en storender gaat ervaren. Hoewel ik in het overgrote deel van de tijd geen last meer heb van de tinnitus, steekt hij af en toe toch de kop op. En dat gebeurt meestal in stressvolle periodes… Maar gelukkig is mijn reactie op de tinnitus nu onbeduidend: m.a.w. ik heb er geen last meer van. Het gepiep “verdwijnt” dan ook terug vanzelf. Of beter: ik word het niet meer bewust gewaar. En dat is de essentie van TRT: eerst habituatie van reactie = jezelf trainen dat het signaal niet belangrijk is zodat je limbisch systeem (= emoties…) en autonoom zenuwstelsel niet meer getriggerd worden… Daarna kan je habituatie van de gewaarwording doen: je geraakt gewoon aan het signaal, aangezien je het niet meer belangrijk vind. Vergelijk het met het geluid van een ventilator of koelkast: je wordt dit meestal even gewaar als je de kamer binnenkomt, maar na een tijdje hoor je dit niet meer bewust, omdat het signaal niet belangrijk is.

   In slaap geraken is meestal zeer moeilijk voor tinnitus-lijders. Ongeveer 50% van alle tinnitus-lijders hebben slaapproblemen. Dat komt omdat je de tinnitus zeer bewust blijft waarnemen. Vandaar dat velen grijpen naar medicatie of alcohol. Helaas kunnen deze het normale slaap ritme verstoren, waardoor je je lichaam nog meer uitput.
   Geluidsverrijking was voor mij zeer belangrijk om in slaap te geraken. Door de geluidsverrijking werd het tinnitussignaal relatief zwakker en hebben je hersenen ook nog andere zaken om naar te luisteren. Ze hoeven zich dus niet alleen continue te concentreren op de tinnitus.
   Dankzij TRT leer je jezelf eigenlijk aan dat de tinnitus niet belangrijk is. Na een tijdje vermindert de reactie van je hersenen op het gepiep/gefluit en op den duur wordt je het minder en minder bewust gewaar, ook al is hetzelfde signaal in principe nog altijd aanwezig.
   En dan heb je geen “hulpmiddelen” meer nodig om in slaap te geraken. Ik gebruik vandaag ’s nachts ook geen geluidsverrijking meer.

   Hopelijk heb je ook de goede richting gevonden! Veel succes,

   Bart

 127. Beste Bart

  We hebben nog even jou steun nodig,het ging zo goed in het begin van de TRT maar nu heeft mijn man een terugval, oh wat is dat moeilijk voor hem om dan telkens positief te blijven denken. Had jij dat ook en hoe ging jij om met zo een terug val ?

  • Dag Catherine,

   sorry voor mijn late reactie, maar ben 2 weekjes met vakantie geweest.
   Een terugval is volkomen normaal. Het hertrainen van je hersenen vraagt tijd. Daar kan je niets aan veranderen. Je mag niet verwachten dat dit in enkele weken gebeurt.
   Het vergt eerder maanden tot 1 a 2 jaar. Ondertussen moet er wel vooruitgang zijn, al zullen er goede en slechte dagen zijn.
   Belangrijk is dat je niet panikeert bij een “terugval”. Grijp in dat geval terug naar het boek of de tinnitus.org site (of de Nederlandse vertaling op CD). Dat is wat ik deed: blijven herhalen en het model door en door begrijpen. En blijven herhalen. Het is écht heel belangrijk dat je het onderliggende model begrijpt.
   Een terugval is absoluut volkomen normaal, maar langzaamaan zou de periode om er terug “bovenop” te komen korter moeten worden.
   Panikeer dus niet wanneer het wat minder gaat: blijf rustig, denk terug aan het model, doe de 10-seconden oefening en gebruik geluidsverrijking…

   Ik weet niet of je bij een TRT centrum op consultatie gaat, maar als je het af en toe moeilijk hebt, dan zou ik dat ten zeerste aanraden (als dat praktisch haalbaar is tenminste).
   Persoonlijke 1-op-1 sessies zijn ongetwijfeld het beste om TRT onder de knie te krijgen en je onzekerheden te bespreken.

   Blijf er in ieder geval rustig bij en aanvaard dat het af en toe wat slechter zal gaan.

   Ik wens jullie alleszins veel succes!

   Groeten,

   Bart

 128. Nog even ter aanvulling….Als ik nu moe ben is het oorsuizen ook erger…luister er dan wel naar en ga rusten/slapen…Dit heeft gewoon te maken met het feit dan mijn lichaam moet aansterken…Dan geven mijn oren aan…hallo…niet te snel….!!!
  Geloof geeft mij het feit dat het soms dagen minder is, zowel de T. als de H. maar soms als het er dan ineens weer wel is dat zijn de moeilijke momenten om dan jezelf toe te blijven spreken…en heb ik weer gewoon een onder de dekensdag….en daar moet ik nog vanaf…!!!

  • Beste Sylvia,

   Tinnitus en hyperacusis beginnen dikwijls spontaan… ik besef als geen ander dat dit een hel kan zijn.
   Wat ook de aanleiding is voor je tinnitus en/of hyperacusis, TRT kan je hierbij zeker helpen.
   Misschien is extreme stress een aanleiding, misschien gewoon het natuurlijk afsterven van “outer” haarcellen, een natuurlijk fenomeen…
   Wat het ook is, het speelt eigenlijk geen rol: op een gegeven moment heb je je tinnitus waargenomen én erger nog: je hebt er onbewust een betekenis aangegeven.
   Het lokt negatieve reacties bij je uit en je reageert er onbewust afkerig op. Je hebt de tinnitus onbewust de stempel “belangrijk, verontrustend signaal” gegeven.
   En dat signaal blijf je bewust waarnemen. Dit alles wordt verklaard in het model van Jastreboff, dat uitvoerig in het boek wordt uitegelegd.
   Ook op http://www.tinnitus.org of in de CD met Nederlandse vertaling (zie pagina “links”) wordt dit model uitgelegd (al gaat het in het boek een stuk dieper, toch is de basis voldoende uitgelegd op de site en de CD).
   Volgens TRT is het de bedoeling om medicatie die specifiek werd voorgeschreven voor je tinnitus langzaamaan af te bouwen. Dit moet uiteraard altijd in onderleg met je behandelende arts.
   Wat de geluidsverrijking betreft: dit doe je inderdaad goed. Het is belangrijk dat er omgevingsgeluid is, zodat het tinnitussignaal relatief zwakker wordt.
   Je moet gewoon een geluid vinden dat jouw past. Een fan/ventilator is inderdaad een goede kandidaat, natuurgeluiden zijn dat zeker ook. Even wat uitproberen wat voor jou het aangenaamst is.
   Maar heel belangrijk is inderdaad om de tinnitus nog steeds te horen, want anders kan je er niet aan wennen.
   En ja, TRT is ook een goede oplossing voor hyperacusis! De onderliggende mechanismen in je hersenen zijn immers gelijkaardig en kan dus op dezelfde wijze behandeld worden.
   Je houdt jezelf dus helemaal niet voor de gek. Het enige nadeel van TRT is dat het inderdaad wat tijd vraagt: het gaat stapje voor stapje, met goede en slechte dagen.
   We zijn helaas gewoon dat we voor alles een snelle oplossing willen: we hebben in de westerse geneeskunde nogal snel de verwachting dat we tegen alles een pilletje kunnen pakken dat snel een oplossing biedt.
   Blijf volhouden, zorg dat je het onderliggende model van TRT goed begrijpt en grijp er naar terug als het even wat minder gaat.
   Veel succes!

   Groeten,

   Bart

 129. Hallo Bart,

  Ik heb nu ruim 2 maanden tinnitus en hyperacusis, het is spontaan als een hel begonnen…zo hard dat ik geen zin meer had om te leven. Inmiddels zit ik in de ziektewet en merk nu dat het al minder is geworden door rust. Ben er van overtuigd dat ik flink roofbouw op mijn lichaam heb gepleegd en dat dit het signaal was. TRT is volgens mij voor mij de oplossing…omdat ik overtuigd ben van de krachten van je eigen lichaam…paniek-en angstaanvallen zijn al iets minder….maar heeft gewoon tijd nodig…ken zeker nog zeer slechte dagen. Maar gebruik al bijna geen oxazepam meer (begin 3x pd) en in slapen probeer ik eerst zonder en anders een half pilletje…) Geluidsverrijking door snachts de fan aan te zetten (die ik eigenlijk al niet meer hoor) en overdag mijn mp3 met natuurgeluiden (als de tinnitus hoorbaar is, anders weet ik niet of ik er goed aan doe)….Maar is dit nu ook een goede oplossing voor de hyperacusis…?? En het verschil in de tinnitus maakt me ook nog vaak onzeker…als ik even naar een winkel ben geweest is het weer erger…dat weerhoudt me er dan van om afleiding te zoeken…..Maar blijf zeggen het gaat weg maar stapje voor stapje….maar toch soms denk ik…hou ik mezelf niet voor de gek…..???

 130. Hallo Sonja,
  Ik heb al vele jaren Tinnitus maar vorig jaar werd ik plots doof aan één kant. Ben toen naar de oorarts geweest en vandaar naar de hyperbare zuurstofkamer voor een tiental sessies van telkens meer dan 2 uur. Geen pretje , geloof me. Ik heb daar mensen ontmoet die Tinnitus hadden en daarvoor in die “bus” zaten. Kortom, mijn “sudden deaphness” was na 5 sessies al veel beter, maar de tinnitus is gebleven. Ik heb daar niemand ontmoet die van tinnitus verlost was na de hyperbare zuurstofkamer. Ik heb mij het boek van TRT aangeschaft en ook de cd-rom. Ben er wel nog even mee bezig denk ik (maar de zomer is nog lang hè). Ik wens je veel succes en nog eens bedankt aan Bart voor al het positieve …

  • Hallo Karreke,

   hyperbare zuurstoftherapie is inderdaad een van de alternatieve therapieën die soms wordt gebruikt voor de “behandeling van tinnitus”. Ik geloof er zelf niet echt in dat dit een oplossing is voor tinnitus.
   Hyperbare zuurstof therapie wordt dikwijls gebruikt als behandeling voor plotse doofheid (zoals je aangeeft), maar dat het helpt voor tinnitus is niet echt bewezen:
   aangezien je het boek hebt: kijk een in paragraaf “6.8.7 Hyperbaric oxygen”.
   Hoofdstuk 6 geeft overigens een fantastisch kritisch overzicht van een hele hoop “gangbare” therapieën voor tinnitus, die meestal niet erg efficiënt zijn, doch helaas veel worden voorgeschreven…
   Wat ik overigens nog verhelderend aan het boek vind: de auteurs geven niet alleen een model en een therapie, maar ze staven ook waarom ze denken dat hun resultaten geldig zijn.

   Hopelijk ben je ondertussen al wat gevorderd in het boek ;) Hoofdstuk 1, 2 en 3 zijn als “tinnituspatiënt” ongetwijfeld het belangrijkste, maar de overige hoofdstukken zijn zeker ook de moeite waard!

   Groeten en nog veel succes,

   Groeten,

   Bart

 131. Dank je wel! Zal laten weten als ik suces heb, vermoed van wel…

 132. Dag Bart,
  Mag ik je alvast bedanken om zoveel energie te steken in “ons”. Gewoon al lezen dat je je hersenen kan trainen “tot ze op den duur beseffen dat het maar een onbelangrijk signaal is en je de tinnitus niet meer zo bewust waarneemt” doet al goed. Ik zal snel met de TRT starten.

  Na anderhalve week tinnitus en een bezoek aan de oorarts in het Middelheim Antwerpen) ben ik vandaag gestart met de voorgeschreven MEDROL en PIRACETAM EG. Kan dus nog niet laten weten of dit een positief effect heeft.

  Op WIKIPEDIA staat nog het volgende genoteerd: “Als de tinnitus langer duurt dan enkele dagen dient men onderzocht te worden. In België kiest men als behandeling voor een therapie in hyperbare zuurstofkamers in het militair ziekenhuis van Neder-Over-Heembeek en het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen”. Weet u daar iets van?

  Kan u mij ook informeren of Ziekenfondsen tussenkomen bij behandelingen?

  Alvast bedankt,
  Sonja van Hoof

  • Sonja, dat nederlandstalige artikel in Wikipedia lijkt mij zo bol te staan van verschrikkelijke behandelingen dat ik er niet mag aan denken dat ik dit kort nadat de hyperacusie en tinnitus bij mij toesloegen zou gelezen hebben. Ik heb de nederlandse vertaling van TRT toegevoegd in het artikel en een appart artikel in het nederlands aan wikipedia toegevoegd. Ik hoop dat mensen dit eerst lezen voor ze de rest van het artikel lezen. Bij mij is het niveau van de tinnitus zo goed als weggezakt naar waar het een paar maand geleden was en ik merk nog steeds wekelijks verbetering. Succes!

   • Dag Reinaert,
    De oorarts heeft mij net dezelfde medicijn-combinatie voorgeschreven als wordt vermeld in het artikel op WIKIPEDIA, nl MEDROL (cortisone) en PIRACETAM EG (vergelijkbaar met pentoxifylline) . Weet je dáár iets over?
    Vrolijke hoopvolle groeten,
    Sonja

    • Dag Sonja,

     Ik ben natuurlijk geen arts maar ik heb tot op vandaag nog nooit gehoord van iemand die echt geholpen geweest is door medicatie bij tinnitus. Misschien zijn er hier anderen die andere ervaringen hebben. Ik heb in elk geval nooit medicatie genomen. Ik weet ook dat mijn tinnitus geen lichamelijke aanleiding heeft. Cortisone is bij mijn weten een verdovingsmiddel en pentoxifylline is een medicijn dat als ik het goed begrepen heb de bloedvaten verwijdt. Er zijn gevallen van tinnitus waarbij de aanleiding ligt in te smalle bloedvaten rond het gehoororgaan en dan kan ik mij wel voorstellen dat deze geneesmiddelen wel zouden kunnen helpen. Maar nog eens, ik ben geen arts. Het is ook zo dat veel artsen in het beroep nog niet van TRT gehoord hebben en er nog steeds van uitgaan dat schade = tinnitus.

  • Dag Sonja,

   Het voorschrijven van Medrol (of gelijkaardige medicatie) is voor zover ik weet (ben ook geen arts) standaardprocedure bij heel was NKO-artsen. Bij mij is net hetzelfde gebeurd. Misschien zijn sommige mensen er wel mee geholpen, maar ik verklaar dat eerder doordat ze “denken” dat ze een oplossing gevonden hebben en dat hun hersenen automatisch minder belang gaan hechten aan het “signaal”… Bij een heel aantal mensen gaan tinnitus ook vanzelf weg.
   Bij mij had de Medrol een omgekeerd effect. Toen ik na een paar dagen merkte dat de medicatie geen verschil uitmaakte, begon ik stilaan meer en meer te panikeren. Daardoor kreeg ik meer last van de tinnitus en begon het meer en meer mijn leven te beheersen. Een negatieve spiraal dus, die ik nu maar al te goed begrijp dankzij het model van Jastreboff. Lag op zich niet aan die Medrol, maar gewoon aan het feit dat ik vreesde dat ik de rest van mijn leven zou moeten “afzien” door dat gepiep.
   De meeste zaken die je vind op het internet rond tinnitus moet je proberen in een juist daglicht te stellen. Dikwijls zijn ze geïnspireerd op de klassieke geneeskunde en dan komt men al snel bij medicatie. In sommige gevallen waarbij een duidelijke fysieke oorzaak te vinden is, zal medicatie misschien wel kunnen helpen, daar wil ik geen uitspraak doen, maar ik denk dat ik het overgrote deel TRT een oplossing kan zien. Je vind helaas ook heel veel negatieve dingen over tinnitus op internet en dat hoeft niet altijd zo te zijn. Integendeel, ik (en vele anderen) zijn het levende bewijs…!
   Ik merk dat je interesse voor TRT er al is: ik kan je alleen maar aanraden om je hier verder in te verdiepen. Je zal zelf voor een heel aantal dingen die je nu ervaart een verklaring vinden én een manier om er mee om te gaan.
   Kijk eens bij de pagina “Links” (zie menu aan linkerkant) en lees het boek… Of als Engels lastig is: bij “Links” vind je ook een verwijzing naar een CD-ROM met Nederlandse vertaling.
   Ik wens je alleszins veel succes!

   Groeten,

   Bart

   • Hi Bart,

    Ik vind je positieve woorden top. Ik herken mezelf ook in jouw verhaal. Ik heb nu bijna 2 weken een geruis in mijn hoofd, sinds ik naar een concert ben geweest. De ochtend na het concert werd ik wakker en was ik meteen in paniek. Ik probeerde me door iedereen gerust te laten stellen, maar dat werkte niet. Uiteindelijk op de 7e dag met een cortisonekuur begonnen, waarmee ik nu nog steeds bezig ben. Ik merk dat ik er niet rustiger van wordt, maar juist gestresster.. ook omdat de KNO-arts zei dat het geruis binnen 3 weken weg moet gaan en als dit niet het geval is, is het permanent. Nu snap je vast dat ik de dagen aftel en steeds opgefokter raak. Ik heb een aantal keer een zolpidem-slaappil genomen, maar ook een paar nachten niet, waarin ik heel slecht tot niet sliep. Vannacht een halve zolpidem genomen om half 12, om 2 uur werd ik wakker, maar toch vanzelf weer ingeslapen tot ongeveer 8 uur. Ik hoorde het geruis wel, maar accepteerde het voor een moment. Ik werd daarom erg blij wakker vanochtend, maar toen ik vervolgens bemerkte dat het geruis nog steeds niet volledig weg was, schoot ik weer in de paniek. Ik spendeer hele dagen op het internet om te zoeken naar de oplossing. Ik kan niet geloven dat er daadwerkelijk gewenning op zal treden en voel mij hopeloos en gedeprimeerd. Ik ben pas 22, maar zie het op deze manier echt niet meer zitten. Ik weet niet wat ik met dit gevoel aanmoet, ik heb dit nog nooit zo erg ervaren. Overal lees ik over acceptatie, maar hoe doe je dit en hoelang duurt het tot je zover bent? Ik merk dat ik moe ben voor het wegrennen ervan in de zin van dat ik bang ben voor stilte. Als ik met mensen erover wil praten, vinden ze het allemaal rot, maar allemaal zeggen ze dat het weer weggaat. Als zij weggaan, is het probleem voor hun ook over, maar het is momenteel mijn 24/7 realiteit, waarvan het me niet lukt me los te maken. Ik heb alleen maar zorgen: moet ik wel een slaappilletje nemen zodat ik slaap of juist niet omdat het verslavend is? Kan ik dit alleen aan of moet ik in TRT therapie? Zo ja, dan duurt het nog maanden voordat er plaats is (in NL) en het wordt niet vergoed. Werkt het dan ook daadwerkelijk, want ik zie ‘maar’ een slagingskans van 80%? Ik wil zo graag geloven dat het goedkomt op een bepaalde manier, maar eigenlijk geloof ik er niet meer in.
    Sorry voor dit negatieve verhaal, maar ik moet dit echt even kwijt.

    Groetjes Tessie

    • Hoi Tessie,
     zoals ik daarnet antwoordde op een van je vorige reacties, is het vooral de stress en paniek en die de negatieve spiraal blijft voeden. Op een of andere manier moet je die doorbreken. Bij de ene mens gebeurt dat spontaan, bij de andere vergt dat wat meer moeite. Hoe je dat doet, maakt in principe niet uit, bij de ene werkt het ene beter, bij de andere iets anders. Dat hangt er vanaf wie je bent. Pilletjes kunnen tijdelijk een oplossing bieden, maar bieden niet altijd een structurele oplossing. TRT kan je helpen om alle mechanismen van T te begrijpen en zo langzaam maar zeker je reactie op de T te doen verminderen. Ik vermoed dat je deze site al wel gevonden hebt, maar moest dat niet het geval zijn, dan raad ik je aan deze eens rustig door te nemen: http://www.tinnitus-trt.info/. Je kan zelf uitmaken of je denkt of TRT iets voor jou lijkt of niet. TRT wordt inderdaad helaas niet vergoed, ook niet in België (https://oorsuizen.wordpress.com/trt-waar/).
     Na regen komt zonneschijn. Ik begrijp perfect dat het met momenten heel lastig kan zijn en dat je het niet altijd meer ziet zitten. Maar ik besef ook dat het anders kan. Hetzelfde signaal dat mij vroeger letterlijk gek maakte heeft nu totaal geen invloed meer op mij. Ik hoor het af en toe nog wel, maar mijn reactie is er niet meer. Dat is het enige verschil: het signaal is niet verandert, wel hoe ik er op reageer. Daarom is het belangrijk dat je de angst en zelfverwijten probeert te verminderen, beetje bij beetje, dat is de sleutel tot succes. Hopelijk ben je hier iets mee.
     Alleszins veel succes,
     Bart

 133. Bart,
  de voorbije maanden heb ik heel veel steun gehad aan de ervaringen van lotgenoten die je mij trouw doorstuurde.
  Ik ben reeds enige tijd in behandeling bij psychotherapeute, heb geleerd het “geklop” te aanvaarden en weet dat stress een enorme invloed heeft. Ondertussen slaap ik zonder geluidsverrijking en valt de hinder overdag heel goed mee.
  Ik stel voor de mailing voorlopig stop te zetten maar wil je nogmaals danken voor de moed die ik er er door jou toedoen steeds ingehouden heb. Vriendelijke groet, Ingrid

 134. hallo

  Het is nu ongeveer 6 weken dat wij kennis hebben gemaakt met TRT.
  En sedert enkele weken doen we aan geluidsverrijking.
  Tijdens de nacht staat de cd speler op repeat met zee geluiden, het geruis van de golven, de branding van de zee is echt zeer rustgevend. Er komt dus wel geen muziek aan te pas enkel het geluid van de zee, het is alsof je op het strand ligt te slapen, zaaaaaaaaaaalig gewoon.
  De tinitus van mijn man is sedert hij de TRT volgt in positieve zin geëvolueerd. Een slechte dag vangt hij nu op zoals beschreven en resulteerd in een goede dag of periode erna, in tegen stelling tot ervoor toen hij zich heel erg druk en paniekerig kon maken over een slechte dag wat dan wel ervoor kon zorgen dat hij soms 3 slechte dagen had hierdoor. Het is echt wel zoals er in de therapie gezegd wordt, positief blijven er er leren mee omgaan.
  Gisteren hebben we een fietstocht gemaakt met vrienden en toen heeft hij er zelfs de hele dag geen last van gehad, stilaan maar zeker weet ik dat hij het zal winnen van de tinnitus.

  Dus lieve allemaal TRT is een oplossing !
  Groetjes, Catherine

  • Dag Catherine,

   Ik ben heeeel blij je positieve reactie te lezen!
   Bedankt om je ervaring even te delen, het is altijd leuk om te horen dat er weer iemand met TRT geholpen is… daar doen we het tenslotte voor ;)

   Blijf positief en veel succes!

   Groeten,

   Bart

  • Beste Catherine,

   Mag ik vragen welke CD jullie hebben, wil nl. ook beginnen met geluidsverrijking tijdens het slapen. Doe dit nu met een fan maar geloof dat natuurgeluiden beter zijn….
   Alvast bedankt voor het antwoorden

   Sylvia

   • Dag Sylvia

    Sorry voor de wel late reactie omwille van vakantie toestanden hé !
    Onze ondertussen vertrouwde cd voor de nacht is the sea van global journey.
    Wij kochten hem in Sluis bij Snuffels.
    Er is ook een site van http://www.global-journey.com
    Groetjes en veel succes TRT werkt echt maar geduldig zijn is de boodschap. Hoe vroeger dat je hiermee begint hoe makkelijker denk ik, maar ook als je zoals mij man al meer dan een jaar met tinnitus geplaagd wordt is de therapie super
    Groetjes Catherine

 135. Hallo Ludo,

  Dit is een lastige omdat het volgens mij zo persoonlijk is. Er zijn mensen met Tinnitus die goed slapen en mensen zonder T die slecht slapen. Was je al een ‘mindere’ slaper en er komt T bovenop dan kan dat langere aanpassing vergen. Ik kan alleen mijn ervaring delen. Uitgangspunt is dat ik altijd best goed kon slapen, ook met zorgen over bijv werk of privé. Met T werd dat anders. Hij knalde ’s avonds mijn hoofd uit. Ik ben eerst begonnen met een radio tussen 2 zenders. Maar ik slaap graag op mijn buik/zij met één oor op het kussen. Dan hoor je de radio met dat oor niet en de T uiteraard nog steeds. Ook begon de radio af en toe toch een zender te spelen, da’s niet fijn. Ik werd standaard iedere nacht een paar keer wakker en kon dan slecht weer inslapen (T was te luid).
  Ik moest de cyclus doorbreken en heb toen baat gehad met Oxazepam, een rustgever, maar deze mag je maar een paar weken gebruiken en had ik daarna ook niet meer nodig. Ondertussen ben ik gaan zoeken naar “het beste geluid”. Programma (zie iedere reactie) gedownload op laptop en 2 speakers geplaatst links en rechts van mijn kussen (zacht regengeluid). Echter nog steeds het probleem dat ik met één oor dit niet hoorde als ik op buik/zij lag.
  Toen geluidskussen gekocht en iphone/ipod op aangesloten met programma “white noise”. Met deze software kun je diverse geluiden spelen en afstellen, ook combinaties van geluiden (ik gebruik nu krakende zeilboot op kabbelend water). Per week ging het beter, ook omdat ik een gevoel van controle had, als was het eerst zoeken naar een goed geluid en volume.
  Als je een keuze gemaakt hebt wat geluid en volume betreft dan volgens mij hier bij blijven, al zal dat eerst paar weken uitproberen zijn. Je hersenen moeten ook wennen aan dit geluid, je moet er geen negatieve associatie mee hebben, anders wordt het net als je T. Het beste is een monotoon geluid (water, ventilator, regen..enz). Dat is het dubbele eigenlijk. Je kan niet slapen omdat je je T hoort, maar dan moet je een wel ander geluid gebruiken om de T naar de achtergrond te krijgen.
  Werd ik eerst 4x per nacht wakker, dat werd 3..2…en nu slaap ik als voorheen, zonder onderbrekingen.
  Wat ik in het begin al vertelde, dit is persoonlijk. Een vriend van mij heeft geen T, maar wordt vaak 1 a 2 x per nacht wakker. Wat dat betreft moet je de T als slaaponderbreker ook relativeren. Maar houdt vol, gebruik iedere avond hetzelfde “geluidsbehang”. Op den duur wordt dat voor jou dan wellicht de “stilte’ die je nodig hebt voor de nacht.
  Succes en als je nog aanvullende vragen hebt laat het me weten.
  Corné

  • Hallo Corné,

   Merci voor de uitleg en tips. Ik ga eens proberen om wat natuurgeluiden te gebruiken in de nacht.

   Het grootste probleem tijdens het hele slaap ritueel blijft het wakker worden, dan wordt ik vaak misselijk door het geluid dat ik hoor. Ik hoop dat het luisteren naar natuurgeluiden enige verlichting kan brengen, anders weet ik niet meer wat doen.

   Groeten,

   Ludo

   • Ik ken deze vervelende ervaring die je ondervindt bij het wakker worden niet. Heb je dat ook overdag bij bepaald geluid of geluidsniveau? Of stoor je je aan het geluid omdat je er misschien teveel de focus op legt in de aanpak van je tinnitus. Het lijkt op een reactie van je limbisch systeem. Het geluid roept dan een zekere aversie op. Dat moet je proberen te voorkomen. Ik hoop dat de natuurgeluiden daarin verlichting geven. In principe ben je als mens geprogrammeerd om natuurgeluiden goed te kunnen verdragen (ook ‘s-nachts tijdens je slaap). Volgens Jastreboff* (TRT) is abolute stilte zelfs onnatuurlijk.
    Corné

    *Everyone, especially tinnitus patients should avoid extreme silence. Make sure there is always a pleasant, non-intrusive background sound (like a large slow fan, or an open window, and purchase a device for generating nature sounds). Choosing what sound is right for you may take some time. Nature sounds are always the best, as they are already habituated, and usually produce feeling of relaxation, calm and well-being. Have some sound present during day and night. Remember filters are working 24 hours a day, even when asleep, and so should sound enrichment.
    Many tinnitus patients have decreased sound tolerance and for this reason often seek very quiet environments (see ‘Decreased Sound Tolerance’ on this website). They are their own worst enemy! In all cases, sound enrichment should be practiced, using unobtrusive sound sources, to break the silence.

    • Bedankt Corné! We hebben klaarblijkelijk dezelfde ideeën en kijk op de zaak!

     Groet, Karel

    • Hallo Corné,

     Van kind af aan heb ik altijd al last gehad van mijn evenwicht. Mijn evenwichtsorgaan is zeer gevoelig, dat heb ik enkele jaren geleden eens laten onderzoeken. Het gevolg is dat ik vrij snel duizelig wordt: in de auto, kermis, als ik alcohol drink, etc. Dus eigenlijk in vrij veel situaties.

     Daarnaast is het ook zo dat ik altijd een lichte slaper ben geweest en dus wordt ik wakker bij het minste geluid dat ik hoor. Vandaar dat ik ook altijd in absolute stilte heb geslapen. Dat heeft altijd het best gewerkt bij mij. Zo kon ik altijd het best slapen. Die stilte vond ik gewoon zalig. Ook als ik op stap ging en ik lag dan later in bed vond ik die stilte een absolute zaligheid. Nu ik geloof Jastreboff wel als hij zegt dat je stilte moet vermeiden, maar daartegenover staat dat idereen anders is en in mijn geval is er echt absolute stilte nodig. Ik zal wel een uitzondering zijn zeker…

     Nu, het is dus de combinatie van beiden (evenwicht en absolute stilte) dat maakt dat als ik wakker wordt ’s morgens vroeg ik dan ook vaak misselijk wordt van het geluid dat ik in mijn hoofd hoor.

     Dus zoals je kan zien is het probleem moeilijk aan te pakken. De situatie waarin ik zit is misschien ook zo zeldzaam dat er niet echt goede tips bestaan die me zouden kunnen helpen.

     Groeten,

     Ludo

     • Hoi Ludo,

      Ik vind het lastig om je een advies te geven. Je geeft al aan dat je een lichte slaper bent. Uiteraard slapen de meeste mensen in stilte. Die stilte is natuurlijk ook relatief. Iemand die naast een drukke weg slaapt heeft een ander begrip van stilte als iemand die op de hei woont. Je moet dus in een nieuw evenwicht komen. Misschien kun je dit beter voorleggen aan een TRT kliniek. Zij hebben vast ook connecties met deskundigen op gebied van slapen / (weer) in slaap komen.
      De TRT gaat er vanuit dat ook tijdens je slaap je hersenen getraind worden door geluidsverrijking. En dat is dan toch weer 8 uur per dag extra training. Gebruik je s’nachts geen geluid dan duurt eea dus alleen wat langer, meer niet. Dus je zou ook natuurgeluiden op een timer kunnen zetten (om de tinnitus wat naar de achtergrond te brengen), die zeg na een uurtje het geluid uit zet. Te dwangmatig TRT toepassen is mijn inziens ook niet goed, want dan ben je teveel met de tinnitus bezig. Het gaat om de balans.

   • Hallo Ludo,

    Kan het zijn dat je misselijk wordt doordat je achtergrondgeluid misschien een te hoog volume heeft? Het nut van een extra aanboden natuurgeluid is dat het een normaal ‘buitengeluid’ is. Het moet zeker geen heftige indruk maken en in je beleving niet meer waarde krijgen dan het zingen van de vogels op de vroege ochtend of het zachte geluid van gemotoriseerd verkeer dat door het slaapkamerraam naar binnen dringt. Het is niet meer of minder dan een geluidsbehang. Ik heb mijn achtergrondgeluid altijd zacht staan. In de stilte van de nacht zal het vanzelf luider klinken. Als je ’s morgens wakker wordt en je denkt: ‘Tjonge wat een herrie’, dan staat het duidelijk te hard. Negatieve gevoelens bij het eventueel weer ‘aangaan’ van je tinnitusgeluid in de ochtend (dit kan immers ook vervelende onderbuikgevoelens teweeg brengen) kun je het best luchtig benaderen volgens de TRT-methode.

    • Hallo Karel,

     De meditatie muziek die ik nu in de nacht opzet is zeer stil. Mijn tinnitus komt er met gemak bovenuit. De misslijkheid is dus geen gevolg van de muziek. Zie ook mijn reactie op Corné.

     (toch bedankt voor jouw antwoord)

     Groeten,

     Ludo

 136. Hallo allemaal,

  Zijn er misschien nog tips voor het omgaan met tinnitus in de nacht (dus tijdens het slapen) ? Ik wordt regelmatig wakker en kan dan niet meer inslapen. Muziek op de achtergrond werkt niet zo goed omdat ik echt stilte nodig heb om te kunnen inslapen.

  Ik heb ook vooral problemen tijdens het wakker worden. Door het geluid dat ik hoor word ik te snel wakker waardoor ik misselijk wordt. Niet tof om zo de dag te beginnen… Zijn er trucjes om beter wakker te worden ? Ook al ben ik mijn tinnitus “gewoon” geworden. Toch blijft het moeilijk tijdens het wakker worden. Dan wordt ik vaak misselijk door het geluid.

  Groeten,

  Ludo

  • Ludo,

   Ik zou geen muziek gebruiken maar natuurgeluiden. Dat laatste associeer je niet met wakker zijn en meestal val je er zelfs sneller van in slaap dan zonder dat dat opstaat, zelfs al heb je geen tinnitus. Ik heb ’s nachts het geluid van stromend water opstaan. Als je de mp3 wil hebben, mail mij maar: pacasals (at) telenet punt be.

  • Hallo Ludo,

   ik kan me volledig aansluiten bij de antwoorden van Corné en Reinaert.
   Ik gebruikte ook natuurgeluiden (zoals “wind” en “de zee”). Het was even zoeken naar het juiste volume (net luid genoeg om het te horen, maar niet te luid zodat het niet storend was voor mezelf en voor mijn vrouw ;)).
   Vandaag gebruik ik geen geluidsverrijking meer ’s nachts, maar in de eerste maanden heeft me dit uitstekend geholpen…!

   Veel succes,

   Bart

 137. hallo allemaal
  hier, een kleine paragraaf van bovenvermelde CD-ROM !
  Tinnitus als een nieuwe ervaring
  Wanneer tinnitus voor het eerst optreedt, ervaar je het als een nieuw signaal. Er zijn geen patronen aanwezig in het auditief geheugen die overeenkomen met het tinnitussignaal. Je kunt het nieuwe geluid niet plaatsen in een bepaalde categorie, dus weet je niet wat het betekent. Telkens als je het tinnitusgeluid hoort, krijg je een gevoel van onbehagen. Dit heeft te maken met het verlies van de normale toestand waarin je je voorheen bevond. Zolang je niet tot een juiste evaluatie komt van wat de tinnitus betekent, sta je er wantrouwig tegenover. Heel wat mensen die lijden aan tinnitus ergeren zich slechts in lichte mate aan tinnitus volgens dit mechanisme. Toch kan het een reden zijn om hulp te zoeken.

 138. Hallo allemaal,

  ik wil even melden dat er een Nederlandse vertaling op CD-ROM verkrijgbaar is via het SIG.
  Deze CD-ROM bevat o.a. een Nederlandse vertaling van hetgeen op http://www.tinnitus.org te vinden is.
  De CD-ROM is eigenlijk bedoelt ter ondersteuning van de therapie en biedt de mogelijkheid om de daar aangereikte informatie en oefeningen opnieuw door te nemen.
  Ik denk dat dit echt een aanrader is voor mensen voor wie de Engelse taal niet zo vanzelfsprekend is!

  Ik heb alle info gezet op de pagina “Links” (klink op “Links” in het menu).
  Of klik gewoon hier: http://www.sig-net.be/PublicatieDetail.aspx?l=003&action=Pl&id=41

  Groeten,

  Bart

 139. Beste Catherine,

  Ik sluit me helemaal aan bij Karel, het is voor mij ook heel herkenbaar. Na weken stabiele tinnitus, waar ik dan best goed mee om kan gaan, gisterenavond en nacht plots heviger. Voor het eerst sinds weken weer slecht geslapen (ik heb wel altijd geluid aan, kabbelend water met krakende zeilboot). Ik betrapte mezelf erop om me weer druk te maken, maar dat heeft geen zin. Er is geen verklaring voor en het wordt ook wel weer minder. Gewoon pech. Wat betreft het skieen. Als je actief bezig bent, dan heb je nu eenmaal minder last, dat geldt idem voor mensen met chronisch pijnklachten. Wel goed om deze of andere activiteiten te blijven doen.
  Het beste.

 140. Beste Bart

  De tinnitus van mijn man is dus een up en down, toen we deze winter gingen skiën had hij er een hele week weinig last van. De afleiding en het bezig zijn deed hem goed.
  Maar als hij weer eens een slechte dag heeft dat het geluid heel fel is, dan laat hij alle moed zakken en begint terug te twijfelen en onrustig te doen en is hij echt moeilijk te kalmeren. Bart hoe ging jij om met een slechte dag ?
  Als je het geluid die dan zo op de voorgrond is, is dit toch vreselijk moeilijk om er niet bij stil te staan en aan iets anders te denken hoe moet dat ???

  Groetjes
  Catherine

  • Catherine,

   Da’s volledig normaal dat jouw man op reis daar bijna geen last van heeft. Je zit in een andere omgeving en je bent afgeleid. Als de tinnitus heel sterk is is het van het grootste belang dat je continu achtergrond geluid hebt (liefst natuurgeluiden) zodat je er, net als op reis, niet op let.

  • Hallo Catherine,

   Uit eigen ervaring kan ik het volgende zeggen:
   Mijn oorsuizen wisselt ook nog wel eens. Soms is het een hele week rustig, daarna is het een tijdje nadrukkelijker aanwezig. In het begin baalde ik daar altijd enorm van. Sinds ik met TRT bezig ben, heb ik geleerd dat ik me er niet druk om moet maken. Want als je je er aan gaat storen wordt je gemoedsrust getriggerd waardoor de tinnitus nog meer gaat opvallen. Ik neem het suizen zoals het komt en ik zeg dan tegen mezelf: het suizen is een onbelangrijk signaal, het is niet nodig om er aandacht aan te besteden, laat je niet gek maken, er komen ook weer momenten dat het minder heftig is. Eigenlijk is het meer een mentale beslissing om je niet te storen aan de tinnitus.
   Ik heb ontdekt dat mijn tinnitus op den duur oppervlakkiger is geworden en dus minder heftig fluctueert. Ik probeer ook niet meer verklaringen te zoeken in de trant van: wat heb ik nu weer gedaan waardoor het zo luid klinkt?
   Als je het prettig vindt om afleiding te zoeken voor het gesuis/gepiep (muziekje aanzetten, natuurgeluiden beluisteren, even een wandelingetje maken) dan moet je dat zeker doen. Het helpt allemaal mee, maar je moet de tinnitus niet de baas laten spelen over je gedachten. Blijf vooral positief denken.

  • Hallo Catherine,

   ik kan me enkel maar aansluiten bij de reactievs van Reinaert en Karel :)
   Uiteraard zijn er moeilijke dagen, dat is heel normaal.
   Je moet inderdaad leren om je er niet meer aan te storen.
   En TRT leert je hoe je dat kan doen.
   Langzaam maar zeker lukt dat beter en beter…
   En positief blijven denken zoals Karel zegt!

   Groeten,

   Bart

 141. Bart

  Ik was niet heel duidelijk waar we de TRT volgen dit is in het H.HART ZIEKENHUIS te Roeselare via de dienst van Dr.Forton een schat van een man die ruim zijn tijd neemt voor zijn patiënten.

 142. Beste Bart

  Mijn partner kampt nu al anderhalf jaar met tinnitus, gaande van een hoge piep naar sterk ruisen en soms heel zacht ruisen.
  We hebben al een hele tocht gemaakt langs allerhande artsen en ook tal van onderzoeken laten doen.
  Energetische massage, meditatie helpen om hem wat te kalmeren. Maar we willen er o zo graag vanaf komen.
  Momenteel zijn we via dr Forton in het H; Hart ziekenhuis doorverwezen naar een TRT therapeute.
  Heb jij in combinatie met de therapie ook medicatie moeten nemen, hij moet deanxit en rivotril nemen ?In zeer lage dosis weliswaar.

  • Beste Catherine,

   Ik ben geen geneesheer, dus ik kan niet veel zeggen over medicatie.
   Bij TRT is het alleszins de bedoeling dat je je hersenen leert omgaan met de tinnitus (welke vorm deze ook aanneemt, piepen, ruisen,….).
   En daar is geen medicatie voor nodig. Je leert eigenlijk gewoon waarom de tinnitus zo een sterk (negatief) effect op je heeft en wat je moet doen om hier mee om te gaan.
   Ik denk dan ook dat de doorverwijzing naar een TRT therapeute een stap in de goede richting is!

   Het feit dat je partner op dit moment medicatie krijgt voorgeschreven is wellicht omdat dat vandaag meestal de “normale procedure” is van KNO artsen.
   Misschien zijn sommige mensen er (initieel?) zelfs mee geholpen, dat weet ik niet… Ik weet alleszins wel dat TRT voor mij dé oplossing was. En daar heb ik geen medicatie voor nodig gehad…
   Ik stel voor dat je dit alleszins even bespreekt met de TRT therapeute.

   Ik wens jullie veel succes,

   Groeten,

   Bart

 143. Dag Bart,

  Mijn piep heb ik al enkele jaren maar sindsdien bescherm ik me ook met oordoppen. (ik doe meerdere concerten per week). Maar begint oktober werd ik geveld door een plotse aanval op mijn gehoor uit het niets (zonder veel lawaai) … Van werkelijke radio-ruis, overgevoeligheid, suizingen,… Na consultatie (geheelonthouding van concerten, alcohol en chocolade) en behandeling met betaserc ben ik nu gekomen op het punt dat ik het niet meer weet. Regelmatig steekt het machinale gezoem terug de kop op.
  Mijn piep is wat erger geworden maar daar heb ik weinig last van. Het irritante machinale gezoem daarentegen hebben me al echt ziek gemaakt en drijven tot waanzin.
  Ik ben zelf van Merksplas en denk er over na om toch ook de stap in het Gentse te zetten… denk je dat ze me gaan kunnen helpen? Zijn dit sessies of hoe verliep dit in jou geval?

  • Dag Jan,

   Als je spreekt van overgevoeligheid, dan heb je waarschijnlijk ook last van hyperacusis. Zowel tinnitus als hyperacusis kunnen met TRT behandeld worden.

   Als je in de mogelijkheid bent, zou ik toch zeker aanraden om eens contact op te nemen met Sint-Lievenspoort in Gent. Ik ben er van overtuigd dat ze je daar kunnen verder helpen.
   Het zijn inderdaad individuele sessies. In mijn geval heb ik er maar 1 gedaan, omdat ik zelf al ver gevorderd was met TRT (ik wist daarvoor nog niet waar ik professioneel terecht kon, dus heb veel zelf moeten uitzoeken).
   Normaal zijn het uiteraard wel meerdere sessies.

   Ik weet dat het een eindje is vanuit Merksplas (ik ben zelf van Turnhout), maar het loont zeker de moeite.

   Ik denk dat je best gewoon eens contact opneemt met hen:
   http://www.reva-slp-gent.be/nl/SLP-Diensten/Andere-Diensten/Tinitusdienst/index.asp
   http://www.reva-slp-gent.be/nl/SLP-Contacteren/Algemene-gegevens/index.asp

   Ik wens je alleszins veel succes!

   Groeten,

   Bart

 144. Beste allemaal, soms denk ik dat continu (niet te luid) lawaai ook geen deugd doet. Ik werk al 32 jaar als tandartsassistente in een groepspraktijk en heb al meer dan 10 jaar tinnitus met alles erop en eraan, dag en nacht. Het continu geluid en vooral ultrasoon geluid stoort me enorm. Ik heb deze week ‘het’ boek aangekregen en ben al vlijtig beginnen lezen. Het engels leest vlot, maar je moet je wel 100% kunnen concentreren om alles mee te hebben. Hoop doet leven denk ik dan….
  Katrien

  • Awel, dat is nu precies wat ik al lang denk en beweer.

   Het hoeft helemaal niet zo luid te zijn om tinnitus te krijgen of om tinnitus erger te laten worden.

   Ik ben een jaar geleden naar een feest geweest en ik droeg nochtans heel goede oordoppen, maar mijn tinnitus is permanent erger geworden. En dat had dus niks met een schrikreactie te maken ofzo.

   Die 85db regel geldt ook alleen maar voor gehoorschade, niet voor tinnitus. Tinnitus kan al verergeren in lawaai onder de 85db.

   Groeten,

   Ludo

   • Dag Ludo,

    Ik denk niet dat het juist is om te zeggen “tinnitus kan al verergeren in lawaai onder de 85db”.

    85db lijkt me op zich geen schadelijk geluidsniveau. Het gaan naar een feest zou in principe ook geen probleem mogen zijn (tenzij er zeer luide muziek is natuurlijk).
    Het dragen van oordoppen is over het algemeen afgeraden in situaties waar het niet echt noodzakelijk is, zoals Reinaert in een andere reactie al had aangegeven.
    Ik heb het al geschreven, maar ik herhaal het nog eens: je omgevingsgeluid wordt hierdoor “armer” en je hersenen gaan zich nog meer focussen op de tinnitus, waardoor die subjectief erger wordt.
    Hij is voor jou dus ook echt erger geworden: je hebt er meer last van en je hoort het harder… Maar dat is denk ik wel degelijk te verklaren met het model van Jastreboff/TRT en is niet tegenstrijdig met de ervaring die je hebt.

    Ik weet niet of je het boek reeds hebt kunnen lezen, maar als je denkt dat TRT je kan helpen, raad ik je echt aan om het te lezen.
    Of neem in de mate van het mogelijke contact op met een TRT centrum. Je kan altijd eens 1 sessie proberen en zien of het voor jou iets kan betekenen. Baat het niet, dan schaadt het niet…
    Zo’n persoonlijke sessie zal alleszins meer duidelijk kunnen maken dan geschreven reacties.

    Groeten,

    Bart

  • Dag Katrien,

   Blij te lezen dat je al vlijtig aan het lezen bent. Ik vond ook dat het boek vlot leest, maar concentratie is inderdaad wel vereist ;) Ik heb overigens nog dikwijls bepaalde passages uit het boek herhaalt.

   Even voor alle duidelijkheid: te luid lawaai is dus inderdaad voor niemand goed, dat staat vast. Welk geluid schadelijk is, laat ik over aan de specialisten.

   Wat TRT beoogt is hoe je omgaat met tinnitus, wat ook de oorzaak is. En hoewel gehoorschade een oorzaak KAN zijn, er is dikwijls ook geen direkt aanwijsbare oorzaak.
   Feit is dat als je last hebt van tinnitus en/of hyperacusis, dat je er mee moet leren omgaan. En dat is wat TRT doet.

   Veel succes,

   Bart

  • Mijn massagekussen was een uiterst goedkoop ding (20 EUR ofzo) dat ik ooit eens in de Aldi gekocht heb. Het was gewoon iets waar je je nek kon inleggen en waar een aantal geluiden in aanwezig waren (wind, zee, vogels, enz.).
   Ik lag niet echt op het kussen, maar het kussen lag naast mijn bed. Het volume was juist hard genoeg zodat ik het kon horen, maar niet te hard zodat het me niet stoorde.
   Ik had het gewoon toevallig liggen en nu kon ik het eindelijk eens nuttig gebruiken ;)
   Ik heb even gegoogled, maar vind niet direkt zoiets terug…
   Ik wil even nog benadrukken dat ik zelf op zoek was gegaan naar iets om mijn omgevingsgeluid ’s nachts te verrijken omdat ik toen nog geen TRT centrum gevonden had, wellicht kan je voor meer professionele raad ook terecht in een TRT centrum.
   In mijn geval was het geluidskussen een toevallige oplossing, wellicht was een andere gelijkaardige geluidsbron in mijn geval ook wel OK geweest.

   Groeten,

   Bart

 145. Beste allen,

  Ik ben juist begonnen met de vertaling van de tinnitus.org website naar het nederlands. De mensen van tinnitus.org zijn zeer enthousiast dat dit gebeurt. Zijn er mensen die mij willen helpen hierbij?

  • Dag Reinaert,

   Ik speel zelf al een hele tijd met dit idee, maar door voornamelijk tijdsgebrek is dit er nooit echt van gekomen.
   Ik wil hier gerust aan meewerken.

   Ik zal binnenkort via mail contact met je opnemen.

   Groeten,

   Bart

   • Ik vind dit ook interessant en biedt eveneens mijn hulp aan. Ik wacht wel af hoe e.e.a. wordt afgesproken.

    • Super Karel,
     ik neem ook met jou contact op per mail.

     Groeten,

     Bart

 146. Beste Bart,

  Deze website is enorm interessant. Ik heb er veel van geleerd, maar na het lezen van al de berichten op jouw website heb ik toch nog een aantal vragen:

  – Is er een verschil in aanpak tussen TRT voor tinnitus en TRT voor hyperacusis ?

  – Op de website van Jastreboff lees ik dat in het geval van hyperacusis er altijd gewerkt wordt met devices. In jouw verhaal lees ik niet expliciet dat je wearable sound generators gebruikt hebt. Is het dan wel echte TRT ?

  – Heb je misschien pink noise gebruikt ? Volstaat het om een cd in de nacht af te spelen ? Hoe luid moet dat dan ? Weet je misschien waar je aan een cd kunt geraken ?

  – Je schrijft ergens dat er bij jou een verbetering is opgetreden. Maar is de tinnitus dan nu nog steeds even luid als ervoor ? Of hoor je hem minder ?

  – Tinnitus is zoals er altijd wordt gezegd niet “levensbedreigend”, maar sommige dagen sta ik op en voel ik me niet goed door het hoogfrequente geluid dat ik hoor. Het feit dat tinnitus luid genoeg is maakt dat ik niet meer goed kan uitslapen. Kan TRT hier uitkomst bieden ? Ook al ervaar ik tinnitus tegenwoordig niet meer als bedreigend, het storende aspect (de luidheid) zal toch altijd blijven bestaan of niet soms ?

  – TRT is gebaseerd op sound enrichment. Maar wat als met de leeftijd het gehoor achteruit gaat ? Kan je dan TRT wel nog blijven toepassen ?

  – Je zou volgens deskundigen geluid niet mogen mijden als je last heb van tinnitus en hyperacusis. Maar belast je de trilhaartjes zo niet nog meer ? Kom je dan niet van de drup in de regen terecht ?

  – Als het soms stil is hoor ik mijn tinnitus heel goed en dat is dan altijd beangstigend. Ik ben niet zo zeer bang van de tinnitus op zich, maar vooral van het feit dat het luider en luider zou worden (waar is de grens vraag ik me altijd af). Heb jij misschien gemerkt dat de tinnitus luider werd met de tijd ?

  Groeten,

  Ludo

  • Beste Ludo,

   Bedankt voor je reactie. Ik zal proberen zo goed mogelijk te antwoorden op je vragen.
   Let wel, ik spreek enkel en alleen uit mijn ervaring. Voor professionele ondersteuning kan je best bij een professioneel centrum terecht.

   – Is er een verschil in aanpak tussen TRT voor tinnitus en TRT voor hyperacusis ?

   In wezen is hier geen groot verschil. Het onderliggend model is zowel voor tinnitus als hyperacusis van toepassing. Ik had zowel last van tinnitus als hyperacusis en heb deze 2 fenomenen samen onder de knie gekregen op dezelfde manier.

   – Op de website van Jastreboff lees ik dat in het geval van hyperacusis er altijd gewerkt wordt met devices. In jouw verhaal lees ik niet expliciet dat je wearable sound generators gebruikt hebt. Is het dan wel echte TRT ?<